Onder het motto “wie nu nog geen boek heeft geschreven telt echt niet meer mee” heeft nu ook de dolende socialist Wouter Bos een boekje geschreven. Voor een lousy ¤ 9.95 kunt u nu kennis maken met het frisse gedachtengoed van de grote roerganger van de Partij van de Arbeid.

“Dit land kan zoveel beter” (en Wouter weet hoe) heet het boekje, waarmee Wouter Bos de weg wijst naar het socialistische paradijs. Een soort routekaart naar de door de PvdA zo gewenste gelijkheid en broederschap (lees: armoede en onderdrukking).

Zo schijnt Wouter in zijn werkje “de ideologie van de eigen verantwoordelijkheid” te bekritiseren, want daarmee krijgen mensen het gevoel er alleen voor te staan… Als een echte ouderwetse socialist houdt Wouter Bos niet zo van eigen verantwoordelijkheid. Wouter neemt die verantwoordelijkheid graag van ons over, waarmee zijn machtspositie (en die van De Partij) weer veilig is gesteld.

Wat er precies in zijn boekje staat weet voorlopig alleen Wouter, maar ik kan het eigenlijk al wel raden: De overheid moet de zwakken en de kansarmen helpen en dat mag de rest van Nederland gaan betalen. Meer van hetzelde socialistische gelul dus, waar Nederland de afgelopen 50 jaar onder gebukt is gegaan.

Ik weet dus al genoeg van onze collectivistische vrind. Ik wacht wel tot ik zijn boekje voor één euro op de rommelmarkt vind.

16 REACTIES

 1. Wacht eens even, de zwakken en de armen helpen…daar geven we langzamerhand met zijn allen ruim de helft van ons inkomen aan uit? Dan moeten we zo stilletjesaan stinkrijke zwakken en armen hebben, niet?
  Maar er zijn nog steeds zwakken en armen! Waar blijft de overheid dan met ons geld?
  Ik denk dat ik het weet:
  De overheid naait iedereen, rijk én arm!

 2. Maar dat willen we toch allemaal?
  Ik wil in elk geval graag de zwakken helpen.
  Daarom moeten het minimumloon, het ontslagrecht en de algemeen bindendheid van CAO’s op de helling. Zodoende worden de zwakken niet meer artificieel uit de markt geprijsd en krijgen zij ook een faire kans.
  En tegelijk schaffen we uitkeringen af. Hierdoor kunnen de belastingen en als sociale premies vermomde belastingen omlaag c.q. afgeschaft en zo houden die zwakken in hun nieuwe laagbetaalde baantjes netto toch genoeg over.
  En dat gun ik hen als sociaal voelend mens van harte.

  Maar ja een volksverlakker als Bos wil dit vermoedelijk niet.
  Neen, die wil slechts het probleem vergroten zodat hij middels wat desinformatie aan de massa nog kan doen voorkomen dat er linkse politici zoals hij nodig zijn.

 3. En het probleem van ‘de kloof’, die verschrikkelijke kloof. Dat probleem dat ten eeuwigen dage opgevoerd kan worden, ook al hebben de armen een riant leventje.

  Net zoiets al het probleem van de onder-het-gemiddelde-zittenden.
  Zolang je werkt met gemiddelden zitten er altijd mensen onder het gemiddelde, hoezeer iedereen zich ook uitslooft.
  Ook hiermee wordt een eeuwigdurend probleem geschapen wat voor de ‘helpers’ uiteraard erg fijn is en hen een schijn van recht op de belastingopbrengsten moet geven.
  Want dat is de echte kloof: zij die door ondernemen echt geld verdienen, en zij die menen aanspraak te kunnen maken op een groot deel van die verdiensten.

 4. [1]
  Quirium,

  Inderdaad. Ik zat laatst eens te rekenen, en als we de huidige bijna 50% van het BNP gelijk zouden verdelen over alle Nederlanders, dan zou iedere man, vrouw, baby, tiener en bejaarde zo’n 1000 euro per maand kunnen ontvangen. Dat is dan dus inclusief de rijken. Toch is de bijstandsuitkering aanzienlijk lager, de AOW ook, en naar de WAO’ers gaat het ook niet allemaal. Heeft iemand enig idee waar al dit geld heengaat?

 5. [4] Owl,

  De bemiddelaars bij dit vrolijke herverdelingsgebeuren (politiek, ambtenarij) innen natuurlijk ook een
  commissie-loon.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 6. [6]
  Dan nog hebben we het bij 50% van het BNP over een bedrag van 192 miljard euro. Wat gebeurt er met de rest? Zoveel mensen zitten er niet in de bijstand of in de AOW of WAO. En kinderbijslag is vrijwel niks. Voor een bedrag van 1000 euro per maand (ook per kind) kan iedere Nederlander makkelijk zijn eigen ziektekostenverzekering, huur(subsidie) en onderwijs betalen, dus daar kan het ook niet aan liggen. Om de onvoorstelbare verspilling nog een beetje te illustreren: Stel dat je als ouder 500 euro per maand aan je kind uitgeeft, vanaf de geboorte. Dan hou je dus nog 500 euro per kind over, en zou je tegen de tijd dat het kind 20 is, zonder rente of dividend uit investering op het geld te ontvangen, een bedrag van 120.000 euro aan je kroost kunnen meegeven. En dan heb je zelf gedurende die twintig jaar (en je partner) ook nog eens 1000 euro per maand per persoon ontvangen.
  Als iedereen 50% "plat-tax" over zijn inkomen zou betalen, zou iedere Nederlander een gegarandeerd minimum netto-inkomen van 1000 euro per maand krijgen, en zou alleen de bevolking met een bovengemiddeld salaris netto belasting betalen. Een gemiddeld persoon zou niets betalen of ontvangen, en een ondergemiddeld persoon zou geld ontvangen. En niemand zou meer dan 49,99 % aan belasting betalen, en dat alleen als je superrijk bent. Maar gek genoeg ontvangt een huidige bijstandstrekker of AOW’er minder dan 1000 euro per maand. En dan hebben die politici het er altijd over hoe "solidair" we zijn. Met wie vraag ik me dan af?

 7. [7]
  Je moet er wel rekening mee houden dat uit die 50% van het BNP alle overheidsdiensten betaald worden, zoals: politie, justitie, onderwijs, gezondheidszorg, onderhoud aan de wegen, plantsoenendienst etc.

  Dus het is niet zo dat als we de overheid opheffen dat we die 50% van BNP dan zonder meer overhouden; die hebben we dan weer nodig om dergelijke op de markt aan te schaffen. Waarschijnlijk goedkoper (alhoewel hoeft niet per sé, dat ligt ook weer aan de keuzes van de mensen), maar natuurlijk niet gratis.

  Je moet dus een beetje uitkijken met dit soort redeneringen.

 8. [8] de staat drijf heel stikem ook een heleboel prijzen op die niet zo opvallen.
  Zo gaat 2/3 van de ziektekostenpremies naar overtollige bureacratie. Onze huizen zijn ongeveer 80% te duur door overheidsingrijpen met beperkte bouwvergunningen wat ook geldt voor de huren, vanwege de huurbescherming. Overbodige EU-regeltjes kosten 11 miljard euro, we betalen voor de suiker 4 miljard teveel vanwege de landbouwsubsidies en dat geldt voor alle landbouwproducten. Ophalen van vuilnis kost bij eenparticulier bedrijf 70 euro, de gemeente hier rekent 290. Ook worden al die miljarden onzinboetes die de talloze staatswaakhonden aan bedrijven opleggen gewoon in de kostrpijs van de producten verwerkt die daardoor stijgen en ook de btw daarover. Al die geintjes moeten ook bij de staatskosten worden geteld.

 9. [9] Dus worden we met z’n allen getild door de staat en zijn we als resultaat daarvan met zijn wij allemaal een stuk armer.

  Tijd om de staat op te doeken!

 10. [4] Owl, ik weet waar dat geld allemaal heengaat.
  Het gaat allemaal in een groot, donker gat.
  Owl, ik weet ook wat er gebeurt met al die stukjes die hier vrijblijvend geschreven worden.
  Die gaan allemaal in een groot, donker gat.
  Owl, ik weet ook waar al onze dromen over vrij zijn, over beschikken over je eigen verdiensten en over jezelf mogen verdedigen heen gaan.
  Die gaan allemaal in een groot, donker gat.

  En als wij ons niet gaan organiseren en eens wat vrije tijd en energie, voor een beperkte periode, zouden steken in het realiseren van onze idealen,
  dan zijn wij ze misschien ook wel niet waard.

 11. [8]
  Martin,

  Bedankt voor de tip, maar daar hield ik al rekening mee. Zoals ik in mijn reactie zei:

  "Voor een bedrag van 1000 euro per maand (ook per kind) kan iedere Nederlander makkelijk zijn eigen ziektekostenverzekering, huur(subsidie) en onderwijs betalen, dus daar kan het ook niet aan liggen."

 12. [11]
  peterk,

  Wat somber…
  Op zich heb je wel een punt, maar wát kun je dan doen? Behalve wijzen op wat er gebeurt en hopen dat genoeg mensen zich realiseren dat er wat moet veranderen. Revolutie lijkt me geen optie, en de enige andere manier is de politiek of de democratische massa beïnvloeden.
  Al met al ben ik vrij pessimistisch over wat er gedaan kan worden tegen de onderdrukking van vrijheid. Ik hoop alleen maar, tegen beter weten in, dat een democratische meerderheid zich realiseert dat vrijheid op zijn minst het minste kwaad is vergeleken met de alternatieven. Maar ik vrees dat ze eerst al die alternatieven aan den lijve moeten hebben ondervonden voordat ze dat begrijpen. En helaas leeft de meerderheid van mensen niet lang genoeg om al die scenario’s (misschien zelfs meermalen) te hebben meegemaakt en de juiste conclusie eruit te trekken, dus is de meerderheid van iedere generatie gedoemd om de fouten van de vorige te herhalen.
  Hè bah, nu ben ik ook weer somber… 🙁

 13. "Ik wacht wel tot ik zijn boekje voor één euro op de rommelmarkt vind.
  ", dan lezen en dàn commentaar leveren..

 14. Het overdragen van grote bedragen aan zwakken en armen heeft als onontkoombaar gevolg dat steeds meer personen tot deze groep van minumumlijders en belastingontvangers met ingebrand lijstnummer toe zullen treden.
  Deze marksegmenten worden door de overheid geaccommodeerd en op hun wenken bediend. Hoe zwakker , armer en zieker, hoe beter. Hoe kansarmer, des te mooier. Raad eens waar de stemmen van deze mensen heen gaan. Zij zijn alle clienten van een bepaalde partij waar meer geklapt en gejuicht wordt, naarmate het percentage hulpeloze personen toeneemt.Alleen de medailles ontbreken nog : de zilveren Joop den Uylmedaille voor degenen die 25 jaar in de werkloosheidswet lopen en de gouden Henk Gortzakmedaille voor degenen zie 50 jaar in de ziektewet lopen.
  Hugo van Reijen

Comments are closed.