Een imam van een moskee in Den Haag zou Ayaan Hirsi Ali in een e-mail hebben bedreigt.
Het tweede kamerlid heeft aangifte gedaan tegen de imam, meldt VVD-woordvoerder Ingrid Pouw.
Imam Sheich Fawaz van de As Soennah moskee heeft volgens het moskeebestuur bevestigd dat hij de e-mail heeft verstuurd.

In de e-mail wordt volgens Pouw onder meer gezegd dat Hirsi Ali wordt “weggeblazen door de wind van de veranderende tijden”.
Ook zou “de vervloeking van Allah”op haar wachten.
Het openbaar ministerie in Den Haag heeft bevestigd dat aangifte is gedaan, maar wil niet ingaan op de inhoud van de e-mail.

Bestuurslid Abdul Hamid van de moskee zegt de e-mail niet te hebben gezien voordat deze is verstuurd door de imam. De tekst is volgens hem gericht aan de Nederlandse bevolking en Hirsi Ali in het bijzonder. “Ik heb van de imam begrepen dat hij de leugens die Hirsi Ali verspreidt, probeert te weerleggen en de angst die zij zaait tussen moslims en niet-moslims probeert weg te nemen.”
Tot zover het bericht in de media.

Ik neem aan dat de dreiging met de vervloeking van Allah geen reden is om een aanklacht in te dienen.
Dat is tenslotte een kwestie van geloven of niet geloven.
Dan moet de aanklacht gebaseerd zijn, tenzij er nog iets anders in de e-mail stond, op de frase “weggeblazen door de wind van de veranderende tijden”!
Nu is dit natuurlijk een prachtig stukje proza, maar helaas volgens mij wordt hier exact weergegeven wat de toekomstige plannen van de imam(s) is/zijn. Wereldheerschappij??
Eurabia ( zie het artikel van Harry Stulemeyer) is naar aanleiding van de uitspraak van de imam dichterbij dan wij denken.

Als u vindt dat iemand een leugenaar is, dan richt u zich toch tot die persoon en niet zoals dat bestuurslid het doet op de Nederlandse bevolking. (Collectieve straf)
Wie zaait hier trouwens angst? Hirsi Ali of imam Fawaz?

In december 2002 kwam imam Fawaz ook in het nieuws met zijn oproep aan de gelovigen, om “liberalisme, democratie, socialisme en alles wat er naar riekt ” af te zweren. Hij noemde politieke partijen “bondgenoten van satan”. Zijn collega van de moskee Al Tawheed in Amsterdam zei dat een vrouw die zonder toestemming van haar man het huis verlaat, gestraft moet worden.
De Amsterdamse burgemeester Job Cohen vergeleek deze imams toen met christelijke groeperingen op de Veluwe.
“Precies dezelfde uitspraken en opvattingen vindt je daar. Het gaat maar om een kleine groep fundamentalisten. Als je hier ontzettend veel aandacht aan besteedt, lijkt het of de hele islam zo denkt.”
Ik dacht dat de islam een godsdienst is en geen groep!
Islam (=overgave, aan Allah) duidt de grondhouding van de mens tegenover Allah (=God) aan, zoals deze in de koran en in de uitspraken van de profeet Mohammed wordt aangeprezen. Zodoende is het de naam geworden van de godsdienst die zich op de koran en Mohammed baseert.
Dus als de imam, als geestelijk leider, die uitspraak doet dan baseert hij zich op de grondhouding van de mens tegenover Allah.
Het komt dan op hetzelfde neer toen, eeuwen geleden de Spanjaarden het katholieke geloof opdrongen aan de Zuid-Amerikaanse bevolking, of meer recentelijk, dat het communisme de wereld moest veroveren, desnoods met geweld, zo ook het socialisme en fascisme.
Maar het wordt door de meeste politici en aanverwante groeperingen als onschuldig beschouwd tot het te laat is en er weer bloedige conflicten ontstaan.
Men wil maar niets leren.

32 REACTIES

 1. Inderdaad. Maar vergeet je niet om ook de huidige democratie in dat rijtje te zetten?
  Wordt die ook niet met geweld je strot af geduwd?

 2. [1] Overigens is dit een reactie van Hub via de computer van Saartje!

 3. Buitenlandse imams die bedreigingen op het leven van anderen of andersdenkenden uiten moeten terstond het land uit worden gezet, punt uit. Het is onze slappe regering en superwatjes als burgemeester die het leven voor vreedzame en hardwerkende burgers in gevaar brengen. Ook deze dienen bij nalatigheid direct uit hun ambt gezet te worden.

 4. Deze imam wordt indirect gesteund door de Europees-Arabische Dialoog, een officieel bovenparlementair instituut, dat als gevolg van de oliecrisis in 1973 in 1974 in Parijs is opgericht middels een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Arabische Liga. Het beoogt en omvat intensieve politieke en economische samenwerking tussen Europese en Arabische landen, waaronder oliegaranties en massa-immigratie van moslims naar Europa.

  A.H.A. is een afvallige moslima en past niet in die samenwerking.

 5. [3] Het meest irritante bijproduct van die politici is het gegeven dat de bevolking zich niet mag verdedigen, laat staan bewapenen tegen vijanden en dat de staat die ons zogenaamd namens onszelf verdedigt dit nalaat. Er zijn nu plannen om het leger nu om te vormen tot een soort ‘vredesmacht’ (wat dat ook moge zijn), en wie achterblijft in NL kan blijkbaar de tering krijgen. Overigens ben ik niet bang voor het agressieve moslimvolkje, maar ik vind het wel een probleem dat ik geen wapens kan kopen om mijzelf te verdedigen als bendes met brandbommen, knuppels en messen de stad onveilig maken. Job Cohen is inderdaad de "burgemeester in oorlogstijd" zoals Theo van Gogh bedoelde.

 6. [2] 🙂 Het lijkt er op dat onze Swiep een bakjen koffie bij Saar aan het drinken is. Ik wens onze wereldreiziger en zwerver Swiep en egaa veel plezier de komende dagen.

 7. De Islam is briljant qua opzet. Volgens de Islam mag je namelijk geen mensen doden, en met dat argument wordt de Islam als zeer vredelievend gepositioneerd.

  Een klein detail laat men meestal liever niet naar buiten komen: ongelovigen worden niet als mensen beschouwd. Dus die mag je uiteraard wél doden. Zo vredelievend is het dus allemaal niet.

 8. [9] Precies Kim. De ongelovigen zijn apen en varkens volgens islamieten en die mag je natuurlijk wel over de kling jagen. Vandaar de oorverdovende stilte in de Arabische wereld over de gruwelijkheden van Zarqawi, Bin Laden, Basayev, Bouyeri en andere criminelen, want die vermoorden infidels. We hebben in feite een satanistische religie in ons midden, die uit is op de vernietiging van alles wat beschaving heet.

 9. [10] Daar voel ik een mooie cirkelredenering!

  Aanname: Om een ontwikkelde, op wetenschappelijke en industriele vooruitgang gebaseerde beschaving te krijgen heb je een effect nodig als dat van de Verlichting zoals die in Europa plaatsvond.

  Een stroming als de Verlichting vereist dat denkers en ondernemers ‘out of the box’ denken. Dat ze, zogezegd niet PC-Oké zijn, zoals bijvoorbeeld Van Gogh, Fortuyn, maar ook Reagan en Thatcher en Von Mises etc. Nare mensen die gemene dingen zeggen.
  Mensen die dat soort dingen doen en zeggen stellen zich op als niet-gelovigen. Die kun je moeilijk tegenhouden omdat ze zich bewust buiten en tegenover de gevestigde orde opstellen.
  Wanneer die gevestigde orde echter zichzelf voorhoudt dat iemand die zich buitensluit en oppositie voert een niet-gelovige is en dus niet menselijk is; dat niet-mensen gedood mogen worden om hen de mond te snoeren, dan wordt een verlichtende stroming héél moeilijk.
  Nu kun je hier paralellen trekken met christelijke praktijken als de Inquisitie en het ‘Shunning’ van Mennonieten, maar die pakten het over het algemeen minder terroristisch aan dan moslims doen. De inquisitie blies niet zoveel mogelijk omstanders op de bevolking van een land bang te maken. Wanneer je shunned wordt geldt dat alleen voor jou en over het algemeen zijn mennonieten pacifistisch (wat ze trouwens ook fiks in de problemen heeft gebracht op verschillende plaatsen in de wereldgeschiedenis).

  Voor zover,

 10. Het Islam-bashen begint op dit forum
  stilaan hysterische proporties aan te nemen.

  Uiteraard goed nieuws voor de "seculiere" collectivisten die nu
  de zaak in Nederland en Europa runnen
  want terwijl men maar loopt te razen over de Islam (waar de meesten hier weinig last zullen van hebben) die
  men vooral van teevee kent en dwaallichten als Hirsi Ali achterna holt, kortom in het beste geval wat aan symptoombestrijding doet,doen de inheemse collectivisten vrolijk hun ding.

  Zet jullie teevee es gewoon uit inplaats van altijd mee te waaien met de waan van de dag.

  Dit oeverloos gezeur over een imam die een vervloeking stuurt naar een politica is groot nieuws in de mainstream-pers maar wat met de miljoenen Nederlanders die elk jaar een dreigbrief krijgen van de staat ?
  Een blauwe dreigbrief waarin staat dat ze (jullie) zoveel moeten dokken of anders volgt er straf : nog meer dokken,inbeslagname, gevangenisstraf ?
  En daar komen geen ayatollah’s, imams of Ben Laden’s bij de pas.

  Deze praktijk wordt volop gesteund door het misdadigerssyndicaat VVD (meer nog de hoofdafperser G. Zalm is een VVD’er) waar ook die Hirsi Ali lid van is.

  De gemiddelde Nederlander heeft veel meer last van het kartel van misdadigerssyndicaten dat de Haagse regering is dan van alle Moslim-fanaten bij elkaar (die trouwens toegang hebben gekregen tot het grondgebied dank zij de Haagse regering).

  Groetz,

  Cincinnatus.

 11. [13]
  Cincinnatus,
  "De gemiddelde Nederlander heeft veel meer last van het kartel van misdadigerssyndicaten dat de Haagse regering is dan van alle Moslim-fanaten bij elkaar (die trouwens toegang hebben gekregen tot het grondgebied dank zij de Haagse regering)."

  Dat is volkomen juist. Maar dat wordt door hem anders beleefd.

  De blauwe enveloppe, die hele volksstammen loontrekkers niet eens zelf aantreffen, interesseert deze laatsten geen fluit. Die komen daardoor echt niet in beweging. De gemiddelde Nederlander percipieert die blauwe brief trouwens als een onvermijdelijk natuurverschijnsel.

  Bovendien heeft het criminele kartel een groot deel van zijn bevoegdheden overgedragen aan de EU en Eurabia, de Europees Arabische Dialoog.

  Het expliciet benoemen van het criminele kartel van vrijgestelden, t.w. de Haagse beleidsmakers en de EU-commissie i.s.w. de Arabische Liga, en het aantonen en publiceren van hun ondermijnende activiteiten d.m.v. het uitlokken en organiseren van massa-immigratie van potentiele moslimfanaten, zal zal veel meer mensen aanspreken, lijkt mij. Denk je niet ?

  Zie bijv.:
  http://www.medea.be/index.h

 12. [14] Harry,

  Daarmee zeg je eigenlijk wat ik al een jaar roep : dat het probleem ligt bij onze collectivistische leiders (die kunnen gedijen in een
  van collectivisme doordesemde mentaliteit).

  Dat is heel wat anders dan in de Islam
  het grote gevaar voor onze (nog resterende) vrijheden te zien.

  In 732 (Karel Martel) of 1526 (Ottomanen voor Wenen) werd Europa bedreigd door de Islam (alhoewel ik denk dat in 732 de Islambeschaving toen hoger stond dan de Frankische, weliswaar door Griekse, Joodse en Perzische insteek 🙂 )
  en zou al dat gefocus op de Islam z’n nut hebben gehad maar nu ligt het probleem elders :
  bij "onze" leiders die allerlei duistere zaken bedisselen (waarvan jij
  een treffend voorbeeld geeft) en bij
  het heersende geestesklimaat.

  De brave libertartiërs hier die zich door de massamedia op kruistocht laten sturen tegen de Islam,kun je best vergelijken met de misleide kinderen die in 1212 op kruistocht vetrokken en vervolgens door gewetensloze schippers werden afgeleverd op de slavenmarkten van Tunis.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 13. even een misverstand. Er word gezegt in het artikel dat de spanjaarden het geloof opdrongen aan de zuidamerikanen. maar das niet helemaal waar, de meeste zuidamerikanen zijn van spaanse en portugese afkomst die al katholiek waren.

 14. Dat de islamieten(althans een groot percentage)een bedreiging vormen voor oa europa was al in de middeleeuwen bekend(eigenlijk al veel eerder).
  In de 7e eeuw stormden de ’turkse volkeren'(afkomstig uit China)over wat nu turkije en noordafrika is en verwoesten in geen tijd de hele christelijke beschaving van dit grote gebied. Ten tijde van de Heilige Augustinus waren er in Noord Afrika 600 misdommen! allemaal verdwenen door hen.
  In de middeleeuwen moest oosteuropa en zuideuropa er aan geloven!
  Delen van oosteuropa werden ruim 500 jaar bezet door de turken. En wij maar klagen over 5 jaar duitse bezetting.(overigens was die afschuwelijk).
  Het verschil met vroegere tijden is dat wij ons massaal verzetten tegen alle invasiebedreigingen en dat we nu onze vijanden vrijwillig binnenlaten!
  Zo kan ik nog wel door gaan.
  groetjes
  Hans

 15. [17] Hans,

  Eerst ff een bedenking :

  Het waren geen "Turkse volkeren" maar Arabieren die in de 7de eeuw Noord-Afrika veroverden (Turkije werd pas in de 11de eeuw veroverd).De Turkse volkeren (seldsjoeken) kwamen pas in de 11de eeuw uit de Centraal-Aziatische steppen aangestrmd en liepen toen half Byzantium maar ook het Abbasidenrijk onder de voet.

  Verder leg je wel de vinger op de zere plek wanneer je stelt :

  "Het verschil met vroegere tijden is dat wij ons massaal verzetten tegen alle invasiebedreigingen en dat we nu onze vijanden vrijwillig binnenlaten!"

  Vanwaar dit verschil ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 16. [18] Overigens viel dat "massaal verzet" ook wel tegen.

  Noch "Christelijk Europa" , noch "Islamitisch Oosten" vormden
  (afgezien van voor de Islam een korte
  periode van de eerste kaliefen) een homogeen blok (denk alleen maar aan de
  plundering van Constantinopel door de
  Latijnen in 1204).

  Groetz,

  Cincinnatus.

 17. [15]
  Mee eens Cincinnatus,
  Wij moeten ons niet laten verleiden tot een strijd tegen de moslims. Eens temeer dient het politieke establishment in Europa te worden aangeklaagd en verantwoordelijk gesteld voor de sociale chaos.

  Overigens ben ik van mening, dat de massa-immigranten op kosten van datzelfde establishment op vrijwillige basis dienen te worden gerepatrieerd.

  Groet,
  Harry

 18. [21]
  Herstel:
  "Overigens ben ik van mening, dat op kosten van datzelfde establishment de massa-immigranten op vrijwillige basis dienen te worden gerepatrieerd."
  Groet,
  Harry

 19. [13] Natuurlijk is dit een Islam-bashing site. Het is ook een socialisten-bashing site, een communisten-bashing site, een nazi-bashing site etc. Alles wat indruist tegen het libertarisme wordt hier natuurlijk gebasht, zoals jij het zo goed weet uit te leggen. Op dit moment is het communisme, nazisme en socialisme niet zo’n groot gevaar meer. Deze ideologieën zijn op de terugtocht. Wat weliswaar wél een gevaar vorm is de islam, dus is het meer dan juist dat dit ook een islam-bahshing site is. Jij als libertariër zou dat toch moeten onderschrijven nietwaar, Cinnatus?

 20. [13]
  Volkomen mee eens, Cincinnatus!!

  Ik herinner me uit Orwel’s 1984 dat het hebben van een vijand ergens ver weg, voor heel veel rust zorgt t.o.v. het heersende regime, waar dagelijks veel meer kwaad van te duchten valt.

  Voorlopig overlijden er meer mensen in Nederland aan (de gevolgen van) overheids-ingrijpen, dan aan terroristise aanslagen.

 21. [23]
  Het socialisme is niet dood hoor, Karel.
  We noemen dat nu ‘verzorgingsstaat’, en dat kost je elk jaar 50% van je verdiensten. ELK JAAR opnieuw.

 22. [23] Karel,

  Dat van de Islam een grotere dreiging uitgaat voor ons welzijn en vrijheid dan van het socialisme is nu net hetgeen ik betwist.

  Tuurlijk hebben al diegenen die de Islam aan de kaak stellen gelijk : mijns inziens is de Koran bij elkaar gehallucineerd en gefantaseerd door
  de bedrieger Mohammed.Het resultaat is een als "onderwerping aan God" vermomd collectivistisch systeem
  dat "fatalisme", "fanatisme" en "stagnatie" veroorzaakt.
  De Islam is voor mij even verwerpelijk
  als het communisme was (en is).

  Wel meen ik dat enige nuchterheid op z’n plaats is : net zomin als iedere Rus een communist was of iedereen die zich katholiek noemt een ultramontaan die zich strikt houdt aan alles wat de paus zegt, is iedere zelfverklaarde "Islamiet" bezig met de Jihad of de Oema of enz… Het leven is vaak rijker dan de leer.

  Echter-en daar gaat het voor mij om-
  als wij vandaag te maken hebben met bijv fanatieke imams is dat niet zoals
  in de middeleeuwen omdat Moslim legers
  oprukken en gebieden veroveren maar omdat de politiek de afgelopen 30 jaar de grenzen heeft open gezet en aktief heeft geijverd voor massa-migratie vanuit Moslim-landen naar Nederland (Europa).

  Die criminele Marokkaanse bendes of
  dreigende imams hebben zich hier geen plaats veroverd maar zijn naar hier gehaald en worden gehuisvest, gevoed en gekleed door onze leiders (op onze kosten).

  Het probleem ligderhalve volgens mij niet zozeer bij de oprukkende Islam maar bij onze politieke en intellectuele leiders met hun social engineing schema’s, hun multicul-welfarestaat-ideaal, hun politieke correctheid, enz….

  Ik zal het anders formuleren : als er
  een krachtdadige patriotische regering zat, was het probleem met de radicale Islam binnen de maand opgelost : de luitjes waarom het gaat zijn immers al lang bij de AIVD bekend : binnen de maand waren de probleemzaaiende moskees gesloten,zaten de criminelen achter slot en grendel en waren de gesjeesde imams op weg richting thuisland.

  Zo simpel is het, mijns inziens.

  Echter onze leiders willen dat niet,
  zij hebben een heel andere agenda.Zij
  willen "democratie" , "multicul", "welfare" en de Frankfurer Schule.

  En daar ligt ‘m het probleem : bij de
  leiders die niet deugen en bij het heersende intellectuele klimaat die zonder dat we het zelf beseffen doordrenkt is van socialisme…

  Vernielende jongerenbendes en dreigende imams zijn maar een paar van de symptomen (de gepeperde blauwe dreigbrief die je elk jaar krijgt een ander).

  Groetz,

  Cincinnatus.

 23. [12] Ik ben deze dagen aan het lezen over de oude geschiedenis van Engeland, over king Alfred en de Denen, over Dunstan en Anselmus…

  en meer dan ooit besef ik dat het positieve van hetgeen de "Verlichting"
  wordt genoemd (Er zat ook een duistere
  kant aan, met name JJ Rousseau) uiteindelijk zich maar kon ontwikkelen door wat eraan vooraf ging.

  Elke generatie staat op de schouders van de vorige…wordt bepaald door de zonden en de deugden die men overerfd van het voorgeslacht en waartegen men zich kan afzetten of ze ontwikkelen.

  Allicht het grootste succes dat de "linxe kerk" heeft kunnen boeken, is dat ze erin geslaagd de menselijke geschiedenis in te korten tot de Verlichting (en dat is Rousseau en Marx zoals prachtig gedocumenteerd in het boek "Fire in the minds of men" van James Billingstone)waarmee het allemaal zou zijn begonnen en king Alfred en de Denen,Anselmus en king Rufus, Karel Martel en al die andere prachtkerels uit het "collectief bewustzijn" (wat een vreselijke term) hebben gewist.

  Al wat er rest zijn de priesters van Rousseau en Marx en hun ritueel uitgevoerde bezweringen van
  "democratie", "rechtvaardigheid","gelijkheid"….

  en natuurlijk de immer grijnzende meneer van de teevee die ons vertelt welke faggot we de komende 2 maanden weer mogen vereren omdat hij/zij/het in één of ander als "show" vermomd rariteitenkabinet (idols,BB,Temptation Island,…) heeft bewezen een groot talent (alleszins voor twee maanden) te zijn…

  Groetz,

  Cincinnatus.

 24. [20] heh heh, eerst hebben ze te vuur en te zwaard in de reconquista de Moren er uit getieft (onder wie het trouwens prettiger leven was dan onder de Katholieken) en vervolgens zijn ze de rest van de wereld gaan veroveren…

  Om met Hans Teeuwen te spreken: Luk dat maar eens recht!

 25. [26] Zeker Cincinnatus, ik ga een heel eind met je mee. Maar het probleem is hier en nu, zoals men in het Engels pleegt te zeggen, clear and present danger. Natuurlijk is het socialisme, eufemismistisch tegenwoordig sociaal-democratie of verzorgingstaat genoemd, de schuldige. Helaas zijn de consequenties nu voor ons allen en niet alleen voor socialisten. We doen er goed aan de twee kwaden zoals socialisme en islam gelijktijdig te bestrijden. Daarom is en blijft het ook islam-bashing en socialisten-bashing om jouw terminologie te gebruiken door de lezers. Wat wil je ook, het was geen socialist die Van Gogh heeft vermoord, of Hirshi Ali en Geert Wilders bedreigt, maar een stel islamisten die het liefst een einde zien aan onze vrijheid. Deze hebben hun ideologie ergens vandaan gekregen en dat is juist de ideologie die ons nu zoveel ellende brengt. Deze ideologie is voorafgegaan door het socialisme die op dezelfde totalitaire idee leunt, namelijk onderwerping van de mensen aan het dictatoriale gezag, of het nu van een god is of van de staat. Dus zie ik niet wat er fout aan is dat we ons zéér kritisch over beide gruwelen uit te laten.

 26. [29] Karel,

  Ik vrees dat je kruistocht een "road to nowhere" ( http://www.lyricsfreak.com/… ) is en dat je Jeruzalem net zomin zal zien als de kinderkuisvaarders van 1212 maar toch succes toegewenst.

  Maar eerst nog ff iets anders :

  Het schijnt dat in de 19de eeuw heel
  wat werkloze Europese officieren uitweken naar het Ottomaanse rijk of Perzië, aldaar ff "Allah Akbar" gingen
  prevelen in de locale Moskee en vervolgens hoge posities verwierven in het leger en administratie van de sultan kregen (de jonge Napoleon was in 1794-1795 dit van plan voor hij door Barras werd opgepikt).

  Zou dat vandaag de dag nog lukken,denk je ? 🙂

  Hartelijke groeten,

  Cincinnatus.

Comments are closed.