Overheden die zich opwinden over consumptie van drugs, zouden zich het beste helemaal niet kunnen bemoeien met het door de burger, hetzij physiek, hetzij geestelijk, geconsumeerde voedsel.
Maar als zij zich per se ergens mee willen bemoeien, dan vormen drugs wel het allerlaatste artikel dat op hun lijstje van prioriteien zou moeten staan.

De lijst van prioriteiten zou er beter als volgt uit kunnen zien :
01. waarschuwing tegen recidiverende locale en nationale politici wegens persistent en doorlopend bedrog, beroving en oplichting van de burger.
02. het maandelijks op de televisie vertonen van politici die die maand de goorste leugens verkocht hebben en de natie voor de hoogste bedragen getild hebben.
03. publicatie van de namen van politici die zich de afgelopen maand het mooist aan de massa geprostitueerd hebben.
04. publicatie van het aantal personen dat ten gevolge van belastingdruk uit het land verdreven is met medeneming van hun diverse vermogensbestanddelen en bekwaamheden; tezelfdertijd kunnen deze aantallen vergeleken worden met de aantallen die het land binnengestroomd zijn.
05. publicatie van het aantal personen dat de afgelopen maand ten gevolge van roken overleden is en het bedrag aan rookaceijns dat door hen opgebracht is.
06. publicatie van het aantal personen dat direct of indirect ten gevolge van alocolisme van henzelf of van een ander overleden is.
07. publicatie van het aantal personen dat ten gevolge van het verbod op drughandel – en -consumptie direct of indirect overleden is, bij voorbeeld bolletjesslikkers die ten gevolge van het slikken van de bolletjes of ten gevolge van detentie omgekomen zijn en drughandelaren die geliquideerd zijn ten gevolge van het feit dat zij hun onderlinge vetes niet aan de rechter konden voorleggen.
Hugo van Reijen

5 REACTIES

  1. 08. Publicatie van het aantal personen dat vervolgd dan wel veroordeeld is in het kader van moraalwetten over discriminatie, drugshandel en belediging van ‘ambtenaren in functie’.

    09. Publicatie van het verlies aan omzet en werkgelegenheid in de marktsector ten gevolge van overheidsprocedures.
    09-B. Publicatie van de hoeveelheid overheidsbanen en loonkosten die deze overheidsprocedures veroorzaken.

    Mooi overzicht, als ze dat nou elke maand op internet publiceren…

  2. 10. Publicatie van aantal gepriviligieerde steuntrekkers dat een hogere uitkering van de staat krijgt omdat ze op een kantoor van de overheid komen nietsen of de boel verder verzieken i.p.v. gewoon thuis te zitten zoals de steuntrekkers zonder ambtenarenstatuut.
    11. Publicatie van de hoogte van de uitkeringen aan leden van het Koninklijk huis (en van het aantal lintjes dat ze die maand hebben doorgeknipt).

Comments are closed.