Socialistische regimes plegen een eigen werkelijkheid er op na te houden en een belangrijk instrument om die werkelijkheid in stand te houden is de wetenschap.

Zo hadden de nazi’s van Dolf een hekel aan de relativiteitstheorie en de kwantummechanica, volgens hen allemaal maar verdachte Joodse natuurkunde van nog verdachtere Joden als Einstein, Born en Bohr en de zogenaamde witte Joden, Joodse meelopers volgens de nazi’s zoals Heisenberg ed.

De nazi’s streefden een eigen, raszuivere Arische natuurkunde na en hadden heel wat echte wetenschappers die uit overtuiging, opportunisme en/of afgunst en persoonlijke rancune van harte bereid waren daaraan mee te werken. Uiteindelijk werkte dat natuurlijk niet, natuurwetten zijn nu eenmaal natuurwetten ongeacht wie ze ontdekt en beschreven heeft.

Hitlers medesocialist, Joseph Stalin was weer een groot liefhebber van het Lamarckisme. Deze erfelijkheidstheorie van de Franse meneer Lamarck uit 1798 (of zo) leerde dat organismen allerlei tijdens het leven verworven eigenschappen aan hun nakomelingen konden doorgeven. Dus iemand die een been had verloren zou nakomelingen zonder been kunnen verwekken.

Stalin en met hem uiteraard de hele communistische partij vonden dat een erg prettige theorie want dat betekende dat goede partijleden vanzelf kinderen kregen die ook goede communisten waren en wat de landbouw betreft zouden volgens die theorie planten heel snel gunstige eigenschappen kunnen verwerven, dit in tegenstelling tot het moeizame telen dat nodig is volgens het Mendelisme (genen). Zo was het voldoende om zomertarwe flink koud te zetten om daar winterharde tarwe van te maken omdat deze tarwe door de kou zomaar even de nodige winterbestendige eigenschappen zou verwerven om die vervolgens door te geven aan het nageslacht. De staatspropaganda zorgde er wel voor dat het werkte, ook al werkte het niet in de werkelijkheid.

De hogepriester van die waanzin was een meneer Lysenko, een tamelijk ongeschoolde plantenteler die zoveel macht wist te verwerven dat hij collega’s die het onzin vonden en Gregor Mendel zijn ideeën van overerving via van buiten onveranderbare ingebouwde eigenschappen bleven aanhangen liet oppakken, opsluiten en fusilleren met de zegen van de partij en oom Joseph. Mendelisme was volgens de Partij klassevijandige bourgeoiswetenschap en dus helemaal fout.

Die waanzin duurde van 1936 tot 1956 en verdween uiteindelijk, zoals iedere politiekcorrecte waanzintheorie uiteindelijk voor de werkelijkheid moet wijken.

Ook hier spelen Joden weer een interessante rol: als het Lamarckisme correct zou zijn, dan zouden na duizenden jaren en ontelbare generaties van besnijden er zo langzamerhand Joden moeten worden geboren die al kant & klaar besneden zijn, dit zijn immers gedurende het leven verworven eigenschappen maar dat is tot nu toe nog nooit gebeurd.

Overigens waren de nazi’s op hun beurt weer gecharmeerd van het Mendelisme (overerving via genen) en niet van het Lamarckisme want stel je voor dat iedereen zomaar Arische eigenschappen tijdens zijn leven zou kunnen verwerven, dan zouden de Joodse Ondermensen zomaar Overmensen kunnen worden en dat kon men natuurlijk niet hebben.

Ons huidige socialistische regime gaat helemaal dezelfde kant op als de voorgangers & geestverwanten Dolf en Joseph: het creëert de eigen “wetenschappelijke” waarheid die de door het regime gewenste werkelijkheid bevestigt en dat is het milieucatastrofisme dat dagelijks de volgende natuurramp (opwarming, fijnstof, uitsterven, opraken van grondstoffen etc) aankondigt en die in het echt nooit zal plaatsvinden en ook hier vindt het regime gewillige medestanders onder echte wetenschappers die uit eigenbelang, ideologische verblinding of gewoon rancune en afgunst bereid zijn daar hand- en spandiensten aan te verlenen.

Maar gelukkig dat de waarheid uiteindelijk altijd boven komt

89 REACTIES

 1. [20] "En dit terwijl zij klinisch dood waren en hun hersenen geen enkele activiteit vertoonde. Deze ervaringen worden overigens door tientallen artsen overal ter wereld bevestigd."

  Dit bewijst dat de definitie van klinisch dood bijstelling behoeft.
  De patienten konden het navertellen, ze waren dus niet dood. Verkeerde, te ongevoelige metingen: er *moet* hersenactiviteit zijn geweest. Zonder hersenactiviteit ben je morsdood. Je longen stoppen namelijk, om maar eens iets te noemen.

  Enne ‘eerst brein dan bewustzijn’ is een goede theorie. Nog niet weerlegd. Er is geen enkele reden aan te nemen dat bewustzijn zonder brein bestaat.
  Alle Penfields van de wereld ten spijt.
  Overigens is het juist Penfield die een materiele basis wist te geven aan gevoelens, herinneringen en persoonlijkheid.
  Lees zijn onderzoek met electroden stimulaties tijdens breinoperaties.
  Is je voorbeeld wel juist of bestaat er ook een zwevende variant van Penfield?

  Huub

 2. [28] klimaatwetenschappers verkopen de staat de illusie dat deze bij machte is om het klimaat te beinvloeden en de staat verkoopt die illusie door aan ons

 3. [20] "De verschijning van de homo sapiens 200.000 jaar geleden tart alle principes van de evolutietheorie, terwijl het goddelijke scheppingsverhaal uit de bijbel de wetten van de fysica trotseert. En toch zijn we hier en dat feit roept om een verklaring. Een van de vele mysteries die de wetenschap niet kan verklaren…."

  Wat is er zo mysterieus aan het verschijnen van Homo sapiens?
  Hij is toch in alle opzichten de derde chimpansee? Een volstrekt natuurlijk organisme met een zeer groot uitgevallen neocortex? Juist volledig in lijn met de evolutietheorie, zou ik zeggen.
  Huub

 4. Dat collectivisten de wetenschap misbruiken voor eigen gewin zegt meer over het collectivisme dan over de wetenschap.

  Met doemdenken valt veel te "verdienen", lees jatten.
  Voorbeelden te over.

 5. [34]
  Net zoals ons bestaan geheel in lijn is met de theorie van een buitenaards fokprogramma, of ook geheel in lijn is met het scheppingsverhaal.
  De derde chimpansee? Waar is de tweede dan? Die is toch nog altijd zoek? Ondanks 150 jaar graven?
  In lijn met een mysterieuze, denkbeeldige lijn, dat verklaart ons bestaan.

 6. [35] En in die draad is juist te lezen dat veel personen niet snappen wat wetenschap nu werkelijk is. Over de evolutietheorie is door tegenstanders inmiddels zoveel koeienvla gezegd dat de wetenschappers niet eens meer de moeite willen nemen te reageren, omdat tegenstanders steevast weigeren wetenschappelijke bronnen te raadplegen, niet de moeite willen nemen een boek erover te lezen, maar ondertussen wel er alles over durven te roepen. Ik schaar dat maar onder vrije meningsuiting, maar de cultivering van het domme en het moedwillige onwetende is zo onheilspellend dat ik er vaak slapeloze nachten aan overhoud of zere vingertoppen van het typen.

  Over het klimaatverhaal idem. Wetenschappers kunnen daar niet hun zegje doen, want alles wordt in een politiek kader getrokken, zoveel door de voorstanders van Global Warming als door de tegenstanders. In het eerste draadje van ‘de Witte Jassen’ heb ik daar al eens iets over gezegd. Ik heb geen mening daarover, want er zijn teveel verborgen agenda’s in de onderzoeksresultaten. En de belangen zijn zo ontzettend groot. Wel ik heb inmiddels vernomen dat de befaamde hockystick weer in ere wordt hersteld. Over de evolutietheorie heb ik wel een mening, die staat m.i. nog steeds als een huis (geen pseudowetenschap Wladimir en Beek, zoek maar eens op wat Popper, de vader van het falsificatieprincipe, er over gezegd heeft) ondanks 150 jaar van gelieg van de godsdienstwaanzinnigen die zonder blikken of blozen nog steeds proclameren dat de aarde 6000 oud is en dat de voorouders van alle huidige dier zo van de Ark zijn getrippeld. En altijd maar weer zeuren over de tussenvormen. Ik ga geen link meer geven over Home erectus of Austr. afarensis (Lucy) want dat is verspilde moeite!

 7. [38] ik heb aardig wat gelezen over de evolutietheorie en die is en blijft gewoon onbewezen kwatsch en verder is er echt geen enkele aantoonbare relatie tussen ons en de homo erectus of de verschillende soorten australopithecussen. Die relatie is ook niet aantoonbaar omdat er iets van in totaal twee koffertjes met fossiele resten van onze "voorouders" bestaan en dat zijn niet eens resten van 1 individu (behalve Lucy) maar een samengeraapt zooitje van losse stukjes her en der gevonden, vandaar dat de stamboom van de mens iedere dinsdag en donderdag wordt gereorganiseerd, het lijkt het Nederlandse onderwijs wel. Ook de plaats van Lucy varieert per onderzoeker, kortom een hoop gegis en geraad.

  Wat die broeikaswaanzin betreft is http://www.sepp.org van prof Fred Singer een mooie site inclusief een knap artikel over die hockeystick die een mooi voorbeels is van het aanpassen van de werkelijkheid aan de gewenste theorie.

  Ook http://www.stichting-han.nl/ is een hele mooie.

 8. [38]
  Het ontbreken van tussenvormen lijkt mij een sterk falsificatie-argument.
  Maar ja, gezeur natuurlijk.
  Ik geef toe, je hebt wel 1 sterk argument: godsdienstwaanzinnig. Daar weet ik niets tegen in te brengen, het is erg overtuigend.

 9. [37]
  "De derde chimpansee? Waar is de tweede dan? Die is toch nog altijd zoek? Ondanks 150 jaar graven?"

  Voor de tweede chimpansee hoef je niet te graven, die komt nog gewoon in het wild voor en gaat door het leven als bonobo.

  Over graven gesproken, is de Ark van Noach al gevonden? En van de exodus heeft men ook nog geen sporen kunnen vinden, terwijl het toch zou gaan om een paar miljoen mensen.

  Ik bedoel maar.

 10. [37] Neen, de mens IS nauw verwant aan chimpansee en bonobo. Ik kan het ook niet helpen.
  Geheel in lijn met de evolutietheorie.
  Niet met buitenaardse fokschema’s of, toegegeven best wel lieve, wensdromerij.

  Huub

 11. [42] die verwantschap is het probleem niet, alle leven op aarde is verwant, maar het mechanisme dat uit 1 gemeenschappelijke voorouder deze drie soorten zou hebben doen ontstaan.

  Daar gaat de discussie wat mij betreft om en je kun niet zomaar stellen dat het Darwinisme klopt omdat deze drie soorten bijna dezelfde biologische trekjes vertonen.

 12. [42] en is de bonobo (de "wippende aap", die beesten slijten hem niet met plassen) bijgenaamd dwergchimpansee niet gewoon een ondersoort van de gewone chimpansee ?

 13. [41]
  Waar het "opperwezen" van Beek of Wladimir vandaan komt weten ze zelf ook niet.

  Volgend jaar woensdag staat er een sjamaan op welke de zwaartekracht ter discussie stelt, en daarmee de wet van Newton ontkracht.
  Bewijs maar eens dat die sjamaan ongelijk heeft……

 14. [45] Jetze,

  Men vervoere de sjamaan naar een hoge kerktoren alwaar men hem vriendelijk doch beslist verzoekt z’n weerlegging van Newton experimenteel te staven door naar beneden te springen 🙂

  Als hij gaat vliegen of zweven : point taken, als er enige miliseconden later een sjamaan-krater onder de kerktoren
  is deze ronde voor Newton.

  "Door meten tot weten" 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus.

 15. [42]
  Men heeft een theoretische constructie gemaakt over het ontstaan van de mens en zegt vervolgens dat het bestaan van de mens geheel in lijn is met de theoretische constructie.
  Lijkt me een cirkelredenering.

 16. [45] daargaanweweer. Ik sta hier toch niet het Genesis te belijden ? Ik zeg alleen dat het mechanisme dat Darwin voorstelt als verklaring voor het ontstaan van soorten niet voldoet en na 150 jaar nog steeds totaal onbewezen is.

  Jij stelt (wederom) dat het feit dat Genesis niet klopt bewijst dat Darwin wel klopt.

  Dat kan ik ook: Darwin klopt niet en dus klopt Genesis, bewijs geleverd.

 17. [40] Geheel in lijn met mijn eerdere betoog zijn weer de opmerkingen van Beek. Ik heb al op een eerder draadje een site gegeven met daarop een hele berg met tussenvormen (de paleontolgie waarop Beek zich baseert is al 150 jaar verder), maar men wil het niet lezen. Bij Wladimir heb ik het gevoel dat we langs elkaar heen praten, hij wil volgens mij weten wat nu werkelijk de mutatie in een gen veroorzaakt (at random, symbiose, straling?) en dientengevolge de ene soort langzaam verandert in een andere of zich afsplitst van de oorspronkelijke soort.

  En ja, de paleontologie t.a.v. homonoids staat vol met bedrog, vergissingen en misinterpretaties, maar de wetenschap is zelfreinigend, vroeg of laat komt het aan het licht.

  Maar het gaat in deze draad er uiteraard niet om om de evolutietheorie aan te vallen of te verdedigen, het gaat mij in mijn betoog er juist om dat er een toenemend wantrouwen en riduculisering van de wetenschap is. Ook bij de klimaatdiscussie proef ik dezelfde tendens. Kritisch zijn is een must, maar als dat kritisch-zijn voornamelijk gebaseerd is op aantoonbare onkunde dan is er geen discussie meer mogelijk en zullen wetenschappers er steeds meer toe overgaan met te zeggen "zoek het lekker zelf uit" En in ons land zijn er al tekenen die die kant op wijzen, steeds minder kinderen leggen succesvol een VWO examen af (ik meen 25% minder dan 10 jaar geleden – de exacte cijfers blijf ik jullie schuldig) en steeds meer stemmen gaan op om HBO gelijk te stellen aan Universiteit. Misschien niet erg voor vakken als economie, bedrijfskunde of toerismekunde (o.i.d.), maar fataal voor natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie en ga zo maar door.

 18. Oeps foutje, ik bedoel te zeggen, steeds MINDER leerlingen leggen succesvol een VWO examen af.

 19. Overigens Wladimir, twee leuke leesbare boeken over de Evolutietheorie zijn Het Lied van de Dodo van David Quammen en Darwins Hofvijver van Tijs Goldschmidt (vorig jaar nog bij Zomergasten), beide verkrijgbaar bij Zwaan en Terburg in Alkmaar.

 20. [51] dat is nou leuk want ik heb Darwins Hofvijfer een paar jaar geleden gelezen, ik heb hem nog liggen en het is een erg leesbaar halffictionboek over Thijs zijn tijd als ontwikelingssamenwerker in donker Afrika, erg onderhoudend en ja, hij twijfelt het hele boek door aan de evolutietheorie van Darwin.

 21. [52] Dan moet je mij die passages maar geven! Hij is zo ambitieus dat hij alles zelf wil bewezen wil zien. En hij hoopt op een eigen ontdekking (zijn eivlek theorie), maar juist bij die vissen is het zo duidelijk dat in korte tijd soorten uit elkaar onstaan. Ook dat benadrukt hij. Maar hij is steeds op zoek welk mechanisme dat is bij deze vissen, sexuele voorkeur, isolatie enz? Hij is daar overigens geen ontwikkelingsamenwerker, maar gewoon een student voor de Leidse Universiteit met een afstudeeropdracht.

 22. [32] Huub, het wordt nu wellicht wat zweverig maar toch een antwoord:

  "Dit bewijst dat de definitie van klinisch dood bijstelling behoeft.
  De patienten konden het navertellen, ze waren dus niet dood. Verkeerde, te ongevoelige metingen: er *moet* hersenactiviteit zijn geweest. Zonder hersenactiviteit ben je morsdood. Je longen stoppen namelijk, om maar eens iets te noemen."

  De quantumtheorie (quantumfysica of quantummechanica) werd gedurende de eerste drie decennia van de 20e eeuw geformuleerd door een reeks natuurkundigen . Dat waren ondermeer : Maw Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Louis de Broglie, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg en Paul Dirac.

  Zij stelden vast dat zelfs de subatomaire deeltjes ( zoals elektronen, protonen, neutronen, enz) geen massieve voorwerpen zijn. Soms manifesteren ze zich als deeltjes en soms als golven.Ook licht heeft deze eigenschap: soms lijken de subatomaire lichtdeeltjes op deeltjes, soms lijken het golven. Deze lichtdeeltjes noemde Einstein de ‘quanta’ (meervoud van quantum). Vandaar het woord ‘quantum-theorie’. Nu noemt men deze deeltjes fotonen.

  Deze nieuwe fysica vereiste de grondige herziening van begrippen als ruimte, tijd, materie, voorwerp, oorzaak en gevolg enz. De oude fysica steunde op de mechanistische wereldbeschouwing van Descartes die het universum beschouwde als een super-machine die volgens vaste wetten werkte en waarbinnen materie vast en ondeelbaar was. De nieuwe quantumfysica is echter organisch en holistisch van aard. Alles staat met alles in verbinding. Het heelal is een dynamisch en onderling verweven web.

  90 % van het universum bestaat uit onzichtbare subatomaire (etherische) deeltjes. Ook ons lichaam bestaat dus voor het grootste deel uit deze onzichtbare deeltjes. Mogelijk zijn dit de etherische bouwstenen van het astraal lichaam. Als het fysieke (voor ons zichtbare) lichaam ophoudt te functioneren na de dood blijft het astrale lichaam verder bestaan. De ‘Kopenhagen Interpretatie’: De quantumfysica stelt vast dat de onderzoeker Mentaal invloed uitoefent op de subatomaire deeltjes van de materie. Golfjes worden deeltjes als de onderzoeker de intentie heeft deeltjes te onderzoeken ( en omgekeerd). De menselijke geest oefent dus duidelijk invloed uit op de materie.

  En zoals gezegd, niet de minste wetenschappers
  beweren nu dat de quantumfysica perfect het voortbestaan van de persoonlijkheid na de dood ondersteunt.

 23. [54] Een duidelijk betoog, echter op het eind wordt enige logica overtreden:

  Feit: 90 % van het universum bestaat uit onzichtbare subatomaire (etherische) deeltjes.
  Aanname tgv Feit: Ook ons lichaam bestaat dus voor het grootste deel uit deze onzichtbare deeltjes.
  Aanname tgv nog niet bewezen aanname: Mogelijk zijn dit de etherische bouwstenen van het astraal lichaam.
  Aanname, onbewezen bewering: Astraal lichaam
  Als het fysieke (voor ons zichtbare) lichaam ophoudt te functioneren na de dood blijft het astrale lichaam verder bestaan.
  Conclusie gebaseerd op aannames en onbewezen feit:
  En zoals gezegd, niet de minste wetenschappers beweren nu dat de quantumfysica perfect het voortbestaan van de persoonlijkheid na de dood ondersteunt.

  Overigens zag ik in het programma "God Bestaat Niet" professor Swaab (hersenonderzoeker, ook niet de eerste de beste) nog zeggen dat bijna-dood ervaringen met een electrode op de juist plek in de hersenen zijn na te bootsen.

 24. [53] oke, afstudeeropdracht het is alweer 5 jaar geleden maar die vissen zijn en blijven nog steeds cichliden ongeacht de variant en kunnen steeds met elkaar kruisen. Deze vissoort schijnt heel snel nieuwe variaties te kunnen voortbrengen, niks geen evolutie. Thijs weet verder helemaal niets te bewijzen en geeft dat ook toe. Het blijft bij gissen en raden en die passage waarin hij twijfelt aan Darwin zal ik eens gaan opzoeken.

 25. [54] zonder waarnemer gedragen elementaire deeltjes zich als golven, diffuus en nemen pas een positie in als ze worden waargenomen door een bewustzijn, geest over materie. Verder schijnen ook elementaiire deeltjes te bestaan uit kleinere eenheden, quarks en daar zijn ook weer een paar honderd van maar het idee is dat alles uiteindelijk is opgebouwd uit fluctuaties in het niks: wij bestaan dus uit trillingen in een leegte. Interessant is ook de opbouw van niveaus: quarks vormen elementaire deeltjes, die vormen weer atomen, die weer moleculen dan de cellen en dan organismen en die zouden weer een onderdeel van een hoger niveau kunnen zijn. Het grappige is dat al die niveaus hun eigen business minden en geen weet heben van onderliggende of bovenliggende niveaus. Een electron weet niet dat het onderdeel van een atoom is, een cel weet niet dat hij samen met miljoenen andere cellen een mens vormt en misschien geldt ook voor de mens dat er een hoger niveau bestaat waar wij geen weet van hebben.

 26. [55] " nog zeggen dat bijna-dood ervaringen met een electrode op de juist plek in de hersenen zijn na te bootsen."
  Zie mijn eerdere reactie over ‘de schemerlamp’.

  Het is inmiddels al iets verder dan volledig gissen:
  Een interessant fenomeen in deze is de zgn ‘quantum non-localiteit’. Dit heeft betrekking tot twee verwante fotonen . Verwant doordat ze bijvoorbeeld op dezelfde wijze gepolariseerd zijn. Als deze worden gescheiden blijven ze nog steeds intens verwant, ongeacht de afstand die hen scheidt. Het maakt niet uit of ze zich beiden aan een andere kant van de wereld bevinden. Als foton A wordt gestimuleerd vertoont foton B op hetzelfde moment hetzelfde effect.

  Hetzelfde nu gebeurt bij mensen. Dit werd aangetoond door een experiment uitgevoerd in 1994 aan de universiteit van Mexico City door neurofysioloog Jacobo Grimberg-Zylberbaum. Daarbij mediteerden 2 personen die zich in dezelfde ruimte bevonden gedurende 20 minuten samen om zo een band teweeg te brengen tussen hen. Daarna werden ze beiden in aparte metalen kamers gebracht. Deze kamers werkten als kooien van Faraday. Dwz: ze laten geen enkel elektro-magnetisch signaal door. Aan persoon A werden een aantal lichtflitsen getoond die in zijn hersenen een bepaalde reactie teweegbrachten (zichtbaar op een EEC ). Bij persoon B werd voor 75 % dezelfde reacties vastgesteld, hoewel hij/zij nooit een flits gezien had! Dezelfde test bij personen die geen ‘band’ hadden werd geen enkele overeenkomst vastgesteld!

  In 1999 werd dit experiment herhaald maar dan met geluidsfragmenten door Peter Fenwick , een Brits wetenschapper. Dit fenomeen van de non-locality onderbouwt het bestaan en de werking van o.a. telepathie. Eén van de gekende subatomaire deeltjes is de ‘neutrino’. Dit deeltje werd pas ontdekt in 1956. Het is iets heel bijzonders . Het gedraagt zich als een ‘geest’. Het kan namelijk in een blok lood (of een vergelijkbare materie) van tienduizenden kilometers dik doordringen zonder in botsing te komen met vaste stof. Deze neutrino’s (en/of andere vergelijkbare deeltjes) kunnen heel goed verklaren waarom overleden mensen in hun astraal lichaam, maar ook mensen tijdens een uittreding, dwars doorheen muren kunnen gaan zonder dat dit het minste probleem oplevert.

  Uiteraard is ook dit (nog) niet allemaal even waterdicht. Maar bedenk wel wat de astronomische consequenties zouden zijn indien de Quantumfysica het definitieve bewijs zou leveren voor ‘leven buiten het leven’, om het zo maar eens te noemen. Dit is niet te overzien en ik denk dat (contra) belanghebbenden
  niet staan te springen…

  Misschien nog een komische link (tot slot?) die eigenlijk heel veel bloot legt alwaar het in deze discussie in essentie over gaat.

  http://www.geocities.com/st
  Groet.

 27. [57] Wladimir, persoonlijk denk ik ook in die richting… Al meer dan 25 jaar.
  Groet, Sander.

 28. Trillingen in de leegte. Zie wat die tot stand brengen. Net als de woorden. Net als Het Woord.
  Science komt steeds dichter bij het geestelijke. Terwijl men dit zocht te ontkennen.

 29. [55] Laten we het iets eenvoudiger maken, Wladimir. Wij als ICT-ers moeten toch weten wat je in zo’n geval moet doen? Ik ga het hem zelf vragen. Ik ken hem niet persoonlijk, maar via wat evobiologen ben ik daar zo achter.

Comments are closed.