Het ziet ernaar uit dat Nederland er weldra weer een politiek gevangene bij heeft.
Pineut van dienst deze keer is dhr Jan Hilarius, mede-oprichter en voormalig consulent
van stichting “De Einder” , een organisatie die zich inzet voor specifiek het bevorderen van professionele begeleiding van mensen met een doodswens met respect voor de autonomie van degenen die hulp vragen”.

De “misdaad” van dhr Hilarius is dat hij “hulp heeft geboden bij het plegen van zelfmoord” hetgeen verboden is volgens artikel 294 van het strafwetboek.Dhr Hilarius heeft een dame met twee mislukte zelfdodingspogingen achter de rug (schriftelijk) geadviseerd welke middelen ze diende te gebruiken en ook geholpen met het bekomen van die middelen
hetgeen hem vanwege het openbaar ministerie op een eis van 1 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf komt te staan.

De Staat die van in de wieg tot in het graf zich met éénieders leven wil moeien en wil regelen,vindt het moeilijk te verkroppen dat mensen soeverein beslissen om uit het leven te stappen.Zo’n “extreme” daad van zelfbeschikking,dat mag helemaal niet, vinden de politici.Op z’n minst moet je dat eerst aan hen komen vragen en dan zullen zij of hun gedelegeerden ff beslissen of je genoeg crepeert of het lijden uitzichtloos genoeg is om dood te mogen dan wel dat je gewoon nog een tijd verder moet kronkelen van ellende.
Na heel veel gedoe heeft men “hulp bij zelfdoding” toegestaan (men noemt dat eufemistisch euthanasie) maar er wel een bureaucratisch procesje van gemaakt : uiteraard mag het niet op eigen houtje (doktersvoorschrift nodig om aan de juiste pillen te raken) en al helemaal mogen niet door de staat gelicenseerde personen er zich mee moeien maar als twee dokters na heel wat gedoe vinden dat je uitzichtloos lijdt, mag het wel (en tuurlijk moeten die dokters weer raporteren aan een staatsbenoemde commisie di dan moet oordelen of het allemaal wel “zorgvuldig” was en blablabla).

Tuurlijk blijven mensen naast dit gedoe nog proberen uit het leven te stappen.Soms begrijpelijk, vaak ook niet maar steeds uiteindelijk éénieders onvervreemdbaar en, elementair recht waar principieel noch de familie, noch de staat iets aan af te doen heeft.Die mensen werpen zich dan voor een trein,knopen zich op, slikken rattenvergif ,
springen van hedak van krasnapolski of (zoals enige maanden geleden m’n buurman) een kogel door de kop enz…pijnlijk voor derden (bijv de machinist) en een hoop gedoe met verzekeringen,politie enz…

Stichting “De Einder” geeft op een serene manier mensen die dat vragen advies hoe op een pijnloze, meer serene manier uit het leven te stappen.De afweging ligt uiteindelijk bij de vrager.Veel vragers doen uiteindelijk niks met de info ,anderen wel.Voor vele wanhopige mensen waren “De Einder” consulenten de redders in nood : eindelijk iemand die zonder
moraliserend gedoe hun wens serieus nam.

In een vrije samenleving hoort er geen artikel dat hulp bij zelfdoding strafbaar maakt in het strafwetboek en gaan mensen die anderen hieromtrent advies geven niet in de cel.De “unalienable Rights” op “Life, Liberty & The Pursuit of Happiness”
impliceert dat de beslissing over zelfdoding bij niemand anders ligt dan bij het individu en als hij/zij daar iemand advies over vraagt, hebben de politiek en het openbaar ministerie daar geen fluit mee te maken.

deeinder.nl/news.htm

Mark.

172 REACTIES

 1. Life, Liberty en Persuit of Happiness is totaal tegengesteld aan zelfmoord.
  Hier schiet het individualisme m.i. veel te ver door.
  Maar die discussie hadden we al eerder.

 2. Je hebt het leven niet, het leven heeft jou. Zelfmoord is een ultieme daad van agressie tegen het menselijk leven. Iemand die daarbij ‘hulp’ verleent (en dus met de ander instemt met het idee dat zijn dood inderdaad de oplossing is), is m.i. in overtreding.
  Geweld initieren tegen jezelf? Mag niet worden gestimuleerd.
  Terwijl we tegenwoordig chemische middelen hebben tegen depressie b.v.
  Zo’n dr. Dood zou daar al zijn energie in moeten steken.

 3. [2] Beek,

  De mensen die zich aanmelden bij "De Einder" hebben vaak een lang trajekt van behandeling achter de rug.

  Sommige mensen zien na een gesprek
  met een consulent van zelfdoding af
  en gaan bijv in behandeling.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 4. [2]
  Zelfmoord is geen aggressie. Zelfmoord is een puur vrijwillige keuze in het kader van "you own your life". En als iemand daarbij hulp nodig heeft is het prachtig als de vrije markt daarin voorziet. Dit valt in dezelfde catagory als een professionele SM meesteres, er is welliswaar sprake van geweld, maar beide partijen hebben hier vrijwillig voor gekozen.

 5. [4] ‘En als iemand daarbij hulp nodig heeft …’

  Ik zou die hulp toch verrot moeilijk verlenen. Ik ben niet zo snel overtuigd dat het leven van iemand echt hopeloos is. Puur persoonlijk hoor. Hoeveel mensen zijn na hun mislukte poging nog heel gelukkig geworden?
  Gezellig onderwerp wel, zo in het weekend.
  Huub

 6. [4]
  Als mevrouw Sonja Meesters levensbedreigend wordt, is zij beslist in overtreding.

 7. [5] Huub,

  Je hoeft die hulp ook niet te geven.Daarin ben jij weer vrij.

  Zelf kan ik me in een aantal gevallen
  heel goed voorstellen dat mensen niet meer verder willen,in andere gevallen
  dan weer niet.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 8. [2] Beek,

  Net zomin als je "Huntington Disease", het "locked-in-syndroom" of ernstige psychoses kunt genezen met een medicijn,worden de bijhorende gevoelens verdreven met een anti-depressivum.

  Overigens wordt er m.i. nogal makkelijk gegooid met de term "depressie" : van het moment dat iemand een doodswens heeft, wordt ie (door sommigen) depressief verklaart
  en wie depressief is, kan niet meer
  nuchter en vrij denken en dient behandeld te worden dus de doodswens
  is eigenlijk niet anders dan het ijlen van een patiënt en verdient geen aandacht.
  Op die manier kan elke doodswens onder tafel geveegd en afgedaan worden als een bewijs dat de uitspreker depressief en dus niet goed snik en dus wilsonbekwaam is.

  Deze denktrant past in de "psychologisering" van de samenleving (iets wat terloops gezegd
  ook stormenderhand de evangelische Christenheid verovert, zie het succes van bijv Robert Schüller en Rick Warren) en geeft een rationeel vernisje aan de ten diepste irrationele beweegredenen van de tegenstanders van het zelfbeschikkingsrecht.

  Het fijne aan een Kevorkian en een "De Einder" (beiden zijn wel niet zonder meer gelijk te schakelen) is dat ze mensen met een doodswens wel serieus nemen,hen niet bij voorbaat in het
  hoekje van de psychoten willen duwen
  en niet zo nodig vanuit de eigen morele dogma’s voor anderen willen uitmaken hoe het "unalienable Right op "Life, Liberty & The Pursuit of Happiness" in te vullen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 9. [8]
  Sorry, maar je draaft door.
  Die depressie was een voorbeeld. Ik heb beslist niet zo’n mening over depressie als jij hierboven suggereert.

 10. [2] Besluiten je leven te beëindigen kan nooit agressie zijn. Dan zou hard trainen waarbij je je spieren beschadigd dat ook zijn. Of roken, of drugs gebruiken.

  Wanneer een individu besluit om zelf iets te ondernemen dat ongezond is, is het daar vrij in. Nu is het wat cynisch om zelfmoord als een bewust besluit tot het uitvoeren van een ongezonde actie te noemen, maar het op die manier beschrijven verklaart veel.

  Een drugsverslaafde, een bodybuilder, een basejumper, een zelfmoordenaar; ze nemen allemaal bewust een besluit om handelingen uit te voeren die hoogstwaarschijnlijk tot hun dood of in ieder geval tot een ongezonde toestand zullen leiden. Wat mij betreft valt dit allemaal onder wat Cincinnatus zo mooi "unalienable Right op "Life, Liberty & The Pursuit of Happiness" noemt. Zolang je er niet iemand anders mee stoort in zijn ‘Pursuit of…’ is het niet het initieren van geweld.

  Of het dom, onnodig, misschien zelfs wel pathologisch is, is een heel andere discussie.

 11. [10]
  Je voorbeelden zijn een zoeken naar genot, spanning, plezier, waarbij de ongezonde, schadelijke bij-effecten meestal niet worden gewenst. Zelfmoord ook ongezond? Understatement van het het jaar.

 12. [11] Beek, zelfmoord mag toch nooit strafbaar zijn? Het lichaam is het meest soevereine eigendom van een mens, het is dan toch erg immoreel om daar regels aan te binden?

 13. [13] Mike,

  Zelfdoding is niet meer strafbaar
  (wel loop je kans om na een mislukte poging gedwongen opgenomen te worden
  in een instelling).

  Wel strafbaar is het bepaalde medicijnen zonder doktersvoorschrift in bezit te hebben en iemand te helpen bij het plegen van zelfdoding.

  Als iemand z’n nek breekt , totaal verlamt is en jij mengt op zijn vraag een hartstilstand veroorzakende coctail door z’n pudding ben je strafbaar.

  Blijkens het proces tegen Hilarius en
  een weldra te starten rechtszaak tegen een andere Den einder-consulent Ton Vink wil het openbaar ministerie
  ook het verschaffen van informatie
  hoe zelfdoding te plegen strafbaar stellen (btw lijkt mij ook een aanval op het recht van vrije meningsuiting).
  Ton Vink is o.a. gedagvaard omdat ie met een dame (‘mw De Kleine) :

  – één of meer gesprekken met die de Kleine gevoerd, waarin de methoden van zelfdoding werden besproken en/of

  – die de Kleine instructies en/of aanwijzingen gegeven omtrent één of meer methoden van zelfdoding en/of

  – een lijst met medicijnen die die de Kleine hem, verdachte, had toegestuurd met die de Kleine besproken en/of

  – die de Kleine informatie van de stichting Wetenschappelijk onderzoek naar Zorgvuldige Zelfdoding toegestuurd en/of gegeven en/of

  – die de Kleine informatie toegestuurd hoe zij haar "pil van Drion "moest samenstellen en/of

  – aan die de Kleine een basis advies voor de uitvoering van de zelfdoding toegestuurd;

  Zie over hulp bij zelfdoding ook :

  http://www.lydiavanderweide

  Groetz,

  Cincinnatus.

 14. [12] Heftig artikel, Cincinnatus.
  Als gevolg van wat hij zegt kun je de volgende gedachten trant volgen.

  Zelfmoord is, behalve wanneer jouw oordeel beïnvloed wordt door pathologische (psychisch of somatisch) of chemische invloeden in alle gevallen waarin je een juist oordeel over de situatie hebt kunnen vormen ethisch juist. Door zelfmoord te plegen maak je gebruik van je zelfbeschikkings recht. De inhoud van het oordeel van de zelfmoordenaar is subjectief, maar de methode van oordeel bepaalt de juistheid.

  Wanneer alle wetten gebaseerd zijn op ethisch juiste standpunten, kan zelfmoord dus nooit strafbaar zijn. Iemand helpen bij een niet strafbare daad is dus ook niet strafbaar.

  Het probleem zit hem er in: hoe bepaal je de psychopathologische toestand van een dode? Iemand die -vanwege zijn toestand- wils onbekwaam is aanzetten tot een daad als zelfmoord is -mijns inziens- moord. Je gebruikt jouw wil en overredingskracht als wapen tegen het leven van de ander.

  Conclusie: zelfmoord door mensen die het als puur praktische oplossing beschouwen , of hen daarbij helpen is ethisch juist.
  Zelfmoord door mensen die deze daad ondernemen vanwege hun ziektebeeld, lees hun oordeel een symptoom van hun ziekte, is ethisch onjuist, hoewel moeilijk te voorkomen. Iemand in deze toestand helpen bij zelfmoord is moord vanwege de reden die ik hierboven noemde.

  Een vrolijke groet op een mooie zonnige winterdag,
  Kaye

 15. [15] Aanvulling op mijn vorige posting: Ik bedoel dus dat alleen wanneer jouw oordeel verstoord is de beslissing tot zelfmoord niet goed genomen kan worden.

  Iemand kan best een psychiatrisch patient zijn of zware pijnstillers slikken en toch op een juiste manier tot een juist oordeel komen.

  De pest is: Hoe bepaal je dat achteraf? Vooraf bepalen gaat niet, iemand die zegt zelfmoord te willen plegen eindigt in een instelling. Iemand vragen jou te helpen brengt diegene in de problemen, getuige de zaken tegen Hilarius.

  De oplossing is wederom de Libertarische: verwijder de overheidsinvloed uit de privesfeer. Wanneer iemand dood wil is dat een soevereine beslissing, de mogelijkheid om aan goed advies te komen maakt dat de gruwelijkheid en eenzaamheid die door de strafrechtelijke en sociale invloed ontstaan kunnen verdwijnen.

 16. Nice site. Thank you!!!http://batterij.afunetu.org/ batterijhttp://xd-m500.opotaz.info/ xd m500http://best-phone-pda-for-u… best phone pda for using with mac smartphone softwarehttp://palm-iii-stylus.siji… palm iii stylushttp://how-to-set-up-a-gene… how to set up a generator backup system for your homehttp://coppini.pyjiqa.org/ coppinihttp://dlo-transpod-reviews… dlo transpod reviewshttp://handhelds.gypydu.info/ handheldshttp://audiovox-thera-2032-… audiovox thera 2032 chargerhttp://buy-1-gb-memory-stic… buy 1 gb memory stickhttp://pdaphone-s100.fatacu… pdaphone s100http://retailers.fyzi.info/ retailershttp://toy-machine.kytazi.org/ toy machinehttp://ink-refill-inkjet-pr… ink refill inkjet printerhttp://kamloops-switching-y… kamloops switching yardhttp://laptop-notebook-moth… laptop notebook motherboardshttp://hunday.oxemyn.org/ hundayhttp://er4-micropro.bikupo…. er4 microprohttp://palm-tungsten-flipco… palm tungsten flipcoverhttp://mind-factory.catokix… mind factory

 17. Good site. Thank you.http://tetherball-with-a-pa… tetherball with a paddlehttp://fs-1800.ulazesy.org/ fs 1800http://electricians-gag-gif… electricians gag giftshttp://potable-generator.op… potable generatorhttp://camp-shirt-women.wis… camp shirt womenhttp://pentel-brush.bikupo…. pentel brushhttp://york-catholic-school… york catholic school board child abuse legislationhttp://high-school-student-… high school student dies on camping triphttp://evergreen-park-high-… evergreen park high schoolhttp://computer-keyboards-f… computer keyboards for kidshttp://yahooligans.okak.info/ yahooliganshttp://serie-club.catokix.i… serie clubhttp://large-enamal-camp-co… large enamal camp coffee pothttp://postage-rates.bikupo… postage rateshttp://non-denominated.iduh… non denominatedhttp://ae-guys-jeans.sijiso… ae guys jeanshttp://portable-camp-kitche… portable camp kitchenshttp://zot525.ybirohy.org/ zot525http://children.ybirohy.org/ childrenhttp://2006-summer-day-camp… 2006 summer day camps in pittsburgh pa

 18. Nice site. Thanks!!!http://comjapan.uwepyhu.info/ comjapanhttp://darko-milicic.kokip…. darko milicichttp://dsp.sijisoh.org/ dsphttp://mzn.acewuty.org/ mznhttp://carmello-anthony.yhy… carmello anthonyhttp://ea-sprts.ybirohy.org/ ea sprtshttp://front-page-2002-tuto… front page 2002 tutorialshttp://park-aveneu.movev.info/ park aveneuhttp://new-balance-470-trai… new balance 470 trail runninghttp://bangle-for-men.catok… bangle for menhttp://how-to-make-a-swimmi… how to make a swimming poolhttp://funagain.kepow.org/ funagainhttp://packages-all-inclusi… packages all inclusive special travelhttp://ottawa-senators.move… ottawa senatorshttp://ballcaps.pobysim.info/ ballcapshttp://earflap.okak.info/ earflaphttp://texas-motor-speedway… texas motor speedwayhttp://skisprung.pobysim.info/ skisprunghttp://chicago-blackhawks.n… chicago blackhawkshttp://champions-trophy.pob… champions trophy

Comments are closed.