Op een goede week tijd is Vlaanderen een (nou ja ) liberale partij armer en een liberale partij rijker geworden.Vorige week bracht het slechte nieuws dat het “Liberaal Appèl” (LA) zich heeft verkocht aan de VLD (van Guy Verhofstadt) ,eergisteren het betere nieuws van de stichting van een nieuw iniatief : VLOTT (Vlaams Liberaal Onafhankelijk Tolerant Transparant).

Het LA was een iniatief van oud-minister Ward Beysen.Beysen maakte deel uit van de VLD
van Guy Verhofstadt maar kreeg het hoe langer hoe moeilijker met de koers die de VLD-top volgde.Met name de samenwerking met de ecofascisten van agalev (tegenwoordig Groen!) en de toevloed van overlopers (op zoek naar een postje) van andere partijen lag hem zwaar.Ook was Beysen niet gekant tegen samenwerking met het Vlaams Blok.
Beysen werd in de VLD op een zijspoor gezet en buiten gepest waarna ie het voorheen binnen de VLD operende groepje “liberaal appèl” omvorde tot een politieke partij.Het was een law and order partijtje met op economisch vlak liberale accenten.Deelname aan de parlementsverkiezingen bracht geen succes (iets van een 1 % van de stemmen).Ward Beysen raakte in een zware depressie en stapte rond de jaarwisseling uit het leven.Het liberaal appèl bleef bestaan maar stelde niet veel meer voor.
Vorige week werd bekend dat het LA een kartel zou gaan vormen de VLD hetgeen in praktijk betekent dat het LA door de VLD weer wordt opgeslokt.

www.liberaalappelplus.be/in…

Deze week bracht dan het nieuws dat ook een andere VLD-dissident, senator Hugo Coveliers een partij heeft opgericht.Coveliers is 1 van de oprichters van de VLD en bracht het tot fractieleider in de kamer maar ook hij kreeg het moeilijk met het verloochenen van de vroegere beleden beginselen door Verhofstadt en co.Met name het keer op keer door de knieën gaan voor de Waalse socialisten (PS) hetgeen leidde tot meer belastingen (inplaats van minder), meer transfers van Vlaanderen naar Wallonië (waar de PS de plak zwaait), politieke correctheid en vooral de meest lakse nationaliteitswetgeving ter wereld gevolgd door gemeentelijk stemrecht voor migranten lagen Coveliers zwaar op de lever.Ook hij begon het (door de linxe kerk afgekondigde) dogma van “nooit of te nimmer samen te werken met het Vlaams Belang” in vraag te stellen.De partijtop reageerde furieus op Coveliers en zette hem uiteindelijk uit de partij.

Eergisteren kwamen Coveliers en 250 medestanders dan met een eigen partij : VLOTT , een rechts-liberale partij.Het (links) journaille van de staatsomroep VRT had het over een “ultraliberale” partij (hetgeen de op één na ergste fatwa impliceert : alleen de benaming “extreem-rechts” is nog veroordelender).Ultraliberaal is Coveliers z’n programma (helaas 🙂 ) niet maar toch klinken in de beginselverklaring wel wat liberale accenten door (Coveliers zit niet voor niks in het bestuur van Nova Civitas) en uiteraard is het stukken beter dan de stinkende walmen die van tijd tot tijd opstijgen uit de collectivistische beerput die VLD heet.

Het ziet ernaar uit dat Vlaanderen weer iets heeft wat lijkt op een liberale partij.Of het allemaal wat wordt dan wel een doodgeboren kind blijkt zoals het LA, valt af te wachten (ik ben sceptisch) maar mijn sympathie heeft het nieuwe iniatief toch wel.

www.coveliers.be
www.vlott.be

Mark.