Sint is weer aangeland en nu er ook weer verkiezingen in het vooruitzicht zijn, worden velen geïnspireerd.
Twee ideeën vond ik er uit springen: gratis openbaar vervoer en BTW op de Sint.

De PvdA kwam met het plan om gratis openbaar vervoer aan scholieren, bejaarden en andere behoeftigen te geven.
Best wel slim: de jeugd heeft de toekomst en je moet ze vroeg met cadeautjes aan je binden. Ik roep dan altijd twee dingen: wie zal dat betalen en iets wat gratis is, houdt op te bestaan. Maar tegen de tijd dat dat duidelijk is zijn de verkiezingen weer 4 jaar verder en wie dan leeft wie dan zorgt.
En is het wel zo eerlijk om degenen die niet van het openbaar vervoer gebruik (kunnen) maken, mee te laten betalen aan dat van anderen?
Dan de BTW op Sint, kleding en arbeidsvergoeding, die staatssecretaris Wijn wil gaan heffen. Natuurlijk regel is regel en ordnung muss sein. Maar om die arme hulpsint die drie avonden per jaar het echte voorbeeld aan de overheid geeft, door alleen cadeautjes weg te geven die niet met gestolen geld zijn gekocht, met BTW te gaan belasten, komt wat zielig over.
En krijgen we nu ook Sinterklaas(belasting)inspecteurs die met een vliegende brigade op de daken Sinten en Schimmels controleert? ( jawel de SS brigade).
Dan heb ik nog een veel dringender advies: laat de Arbo inspectie dan ook eens de werktijden en arbeidsomstandigheden van de Sint controleren. Die verplichte neutjes die hij bij elk bezoek moet nuttigen, de te nauwe schoorsteenkanalen voor Piet, de te gladde dakpannen en te hoge gebouwen. Enne hoe zit het eigenlijk met de verplichte pensioenleeftijd van deze oude man?
Kortom, ad absurdum kunnen overheden alles regelen en dat doen ze ook!
Het libertarisme wil dat graag anders. U ook?

4 REACTIES

  1. [1] Of belasting op belasting!
    (maar ik wil ze teveel niet op ideeën brengen)

  2. [2] hebben we al, de benzine- en gasprijzen zijn opgebouwd uit allerlei accijnzen en milieuheffingen en daar weer BTW over, die accijnzen en milieuheffingne zijn kennelijk toegevoegde waarde. Ik meen dat men ook over de BPM van auto’s BTW betaalt.

Comments are closed.