Het in opdracht van de Tweede Kamer vervaardigde rapport ‘Klimaatverandering, Klimaatbeleid’ is wetenschappelijk broddelwerk en dient te worden ingetrokken, aldus de eindconclusie van een audit in opdracht van de Groene Rekenkamer door prof. dr. A. Rörsch, prof. dr. D. Thoenes en ir. F. de Wit. De auteurs van het betwiste klimaatrapport, het CE-bureau uit Delft, aangevuld met medewerkers van het KNMI, Alterra en de Universiteit Wageningen, weigeren deze intrekking. Ze gaan daarbij echter niet inhoudelijk in op de in de audit verwoorde kritiek. Omdat zulks in de wetenschappelijke wereld geldt als onbehoorlijk zal de Groene Rekenkamer de opdrachtgever de Tweede Kamer en andere instanties wijzen op de wetenschappelijke gebreken van dit rapport.voor een uitgebreide toelichting en de audit zelf, verwijzen we naar de Groene Rekenkamer: www.richel.org/grk/CE-affai…

1 REACTIE

  1. Helemaal terecht!

    Waar zouden we blijven als we zomaar zouden breken met een traditie van ruim 50 jaar en ons beleid alleen op wetenschappelijk gefundeerde rapporten zouden baseren? Dan hadden we toch maar mooi geen Betuwelijn, Euro, Noord-Zuid lijn, nieuwe Amsterdamse haven enz. enz. gehad. En iedereen weet toch wel hoe we er dan aan toe zouden zijn.

Comments are closed.