Na Israël is nu ook Frankrijk het slachtoffer geworden van een islamitische opstand, genaamd intifada. We hebben het over de afgelopen twee weken kunnen zien hoe islamitische Noord-Afrikaanse jongeren al plunderend, vernielend en brandstichtend door 300 Franse steden trokken.

Nog steeds besteedt de reguliere media geen aandacht aan het islamisme wat hieraan ten grondslag ligt. De media heeft het keer op keer over zogenaamde oorzaken, zoals ‘armoede’, ‘achterstandswijken’, ‘werkloosheid’ en ‘ discriminatie’. Dit zijn geen oorzaken, maar hooguit bijkomende factoren. Dit soort beredenering stamt nog uit het marxistische arsenaal van arbeidersvoorlieden, die de barricaden op gingen, wat natuurlijk aperte onzin is. Deze lieden zitten gevangen in hun eigen politieke correctheid en kunnen zelfs niet eens meer buiten hun zeer beperkte kader denken. De Nederlandse reguliere media moeten we dus als intellectueel failliet verklaren en kunnen we niet meer serieus nemen.

We hebben in Europa over de afgelopen vier decennia een ongebreidelde immigratie gehad van arbeiders uit moslimgebieden zoals Noord-Afrika en Turkije, die nu voor enorm veel problemen zorgen. Voordien hadden we ook gastarbeiders of werknemers uit andere landen en deze integreerden uitstekend in de Nederlandse en West-Europese samenleving, maar dat had te maken met mensen die dezelfde cultuur voor ogen hadden. Een goed voorbeeld is de Franse minister van Binnenlandse Zaken die een zoon is van een Hongaarse immigrant.

Het was al vanaf het begin van de rellen duidelijk dat er een zeer islamitische achtergrond aan verbonden was. Bezittingen van moslims in de banlieu’s werden gespaard, terwijl die van de autochtone Fransen in brand werden gestoken of vernield. De rellen waren ook zeer goed georganiseerd, wat erop duidt dat deze al ver van tevoren waren voorbereid. Auto’s zonder nummerborden distribueerden molotov-cocktails om te gebruiken tegen de politie, er zijn zelfs molotov-fabriekjes gevonden. Er werd ook met scherp geschoten op de politie, waardoor een aantal agenten met schotwonden in het ziekenhuis is opgenomen. Terwijl er kerken en synagogen in brand werden gestoken klonk er een allah u-akbar (god is groot) bij het landen van een traangasgranaat bij de moskee van Seine-Saint Denis. Ook bij de Franse regering en sommige media is men er van overtuigd dat er een islamistische beweging achter zat.

Nadat er een avondklok is ingesteld in de Franse steden is de rust eindelijk weer aan het terugkeren, maar er zullen een aantal belangrijke vragen moeten worden opgelost. Want de regering in Frankrijk onder de ruggegraatloze Chirac en de Villepin hebben het geheel laten afweten. Alleen Nicholas Sarkozy heeft nog een krachtig respons gegeven en deze rellenschoppers tuig en rapaille genoemd. Een aantal zaken zullen rigoureus moeten worden aangepakt. Allereerst moeten alle regio’s in Frankrijk weer geheel onder Frans bestuur komen, een islamitisch bestuur is niet acceptabel en mag er ook nooit komen. De relschoppers die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben of met een dubbele paspoort moeten direct worden uitgewezen naar het land van herkomst, veelal Algerije (dit wordt al uitgevoerd door Sarkozy). Dit geldt natuurlijk voor elk misdrijf. Verder worden de uitkeringen afgebouwd en wordt de bevolking van de banlieu’s weer gedwongen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Diegenen die niet willen werken wordt duidelijk te kennen gegeven dat bij hen terstond de uitkeringen worden stopgezet. Bovendien moet er een moratorium komen op alle immigratie uit Noord-Afrika en Turkije, dit geldt ook voor gezinsherenigingen.

Dit is de enige mogelijkheid om de meest nijpende problemen op korte termijn weer op te lossen. Op langere termijn moeten Fransen en andere West-Europeanen zich afvragen of het multiculturalisme, immigratie en verzorgingstaat wel met elkaar verenigbaar zijn. In het klassiek-liberalisme is er namelijk geen plaats voor multiculturalisme, massa-immigratie en verzorgingstaat. Al deze zaken worden dan afgeschaft, zodat alleen mensen met een toegevoegde waarde voor de lokale economie worden toegelaten.

Bovendien, zolang de islam niet voldoet aan de eisen van de westerse liberale maatschappij is het belangrijk om deze gelovigen te weren, opdat we niet telkens geconfronteerd worden met moord, geweld, vernielingen en brandstichtingen en een bevolkingsgroep die alleen maar minachting tentoonspreidt ten aanzien van de autochtone bevolking.

Men moet tevens bedenken dat er geen vrijheid van religie kan zijn zolang deze religie niet het leven van anderen of andersdenkenden respecteert en dat is met de islam niet het geval zolang het nog de jihad propageert en de moslims nog heilig geloven in de koran en hadith, waarin deze manier van oorlogvoeren uitvoerig in beschreven staat.

www.abc.net.au/news/newsite…
www.frontpagemag.com/Articl…
www.capmag.com/article.asp?…
capmag.com/article.asp?ID=4466
capmag.com/article.asp?ID=4463
www.chroniclesmagazine.org/…
financialsense.com/editoria…
financialsense.com/stormwat…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.suntimes.com/output/ste…
www.frontpagemag.com/Articl…
wolfgangbruno.blogspot.com/…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…

50 REACTIES

 1. Ik betwijfel of de huidige generatie politici en bureaucraten in staat is om de problemen op te lossen, daar zij zelf de oorzaak is van de immigratie- en multikulti problemen. Zij leven in een droomwereld waar ik ze voorlopig niet uit zie wakker worden, heel misschien gebeurt dat als hun eigen auto brandt of hun dochters slachtoffer zijn geworden van een ‘gang bang’ (zelfs die incidenten worden zo veel mogelijk doodgezwegen). Doch men kan nog even op het pluche blijven zitten, mits men toelaat dat de bevolking zich mag bewapenen en eigen bezit kan verdedigen.

 2. The more laws and restrictions there are,
  The poorer people become.
  The sharper men’s weapons,
  The more trouble in the land.
  The more ingenious and clever men are,
  The more strange things happen.
  The more rules and regulations,
  The more thieves and robbers.
  Therefore the sage says:
  I take no action and people are reformed.
  I enjoy peace and people become honest.
  I do nothing and the people become rich.
  I have no desires and people return to the good and
  simple life.

 3. Fantastisch Albert. Weer zo’n doorwrocht artikel.
  Hieruit blijkt, dat het oproer zoniet religieus (wat je altijd hoort beweren) dan in elk geval door een diepe culturele kloof wordt veroorzaakt.
  De Grieken spraken in de klassieke oudheid al niet voor niets van "hoi barbaroi", de barbaren.

  Het is echter tegelijk wrang te moeten vaststellen, dat de Verlichting niet alleen tot het (klassiek) liberalisme, maar ook tot het marxisme en allerlei andere soorten collectivisme heeft geleid. Het liberalisme blijkt dus, zeker historisch gezien, in de praktijk moeilijk te verkopen.

 4. Bedenk wel dat een moratorium op immigratie, ook bij gezinsherenigingen, in feite een beperking van de persoonlijke vrijheid door de staat is. Dit soort preventieve maatregelen passen meer in een conservatief dan in een libertarisch programma.

 5. [5] Nee, want in libertaria hebben we geen verzorgingstaat, dus hebben we ook geen last meer van massa-immigratie.

 6. [5]

  door ‘gezinsherenigingen’ te voorkomen beperk je niet de burgers van een land.

  je zorgt er alleen voor dat er geen massa-immigratie plaatsvind van onnodige kansloze rotzooitrappende uitvreters.

  in libertaria worden de burgers natuurlijk zo weinig mogelijk gehinderd door de staat, maar dat wil nog niet zeggen dat iedere buitenlander zich daar zomaar ongevraagd kan vestigen.

 7. "in libertaria worden de burgers natuurlijk zo weinig mogelijk gehinderd door de staat, maar dat wil nog niet zeggen dat iedere buitenlander zich daar zomaar ongevraagd kan vestigen"

  SPIJKER OP DE KOP, Vlad.
  Om je ergens te vestigen, moet je komen op het eigendom van een ander!
  En in Libertaria zul je dus toestemming van de eigenaar moeten hebben!

 8. Albert S.
  Hoewel de verzorgingstaat één van de belangerijkste oorzaaken is van de huidige problemen rond de massa-immigratie zul je het ook houden als je die afschaft simpelweg door de hogere lonen hier, dus komen ze hier om te werken legaal of illegaal. Kijk naar de V.S. , toch niet echt een super verzorgingstaat.
  Of de vraag naar specifieke arbeid zoals prostitutie of andere kutwerk wat wij niet willen doen.

  Wat betreft libertaria, daar is in ieder geval geen verzorgingstaat maar er zijn wel honderden verschilende varianten. Het libertaria dat ik voor ogen heb heeft bijvoorbeeld geen totale privatisering van al het land.

  Het beperken van gezinsherenigingen is natuurlijk niet libertarisch maar binnen een verzorgingstaat zijn gezinsherenigingen wel problematisch.

 9. [8] Hub,

  Ik vraag me toch af of Vlad en jij wel helemaal op dezelfde golflengte zitten.

  Ik vermoed toch zo dat Vlad er
  niet helemaal mee eens zou zijn indien een vennootschap van schatrijke vrome Saoudi’s systematisch gronden in Nederland zou opkopen om die vervolgens
  toe te wijzen aan arme Moslims (die vervolgens hun familie laten overkomen ?
  (correct me dude if I’m wrong).

  Groetz,

  Cincinnatus.

 10. [7]
  Vlad, als ik (als Nederlands staatsburger) met een vrouw uit het buitenland wil trouwen, dan moet dat toch kunnen als ik haar kan onderhouden? Daar zit ik dan toch niemand mee in de weg?

  Hetzelfde zou je voor een buitenlandse fabrieksarbeider kunnen zeggen. Als ik in mijn eigen fabriek Chinezen wil laten werken die in mijn eigen huizen slapen dan is dat alleen maar goed voor de economie. Niemand hoeft daar problemen mee te hebben. Behalve Nederlandse fabrieksarbeiders die niet voor dat geld, dat werk willen doen en dus eigenlijk ook geen recht van spreken hebben.

  De problemen komen pas als iedereen het gaat doen… Dan word Nederland te klein, met als gevolg stijgende grondprijzen, waardoor het voor kansarmen vanzelf te duur word. Zonder bijspringende overheid zullen die dan weg moeten. Met ethniciteit heeft eea dan overigens niets te maken.

 11. [10]
  Ik vermoed toch zo dat Vlad er
  niet helemaal mee eens zou zijn indien een vennootschap van schatrijke vrome Saoudi’s systematisch gronden in Nederland zou opkopen om die vervolgens
  toe te wijzen aan arme Moslims (die vervolgens hun familie laten overkomen ?

  Zoiets als wat Theodoor Herzl voor ogen stond ?

 12. Meer van dit soort artikelen Albert,kun je ook eens uitleggen waarom expliciet
  de islam niet vredelievend is bv in vergelijking tot het christendom?

 13. [13] De wet van Mozes zegt: ‘Wie iemand een oog uitsteekt, moet daarvoor boeten met zijn eigen oog. Wie iemand een tand uit de mond slaat, moet daarvoor boeten met een tand uit zijn eigen mond.’ Maar Ik zeg u: Vergeld geen kwaad met kwaad. Als iemand u een klap op de ene wang geeft, keer hem dan ook uw andere wang toe.

 14. Wanneer gaat men het eindelijk eens begrijpen ISLAM is geen religie. Het is een gewelddadige Doctrine die door de crimineel Mohammed is gebruikt om zijn criminele daden te rechtvaardigen. Christenen zouden de ISLAM beter kunnen voorstellen als de dwaalleer van de Duivel. De Doctrine verdient geen enkele bescherming of respect van de westerse wereld, het is gewoon een criminele organisatie.

 15. [9] Inderdaad Joris, in een klassiek-liberale staat heb je grenzen en dus ook grensbewaking. Je wilt natuurlijk geen criminelen of terroristen op je grondgebied. Daarom is de EU hiervoor ook ontoereikend, want de open grenzen zorgen ervoor dat criminelen en terroristen zich ook vrij kunnen rondbewegen en dat is niet de bedoeling. Om het ongeschoolde werk te kunnen laten doen zou men een contract kunnen afsluiten met inwoners uit diverse landen voor bepaalde tijd (ca. 2 à 3 jaar, waardoor het werk wordt gedaan en iedereen uit die landen de kans krijgt om ook geld te verdienen, waardoor deze mensen een beter bestaan kunnen opbouwen na die 2 of 3 jaar in eigen land.

  Gezinsherenigingen binnen een verzorgingstaat staat garant voor de economische ineenstorting van elk West-Europees land. Niet doen dus.

  Ik hoop dat dit je vragen beantwoordt.

 16. er is geen éne winkel die het juiste
  antwoord heeft,
  maar van een zaak ben ik overtuigd,
  men oogst wat men zaait.

 17. [12] Jetze,

  Onze antisemiet is er ook weer.Het lijkt Heintje davids wel.

  Ik ben het verder wel met je eens dat
  de Palestijnen de Joden zouden behoren te compenseren voor het (misdadige) feit dat ze schaamteloos jaren hebben geprofiteerd van de van de Joden gestolen grond.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 18. Het verschil tussen de islam en elke andere religie is dat de islam niet alleen een religie is, maar wordt verenigd met zowel staat als cultuur. Daarom krijgen bekeerlingen tot de islam Arabische namen om niet alleen hun religieuze, maar ook hun culturele verleden volledig uit te wissen en dan onderdeel worden van de wereldwijde islamitische gemeenschap, genaamd de oemma. De islam is altijd gebruikt als middel om totale onderwerping mogelijk te maken van andere volkeren door Arabieren. Kijk maar naar de onderdrukking van Koerden, Berbers, joden, Foeniciërs, Perzen etc.

  Tijdens het kalifaat van Cordoba in de middeleeuwen in Spanje was deze maatschappij verdeeld in drie klassen. Aan de top stonden de Arabische moslims, die ook de kalief leverden vanuit de Kureshi stam uit Medina. Daarna volgden de moren, bestaande uit Berbers en aan de onderkant waren de joden en christenen als mensen van het ‘boek’. Dit ‘multiculturele paradijs’, zoals collectivisten en politiek-correcte hoogleraren en geschiedvervalsers beweren bestond uit een gruwelijke onderdrukking en slavernij van de autochtone Iberische bevolking en was daarom ook een grote reden om in 1492 alle moslims het land uit te gooien of te bekeren tot het christendom. Let wel de slavernij wordt nog steeds officieel gesanctioneerd in Mauretanië en Soedan vandaag de dag.

  Tijdens de verlichting heeft het westen staat en kerk gescheiden. Het christendom is nooit een bepaalde cultuur geweest maar betrof een aantal culturen, zoals de Franse, Italiaanse, Angelsaksiche, Griekse, Russische, Nederlandse etc. Ook ziet men dat terug in de andere religies, zoals het Boedhisme die een aantal culturen omvat zoals de Chinese, Koreaanse, Japanse en Thaise cultuur. Tevens het Hindoeïsme dat een aantal varianten kent. Bovendien erkennen alle religies een scheiding van geloof en staat.

  Behalve de islam. Deze pleit nog steeds voor een kalifaatsysteem met een shari’a-wetgeving geordeneerd volgens de koran. In tegenstelling wat men hoort in collectivistische kringen bestaat er geen gematigde of radicale islam, maar gewoon de islam en deze is volgens onze maatstaven zeer radicaal. Wat deze collectivisten bedoelen is dat er moslims zijn die niet naar de letter van de koran leven, waarmee deze zogenaamd een ‘gematigde islam’ vertegenwoordigt. Maar dit berust op een grote denkfout, want de islam kan nooit gematigd zijn zolang het geweld predikt en dit continu wordt uitgedragen door imams zowel hier in het westen als in het Midden-Oosten.

 19. [16] Maar krijg je in een dergelijke klassiek liberale staat niet juist een grotere vraag naar geschoolde en ongeschoolde arbeid? Immers je hebt een extreem lage belasting vergeleken met niet klassiek liberale landen, weinig overheidsbemoeienis met bedrijven en burgers en zo goed als geen werkeloosheid. Dit zorgt toch voor een enorme vraag naar arbeid?

  Als je het over geschoolde arbeid hebt dan gaat het waarschijnlijk om voornamelijk om Europeanen, Amerikanen maar ook Indiërs en Chinezen. Als je die slechts 2 a 3 jaar hier laat werken zullen de bedrijven daar niet zo blij mee zijn want dan zijn ze bij wijze van spreken net ingewerkt en er is niet altijd een gelijkwaardige vervanger.

  Ongeschoolde arbeid zal komen uit landen waar we nu outsourcen. Voor een gedeelte waar nu outsourcing plaatsvindt, zal het nu rendabel worden om de arbeid in Nederland te laten plaatsvinden.

  Uiteindelijk zal de tijdelijke immigratie enorm zijn en deze contract werkers de Nederlandse bevolking overschaduwen in aantal zoals dat nu ook al het geval is in landen als koeweit. Dit brengt natuurlijk weer allerlei problemen met zich mee zoals gezinsvorming en kinderen van Nederlander en contractwerker. Buitenhouden van criminelen en terroristen voor het feit gepleegd is zal ook moeilijk worden.

  Al met al ben ik ook voor een klassiek liberale staat maar ik geloof niet dat de immigratie problematiek als sneeuw voor de zon zal verdwijnen.

 20. [19] Als de islam een probleem is wat is dan de oplossing? De islam zal zich namelijk juist door deze negatieve kenmerken blijven uitbreiden over de wereld.

 21. [20] Immigratie is ook niet zozeer een probleem, maar immigratie van onaangepaste bevolkingsgroeperingen. Er is een behoorlijke eenzijdig immigratie geweest over de afgelopen 30 jaar en deze stamt voornamelijk uit islamitische landen. In een klassiek-liberale maatschappij wordt er een afweging gemaakt tussen welke mensen we wel nodig hebben en welke niet. Ongeschoolden worden steeds minder belangrijk en de weinigen die we nodig hebben is alleen voor een aantal banen. Deze banen worden door de toenemende technologische revolutie overbodig. Denk maar aan de zware industrie, scheepsbouw en textiel die in toenemende mate naar lagelonenlanden is gegaan. Dit proces zal natuurlijk voortduren. De reden is dat zelfs in een klassiek-liberale maatschappij met lage belastingen de lonen vele malen hoger zijn dan in ontwikkelingslanden, waardoor bovengenoemde bedrijven zich in deze landen zullen vestigen. De mensen komen dan niet meer het werk, maar het werk komt naar hen.

  [21] Inderdaad is de islam een probleem en de oplossing daarvoor is aan de islamieten zelf, daar kunnen wij weinig aan doen helaas. Het enige wat wij wel kunnen doen is de immigratie stopzetten uit islamtische landen en de islamieten in het westen te kennen geven dat hun gedrag in overeenstemming moet zijn met het westerse liberalisme en dienen zich te houden aan de klassiek-liberale wetgeving. Wanneer men geweld pleegt of oproept tot geweld dan is uitwijzing de enige mogelijkheid.

  Islam is eigenlijk een dinosaurus in een wereld met zoogdieren. Het heeft zichzelf eigenlijk ongewijzigd overleefd met een 7e eeuwse doctrine. Alle andere religies hebben zich aangepast aan de moderne tijd, behalve dan de islam. Ik verwacht ook niet dat de islam deze eeuw onveranderd zal overleven. Helaas kan het nog wel voor veel moeilijkheden zorgen voor iedereen in deze wereld in haar sterffase.

 22. Even een zijdelingse reactie. Onlangs sprak ik iemand (nauwelijks 30 jaar oud) uit India. Zij is christen; in India een minderheid. We hebben een heel lang gesprek gehad over van alles en nog wat en kwamen toen op de problemen die Nederland (en Europa kennen met de moslims). Ik verteld dat de moslims in West-Europa vaak dicht bij elkaar in goedkopen huurwoningen, meer dan gemiddeld in de uitkeringen (moeilijk uit te leggen begrip) vallen,
  achterstand in taal en onderwijs, moslimvrouwen worden thuis kort gehouden, claimen gediscrimineerd te worden enz. enz. Verder vertelde dat al deze problemen, die de autochtone bevolking verweten wordt, hen naar elkaar en hun religie toedrijven. De moslims voelen zich geen deel van de Europese samenleving (ook onze schuld) en trekken zich daarom terug. De autochtone bevolking zou hen weer bij de maatschappij moeten betrekken.

  Zij was bijzonder verbaasd. In India leven mensen in groter familieverband.
  Er zijn daar hele wijken waar moslims wonen, waar hindoes wonen enz.
  De moslims nemen niet werkelijk deel aan de maatschappij omdat zij de anderen niet waardig beschouwen om mee om te gaan. Zijzelf, een weduwe van nauwelijks dertig, moet aan de kant als de uitverkorenen aan komen lopen. De vrouwen worden binnen gehouden. Ze zijn een maatschappij in een maatschappij.
  Zij omschreef de moslims daar als:
  veeleisend, overheersend, uitsluitend op zichzelf gericht, zeer agressief, grof taalgebruik, pakken wat ze pakken kunnen, geen enkel initiatief, alle falen wordt op een ander geschoven, verschuilen zich achter koran/religie.

  Als er een opstand is van uit moslimhoek wordt er door de oproerpolitie gericht en met scherp geschoten.

  In Zuid-oost-Azie heeft men weinig geduld met de moslims.
  Het gaf mij te denken.

 23. [23]
  Zo is dat anita. De Russen en de Aziaten hebben het allemaal al lang gezien.
  In West-Europa en vooral Nederland komen de politici, de media en hun trawanten overal 50 jaar of meer te laat achter.

  Ander voorbeeld: iedereen weet, dat de islamitische Arabieren in Soedan als beesten tekeer gaan tegen de "ongelovigen" in Darfur, maar er wordt niets aan gedaan. Er worden zelfs geen lessen uit getrokken.

  Maar wat in Darfur gebeurt kan in EUrabia ook gebeuren, als er niet bijtijds de nodige maatregelen worden getroffen.

 24. [22] Albert,

  Welke klassiek-liberale wetgeving en welk westerse liberalisme ???

  Nederland (West-Europa) is een driekwart collectivistische staat waar klassiek-liberalisme stilaan een herrinnering uit het verleden wordt.

  Het sociaal-democratische gedachtengoed is in het Europa van 2005 even dominant
  als het katholicisme was in de vroege
  middeleeuwen.

  Niet de Islam (inderdaad een fossiel uit het verleden) maar het dominante socialisme (nogmaals Gramsci, Fabians, Frankfurter schule) vormt het basisprobleem.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 25. [22] Ik vrees dat we hier serieus van mening verschillen wat betreft de hoeveelheid en soort immigratie die zal plaatsvinden in een klassiek liberale maatschappij (maar misschien hebben we ieder een andere klassiek liberale maatschappij voor ogen).

  Als een onbeperkte hoeveelheid contractarbeiders toegestaan wordt hier te werken voor 3 jaar zal het loon voor ongeschoolde arbeid dalen. Hoewel de lonen wel hoger zullen blijven want daar in zitten ook de reiskosten en de verblijfskosten in verwerkt plus een klein beetje extra om het de moeite waard te maken voor de nieuwe arbeider hier te komen werken. Die verblijfskosten zullen niet zo hoog zijn want de arbeider kan er voor kiezen om met zijn tienen op een kamer te liggen en zo veel te besparen. Dit is toegestaan in een klassiek liberale maatschappij en gebeurd nu al onder illegalen.

  Lage lonen zijn natuurlijk niet de enige redenen waarom bedrijven zich ergens vestigen anders zouden wel meer bedrijven zich in Afrika vestigen. Redenen waarom de Chinese textiel industrie zo goed met ons kan concurreren is dat naast de lage lonen in China er minder milieueisen en minder arbeidsvoorwaarden zijn (dit hoor je vaak als argument voor protectionisme) Die voordelen zullen voor China verdwijnen want in een klassiek liberale maatschappij zijn die milieueisen en arbeidsvoorwaarden er ook niet. Daarnaast heeft de klassiek liberale maatschappij veel minder andere overheidsbemoeienis en lage belasting zoals eerder genoemd. Bovendien geen corruptie en bureaucratie.

  Al deze bovengenoemde voordelen en meer zullen er mijns inziens voor zorgen dat ook bedrijven die veelal gebruik maken van ongeschoolde arbeid zich graag in klassiek liberaal Nederland willen vestigen. Daar weegt het nadeel dat de lonen hier wat hoger ( nog steeds stukken lager dan nu dus) zullen zijn niet tegen op.

  Lonen voor hooggeschoolden zullen in tegenstelling tot die van ongeschoolden sterk stijgen want hooggeschoolden zullen veel minder gemakkelijk uit het buitenland te halen zijn. Dit betekend dat zij meer te besteden hebben dan nu het geval is. De vraag naar bepaalde ongeschoolde arbeid zal hierdoor enorm stijgen. Voorbeelden zijn prostitutie, schoonmaakwerk, kinderverzorging, schoenenpoetsen. Waarschijnlijk een hele reeks aan persoonlijke dienstverlening, allemaal toegestaan in de klassiek liberale maatschappij waar ik het hier over heb. Dat is zolang ze een driejarig werkcontract kunnen krijgen.

  “Immigratie is ook niet zozeer een probleem, maar immigratie van onaangepaste bevolkingsgroeperingen”
  Het probleem is dat je niet kunt kiezen. In de klassiek liberale maatschappij bepaald de markt wie er binnen komt en zolang ze hun werk doen en het goedkoopst zijn zullen dat ook gewoon onaangepaste bevolkingsgroeperingen zijn tenzij de overheid die bevolkingsgroepen verbied hier te komen werken.

  Ik blijf denken dat in een klassiek liberale maatschappij met een systeem van tijdelijke werkcontracten voor buitenlanders deze buitenlanders in hoeveelheid ruim de Nederlandse bevolking zullen overstijgen. Of dat een probleem zal vormen kan ik niet overzien.

 26. [25] We hadden het over de klassiek liberale maatschappij zoals die er zou moeten zijn. Daar heeft het huidige Nederland inderdaad jammer genoeg weinig mee te maken.

 27. [24] Harry,

  Wie overal 50 jaar te laat achterkomt, zijn de lui die zich door de politici
  en hun trawanten in de media laten voorlichten.

  Die politici weten maar al te goed wat er gaande is maar zeggen met Madame de
  Pompadour :"après nous la déluge" en vullen ondertussen vrolijk hun zakken.

  Voor hun gelach betalen wij het gelag.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 28. [24] die ‘ongelovigen’ in Darfur hebben tenminste nog wapens om zich te verdegien. Europese overheden hebben de EU-burgers zels dat afgepakt….

  Dat wordt wat dadelijk….

Comments are closed.