In 2006 gaat de levensloopregeling van start. Naast het nieuwe zorgstelsel, waar Eline ons al veel over heeft kunnen vertellen, dus nog een nieuwe uitvinding van de overheid. Ik ben allerminst een specialist op dit gebied (noch vanuit mijn opleiding, noch vanuit mijn werk), maar heb geprobeerd om de belangrijke zaken omtrent de levensloopregeling op een rijtje te zetten. Voor degene die nog niet weten wat het is, een korte inleiding. Vervolgens heb ik een aantal belangrijke nadelen op een rijtje gezet. Daarnaast noem ik een paar “alternatieven” voor de levensloopregeling en tenslotte trek ik een eerste conclusie.

Wat is de levensloopregeling?

Het doel
Het doel van deze nieuwe regeling is dat werknemers tijdens hun loopbaan periodes van onbetaald verlof kunnen financieren, bijvoorbeeld voor zorg, studie of ’time-out’. Daarnaast biedt de regeling werknemers een kans om eerder te stoppen met werken.

Waarom een levensloopregeling?
De levensloopregeling wordt ingevoerd, omdat het kabinet denkt dat meer mensen langer actief blijven op de arbeidsmarkt en/of actief gaan worden. Daarnaast wil het kabinet “zelf” niet meer meebetalen aan collectieve regelingen rondom prepensioen en VUT. De regeling maakt het wel mogelijk dat werknemers zelf sparen om eerder te stoppen met werken.

Wat houdt de levensloopregeling in?
Werknemers kunnen maximaal 210 procent van hun loon bijeen sparen. Dit staat gelijk aan 2,1 jaar verlof tegen het volledige inkomen of 3 jaar tegen 70 procent van het laatste inkomen. Werknemers van 50 jaar en ouder kunnen extra snel sparen.
Over de inleg in de levensloopregeling hoeft geen belasting te worden betaald. Dit gebeurt pas als het tegoed wordt opgenomen.
Werknemers krijgen een extra belastingkorting van maximaal 183 euro per gespaard jaar bij opname van het tegoed.

Belangrijke nadelen van de levensloopregeling!

Wie mee wil doen met de levensloopregeling moet bekijken welke voor- en nadelen er aan deze regeling kleven. Wie meedoet aan de levensloop regeling heeft natuurlijk een belastingvoordeeltje, maar er zijn belangrijke nadelen.

Punt-1: De onbetrouwbare overheid.
Stel, iemand van 26 jaar oud wil meedoen. Hij verdient 2000 euro bruto, heeft weinig perspectief op een fikse loonsverhoging en hij wil 4% van zijn inkomen wegzetten om eerder te stoppen met werken. Hij spaart 80 euro bruto. Op zijn 56e heeft hij dan zijn maximum bedrag gespaard en stopt de regeling. Dat kan hij dan ineens opnemen (ongeveer 36 maanden, maar akkoord werkgever noodzakelijk). Hij kan ook tussentijds eens verlof op te nemen of minder sparen en het zo regelen dat hij op zijn 62e definitief kan stoppen met werken (indien werkgever akkoord is).

Geen probleem zou je zeggen, maar wat als een volgend kabinet besluit dat de regeling niet meer gebruikt mag gaan worden om eerder te stoppen met werken? Of niet meer helemaal? Zie b.v. de spaarloonregeling die ineens werd gehalveerd (eerst bijna afgeschaft) en waarbij het tegoed ineens werd vrijgegeven voor een impuls in de economie. Een ander voorbeeld is de PC privé-regeling die ineens van de een op de andere dag werd afgeschaft. Of natuurlijk de bedrijfsspaarregeling die is afgeschaft. Persoonlijk heb ik er geen vertrouwen in dat de overheid haar afspraken zal blijven nakomen. Tijden veranderen, en regelingen en regeringen ook.

Punt-2: Regeling niet handig voor (kleine) bedrijven.
Stel dat je wil sparen voor een ’time-out’. Je hebt n.l. het plan opgevat om op je 45e een wereldrondreis te maken die 1 jaar zal duren. Je spaart zelf voor de financiering van deze reis en daarnaast voor je vrije tijd via de levensloopregeling. Je werkt echter bij een klein bedrijfje met 4 werknemers. Natuurlijk is het voor je werkgever vrij lastig, hij moet een vervanger gaan zoeken die nauwelijks kan worden ingewerkt en niet over voldoende ervaring beschikt. Daarnaast heb je geen wettelijk recht (gelukkig niet) om je gespaarde verlof op te nemen. Nadeel: je spaart voor iets waar je misschien niets mee kan doen.Alleen voor zorgverlof en ouderschapsverlof ben je er zeker van dat je je gespaarde tegoed kan opnemen, maar ook daarvoor zijn (logischerwijs) weer regels vastgesteld.

Vakbonden zullen bij CAO onderhandelingen natuurlijk graag een duidelijke regeling willen afspreken. Echter alleen bij grote bedrijven, en alleen voor bepaalde functies is de levensloop dan echt voordelig. Een klein bedrijfje kan niet zomaar iemand even missen. Ook voor mensen die carrière willen maken in een bedrijf is de regeling natuurlijk niet interessant. Voor de continuïteit van het bedrijf kan het lastig zijn als iemand er 1 of 3 jaar tussen uit wil.

Tenslotte is het uitbetalen voor werkgevers een heel geregel, want je blijft immers gewoon in dienst. Je werkgever betaalt je gespaarde verlof uit.

Punt-3 De regeling is weinig flexibel.
De levensloopregeling biedt betrekkelijk weinig flexibiliteit. Het gespaarde bedrag kan immers alleen worden uitgegeven aan het opnemen van verlof. Uitkeren van het spaartegoed op het moment dat je tussen twee banen zit, is belastingtechnisch onvoordelig. Daarnaast heb je geen garantie dat je het verlof ook daadwerkelijk kan opnemen.

Punt-4 Inleg kan (deels) verloren gaan bij overlijden.
Wanneer je voor een verzekering of beleggingsproduct kiest kan het zijn dat de inleg + rendementen vervallen aan de aanbieder van het product. Het is dus belangrijk te letten op de voorwaarden omtrent de uitkering bij overlijden. Met name wat de mogelijke kosten zijn die de aanbieder in rekening zal brengen.

Punt-5 Je pensioen kan in gevaar komen.
Om met je 65e met pensioen te kunnen gaan, moet je pensioenpremie betalen. Wanneer je verlof op neemt via de levensloop regeling wordt dit niet automatisch geregeld. Je moet dus afspraken maken met je werkgever en indien je wilt dat je pensioen niet in gevaar komt mogelijk zelfs zelf je premie gaan betalen.

Punt-6 Je doet nu mee aan de spaarloonregeling en investeert in een lijfrente.
Je mag niet aan de spaarloonregeling en aan de levensloopregeling meedoen. Veel mensen doen nu nog mee met de spaarloonregeling en sluizen hun vrijgekomen bedragen door naar een lijfrente. Wanneer je meegaat doen met de levensloopregeling komt je lijfrente dus in gevaar. Dat betekend dat je dit bedrag naast je levensloopregeling ook moet gaan bijsparen of moet wachten tot je lijfrente vrijkomt.

De Alternatieven

Wanneer je vanwege bovenstaande punten ook weinig ziet in de levensloopregelingen zijn er natuurlijk andere mogelijkheden om verstandig te sparen. Dat kan met of zonder belastingvoordeel.

Alternatief-1
Als alternatief voor sparen met een belastingvoordeel is er natuurlijk het spaarloon.. Maar dat stelt ook weinig meer voor. Het maximumbedrag is vastgesteld op ongeveer 50 euro per maand. Opname van dit bedragje kan pas na 4 jaar. Er komt dus steeds een klein stukje geld vrij. Eventueel kant dat in een lijfrente worden geïnvesteerd. Ook hier gelden de risico’s m.b.t. de betrouwbare overheid, maar je kan het geld wel vrijer besteden.

Alternatief-2
Je kiest voor vrijheid. Helaas heb je dan geen belastingvoordelen. Maar wanneer je geld spaart beslis je zelf waarvoor je het geld aanwendt. Zo kun je sparen om op je 52e een wereldreis te maken, je kunt sparen om je kinderen te laten studeren, je kunt sparen voor een nieuw huis of om vroeger met pensioen te gaan… etc. etc. etc. Het geld is je eigendom en je beslist wat ermee gebeurd. Wanneer je voor veiligheid gaat kunt u per jaar een vast bedrag sparen en dit verstandig beheren. Een voorbeeld van hou je dit zou kunnen doen lees je b.v. in een boekje van Harry Browne. Financieel specialist en tweemaal kandidaat voor het presidentschap van de V.S. voor de Libertarian Party.

Zijn advies komt er ongeveer op neer dat uw geld in 4 sectoren investeert:
25% aandelen
25% obligaties
25% geld
25% goud (biedt slimme mogelijkheden).

Het grote voordeel is dus dat je minder afhankelijk bent van de drang van de overheid om bestaande regelingen te moderniseren, te veranderen of af te schaffen.

Alternatief-3
Natuurlijk kan je ook combineren. Bijvoorbeeld deelnemen aan de levensloopregeling en zelf een significant deel sparen zoals omschreven in alternatief-2. Of i.p.v. de levensloopregeling deelnemen aan het spaarloon en tevens zelf ook nog een significant deel sparen.

Conclusie levensloopregeling

De levensloopregeling is naar mijn inschatting een regeling met meer nadelen dan voordelen. In ruil voor het belastingvoordeel moet je een stuk vrijheid opgeven. Je kan het geld nog maar voor 1 ding uitgeven, en zelfs daar ben je niet zeker van. Belangrijkste punt is dat je absoluut niet zeker bent over de toekomst van deze regeling. De overheid bewijst keer op keer onbetrouwbaar te zijn. Wanneer de levensloopregeling b.v. door bijna iedereen gebruikt gaat worden als vervanging van het vroegere prepensioen, zal de regeling worden aangepast omdat de doelstellingen van de overheid dan niet worden gehaald (het sparen voor verlof tijdens je loopbaan zodat je langer actief blijft). De levensloopregeling biedt weinig vrijheid aan werknemers. Daarnaast worden werkgevers weer met nieuwe administratieve lasten op gezadeld, evenals met nieuwe eisen van vakbonden, die het weer opnieuw moeilijker maken een gezond bedrijf te runnen. Persoonlijk zie ik er dus niets in en ik zou hem dan ook niet hebben bedacht of ingevoerd!

Maar ja, de regeling komt er wel, ook al ben ik er tegen. Mijn advies is daarom niet om de regeling dan maar helemaal links te laten liggen. Wanneer je nog geld kunt missen naast je verstandige investeringen, staat niets je in de weg met extra geld te speculeren en aan een van de overheidsregelingen mee te doen. Wanneer de overheid toch betrouwbaar blijkt heb je een onverwacht extraatje, maar wanneer de overheid opnieuw haar afspraken niet nakomt, heb je nog je eigen opgebouwde vermogen en ben je dus vrijer en onafhankelijker vergeleken met mensen die op de levensloopregeling hebben ingezet.

Het is ieder geval belangrijk te weten waar je aan begint met deze regeling.

Bronnen en verwijzingen:

Een door ons betaalde site met informatie:
home.szw.nl/navigatie/rubri…

Bereken wat je moet inleggen voor om verlof op te nemen:
www.spaarvooruwverlof.nl/

Levensloop voor werkgevers:
www.awvn.nl/smartsite.shtml…

Harry browne:
www.harrybrowne.org/

www.harrybrowne.org/Permane…

Naschrift: Aangezien ik geen specialist ben op dit onderwerp zijn belangrijke aanvullingen of correcties natuurlijk altijd welkom!
Laissezfaire@casema.nl

20 REACTIES

 1. COMMENTAAR VAN Hub:
  Geweldig goed overzicht LaissezFaire! De eerste keer dat ik er iets van snap wat de poltici willen.
  Ik ril steeds bij het idee dat politici mijn levensloop willen regelen!
  Het beste wat we op de Vrijspreker kunnen doen is inderdaad duidelijk maken wat de feiten en de consequenties zijn!

 2. Ben het eens met de auteur.
  Hetzelfde geldt in wezen voor AOW.
  Ik zou liever de premie zelfs sparen en beleggen. (Met inderdaad een significant deel in goud).
  Helaas heb je geen keus.
  Maar vrijwillig meedoen aan een niet verplichte overheidsregeling? Je zou wel gek zijn, gegeven het betrouwbaarheidstrackrecord van de overheid!

 3. Bij het nadenken over de (financiële) toekomst, is het misschien goed ook "Deflatie in aantocht" van Eric Mecking te lezen. (zie boekbespreking Albert http://www.vrijspreker.nl/b…)

  Straks keert je levensloop-regeling misschien 30.000 euri uit, en kun je daar bijvoorbeeld slechts een brood en een pakje boter voor kopen 🙁

 4. [3] Inderdaad. Reden temeer om het in eigen beheer te houden, dan kan je tenminste heden d.m.v. goud.

  Bovendien: de WW is ook 70% van je laatste loon, doch met een (vrij laag) plafond.
  Ik vraag me dan ook af, hoe lang het zal duren voor een rode politicus de analogie zal opmerken en -nadat mensen al pakweg 5 jaar hebben afgedragen aan hun regeling- ineens eenzijdig de wet zal wijzigen door een plafond in te stellen. Dit uiteraard onder de "rechtvaardiging" dat anders "rijken" een groter fiscaal voordeel zouden doen dan armen en dat dat toch nooit de bedoeling kon zijn.

 5. Ik kies voor een alternatief waarbij ik zelf kan beslissen wat ik met mijn geld doe, zonder dat de overheid de regeling eventueel kan veranderen. Al die regels met belastingen en kortingen zijn veel te ingewikkeld en te vaag. Het lijkt me overigens een leuke regeling voor conformisten maar niet als je echt vrij wilt zijn. De Nederlandse overheid doet werkelijk alles wat zij kan om de financiële stromen te reguleren en controleren. Het lijkt wel een fascistische staat! Ze mogen hun zogenaamde belasting kortingen houden! (goedkoop zou wel eens duurkoop kunnen worden)

  Bovendien is weggaan uit Nederland een reële optie, elders is hier opgebouwd vermogen ook nog eens meer waard.

  Ik denk dat de zogenoemde Westerse Democratieën het nooit zullen leren, men bevindt zich momenteel in een ziekelijke reguleringswaan. De tijd zal leren hoe dit zal aflopen.

 6. Vandaar dat ik het ook over speculeren heb in het artikeltje.. Maar natuurlijk zijn er verstandigere manieren om te speculeren.

 7. [5] "Bovendien is weggaan uit Nederland een reële optie, elders is hier opgebouwd vermogen ook nog eens meer waard. "

  Ja, vooral als je zelf kan bepalen wanneer je de omzetting maakt (d.w.z. tegen welke koers).

  Want als je eerst in een systeem zit en nadien mag je het wel als 1 bedrag opnemen (bv. in 2040) maar ondertussen is de EUR onderuitgegeaan t.o.v. pakweg de Baht, dan valt het wel vies tegen met de waarde in Thailand van wat je hier had opgebouwd in een zieke munt.

  Overigens wil ik niet suggereren dat de munt van het hierboven toevallig als voorbeeld gekozen land daadwerkelijk sterker is. Maar het is mogelijk.
  En dan wil je zelf nog voor een afwaardering van de EUR je geld gewisseld hebben en niet meemaken dat het nog een decennium vast zit in een of andere rigide structuur.

  Overigens, Piojo, had je nog een bepaalde bestemming in gedachte?

  Ikzelf redeneer nl. ook in die richting dus als je me op een goed idee kan brengen, hoor ik het graag.
  Wat mij aan Thailand bevalt zijn -afgezien van het klimaat, het prijspeil en het vrouwelijk schoon- de goede medische voorzieningen. En dat is toch wel belangrijk. Vele ontwikkelingslanden zijn nl. goedkoop, warm en met knappe vrouwen, maar er zal je maar iets overkomen… doorgaans ga je dan de Nederlandse gezondheidszorg ineens toch nog missen.
  Thailand staat echter bekend om zijn uitstekende voorzieningen.

 8. Een aantal feiten:

  1. Op de lange termijn stijgt de aandenlenmarkt ALTIJD en wel met gemiddeld ongeveer 10% per jaar. Zie de grafiek op deze pagina: http://www.retireearlyhomep
  (Beleggen in obligaties en goud heeft daarom op de LANGE termijn mijnsinziens geen nut.)

  2. Iemand die 200 per maand spaart en belegt kan daarom binnen ca. 40 jaar MILJONAIR zijn, of binnen ca. 20 jaar FINANCIEEL ONAFHANKELIJK. Ook arme mensen kunnen geld sparen, het is vooral een kwestie van vindingrijkheid en zelfdicipline.

  Deze leven-sloop regeling is daarom volstrekt onzinnig: geef dat geld gewoon aan de werknemers en laat het ze zelf beleggen.

 9. [9] "Op de lange termijn stijgt de aandenlenmarkt ALTIJD en wel met gemiddeld ongeveer 10% per jaar."

  Binnen een bepaalde ongewijzigde (demografische) context misschien wel maar wat als die omslaat?

  Ziehier wat ik er eerder over schreef.
  http://www.chinaeconomicrev

 10. [9] "Deze leven-sloop regeling is daarom volstrekt onzinnig: geef dat geld gewoon aan de werknemers en laat het ze zelf beleggen"

  Hier ben ik het wel mee eens. Dan kan ik er tenminste voor kiezen om deels in goud te zitten, wat de levensloopregeling anders niet voor me zou doen, net zomin als pensioenfondsen trouwens (of toch niet voor eenzelfde percentage als ik).

  Daarom dat ik ook dat liever in eigen beheer wil dan te moeten deelnemen aan een of andere collectieve regeling.

 11. [10] Dat is een interessant argument, maar is het niet zo dat wanneer de babyboomgeneratie met pensioen gaat, en hun vermogen gaan uitgeven, dat dan weliswaar een heleboel aandelen in koers zullen dalen (wegens verminderde vraag naar deze andelen), maar dat de winsten van bedrijven in o.a. de consumptiesector zullen stijgen, en daarmee ook hun koers. Is het op dat moment niet zinvoller om in dan aandelen van de bedrijven die in consumptiegoederen gespecialiseerd zijn te kopen?

  En geldt het babyboomfenomeen over de hele wereld? D.w.z., was er ook een bebyboomgolf in bijv. Latijns-Amerika? Wnat dan lijkt het me mogelijk om je in te dekken voor dit fenomeen door een wereldwijd fonds te kopen.

 12. het idee is goed,
  het gevaar is,dat het spaargeld in
  allerlei diepe zakken verdwijnt
  en er niet meer uitkomt.
  zo vlug iedereen op de beurs meedoet
  zo vlug ze crascht.
  dat is in het verleden meermaals
  bewezen, de geschiedenis herhaalt zich.

 13. [12] Hoewel ik een document zou kunnen posten met mijn visie op de vraag waarin dan wel te beleggen -want uiteraard zijn er altijd mogelijkheden-, was ik niet van plan zoveel freebees te geven – sorry.

  Maar ik wil wel even op je concrete vragen ingaan.

  Om te beginnen: als het beschreven scenario zich voltrekt, dan zullen de koersen van de nog niet verkochte aandelen dalen onder druk van de ingezette verkoopgolf.
  Hierdoor zullen de boomers tot de ontnuchterende vaststelling komen dat ze een stuk minder welvarend zijn dan ze tot dusverre hadden aangenomen(*).
  Dit negatieve wealth effect lijkt me nou niet bepaald een stimulans om maar eens flink te gaan consumeren. Integendeel.

  Maar zelfs zonder dit effect ben ik er nog niet zo van overtuigd. Tenslotte consumeren die mensen nu ook.
  En wat gebeurt er eenmaal mensen op pensioen gaan?
  Als ik zo om me heen kijk -een allicht te kleine sample van observaties in familiale kring- dan zie ik bij de vorige generatie dat de vrouw zich vooral vlijtig toelegt op de hele dag soaps kijken en 2 keer per week een theekransje met de (vrouwelijke) buren.
  (Overigens is dit vaak geen verandering omdat vele dames vanaf hun 50e toch al niet meer werkten en op die manier hun dagen vullen) (**).
  En wat doen de heren? Die spenderen zowat de hele tijd achter de PC. Neen, geen vunzigheden (?), gewoon nieuws, grapjes, geld beheren, krant lezen, reacties posten(***).
  Verder maken ze -man en vrouw bedoel ik- dagelijks een wandeling van een uur (want dat is gezond!) en bezoeken ze wat vaker vrienden, kennissen en familie.
  Het enige wat ze in de consumptieve sfeer wat vaker doen, is reizen (ca. 9 weken versus vroeger ca. 5 per jaar).
  Dus voor hotels maar ook restaurants (op vakantie eet men doorgaans op restaurant, behalve campeerders misschien), tour operators, etc. staan er m.i. goed voor.
  Maar een TV of computer slijt m.i. niet harder wanneer je’m dagelijks 8 u gebruikt i.p.v. 2.
  Gezien het woon-werk verkeer wegvalt, worden auto’s ook minder gebruikt.
  Gezien men geen auto van de zaak meer heeft en minder noodzaak tot imponeren, kan het er ook een kleinere zijn.
  Kostuums moeten slechts nog eens op een nieuwjaarsreceptie of een touwerij (of begrafenis) gedragen worden. Vrije tijdskledij volstaat doordeweeks.
  Neen, ik verwacht geen consumptieboom (zelfs niet als de markten niet crashen).
  Wat wel meer gekocht zal worden zijn medicijnen (en prothesen e.d.) en er zal meer beroep gedaan worden op gezondheidszorg etc.

  Demografische problemen doen zich zowat overal in het Westen voor, alsook in bv. Japan (loopt 10 jaar voor op ons) en China (loopt 10 jaar achter). Eveneens problematisch zijn "westerse" landen in de regio zoals Hong Kong, Singapore en Korea. Thailand bv. staat er beter voor.

  Er zijn echter landen met een gunstigere bevolkingspiramide -vaak overigens een echte piramide i.t.t. ons plaatje. India en Mexico zijn voorbeelden, alsook vele Arabische landen.
  Er zullen er ongetwijfeld nog wel enkele zijn. Ik dacht dat o.a. Ijsland ook wel goed zat en (sommige) landen in Latijns-Amerika. Goed, zoiets kan je opzoeken.

  Maar goed, los daarvan zijn er nog interessante mogelijkheden waaronder -zoals reeds besproken- goud en zilver.
  Maar er zijn er nog.
  Helaas kan ik er hier niet verder over uitwijden. Ik hoop dat je daar begrip voor hebt.

  (*) deze vaststelling kan er overigens toe leiden dat sommigen "wijselijk besluiten" om snel alles te verkopen "voor het te laat is" waardoor er nog meer verkoopdruk komt en een self fulfilling prophesy in gang gezet wordt: a crash is born.
  (**) deze observatie impliceert overigens geen waarde-oordeel. Ik benijd mijn moeder trouwens.
  (***) idem. Ik benijd mijn vader ook 😉

 14. Bekeken vanuit een pessimistisch standpunt is dit stuk goed geschreven en goed onderbouwd. Helaas krijgen de positieve kanten m.i. te weinig aandacht.
  – Overtollige verlofdagen en TvT uren kunnen in geld worden omgezet en worden gespaard in de levensloopregeling. Hierdoor wordt voorkomen dat deze extra belast worden.
  – Levensloop mag gebruikt worden om pensioen aan te vullen. (vergelijkbaar met lijfrente uit spaarloon nu)
  – Levensloop kan gebruikt worden als inkomensaanvulling bij (deels) onbetaald ouderschapverlof met een vrij hoge fiscale tegemoetkoming.

  Daarnaast vind ik sommige argumenten tegen levensloop wat kortzichtig.

  Punt 1 zou bijvoorbeeld inhouden dat je van geen enkele nieuwe regeling gebruik zou kunnen maken omdat een volgend kabinet dit toch weer kan aanpassen. Dit terwijl veel mensen toch vrij veel fiscaal voordeel gehad hebben van bijvoorbeeld spaarloon.

  Punt 4 geldt ook wanneer iemand nu een lijfrente zonder overlijdensdekking heeft.

  Punt 6 is minder erg dan het lijkt door de mogelijkheid extra pensioenpremie te betalen vanuit levensloop. Daardoor bestaat bovendien de mogelijkheid de huidige lijfrentepolis premievrij te maken voor overbrugging (60-65) en m.b.v. levensloop het pensioen vanaf 65 aan te vullen.

  Ook opvallend is dat zowel in alternatief 1 als alternatief 2 de suggestie gedaan wordt zelf geld in een levensverzekeringsproduct te steken zonder daarbij de noodzaak van een overlijdensdekking te vermelden waardoor de schrijver zelf punt 4 onderuit haalt.

  Ik zou persoonlijk dan ook niet te veel waarde hechten aan de adviezen en de conclusie van de schrijver maar zelf een gesprek met een betrouwbaar tussenpersoon (ze bestaan echt) aanvragen.

 15. [15] alternatief 2 gaat over aandelen in fondsen, die bij mijn weten naar de erfgenamen gaan bij overlijden..

  Verder.. zie naschrift..

  Maar mochten de voorspellingen van Albert Spits uitkomen, zullen de meeste mensen denk ik een pensioen probleem hebben.. dus van vroegpensioen kan dan helemaal geen sprake meer zijn..

 16. beter een euthanasie-regeling,
  niet meer tevreden,
  stap er uit,
  liever kort en aangenaam dan
  lang en vol zorgen.
  politici zorg zelf voor uw kost,
  en laat me gerust,
  ga niet op mijn tenen staan,
  want ik stamp u eraf.

 17. Levensloop is een goede manier om eerder te stoppen met werken.
  In de CAO van de metaal is b.v. opgenomen dat de werkgever meewerkt om met levensloop 2 jaar eerder te stoppen met werken voor je pensioen.

  1.Nadelen van de levensloop:
  Men zal er wel vanuit moeten gaan dat men voor de periode dat men met levensloop gaat de volgende kosten zelf zal moeten gaan betalen :
  a. Het werkgeversdeel voor de pensioenopbouw.
  De premie in de metaal voor ouderdomspensioen bedraagt voor 2006 26.8% van het bruto maandsalaris minus de franchise (het gedeelte van het inkomen waarover U geen inkomen over opbouwt) hetgeen voor 2006 ¤ 13.965 bedraagt.
  Het werkgeversdeel is (min.) 13.4%.
  Het werknemersdeel is (max.) 13.4%.
  Deze premies worden fiscaal niet belast.
  b. De 6,5% werkgeverspremie voor je ziektekosten.
  Als je meer verdient dan 30000 Euro dan betaal je over dat gedeelte daar boven geen 6,5 % voor je ziekenzorg. Het maximum ligt dus op ¤ 162,50 in de maand.
  Betaalt de werkgever deze inkomensafhankelijke bijdrage dan beschouwt de fiscus dit als loon daar betaal je dus belasting over.
  Voordelen van de levensloop:
  Je legt bruto de bedragen in voor je levensloop en betaalt achteraf belasting.
  Dit heeft de volgende fiscale voordelen;
  a. Bij opname belast de fiscus de opname als loon. Je betaalt er dan minder belasting over.
  Dit voordeel is wel afhankelijk van de hoogte van je bruto inkomen.
  b. Je bouwt over de bruto ingelegde bedrag rendement op en niet tegen het netto bedrag.
  c. ¤183 belastingvoordeel over elk jaar dan men ingelegd heeft.

  Zo zal in onderstaand voorbeeld deze fiscale voordelen opwegen tegen de nadelen:
  Inkomen 48.000 euro
  9.5 jaar 12% inleggen tegen een rendement van 4 % om 1.5 jaar eerder te stoppen tegen 100% loon.

 18. Hoi,

  het een en ander is voor mij nog onduidelijk. Bestaat de mogelijkheid om TVT – uren om te zetten in geld, zodat deze gespaard worden in de levensloopverzekering en/of spaarloon?

  Bedankt alvast

Comments are closed.