Was de kop in het FD afgelopen week. Ik hoef niet eens veel zelf te schrijven want het FD schrijft verder; De Europese Rekenkamer geeft over 2004 voor het elfde jaar op rij geen goedkeurende verklaring af voor de uitvoering van de Europese begroting van € 100 miljard. Dit wegens teveel onregelmatigheden, waaronder fraude. Vanuit een situatie dat ik mijn km. administratie tot op de millimeter nauwkeurig moet hebben en waar mijn kassabonnetjes tot op de cent worden gecontroleerd heb ik er wat moeite mee dat:

40% van de in totaal € 43,6 mrd aan Europese steun aan de landbouw, niet kon worden verantwoord ( dat is dus al 17 mrd).Hetgeen aardig in de buurt is van wat wij als Nederlanders bijdragen: zie de teller op de Vrijspreker, rechtsboven)
Voor tweederde van de totale begroting blijft het niveau van onregelmatigheden te hoog, aldus de Rekenkamer ( niet eens de Vrijspreker, die het op libertarische gronden natuurlijk al 100% te hoog vindt).
Er vinden zeker voor 4 tot 5% van de begroting onregelmatigheden plaats. Dat is dan wat de Rekenkamer zeker weet en een dikke 4 mrd Euro zeker versjoemeld, waarboven dan nog de onzekere 35% van de rest en niet te vergeten de inefficiënties en ‘regelmatige’ bedragen bijkomen die dan weliswaar verantwoord zijn, maar geen grond van nut hebben: ik bedoel: dingen als nutteloze beambten die weliswaar correct op de loonlijst staan, maar ook niet meer dan dat doen.
Samengevat; de Rekenkamer heeft twijfels over 40% van de begroting, ik twijfel over het nut van die andere 60%, maar laten we dan als eerste beginnen met die twijfelachtige punten af te schaffen; niet door meer controle, maar simpel afschaffen, want extra controle zal ongetwijfeld nauwelijks meer opbrengen dan het kost.
Verder stel ik voor dat mijn belastingaangifte in het vervolg door de Europese Rekenkamer gecontroleerd en afgetekend kan worden, 40% onregelmatigheden in mijn aangifte lijkt me een aardig begin om minder bij te dragen aan de EU.

3 REACTIES

  1. Liefst vóór 1 april, ik bedoel die aftekening door de Europese Rekenkamer. 🙂

  2. Als ondernemers en andere belastingplichtigen tot op de cent nauwkeurig hun bonntjes moeten verantwoorden, lijkt het mij niet meer dan logisch dat dezelfde eisen en normen ook gelden voor de lieden die deze regels bedenken deze ook voor zichzelf laten gelden.

    Of is deze nieuwe versie van de middeleeuwse adel –ik heb het hier over Professor Zonnebloem, pardon Balkenede, Koning Adolf Donner, Hertog Gerrit Vissekop en hun trawanten– boven alle wetten en kritiek verheven?

  3. [2] zoals zo vaak: zij zijn OVERheid, wij zijn neder-igheid. En Nederlanders moeten dus al helemaal meer aan de EU betalen.

Comments are closed.