Kandidaat: Agnes van Ardenne (CDA) Minister van Ontwikkelingshulp

Nominatie: “Ontwikkelingshulp werkt!”

Toelichting: “Ontwikkelingshulp werkt! Ik heb het zelf laten onderzoeken door mijn Ministerie. En dat is de eerste keer dat er zo een onderzoek gedaan is”.

Woorden van gelijke strekking deze week van Agnes van Ardenne. Zij zal bijna de enig overgebleven persoon zijn die meent dat ontwikkelingshulp goed besteed is.

Als ze bedoelt dat het goed is voor de overgrote hoeveelheid mensen in die landen, heeft ze niet voldoende de Vrijspreker gelezen. Als ze bedoelt dat het goed is voor de politici en ambtenaren, dan heeft ze gelijk.

Immers in de ontvangende landen kunnen deze het geld besteden aan leuke dingen en aan het spekken van hun Zwitserse bankrekening. En in de donorlanden is het voor de betrokken politici en ambtenaren van groot belang dat de ontwikkelingslanden arm blijven. Immers als die rijk of ontwikkeld worden, is hun baan overbodig. *)

Agnes heeft waarschijnlijk meer belastinggeld aan opperhoofden van achtergebleven landen verstrekt dan wie van haar voorgangers dan ook. Agnes smijt graag met miljoenen geld van de belastingbetaler. Daarom is zij waar ook te wereld een zeer geziene gast bij allerlei opperhoofden die na elk bezoek hun Zwitserse bankrekening weer kunnen spekken. Vanuit het CDA, is zij ook zeer gul met het kwijtschelden van schulden van die ontwikkelingslanden.

Minstens twee facetten zullen daarbij een grote rol spelen. Het eerste is dat bij de hele Nederlandse overheid toch niet bekend is hoeveel schulden er waar uitstaan. Dit bleek enige tijd geleden toen we dit vroegen aan het Ministerie van Financiën, en van “Postbus 51” als antwoord kregen dat niemand dat bedrag wist! Ze doen dus maar wat in Den Haag. Van 600 miljoen schuld kwijtschelden merkt niemand iets.

De tweede oorzaak is het vermoeden dat Agnes uit Katholieken Huize komt, en daar geleerd heeft dat je door te biechten alle schuld kwijt kunt raken. Ego te absolve, en weg schuld.

Agnes heeft dan ook een zeer respectabele loopbaan. Uit haar officiële CV is te zien dat ze eerst Gemeenteraadslid in Vlaardingen was, Lid van CDA, Tweede Kamer, iets in de Raad van Europa en in het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking, Voorzitster EVP/EUCD-vrouwen, Secretaresse Unicef NL, en toen via Staatssecretaris Ontwikkelingssamenwerking is ze Minister van Ontwikkelingssamenwerking geworden.

Hoger kan bijna niet. Tenzij ze straks Minister Presidente wordt.

Zij heeft de Award Politicus van de Week dan ook terecht verdiend.

*) Zie onder andere ook “For God’s sake, please stop the aid!” met een interview met de Kenyaanse economische expert James Shikwali waarin deze uitlegt dat ontwikkelingshulp meer kwaad dan goed doet.

P.S.

12 November 2005 11:40, NOS: Onderzoek naar hulpgeld voor Kosovo
DEN HAAG Er loopt een onderzoek naar de besteding van het geld dat in 1999 is ingezameld voor de hulp aan Kosovo. Dat is bevestigd door minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking. Haar ministerie droeg 900.000 euro bij aan de 52 miljoen die opgehaald is bij de publieksactie. Volgens de NRC hebben de samenwerkende hulporganisaties nog steeds geen financieel eindverslag.
Het Rode Kruis erkent dat er discussie kan bestaan over enkele posten. Er loopt al een eigen onderzoek. De Novib zegt dat er een “belangrijke administratieve fout” is gemaakt. De 230.000 euro die daarmee gemoeid is, wordt teruggestort.

5 REACTIES

 1. Uit het rapport:

  "Het is moeilijk, zo niet onmogelijk om een directe relatie tussen oorzaak en gevolg aan te geven
  voor de Nederlandse euro’s die besteed zijn aan ontwikkelingssamenwerking en de effecten
  daarvan in ontwikkelingslanden.

  Daarnaast is er het probleem van de time-lag. Ontwikkeling is een proces. De tijd die het kost om
  ontwikkelingsresultaten tot stand te brengen is dan ook nauwelijks te plannen. Dit bemoeilijkt
  het vaststellen van een oorzaak-gevolgrelatie."

  Juist. Gelukkig dat dé Minister wel gelukkig weet en ons kan vertellen dat ontwikkelingshulp werkt. 🙁 🙁

 2. [1] Tuurlijk werkt ontwikkelingshulp…het is alleen de vraag wie er geholpen wordt zich te ontwikkelen :

  De arme negertjes die getoond worden in de NOVIB-filmpjes hebben er weinig profijt aan…uiteindelijk komen van elke 100 euro ontwikkelingshulp er slechts 3 bij hun aan.

  Al meer profijt hebben grote en kleine
  bureaucraten in de "ontwikkelingslanden" : van de dictator aan de top tot de lokale potentaat delen ze vrolijk in de buit.
  Ontwikkelingshulp wordt dan ook wel es gedefinieerd als : "hulp van arme mensen in rijke landen aan rijke mensen in arme landen".

  Maar het meest geholpen wordt Mevr Van Ardenne (bijv haar-nou ja- "legendarische"
  voorganger Pronk verliet het ministerie als euromiljonair) en de
  inheemse ontwikkelingshulpmaffia, de pennelikkers op haar ministerie…die krijgen maandelijks een flinke portie hulp om zich te ontwikkelen op de bankrekening gestort.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 3. 2/3 van het budget gaat op aan personeelskosten, effectiviteit wordt op ongeveer 3% geschat. Dus om 90 miljoen (3% van 3 miljard) naar de derde wereld te krijgen wordt 2 miljard aan personeelskosten gemaakt en zijn er nog 900 miljoen nodig voor de overige kosten.

  WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANZIN !

 4. Voor een ambitieuze secretaresse, haar collegae en haar (hielen)likkers zijn dit soort zaken doodnormaal. In de EU gaat het niet anders. Niks "abnormaals" dus.

  Maar als de kiezers zich dit werkelijk allemaal realiseerden, schopten ze alle politici en hun trawanten zonder mankeren de laan uit. Maar zo mondig zijn de meeste kiezers -nog- niet.

  Prima tekst overigens van Leefbaar Heiloo.

Comments are closed.