Vrijdag had ik het al even over mevr. Hirsi Ali en Wiegel. Ik kom hier nog even op terug naar aanleiding van de diverse berichten in de media over dit onderwerp. Afgelopen zaterdag had de VVD een partijraad bijeenkomst in Amsterdam. De “politiek leider” van de VVD hield een toespraak over “het conflict” van de afgelopen week, betreffende het bijzonder onderwijs en het inmiddels door de VVD heilig verklaarde artikel-23.

Van Aartsen sloot een toespraak af met de woorden: “…Dan is de vraag “Kies je voor Ayaan of kies je voor Wiegel”, niet relevant. Zij beiden horen bij de VVD! Dus op de vraag, voor wie kies je, antwoorden wij met dat andere erelid van de VVD, Frits Korthals Altes: “Wij kiezen voor de VVD.”. “

Frits Bolkestein gaf in Buitenhof aan dat kamerleden buiten de kamer gewoon afwijkende meningen mogen uiten. Bolktestein vond het voldoende als kamerleden zich aan de fractiediscipline houden. Dat betekent dat kamerleden niet tegen de fractiemeerderheid mogen ingaan en hun eigen stem mogen uitbrengen. Het uittreden van Wilders had hier b.v. direct mee te maken. Hij mocht niet tegen de toetreding van Turkije stemmen en besloot toen zelf maar op te stappen.

De partijvoorzitter van Zanen liet ook van zich horen en hij zou het “zeer ongelukkig vinden” als Hirsi Ali haar inmiddels omstreden standpunt toch blijft uitdragen.

Dit kenmerkt de tegenwoordige politieke realiteit, waarbij kamerleden alleen de collectieve standpunten van de partij mogen uitdragen. Enerzijds soms begrijpelijk als je iets wil veranderen in het huidige stelsel, maar feit is wel dat tegenwoordig de standpunten van de politieke partijen in dikke partijprogramma’s tot in detail worden vastgelegd. Daarnaast heeft de VVD voor zichzelf een nieuw “liberaal” manifest geschreven, waarin b.v. staat dat artikel-23 moet worden gehandhaafd. Zodra “we dat met zijn alle hebben afgesproken” is er op dit punt dus geen ruimte meer voor individuele kamerleden om over dit punt een afwijkend standpunt in te nemen of hierover een nieuwe discussie te starten. Het collectivisme voert dus ook in de enige “liberale” partij in de Tweede-Kamer hoogtij! Zelfstandig nadenken en het debat worden dus niet op prijs gesteld.

Vroeger bestonden kamerleden uit sterkere individuen die vanwege hun achtergrond gewoon hun eigen stem mochten bepalen. Helaas heeft de collectivisering en democratisering van de samenleving er kennelijk toe geleid dat er nu geen politieke partijen of groeperingen meer zijn die in staat zijn kwalitatief goede kandidaten te selecteren. Kandidaten die het vertrouwen krijgen om vrij hun eigen afweging te maken bij het bepalen van hun standpunt. Met andere woorden kandidaten die zelfstandig en individueel mogen nadenken en debatteren.

De factiediscipline is heilig verklaard door de VVD, met alle gevolgen voor het politieke debat binnen de fractie en partij. Alles draait immers om regeringsmacht. Een politieke ideologie kan nog wel eens in de weg staan om die macht in een democratie te verkrijgen. Aan die kiezer wil men een eenduidig verhaal laten horen, daarbij past het niet dat kamerleden op bepaalde onderwerpen afwijkende standpunten uitdragen.

Een geloofwaardige liberale partij zou toch moeten geloven in het individualisme en zou toch geen fractiediscipline moeten kennen?

Langzamerhand lijkt het erop dat de VVD in een aantal gevallen meer overeenkomsten heeft met de NSDAP of andere linkse collectivisitsche partij dan met het liberalisme, aangezien “het volk”, “de regeringsmacht”, “het collectieve standpunt”, en “de VVD” boven het individualistische liberalisme gaan. Maar goed, het kan nog erger natuurlijk, getuigen veel andere politieke fracties in de Tweede-Kamer….

Laissez Faire – laissezfaire@casema.nl

Verwijzingen/bronnen:

Speech van Van Aartsen:
www.vvd.nl/index2.asp?ItemC…

Ruzie binnen de VVD:
– Tros kamerbreed met Patrick van Schie, directeur van de Teldersstichting (de feiten m.b.t. het liberalisme)
www.troskamerbreed.nl of cgi.omroep.nl/cgi-bin/strea…
– Buitenhof – Frits Bolkestein:
www.vpro.nl/programma/buite…
– AD
www.ad.nl/binnenland/articl…

Liberaal Manifest
– Korte samenvatting Liberaal manifest:
www.vvd.nl/privatedata/DocU…
– Commentaar op liberaal manifest:
www.meervrijheid.nl/index.h…

Wilders uit VVD fractie:
– Albert: www.vrijspreker.nl/blog/?it…
– Hub: www.vrijspreker.nl/blog/?it…

Kim over fractiediscipline:
www.vrijspreker.nl/blog/?it…

14 REACTIES

 1. En zo blijven van de 150 kamerleden feitelijk maar 4-5 zwaartellende meningen over. Daaaag, democratie…

  Want 4-5 mensen, weten natuurlijk het beste waar ze geld aan kunnen uitgeven voor 16 miljoen burgers!

  Laatst ook nog zo’n belachelijk stuk over de infrastructuur van Amerika, dat die zo slecht zou zijn. "Vind je ’t gek, met steeds lagere belastingen!?!?", zei een of andere politieke lullo.

  Nou, daar gaan ze echt onder gebukt, onder die slechte infrastructuur. Een en al armoe in de VS. En dan nog die dijkdoorbraak onlangs. Nee, bij ons, in Limburg is alles prettig geregeld. Lekker bouwen in uiterwaarden en dan de boel laten overlopen en niet eens voor de kosten opdraaien, maar wel 50% v/d burger uitgeven…

 2. ach die "ruzie" is weer zo’n leeg paleisdrama dat opgefokt wordt in de media om de schijn van debat binnen de regentenclub op te houden. Het is 3x nix en het gaat nergens om.

 3. Kamerleden stemden toch altijd ZONDER LAST OF RUGGESPRAAK?
  Dat is dus kennelijk om zeep geholpen.
  Dan blijft er (bedankt mrXL) inderdaad nog maar een handjevol stemmen over.
  Op naar de consensus-allemaal-bij-elkaar-handje-vast-1-partij-staat, waarbij voor de vorm hier en daar nog wat theater wordt opgevoerd.

 4. Misschien kruipen ze in Den Haag steeds dichter bij elkaar, omdat voor hen het volk steeds meer een vijandige partij wordt. Wegens toenemend autoriteiten-gedrag i.p.v. dienstverlenend gedrag (voedsel en warenautoriteit, mededingingsautoriteit enz.)
  En dit omdat men een maatschappijmodel nastreeft, waarbij burgers zich dienen te schikken in dat model.

 5. [2] Tja, alleen wordt die schijn ook nog eens snel door de partij de kop in gedrukt… en " het debat" gaat al snel over "de toon", " de personen" en zelden over "de inhoud" . Wanneer het binnen de VVD over "de inhoud" gaat, gaat het vaak weer niet over "het liberalisme"..

 6. [1][3]
  mrXL, Beek,
  Inderdaad.
  Door de heilige fractiediscipline wordt het staatsrecht feitelijk toch al jarenlang verkracht, zodat het parlement zonder enig probleem kan worden teruggebracht tot een praatclubje van 4 a 5 leden. Vanuit staatsrechtelijk oogpunt kan daartegen dus geen probleem ontstaan. De 145 a 146 overige kamerleden voeren toch alleen maar een slechte en dus veel te dure poppenkast op. Hun vertrek zou tenminste een dito aantal kamerlidsalarissen en aanverwanten schelen.
  Groet,
  Harry

 7. mijn vriend A.C Postma (van de Postma Posse voor de kenners) heeft eens geopperd dat de 150 kamerleden gemakkelijk vervangen kunnen worden door 5 fractieleiders met ieder een stem naar zwaarte, dus de VVD-fractieleider een zwaarte van 26/150, PvdA van 50/150 etc. , kamerleden zitten er toch als overbodig Sovjetstemvee. Scheelt in de kosten en oeverloos geleuter van idioten.

 8. [7] Inderdaad… Maar voor het democratische idee moet de schijn toch een beetje worden opgehouden kennelijk..

  Natuurlijk is het(soms) zo, dat binnen de fractie wel ruimte voor discussie is, dus een goed kamerlid kan de meerderheid nog overtuigen.. Maar ja, als we dat meenemen komen we nog niet in de buurt van de huidige 150 leden.

 9. De tekst heeft Kim misschien al geschreven.. zie de link het artikel…

Comments are closed.