Nu dat de goudprijs zich boven de $ 525 heeft begeven zijn er veel financieel-economische analisten die dit edelmetaal nu op werkelijke waarde gaan inschatten. Er is weer belangstelling om niet alleen in goud te investeren, maar dit te beschouwen als iets wat het altijd is geweest een wereldvaluta.

De politici, centrale bankiers en quasi-economen van onze academische instituten krabben zich tegenwoordig achter het hoofd en kunnen geen eensluidende verklaring geven voor de mondiale interesse in dit gele metaal. Het zou komen door de hoge olieprijs, de Chinese en Indiase aankopen, de vlucht uit aandelen en obligaties of de investeringsspreiding door pensioen- en beleggingsfondsen. Al deze verklaringen zijn maar deelverklaringen en eigenlijk consequenties van een meer basaal gegeven.

Door de eeuwen heen hebben de meeste volkeren edelmetaal zoals goud en zilver als valuta gezien, een betaalmiddel alsmede een spaarinstrument voor het veilig stellen van het opgebouwde vermogen. In het verleden zijn er al herhaaldelijke pogingen gedaan om papiergeld als valuta te hanteren. De eersten waren de Chinezen tijdens de middeleeuwen die papiergeld massaal gingen gebruiken. Dit had een desastreuze afloop en werd gevolgd door een hyperinflatie en uiteindelijk een ineenstorting van hun economie en imperium.

<%image(20051211-John Law.jpeg|77|107|)%>
In de eerste helft van de 18e eeuw werd het nog eens dunnetjes overgedaan door John Law die de Banque Générale en Mississippi Compagnie in Frankrijk stichtte, waardoor er niet alleen veel geld werd geproduceerd, maar dit ook kon worden belegd in zijn Compagnie die de rijkdommen van Louisiana zou exploiteren. In 1720 kwam er een eind aan deze droom en werd Frankrijk in een diepe economische depressie gestort.

Tijdens de 20e eeuw werd het beruchte gelddrukbeleid tot algemene monetaire politiek verheven en alle overheden drukten er lustig op los, zodat de opkomende verzorgingstaten konden worden opgebouwd op de steeds groter wordende papierberg. De productie en productiviteit namen zienderogen af, dus werden er bovendien steeds grotere schulden gemaakt om deze verzorgingstaten in stand te houden. Deze schulden werden gefinancierd met zowel belastinggeld en, u raadt het al, papier.

Nu dat de economische problemen almaar toenemen kunnen de overheden en de centrale banken alleen maar hun toevlucht zoeken tot iets waar ze altijd goed in waren, schulden maken en papiergeld drukken. Nu heeft Abraham Lincoln al in de 19e eeuw verteld dat we sommige mensen lange tijd voor de gek kunnen houden, of dat we veel mensen soms in maling kunnen nemen, maar men kan nooit iedereen altijd in het ootje nemen. Dat is ook de reden waarom goud en zilver nu een enorme stijging achter de rug hebben. Als we kijken naar de groeiende papierhandel, oftewel de geldschepping (M1) van de centrale banken kunnen we de volgende jaarlijkse cijfer zien:

Verenigde Staten: 7,3%
Canada: 9,8%
Euro-zone 8,5%
Groot Brittannië: 11,2%
Australië: 9,8%

Gelukkig zijn er nog wel zinnige politici en centrale bankiers, want deze hebben hun beleid omgegooid en in plaats van goud te verkopen, zoals de EU-landen massaal hebben gedaan de afgelopen jaren zijn deze volop goud gaan aankopen ter ondersteuning van hun economie en lokale valuta, een paar voorbeelden zijn Argentinië, Rusland, Polen en China.

<%image(20051211-IMF.jpeg|87|101|)%>
Dit in weerwil van het Internationaal Monetaire Fonds (IMF), dat graag hun Keynesiaanse fantasieën wil botvieren op alle landen van de wereld, inclusief de derde wereld, om zodoende de armoede te verankeren en te vergroten via het aangaan van grote schulden en het continu drukken van fiatgeld. In feite een crimineel beleid van de grootste orde van deze overbodige instelling en dat ten stelligste moet worden veroordeeld en bestreden.

Derhalve zie ik geen eind komen aan de stijging van het goud en zilver. Op basis van het huidige fiatgeldbeleid en de toenemende mondiale vraag tezamen met de goudtekorten verwacht ik een goudkoers van minimaal $ 900 (¤ 700) in 2008 en van $ 2000 (¤ 1500) in 2013. Een vergelijkbare prijs voor zilver zou zijn $ 20 (¤ 15) in 2008 en $ 50 (¤ 40). Dat is in het geval de euro nog zou bestaan (wat ik niet verwacht) en er geen grote vlucht ontstaat uit papieren valuta, ergo het afnemende vertrouwen in de overheid en haar wettelijke betaalmiddelen. In dat geval nemen goud en zilver de plaats in van alle valuta en ontstaat er een de facto gouden standaard.

Het worden spannende tijden.

14 REACTIES

 1. zou Zalm en consorten dit nu ook weten
  en zo niet wat doen ze dan nog in Den Haag?
  Dat is dus geen beleid.

 2. Ik had het niet beter kunnen formuleren, Albert.
  Over de richting zijn we het in elk geval eens.
  Jij bent wel preciezer waar het gaat om omvang en tijdspad.
  Zou je kunnen uitwijden (hier of in een prive email) waar je die getallen en data op baseert?
  Dank bij voorbaat.

 3. [1] Het probleem met onze politici is dat deze allemaal in Keynesiaanse economische modellen zijn opgeleid. Deze achterhaalde en onjuiste modellen hebben dus generaties economen op het verkeerde been gezet, waardoor er decennialang verkeerde politieke besluiten zijn genomen. Derhalve zitten we nu met de erfenis daarvan.

 4. [2] Ik heb deze prognoses gemaakt naar aanleiding van de geld- en kredietgroei sinds begin jaren 80. Als we deze groei berekenen komen we op ca. 2.5x de geld- en krediethoeveelheid sinds 1980. In 1979 was de stand van het goud op $850, dus kunnen we dit extrapoleren naar eenzelfde tijdschema van 7 à 8 jaar en komen we op meer dan $2000. Zilver is een ander verhaal, want daar spelen ook diverse factoren in mee vanwege dat dit niet alleen een monetair metaal is, maar ook een verbruiksmetaal, dus ben ik van mening dat de percentuele stijging zelfs groter is dan dat van goud. Het meeste goud dat ooit gedolven is is nog aanwezig, terwijl zilver dagelijks wordt opgebruikt door industriële en technologische toepassingen.

 5. [4]
  "Als we deze groei berekenen komen we op ca. 2.5x de geld- en krediethoeveelheid sinds 1980. In 1979 was de stand van het goud op $850, dus kunnen we dit extrapoleren naar eenzelfde tijdschema van 7 à 8 jaar en komen we op meer dan $2000."

  T.o.v. 1979 is de goudprijs dus gedaald, en de geld- en krediethoeveelheid gegroeid. Als je daarop gaat extrapoleren, zou je dus uitkomen op een verdere *daling* van de goudprijs. Dus ik snap deze uitleg niet.

 6. [4] Bij zilver moet je rekening houden met de weinig gekende ‘zilverklep’ in India.
  Het is een indische gewoonte om zilver te kopen met spaargeld. Er zit een gigantische zilvervoorraad bij Indiërs. Zo’n 20 jaar geleden probeerde één of ander figuur de foto-industrie onder controle te krijgen door de zilverprijs omhoog te jagen. Bedrijven als Agfa-gevaert en andere begonnen al zwaar te ademen toen ze plots gered werden doordat Indiërs massaal hun zilver begonnen te verkopen boven een bepaalde psychologische prijs. Dat noemt men sindsdien de zilverklep.

 7. [4] Die 2000 lijkt me eveneens het evenwichtsniveau. Tot zover zijn we het met mekaar eens.

  Ik heb echter 2 bedenkingen: ten eerste het tijdpad. Ik heb wel een opinie over het prijspeil als dusdanig maar situeer dat ergens "tussen 2010 en 2015". Jij lijkt evenwel vrij nauwkeurig te zijn. Wellicht is dat erg knap. Misschien is het gewoon een manier van spreken. I.p.v. tussen 2010 en 2015, had ik ook bv. 2012 of 2013 kunnen prikken als middelpunt. Deed jij dit ook zo, of heb je toch een manier om het tijdpad nauwkeuriger te voorspellen?

  Ten tweede: ofschoon $2000 me een evenwichtskoers lijkt, denk ik dat de piek veel hoger kan liggen. Simpelweg omdat tegen de tijd dat goud de $2000 bereikt heeft, het naar verwachting een eigen leven zal beginnen leiden. Beleggers zien dan dat het alsmaar stijgt en zoals wel vaker met dingen die jaar na jaar stijgen, gaat er dan een geloof ontstaan dat er een new era is aangebroken en dat goud [of eerder: railway stocks, radio stocks, -tronics, goud, biotech, internet en momenteel onroerend goed] alleen maar kan stijgen.
  Onzin natuurlijk, maar hierdoor kopen mensen het om geen andere reden dan dat het stijgt en daardoor wordt het een zichzelf voedend systeem. Uiteraard is dit een bubble met onhoudbare overwaarderingen en spat die ooit wel weer uit mekaar [waarna veelal een overreactie naar beneden ontstaat].
  Maar dat betekent dus, dat ofschoon $2000 een correcte waardering zou zijn, goud nog veel evrder kan doorstijgen (makkelijk boven de 3000 en waarom niet tot 5000 of zelfs 7000) vooraleer de bubble barst en goud instort tot een stuk onder de 2000 (pakweg 10000) om vervolgens weer wat op te krabbelen.

  Om soortgelijke redenen zie ik zilver mogelijk ook richting $100 gaan, hoewel ook ik $50 als een correcte waardering beshouw.

 8. [7] [4] eM,

  Je redenering klopt m.i. wel maar dat was vermoedelijk destijds ook al het geval.

  Ik bedoel: kijk naar de grafiek van het verleden en zie hoe kort goud op $800 stond.
  Wellicht was toen bv. $400 een juiste waardering geweest en zou je nu dus (volgens Alberts methodiek) $1000 moeten hebben.

  Maar toen was er inderdaad een hype waardoor de $850 gehaald werd (ofschoon dus $400 maar "juist" geweest zou zijn) en nu zorgt een hype dan voor $2000.

  Ik ben nietemin benieuwd naar Alberts visie, ook omtrent de timing.

 9. zomaar ’n gedachte…

  In 1879 kocht je voor 10 gulden vast wel 40 broden. (0.25 per brood).
  Vandaag koop je voor ’n gouden tientje (ca 85 ¤) ook 40 broden.

  Goud is dus stabiel/waarde-vast.

  Het goud stijgt niet, je koopt er alleen steeds minder en minder papiertjes voor van DNB 🙂

  En voor die waardeloze papiertjes koop je elk jaar weer steeds minder spullen 8)

 10. Goud is niet stabiel/waarde-vast. Kijk maar naar de grafiek op: http://www.nrc.nl/redactie/

  Gemiddeld genomen is volgens de grafiek de goudkoers in de periode 1980 tot 1995 met de helft gedaald hoewel je zelf zegt dat het geld alleen maar minder waard is geworden…

 11. [10] Deze enorme piek had alles te maken met een onderdrukte marktwaarde, vaste prijs ingesteld door de president, van de goudprijs tot het moment de USA de koppeling met goud geheel losliet. Het resultaat van jaren onderdrukking van de prijs resulteerde in deze explosie.

  In de jaren daarna werd de prijs zeer waarschijnlijk(G.A.T.A.) wederom onderdrukt maar nu middels het dumpen van de goudvoorraden van de westerse centrale banken. Goud was "vies", "Barbaric relic"

  De nederlandse bank is gedaald van 1366,7 ton in 1990 tot 767 in 2005 en dalende. Waarschijnlijk stopt men met verkopen in het begin van volgend jaar.

  Het ziet er naar uit dat de westerse banken dit nu moeten gaan bijstellen. Mr. Market always wins!

  Btw mijn eerste post hier op deze voortreffelijke site. Ben blij, erg blij mensen te hebben gevonden die deze ellende ook aan zien komen en er over spreken. Misschien wordt er nog wel iemand wakker. Ik ben het in ieder geval zeker geworden.

  Goede site ga zeker zo door!

 12. [12] Klopt, maar markten overdrijven vaak.
  De een enorme rise van $35 naar bv. $400 (of $300 of $500 – wie zal het zeggen?) was dus zonder enige twijfel terecht. Maar wellicht is de piek van $800 eerder het resultaat van massapsychologie, vergelijkbaar met wat later met biotech stocks zou gebeuren en nog later met internetaandelen en momenteel met onroerend goed (en met wat eerder al gebeurd was met rail stocks, radio stocks, en -tronics).
  De hoogste uitwas als uitgangspunt nemen voor je analyse omtrent wat vandaag de waardering zou moeten zijn, is wellicht niet helemaal correct. Uiteraard kan je ervan uitgaan dat een nieuwe bubble zich ook deze keer zal vormen en mits de overwaardering proportioneel even groot is, kan je de vorige piek dus wel als startpunt van je analyse nemen.

  Overigens: welkom op de site, ik kijk uit naar je inzichten, m.n. o.g.v. edele metalen en/of olie.

 13. Geachte heer Spits,

  Is het niet zo dat door het vrijgeven van de goudstandaard, het geld op dit moment gedekt wordt door de basisstof voor een economie: olie

  U weet waarschijnlijk ook dat de meeste 3/4 van alle olie voorraden op aarde in de OPEC landen liggen.

  De VS hebben een samenwerkingsverband met de OPEC onder leiding van de Saudi’s
  De olieprijs is in dollars, Saudi’s voornamelijk hebben geinvesteerd in de VS. De VS krijgen op deze manier de olie gratis! En de Saudi’s waardevolle aandelen.

  Heel de wereld heeft olie nodig dus dollars zijn zeer in trek. Vandaar dat de dollar met zijn grote schulden toch sterk blijft.

  Maar nu is er de Euro! En in 2000 het Food for oil program van de VN. Nu was er ene S. Hussein die zijn olie in dit program in Euro’s vermeldde.

  Hij verdient op deze manier geloof ik ook meer (Euro is sterker) Maar hij zal ongetwijfeld ook een hekel aan de VS hebben.

  Kortom Als de amerkaanse economie instort kan de Euro overleven, mits de OPEC overstapt op de Euro! Euro is dan oliegedekt.

  Goud lijkt me toch tweede viool spelen in dit geheel!

  Wat vindt u van de oliefactor of is mijn economische kennis toch onvoldoende!

  Zeer interressante artikelen overigens!
  Ga zo door!

  Een groet voor een betere toekomst!

  O de Vries

Comments are closed.