Het meest dominante instituut in onze samenleving is de politiek. Voor bijna ieder probleem waar meer dan twee mensen last van hebben wordt tegenwoordig naar een politieke oplossing gezocht. Politici staan in hoog aanzien zelfs op deze site die, zoals iedereen kan zien, nogal wat kritiek heeft op het politieke bedrijf. Zo corresponderen sommigen van onze schrijvers met politici en nodigen ze zelf uit voor een etentje! Anderen nemen bepaalde politici in bescherming als zij concluderen dat deze onjuist bejegend worden. Zo bezien gaat de politiek goed samen met het libertarisme. Of niet?

Nou, wat mij betreft niet!

Want wat is nu het meest kenmerkend aan de politieke oplossing van een probleem? Zoals we allemaal weten is de standaard oplossing een nieuwe wet uitvaardigen. Wat veronderstelt dat nu? Wat gebeurt er als politici een nieuwe wet bedenken?

Zodra er een wet bijkomt, komt er een verbod bij. Handelingen die eerst legaal waren zijn nu illegaal en dus niet meer toegestaan. Onze [bewegings]vrijheid is daarmee minder geworden. En meer nog; onze omgeving is een stukje onveiliger geworden. Want hoe wordt een wet uiteindelijk gehandhaafd? Wat zit er achter iedere wet?

Om daar achter te komen moeten we ons eens voorstellen wat gebeurt als ik een bepaalde wet als een onrechtmatige aantasting van mijn vrijheid en rechten zie. Laten we als voorbeeld de wet nemen die regelt dat ik in mijn eigen bedrijf niet mag roken in het bijzijn van mijn werknemers. Stel nu dat ik besluit me daar niet aan te houden. Wat nu?

Om het plat te zeggen, ik zal een heleboel gelazer krijgen. Om te beginnen zal ik beboet worden. Als eigenwijze ondernemer vind ik die boete onrechtmatig en zal ik de zaak voor laten komen. Tijdens de rechtszaak betoog ik dat de wet in kwestie een aantasting is van mijn recht op privé bezit en dat ik het oneens ben met die boete.

Ik denk dat u, beste lezer, wel weet hoe deze rechtszaak zal aflopen. Snel zal besloten worden dat de ‘rechten’ van de samenleving boven die van het individu gaan en ik wordt veroordeeld tot het betalen van de rechtszaak en de boete.

Wat nu als ik weiger te betalen om dat ik de boete nog steeds als onrechtmatig zie? Dan komen we op de ultieme manier om een wet te handhaven; Dwang en geweld! Uiteindelijk berust iedere wet op de dreiging met geweld.

De essentie van het politieke bedrijf is dan ook het initiëren van geweld om de wetgeving te handhaven. Dat is an zich prima als het mensen betreft die zelf het initiatief genomen hebben tot geweld. Dan reageert de staat slechts op eerder geïnitieerd geweld van misdadigers om vreedzame burgers te beschermen. [1] Maar dat is op dit moment voor het overgrote deel van de huidige wetten niet het geval. De wet uit mijn voorbeeld gebruikt geweld tegen iemand die vreedzaam een sigaret opsteekt in zijn eigen zaak!

Geweld is dus de essentie van wetshandhaving. Geweld is ook datgene wat de staat definieert; De staat is het instituut dat een monopolie opeist van het gebruik van geweld! Gebruik van geweld tegen vreedzame burgers is het kenmerk de verzorgingsstaat. In de verzorgingsstaat is de macht van de staat enorm uitgebreid.

En dus is een politicus iemand die niet alleen willens en wetens van gestolen [belasting] geld leeft, het is ook iemand die de primaire bron is van het staats geweld! Het ‘spel’ van de politiek is het spel van de vulgaire macht en de gewelds initiëring! Macht die door middel van geweld wordt afgedwongen, in stand gehouden en constant vergroot wordt. Dat is het wezen van politici en de politiek.

Een politieke oplossing is een oplossing waarbij mensen door middel van geweld gedwongen worden zich op een bepaalde manier te gedragen.

Omdat politici in de democratische verzorgingsstaat een bijna grenzeloze macht hebben, zijn ze ook grenzeloos corrupt. Want macht corrupteerd en absolute macht corrupteerd absoluut, zoals de grote liberale historicus Lord Acton het eens zei. De politiek in een verzorgingsstaat is een grenzeloos stinkende beerput van corruptie, het streven naar macht en het gebruik van geweld tegen grotendeels vreedzame burgers. Dus de verzorgingsstaat is een corrupte staat.

In plaats van haar burgers te beschermen tegen geweld is de staat een instituut geworden dat vreedzame burgers aanvalt en geweld tegen ze gebruikt. De staat is verworden van een beschermer van rechten tot de grootste schender van rechten ooit. En hier doen alle politici aan mee. En dus zijn alle politici corrupt en volkomen onbetrouwbaar! Per definitie!

En dat is nog lang niet alles, omdat de politici gebruik van geweld goedkeuren om hun wetjes te handhaven, zaait de politiek ook sociale verdeeldheid en zet het mensen tegen elkaar op. Want als er van Piet wordt gestolen om aan Jan te geven, dan gaan Jan en Piet op pad om van elkaar te profiteren. Politiek is dus niet alleen een streven naar macht voor de politici zelf, maar ook voor belangen groeperingen, vakbonden, lobbyisten, milieu activisten en ander gespuis dat op de zak van de belastingbetaler rijker en machtiger wil worden. Hoe beter georganiseerd je bent, hoe meer je je vet kunt vreten uit de overheids trog gevuld met gestolen belasting geld!

Gezien het bovenstaande begrijp ik het hoge aanzien dat de politici in onze samenleving hebben niet. Ik zou het veel logischer vinden als dit addergebroed met rot fruit bekogeld werd op het moment dat ze hun snuit buiten hun Haagse machtscentrum durven vertonen. Maar nee, niets is minder waar. Deze ongure types worden als helden binnen gehaald en met alle egards behandeld! Sterker nog; in de politiek gaan staat in hoog aanzien! Het is werkelijk de wereld op zijn kop. Kies voor het beroep van uitzuiger en profiteur, voor het beroepsmatig stelen van iemands zuur verdiende loon, en alle lof komt je toe!

Eigenlijk zou iedereen zich ver van de politiek en politici moeten houden. Politici zouden met de grootst mogelijke minachting tegemoet getreden moeten worden. Veracht en genegeerd. Niet stemmen, niet tegen ze en over ze spreken, het bestaan van dat tuig simpelweg weigeren te erkennen. De rol van de politicus in onze samenleving moet volkomen gedelegitimeerd worden[2].

En wanneer het zo ver is dat bijna iedereen dit met me eens is kunnen we hun verachtelijke wetjes negeren en die lui het land uit trappen!

De politicus is de meest verachtelijke creatuur op onze planeet en als ze morgen als door een magische truc allemaal ontslag zouden nemen zou ons leven een stuk leefbaarder worden.

Maar ach, dat vind ik maar. Er zijn genoeg anderen die denken dat ze via de politiek iets voor de vrijheid kunnen doen. En daar heb ik geen bezwaar tegen. Tenslotte moet een ieder zijn eigen pad bewandelen. Ik wens iedereen die denkt via de politiek een positief resultaat voor de vrijheid te kunnen bereiken heel veel sterkte… ze zullen het nodig hebben.

[1] En zelfs die primaire rechtvaardiging voor het bestaan van de staat is een volkomen mislukking. Zie mijn artikel
“De doctrine van het gepaste geweld”

www.vrijspreker.nl/blog/?it…

[2] Ik erken hier de invloed van Hans Hermann Hoppe.

47 REACTIES

 1. wat dat niet gaan stemmen betreft: ik doe het al een tijdje. De laatste keer dat ik mijn stem uitgebracht heb, was op de libertarische partij (een tegenstelling?). Deze partij kreeg zo weinig stemmen dat ik mijn eigen inbreng bijna in de statistieken kon zien. Dat was lachen, maar toen hield het op.
  Van mij krijgt geen enkele politieke partij meer een aflaat om te kunnen kloten.
  Dus hierbij wil ik de oproep versterken:
  GA NIET STEMMEN.
  GEEF DE POLITIEK GEEN VOLMACHT MEER OM VOOR JOU TE MOGEN BESLISSEN.

 2. Een recht uit mijn hart geschreven stuk Cato!
  Marcellus: Wat zou de feitelijke (staatsrechtelijke – praktische)situatie zijn indien bij de eerstvolgende parlementsverkiezingen, -laten we zeggen-, slechts 35 procent van de kiezers op zou komen draven?
  Nieuwe verkiezingen? En dan komt nog slechts 32 procent een bezoekje brengen aan de stembus…
  Komen de Amerikanen binnenvallen om de democratie te redden denk je?

 3. Niet stemmen maakt geen verschil want het zal de heren in het Haagsche weinig uitmaken wie er komt opdagen in het stemhokje. Stemmen op de meest libertarische partij lijkt mij het beste. Verder inderdaad een boycot van het politieke spel en zoveel mogelijk vuur aan de schenen leggen. Daarnaast het bewustzijn van de burger zoveel mogelijk vergroten en wijzen op sites als bijv. http://www.flitsservice.nl.

 4. Milton Friedman:
  Stemmen met de voeten.
  Eigenlijk zouden we met alle libertariërs in 1 dorp moeten gaan wonen. Een klein dorpje, waar we al gauw de politieke (ja, wat anders?) macht kunnen grijpen.
  één geweldig idee heb ik ergens gehoord is om allemaal naar Zeeuws-Vlaanderen te verhuizen (1500 km² en 100.000 inwoners), afscheuren van Nederland (ideaal gelegen met slechts 1 tunnel en wat veerboten) en er het Singapore van Europa van maken.

 5. [4] Ja dat was een ronduit briljant idee.
  Was het niet van ene "M" op meervrijheid?

  PS een eenletterige naam lijkt hier op vrijspreker door het systeem niet geaccepteerd te worden, vandaar de kleine e voor de M 😉

 6. [2]
  Bij minder dan 50% opkomst is er uit principe geen reden meer om’Den Haag’ als regering te zien. Niet dat ze zich daar wat van aan trekken. Maar onder de 30% …, ja dan wordt het feest. Dan kan iedere groep die zich sterk genoeg voelt de macht opeisen. Desnoods vanuit Zeeuws-Vlaanderen.

  ps. nog een architect nodig in uw libertarische kolonie?

 7. [6]
  En de verkiezingen Europees parlement van 1999: 30% opkomst!
  Referendum Europese grondwet: 62% NEE!
  Kortom: Met welk RECHT bemoeit die Europese gemeenschap zich eigenlijk met ons?!!!!

 8. de volslagen idioot Dijkstal heeft gesteld dat mensen minder gaan stemmen omdat ze erg tevreden zijn over de politiek.

 9. [7] Beek,

  "Might creates right" of Hilaire Belloc parafraserend :

  Whatever happens, they have got
  The Maxim Gun, and we have not.

  En dat volstaat uiteindelijk als argument (zoals Cato in z’n artikel
  ook al aangaf).

  Groetz,

  Cincinnatus.

 10. Cato, betreffende je opmerking dat op deze site ook best veel aandacht wordt gegeven aan politici, in plaats van hen te negeren (waar ik helemaal vóór ben), viel me ineens de spreuk van de dag op. Ik herhaal ‘m hier nog maar even:
  "I am interested in politics, so that one day I will not have to be interested in politics." Aldus Ayn Rand.

 11. [10] Saartje, wat mij betreft was de grootste fout van Ayn Rand dat zij zich op latere leeftijd bijna exclusief op de politiek richtte. Zie haar Ayn Rand letters.
  Ik ben het dan ook op dat gebied niet met haar eens. Het spreekwoord ‘Wie met pek omgaat wordt ermee besmeurt" gaat het wat mij betreft volledig op voor de politiek.

  Politiek is compromissen sluiten omwille van de macht. Het is de opoffering van je idealen aan de waan van de dag.

  Rand had nog een welhaast naïef vertrouwen in de staat als betrouwbaar instituut.

  Wat mij betreft heeft ze zich daar op een gruwelijke manier in vergist.

  De staat is per definitie een criminele instelling.

  Het is een instituut dat belooft je recht op eigendom te zullen verdedigen en het eerste wat ze doet om die bescherming te verwezenlijken is je bestelen.

  Natuurlijk heet dat dan belastinginning maar in dat doorzichtige smoesje trappen wij toch niet?

 12. Naschrift:

  Er is maar een manier om door politici met rust gelaten te worden. En dat is iedere vorm van gewelds initiering beantwoorden met legitieme zelfverdediging. Ook als die gewelds initiering door sommige mensen "politiek" wordt genoemd.

  Dat is de enige manier om ons leven te vrijwaren van politiek.

  Voorlopig is dat echter nog niet aan de orde. Nog een paar eeuwen geduld…

 13. [5] EM,

  Nja…dan heeft die "M" het warm
  water heruitgevonden want soortgelijke
  ideeën van secessie circuleren al langer dan vandaag.

  http://en.wikipedia.org/wik

  Het probleem is dat zodra je dat briljante idee in praktijk zou proberen te brengen er een paar heren
  naar je toe worden gestuurd die je vriendelijk doch beslist zullen verzoeken : "mitkomme bitte".

  Bekijken we een paar recente voorbeelden :

  In Australië heeft een familie onlangs hetzelfde geprobeerd…die hadden ook hun vrijstaatje opgericht….

  Tegenwoordig zitten die lui weggeborgen in de nor en daar zal het eerste decenniumpje niet echt veel verandering in komen…

  http://www.vrijspreker.nl/b

  Iets daarvoren (1991) kwam in de Kaukasus ene Dzhokhar Dudayev op
  een soortgelijk idee en scheurde Tsjetsenië af van Rusland.Dudayev is laatst gesignaleerd toen een raket met een paar ton springstof in z’n in achterwerk werd gespietst en Tsjetsenië is tegenwoordig een grote krater….

  Dat is Rusland, denk je dan…die russen waren toch nog nooit normaal.

  Ok…dan naar het "land off the free and the home of the Brave" …

  Al gehoord van de "Montana freemen" ?

  Dat waren lui in de US die een ranch tot soeverein grondgebied hadden uitgeroepen en weigerden het gezag van de federale regering over hun ranch te erkennen, de dollar niet als betaalmiddel aanvaarden en met een eigen dollar kwamen enz…

  In 1996 kwamen de US-marshalls hun halen en 9 jaar later zijn de freemen nog steeds prisoned men.

  http://edition.cnn.com/US/f

  En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 14. [4] Quirium,

  Slecht bereikbaar en een tunnel en wat veerboten…nja

  Daar hebben staten tegenwoordig een
  luchtmacht met bommenwerpers voor
  en de Dutch marines natuurlijk….

  Vrees dat het inplaats van het Singapore van het Noorden, eerder het
  Fallujah aan de Noordzee zou worden…:-(

  Overigens passen de hele en halve libertariërs in Nederland en Vlaanderen momenteel onder de muts van kabouter plop….Ik denk dan ook dat Zeeuws-Vlaanderen met z’n 100.000 inwoners en 1500 km² momenteel iets te ambitieus is…

  Misschien eerder "Neeltje Jans" http://www.neeltjejans.nl/h…,
  daar wonen alleen mosselen en meeuwen…

  Als we geen helmgras uit de duinen trekken,het verkeer niet hinderen, de
  Deltawerken niet beschadigen en de mosselen en meeuwen met rust laten moet het de verzamelde Vlaemsche en Nederlandse vrijheidsstrijders (de nieuwe geuzen) lukken om ginder (buiten het toeristenseizoen)zeker 4 uur een "minarchische vrijstaat" op te richten voor "oom agent" het welletjes
  acht en vriendelijk verzoekt weer gewoon onderdanen van hare majesteit trix , resp zijne majesteit Albert
  te worden.

  Groetz,

  Cincinnatus de eerste (keizer van Markije)

 15. [6] Marcellus,

  Je schrijft : "Bij minder dan 50% opkomst is er uit principe geen reden meer om’Den Haag’ als regering te zien."

  Volgt hieruit dat als de opkomst hoger ligt dan 50 % (bijv 50 percent + 1) er uit principe wel een reden is om "Den Haag" als regering te zien ?

  Zelf meen ik dat het principieel niet uitmaakt of een regering steunt op een minderheid of een meerderheid (al was het een meerderheid van 99 % ) : van het moment dat een regering de rechten op "Life, liberty and property" schendt, gedraagt ze zich tyranniek en
  handelt illegitiem.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 16. [10] Saartje,

  Een tumor negeer je beter niet maar je ziet er best zo vlug mogelijk vanaf te komen…hoe langer je ermee rondloopt
  hoe groter de kans dat ie groeit,
  uitzaait en magere hein je in niet al te vrolijke omstandigheden komt halen.

  Een wierookstokje branden voor de
  voortwoekerende tumor lijkt niet te helpen om hem te laten verdwijnen (alhoewel volgens sommige therapeuten wel), (vaak zware) operaties
  in sommige gevallen dan weer wel…

  Ik vermoed dat Cato "de politiek" als
  een soort kwaadaardig uitdijend gezwel ziet en twijfelt aan de wierooktherapie…

  Groetz,

  Cincinnatus.

 17. [14] "Nja…dan heeft die "M" het warm
  water heruitgevonden want soortgelijke
  ideeën van secessie circuleren al langer dan vandaag"

  Het idee an sich is bestaat ongetwijfeld al van voor zijn geboorte.
  Het was trouwens op MV eveneens iemand anders die begon over een eigen libertarisch stadje.

  Wat van M kwam was de keuze voor Zeeuws Vlaanderen en de onderbouwing ervan (uitgebreider dan wat hierboven herhaald werd).

  Dat dit in de praktijk op een reeks van bezwaren zou stuiten (ongeacht de locatie) besefte hij ook en gaf hij toen reeds aan. Dat neemt niet weg dat als je toch over de materie mijmert, de specifieke keuze voor ZV (inclusief argumentatie) wel degelijk op "M’s" konto geschreven mag worden.

 18. [17] Cincinnatus schreef:

  "Ik vermoed dat Cato "de politiek" als
  een soort kwaadaardig uitdijend gezwel ziet en twijfelt aan de wierooktherapie…"

  LOL 🙂

  Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben.

 19. [21] Harry,

  Jeremia 28 : 1-17 met de nadruk op vers 15.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 20. [23]
  Cincinnatus,
  Ja, in vroeger tijden waren er ook profeten, zoals die Jeremia, die alleen slecht weer jeremieerden. Maar dank zij de Messias mochten we kennismaken met het Evangelie dat een blijde boodschap biedt, zo hebben mooiweer-profeten mij geleerd.

  Nadat het Nieuwe Testament was ingehuldigd hebben de kerkvaders gemerkt, dat een goede mix van mooi- en slechtweer- profetieen de grootste kansen voor de verbreiding van het geloof biedt. Af en toe een paniekje hier en een waarschuwinkje daar doen het beter dan altijd mooi weer voorspellen. Daar hoef je immers geen weer-profeet voor te zijn.

  Dat zou betekenen, dat de lol van de Profeten er gauw af zou gaan.
  Groet,
  Harry

 21. je heb gelijk de politiek beslist tog wel welke partij er aan de macht komt gewoon ge grootste ik heb het gevoel dat nederland wijnig heb in te brenge bij de ”hogere” rang is dacht dat was afgeschat

 22. in belgié bestaat de stemplicht,
  de mensen die niet akkoord zijn met de
  politiek stemmen voor het vlaams belang,er is ook zoiets als het cordon,
  dat wil zeggen dat één miljoen kiezers
  monddood zijn,
  nu is er een politieker die de bui reeds ziet hangen,en die wil de stemplicht afschaffen,
  wat is het beste?
  geen stemplicht ,alle mensen die tegen zijn gaan niet stemmen.
  wel stemplicht, de tegenstemmers worden
  geboycot,onder de noemer racist.
  het resultaat is het zelfde,
  de brave burger laten werken tot hij niet meer kan,
  de rijken nog rijker,en de grote rest
  nog armer, lang leve de handel,
  democratie is synoniem voor geweldloos
  stelen en uitsluiten en volledig legaal.

 23. <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>poker karten spiel</a> http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]poker karten spiel[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>regles de jeu poker</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]regles de jeu poker[/url] http://blog.360.yahoo.com/bhttp://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]poquer web[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>poquer web</a> [url=http://360.yahoo.com/blog-P…]poker regeln kicker[/url] http://360.yahoo.com/blog-P… <a href=http://360.yahoo.com/blog-P…>poker regeln kicker</a> <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>best online poker</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]best online poker[/url] http://blog.360.yahoo.com/b

 24. [url=http://onlineroulettepoker-…]online roulette poker[/url] http://onlineroulettepoker-… <a href=http://onlineroulettepoker-…>online roulette poker</a> http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>roulette online games</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]roulette online games[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>free online texas hold em</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]free online texas hold em[/url] [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]multispieler spiele[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>multispieler spiele</a> [url=http://groups.msn.com/Backg…]online backgammon gambling[/url] <a href=http://groups.msn.com/Backg…>online backgammon</a> http://groups.msn.com/Backg

 25. [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]poquer internet[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>poquer internet</a> <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>jouer video poker</a> http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]jouer video poker[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>juego de poker gratuito</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]juego de poker gratuito[/url] [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]poker spielen de[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>poker spielen de</a> http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>gran casino</a> http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]gran casino[/url]

 26. http://360.yahoo.com/blog-s… <a href=http://360.yahoo.com/blog-s…>gioco poker freeware</a> [url=http://360.yahoo.com/blog-s…]gioco poker freeware[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]download free christian ringtones[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>download free christian ringtones</a> <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>info motorola personal remember ringtones t720</a> http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]info motorola personal remember ringtones[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>tilt poker</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]tilt poker[/url] <a href=http://360.yahoo.com/blog-K…>giochi slots</a> [url=http://360.yahoo.com/blog-K…]giochi slots[/url] http://360.yahoo.com/blog-K

Comments are closed.