Om te zien hoe idioot de toestand in onze wereld is, hoef je alleen maar eens rustig naar de koppen van de krant te kijken.

Dat overkwam mij (weer) dit weekend.

Hier de koppen van de NRC van vrijdag jongstleden.
Tussen [..] het commentaar dat ik niet kon laten!!

—Saaie Musea in Nederland
—TBS-er ontsnapt [de hoeveelste?]
—Belastinggeld gaat naar de Antillen [dat doen we al jaren en het zal ook nog wel vele jaren duren]
—Overheid ruziet onderling over sluiting detentiecentrum [gevangenis?] Schiphol.
—Economisch wegzakken van de Randstad door bestuurlijk onvermogen. [oorzaak armoede?]
—Overheid is onbetrouwbaar [waarom zulke bekende waarheden in de krant komen is een raadsel]
—NAVO-steun voor Nederlandse troepen in Afghanistan [smoes om toch nog meer soldaten te sturen]
—Meer leerlingen hebben stoornissen
—Europees Hof voor Mensenrechten veroordeelt Nederland [dat kan niet, dan moet dat Hof wel corrupt zijn]
—Nederland geeft gratis grond voor Internationaal Strafhof [dank u]
—Gemeente vertrouwt minister niet meer. [het verstand komt met de jaren]
—Ruzie tussen minister en gemeente; het loopt totaal uit de hand.
—Minister vd Hoeven krijgt lof voor omdat zij gehate vernieuwingen op scholen opschort. [zaken die de overheid zelf heeft bedacht en/of ingevoerd!]
—Wereld ruziet over de rol van de mens bij klimaatveranderingen en het broeikaseffect.[en dat over een rol die zo klein is dat ze niet eens te meten valt]
—Onderzoek naar klimaat is smoezelig [maar de overheid gebruikt het wel om miljarden belastinggeld er aan te verpesten]
—Requiem voor bewind in Ethiopië [ergens zijn ze dan toch op de goede weg]
—Singapore executeert drugsmokkelaar
—Irakese realiteit blijft weerbarstig
—Blair mogelijk concessie EU begroting
—Onrust in Egypte bij verkiezingen
—Het ABP handelt onverantwoordelijk
—Onzekerheid in klimaatopwarming [mogelijk wordt er overgeschakeld van angst voor warmte, naar angst voor nieuwe ijstijd]

Is u opgevallen dat al deze ellende wordt veroorzaakt door overheden. Er was in deze krant praktisch niets te vinden waarbij overheden geen (negatieve) rol spelen.
Ben ik nu te kritisch over politici?

3 REACTIES

  1. Politici geilen toch zo op gratis media-aandacht ? 🙂

  2. Het ‘aardigste’ nieuwtje van de afgelopen week vond ik het bericht over dat Charles Groenhuizen is ontslagen bij het staatsjournaal. Hij had zich een paar keer kritisch uitgelaten over de linkse koers van deze televisie Pravda, maar meteen verschenen er artikelen in de pers (Parool) over ‘exorbitante’ eisen CG zou hebben gesteld en dito levensstijl. Verkettering dus. Wat zou er werkelijk aan de hand zijn.

    Mijn suggestie voor het 20 uur journaal:
    Neem Aldith (dinges): zij is allochtoon, vrouw, linx, lelijk,…, kortom, de ideale persoon voor deze gewichtige functie.

Comments are closed.