Natuurlijk liegen statistieken niet.
Maar een handige statistiekenmaker kan het wel zo opzetten dat hij er alles mee kan aantonen wat hij wil.

Daar moest ik aan denken toen ik vandaag van twee onderzoeken vernam die beide vreemde uitkomsten geven.

Het eerste is uitgevoerd door het kredietmanagement bureau Graydon. Dat komt met de uitkomst dat het aantal faillissementen in Nederland het afgelopen jaar weer is toegenomen. Ruim 8 % meer dan in 2004. Dat betekent een schade van 3,7 miljard euro en een verlies van 65.000 arbeidsplaatsen.
Nu horen we van andere onderzoeken, vooral door de overheid of daaraan verbonden instituten, dat de economie groeiende is en dat alles beter gaat.
Graydon zegt dat het wel of niet groeien van de economie niet veel uitmaakt voor het aantal faillissementen omdat die veelal voortkomen uit fouten van startende ondernemers.
Toch kan ik niet begrijpen dat bij een beter wordende economie, meer faillissementen optreden.

Het tweede vernam ik naar aanleiding van een reactie op het stukje over de komende EU belasting. Namelijk dat in Nederland de steun voor de EU-Grondwet groeit, terwijl de steun voor de EU daalt
Dit onderzoek is voor de EU uitgevoerd door het NIPO. Er zou uit blijken dat:
— steun voor de Europese Unie in Nederland is gedaald van 77 naar 70 procent.
— steun voor de EU grondwet is het afgelopen halfjaar gestegen van 53 tot 62 procent.

Dat zou dus betekenen dat hoe minder mensen de EU steunen, hoe meer mensen dan de EU Grondwet gaan steunen? (Als niemand de EU meer steunt, steunt iedereen de grondwet!!!!)
Het lijkt me onwaarschijnlijk, maar misschien begrijp ik het niet.

7 REACTIES

 1. Door recente economische problemen, verloren veel mensen hun baan. Na wat vruchteloos gesolliciteer richten sommigen een eigen bedrijfje op.
  Velen voelen zich geroepen doch weinigen zijn uitverkoren en dus gaan heel wat starters failliet.
  Dat zijn evenwel eenmaansbedrijfjes en dus geen ondernemingen van de omvang van Shell of Philips.
  Hoe dan ook, die vele starters zijn er juist omwille van de slechte economie in de voorbije kwartalen. Of het volgende kwartaal/jaar nu 2% of 4% groei laat zien maakt voor een slecht voorbereide starter niet veel uit. Als hij teveel fouten maakt, gaat hij failliet.
  De Graydon-cijfers hoeven de economische groeicijfers dus niet tegen te spreken.

 2. Klopt dat artikel verbaaste me ook aardig. Vooral omdat ik enkele dagen gelden een artikel gelezen had over het ‘nee’ tegen de grondwet. Daarin werd gesteld dat meer dan 90% van de nee stemmers wederom nee zou stemmen. Bijna 30% van de ja stemmers spijt had van hun ‘ja’ stem. En als er nu weer gestemed mocht worden dat iets in de buurt van 78% nu nee zou stemmen.

  Juist omdat ik dit artikel had gelezen (helaas niet terug kunnen vinden) vielen de ‘nieuwe’ cijfers me juist zo op.

 3. [1] Toch las ik onlangs in een publicatie (een paar maanden terug) van naar ik meen het CBS dat veel faillisementen (ruim 30%) viel te verklaren door slecht management. DAARBIJ zat nog een 10 procent aan starters (Vaak 1-mans bedrijfjes)

 4. Natuurlijk kunnen een opbloeiende economie en meerdere faillissementen hand in hand gaan.
  Stel even dat je 1 jaar lang alle bedrijven zou vrijwaren van schuldeisers. Alle leveranciers zullen dan 1.000 maal voorzichtiger zijn voor ze een bestelling aanvaarden. De economie zou verdorren…

  Na dit schuldenmoratorium van 1 jaar zullen verschillende bedrijven failliet gaan en kunnen de overblijvers eindelijk echte zaken gaan doen…

 5. Tijdens mijn marktonderzoekperiode is mij altijd opgevallen hoezeer de vraagstelling van invloed is op de antwoorden. Dus deze zijn zeer manipulatief, bijvoorbeeld de vraag bent u voor Europa, dan zegt de meerderheid JA, maar als men de vraag stelt moeten we een federaal Europa worden met Brussel als hoofdstad, dan zegt de meerderheid NEE. Dus opiniepeilers hebben de vrijheid om de vraagstelling met de klant (in casu de overheid) af te stemmen. Derhalve is het noodzakelijk om eerst de vraagstelling te tonen alvorens men de statistieken laat zien. Churchill zei eens, there are lies, damned lies and statistics. Dus hij wist toen al hoe deze ‘statistieken’ kunnen worden gebruikt (misbruikt!) voor eigen doeleinden. Alles wat door overheidsbureaucraten wordt georganiseerd daar zou ik zeer voorzichtig mee zijn om dat zonder meer als ‘waarheid’ aan te nemen.

 6. De piek in het aantal faillisementen komt normaalgesproken pas een stuk later dan het dal in de conjunctuur. Daar zijn meerdere verklaringen voor te verzinnen zoals die van eM hierboven.

  Bedrijven hebben na de hoogconjunctuur een dusdanig gunstige financiele positie dat ze wel een stootje kunnen hebben. Pas na een langere periode van laagconjuctuur gaan ze failliet.

  Op het moment dat de economie net over het dieptepunt heen is, groeit de economie weer, maar is de situatie op zichzelf nog slecht. De situatie is niet meer het allerslechts maar nog steeds slechter dan ‘normaal’. Juist dan gaan veel bedrijven failliet. Ze struikelen in feite met de finish in zicht.

  De uitkomsten van de statistiek van de faillisementen zijn dus niet in tegenspraak met de uitspraak dat de economie weer beter wordt. Deze uitspraak kun je beter toetsen aan cijfers over het BBP.

 7. Ik ben inderdaad ook bang dat het aantal faillisementen an sich niets zegt over de kwaliteit van de economie. Maar dan vanuit een geheel ander perspectief:

  ‘Met 43 procent van de faillissementen is iets mis’.

  http://www.vrijheidsstrijde

Comments are closed.