Na een bewogen week van herdenkingsbijeenkomsten, een bezoek van Poetin, aanslag in de Kamer en Ayaan Hirsi Ali in elke televisie-uitzending, wordt de week toch nog wat hoopvol afgesloten: Kabinet negeert Kamerwens voor extraatje lage inkomens.

Het kabinet is niet bereid lagere inkomens die niet profiteren van belastingkortingen te compenseren via een toeslag van de belastingdienst. Het voert een motie van de Tweede Kamer van deze strekking niet uit. Staatssecretaris Wijn (Financiën) zal dat de Kamer maandag per brief laten weten….En zo is er dan toch nog hoop. Dat wil zeggen, deze beslissing is niet genomen omdat het Kabinet vindt dat er al genoeg fiscale voordeeltjes zijn. Volgens staatssecretaris Wijn is de motie onuitvoerbaar. “Als de belastingdienst iets niet kan, dan kan het ook niet”, zei hij al tijdens het debat waarin de motie werd ingediend. Dat is een merkwaardige opmerking, want de belastingdienst kan een heleboel, zo blijkt altijd in de praktijk. Ze kan dit jaar zorgtoeslagen uitbetalen aan 5 miljoen Nederlanders en die toeslagen kunnen oplopen tot 450 euro. Tel je winst maar uit.

Maar ergens zit er wel een waarheid in de de uitspraak “als de belastingdienst iets niet kan, dan kan het ook niet.” Het klinkt in ieder geval logisch. Wat ik me afvraag of dezelfde logica, dezelfde ‘scherpe redening’ ook opgaat als het gaat om collectieve lastenverlaging. ‘De belastingdienst’ kan het niet aan. Als we praten over ‘de belastingdienst’ vraag ik me af, of we bedoelen dat minister Zalm het niet kan, of dat de duizenden medewerkers van ‘de belastingdienst’ ‘het’ niet kunnen.

Het bijna lachenswekkende voorstel heeft in ieder geval betrekking op huishoudens die zo weinig belasting betalen dat ze geen profijt hebben van fiscale voordeeltjes als de kinderkorting of de ouderenkorting. Zij worden toch wel zeer achtersteld volgens PvdA’er Crone, die de motie in heeft gediend. In de motie staat dat ze hun geld toch moeten krijgen door een hogere zorgtoeslag. Dat zou 100 miljoen euro kosten. Welke 100 miljoen? Waar gaan we die vandaan halen?

Op dat vlak is het trouwens wel grappig om eens de site van het CPB te bezoeken en te zoeken naar de economische effecten van de tegenbegroting van de PvdA voor 2006. Het is bijna bespottelijk als je de argumentatie voor een economische groei van de PvdA leest. De wijzigingsvoorstellen van de PvdA impliceren ten eerste uitgavenintensiveringen ad 2,7 mld euro. Hiertegenover staat 3,5 mld euro aan uitgavenbeperkingen. Ook in de sfeer van de collectieve lasten wordt een aantal wijzigingen voorgesteld. De totale wijziging in belasting- en
premieopbrengsten komt ex ante neer op een microlastenverlichting van 3,3 mld euro.Hiervan komt 0,1 mld euro ten goede aan bedrijven en ruim 3 mld euro aan gezinnen. Indien net als door het kabinet de zorgtoeslag bij ‘het microlastenkader’ wordt betrokken, resteert een lastenverlichting met 0,5 mld euro voor gezinnen. De PvdA verlaagt de nominale zorgpremie van 1100 euro naar 400 euro. Dat is dan het enige bergijpelijke in de tegenbegroting.

Wat nou grappig is aan de hele motie van Crone is dat er weer zo’n Haagse draai aan woord gegeven: volgens Crone is verbolgen dat Wijn pas maandag zijn brief over de motie naar de Kamer stuurt. Volgens hem gebeurt dat om “het CDA-congres van zaterdag voor het lapje te houden”. Hoewel de CDA-fractie tegen zijn motie heeft gestemd, denkt Crone dat er in de CDA-achterban veel sympathie voor bestaat. Hahaha, met deze gedachte ga ik met een gerust hart slapen.

5 REACTIES

 1. Nja…te vroeg gelachen (hetgeen te verwachten was want Sinterklaas spelen met andermans geld is een drang waaraan politici moeilijk kunnen weerstaan).

  Die Wijn heeft besloten toch maar die toeslagen toe te kennen (zou ie misschien het geld gevonden hebben op het eiland Man http://www.vrijspreker.nl/b… ) :

  Begin citaat :

  Wijn wil vanaf 2008 kindertoeslag

  Uitgegeven: 6 november 2005 22:05

  DEN HAAG – Staatssecretaris Wijn van Financiën wil het mogelijk maken dat huishoudens met kinderen vanaf 2008 de belastingkorting waar zij recht op hebben, uitbetaald krijgen. Dat staat in een brief die Wijn zondag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

  De staatssecretaris reageert hiermee op een door de Kamer aangenomen motie van de Pvda. Volgens dit voorstel zouden huishoudens die te weinig belasting betalen om te kunnen profiteren van fiscale kortingen, volgend jaar al een toeslag van de Belastingdienst moeten krijgen. Het gaat vooral om eenoudergezinnen met een inkomen rond het minimumloon.

  Wijn heeft eerder laten weten dat hij die motie niet kan uitvoeren. De Belastingdienst is volgens hem niet in staat de maatregel in 2006 al in praktijk te brengen. Hij wil volgend jaar beginnen met de voorbereidingen die nodig zijn om de kinderkorting om te zetten in een kindertoeslag, zodat het systeem in 2008 kan ingaan. Het moet dan gaan werken op een vergelijkbare manier als de zorgtoeslag, die een groot aantal huishoudens vanaf volgend jaar ontvangt als tegemoetkoming in de kosten voor de gezondheidszorg.

  PvdA-Kamerlid Crone, de indiener van de motie, noemt het besluit om in 2008 een kindertoeslag in te voeren "een principiële doorbraak". Toch is hij niet tevreden. Hij wil dat de groep waar het om gaat volgend jaar al een extraatje krijgt. Dat zou eventueel kunnen via een opslag op zorgtoeslag. Bovendien moeten niet alleen gezinnen met kinderen, maar ook ouderen met een laag inkomen zo’n toeslag krijgen, vindt hij. Crone gaat daar maandag in een debat met Wijn voor pleiten. "Dit kabinet zet altijd alles op alles het er om gaat bezuinigingen op tijd te halen, maar de mensen die het het hardste nodig hebben moeten blijkbaar een paar jaar op hun geld wachten."

  http://www.nu.nl/news.jsp?n

  Einde citaat.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 2. 2008 is veel te laat,dan zijn diearme kindertjes uit de armge gezinnen allang van honger omgekomen.Een heleboel kinderen komen al zonder ontbijt naar school.Dat is realiteit.Er is geld zat.Weg met de straaljagers en kruisraketten.Alle lage inkomens er 200 netto bij in de maand.Dat zal allemaal worden besteedd aan eerste levensbehoeften.De staat strijkt dan toch weer 6% btw op en soms l9 als het gaat om tandenborstels,wc papier etc.Een groot deel vloeit vanzelf terug.De middenstand maakt weer wat winst,kan dus belasting betalen wn zo komt de vastgelopen machine weer op gang en kan er wat klein menselijk geluk ontspruiten bij alle goedwillende burgers. Anne

 3. [2] Anne, als jij zo graag wilt dat er meer geld beschikbaar komt voor de bijstandsmoeder, waarom stort jij dan niet alvast een aanzienlijk bedrag op de rekening van de stichting "Help de bijstandsmoeder de winter door"?

 4. [2] Anne,

  Ik heb zo’n vermoeden dat het wel zal meevallen met die de nakende hongersnood en dat er geen kindertjes van honger gaan sterven.

  Het idee om geen kruisrakketten of straaljagers aan te kopen daareentegen, lijkt me wel wat en zo zijn er nog wel enkele
  postjes op de begroting waar geschrapt kan worden…het geld dat op die manier vrij komt, kan gebruikt worden
  om bijv de BTW te schrappen…scheelt toch al gauw 6 % op brood en 19 % op tandeborstels, WC papier enz….
  Mensen kunnen dan meer kopen waardoor
  er weer arbeidsplaatsen (bijv bij bakkers) vrijkomen waardoor mensen zonder werk weer sneller aan de slag kunnen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 5. opslag voor politici,goedgekeurd door
  politici,vriendjespolitiek,
  bevordering van binnelandse politiek
  naar europese,
  en daar zit nooit,nooit een iemand
  bij die zijn handen heeft vuilgemaakt.
  dat kan allemaal,
  het is nooit anders geweest,
  en iedereen vindt dat normaal,
  waarom eens niet collectief niet gaan
  stemmen,of eens met een lijst opkomen
  van allemaal arbeiders en arbeidsters,
  of een lijst met werklozen en gehandicapten en gepensioneerden,

Comments are closed.