Dit vragen we ons wel vaker af, maar oudejaarsdag geeft op de een of andere manier aanleiding om over de gebeurtenissen in het afgelopen jaar na te denken.

Als we die vraag wereldwijd beschouwen, moeten we wel tot de conclusie komen dat het collectivisme, en de daarmee gepaard gaande overheidsbemoeienis groeit. Datzelfde geldt in de EU en in Nederland en België.

Ook lijkt het wel of de verhoudingen in de wereld harder worden. Dit zowel tussen personen onderling als tussen de diverse politieke machtsblokken.
Een klein voorbeeld bleek uit de verslagen in de pers over het Galileo project. Het project om een Europees soort GPS te bouwen. Het zou vooral enthousiasme moeten uitstralen voor nieuwe mogelijkheden. Maar de koppen in de kranten legden de accenten op: “Star Wars gaat nu echt beginnen — Europa daagt Amerika uit – Wij (?) moeten onafhankelijk van Amerika worden”.
Ook herinneren we ons nog goed de door politici gebruikte argumenten dat wij (?) een blok moesten vormen en onafhankelijk blijven van Amerika. Daarvoor vonden zij die EU Grondwet zo noodzakelijk.

Ten opzicht van controle op ieder individu zagen we de identificatieplicht komen. Al 63.000 bekeuringen zijn uitgeschreven omdat iemand niet een dergelijk papiertje bij zich had.
De overheid richt steeds maar “Autoriteiten” op; organisaties met grote bevoegdheden die regels maken, ze zelf controleren en ook vaan nog zelf bestraffen.
Vandaag kondigt minister Johan Remkes aan dat geweld tegen de politie keihard zal worden afgestraft. Kennelijk omdat het geweld te veel toeneemt. Geldt hetzelfde voor geweld tegen andere burgers? Ieder (initiëren van) geweld hoort afgestraft te worden. Maar in het beschermen van de burgers schiet de overheid zwaar tekort. Ze verbieden burgers zelfs om zichzelf adequaat te verdedigen.
Dit komt er op neer dat het geweld van de overheid naar de burgers toeneemt. Door macht en geweld wil de overheid haar doeleinden bereiken.
Met dit voorbeeld voor ogen is het toch niet gek dat een aantal personen dan ook dat middel gaan gebruiken om hun doel te bereiken?

Gelukkig zien we aan de andere kant dat ook meer mensen wakker worden. Meer mensen gaan doorzien dat de staat de problemen niet kan oplossen. Dat de staat het probleem IS.
Het NEEN bij het referendum is daar een briljant voorbeeld van. Al is dit voorlopig nog maar een positieve vuurpijl. Hij is al weer uit. Er moeten nog veel meer van die vuurpijlen komen, het moet een blijvend brandend licht worden!
Het libertarisch ideaal van een vrije vredige wereld begint bekendheid te krijgen. Het begin is er. Deze aandacht moet zich nu verder ontwikkelen tot echte interesse. Pas als nog veel meer mensen echt interesse krijgen, zullen ze leren dat een vrije maatschappij een betere en meer welvarende zal zijn. En heel belangrijk is dat meer mensen tot de overtuiging komen dat zo een maatschappij niet alleen wenselijk, maar ook haalbaar is.

De Vrijspreker is in 2005 zeer sterk gegroeid. U kunt meehelpen door in 2006 voor een nog sterkere groei te zorgen. Door acties en of donaties. Vrijheid komt niet vanzelf.
Via de Vrijspreker kunnen we nieuwe mensen bereiken, laten zien wat vrijheid betekent en mogelijk een vrijer en gelukkiger leven als haalbaar laten zien.
Stuur ons uw ideeën over wat wij zouden kunnen doen. Stuur ons ook ideeën over wat uzelf kunt/wilt doen. Als we dat doen, dan zullen we op oudejaar, het volgend jaar, weer trots kunnen zijn op ons resultaat.

De groei van het libertarisme is nog te klein. Maar het heeft de moraliteit aan zijn kant! Daarom zal deze groei doorgaan. En net als de grote (slechte) Goliath door de kleine (morele) David verslagen werd, zo zal ook de collectivistische staat verslagen worden door vrije mensen.

De VrijSprekerSchrijvers wensen u toe dat 2006 een jaar wordt waarin al uw wensen vervuld zullen worden!

4 REACTIES

 1. Prima overzicht. Vooral de constatering dat we de vrijheid niet voor niets zullen krijgen is de spijker op zijn kop! Daar zullen we hard voor moeten werken en actief mee bezig zijn.

  Met iedere avond voor de televisie zitten bereiken we niets! We hebben een goed ontwikkeld netwerk nodig en mensen die ideeën hebben en vaardigheden. Hoe meer hoe beter!

 2. Mooi geschreven Hub. Ik heb dan ook een traantje weggepinkt… Ik zal zorgen dat je uiteenzetting wordt doorgelinkt. Dan heb je alvast een eerste ‘bijdrage’ voor de verspreiding van het Libertarisch gedachtegoed binnen.

 3. Ik weet niet wat het kost, maar kunnen we geen advertentie zetten in en dagblad?

  Je kan hetzij een artikel plaatsen met sommige van onze gedachten erin, hetzij gewoon de website onder de aandacht brengen.

  We kunnen ook met eenvoudige doch pakkende slogans enquetes opstellen, waaruit dan zal blijken dat eigenlijk iedereen libertarier is.

  bv. vragen als:

  Vind u dat ambtenaren en politici het recht hebben om te bepalen
  – wat u eet, drinkt, rookt en waar en wanneer en in wiens gezelschap
  – wie u aardig moet vinden en welke politieke ideeen u moet denken en welke u niet mag denken of toch zeker niet uiten
  – welke "feiten" u niet mag in twijfel trekken en welke wetenschappelijke onderzoeken wel en welke niet mogen gepubliceerd worden
  – hoeveel geld ze van u stelen om het aan zichzelf uit tegeven en aan allerlei projecten zoals de "kunst" in Wenen en de koninklijke poppenkast
  – dat u een ongewenst kind moet laten geboren worden en dat u wel moet blijven psychisch lijden als u wil sterven maar (jammergenoeg voor u) geen fysieke pijn heeft
  – dat boeren uw geld krijgen voor het produceren van een hoeveelheid goederen waar geen behoefte aan is
  – dat goedkope buitenlandse producten die u veel zouden besparen, niet verkocht mogen worden
  – dat uw geld wordt uitgegeven aan TV programma’s waar u niet naar kijkt en musea die u nooit bezoekt
  etc.

  Ik denk dat nagenoeg iedereen er zal achterkomen dat hij eigenlijk ook libertarier is.

  Wanneer vervolgens de uitslag van de enquete wereldkundig gemaakt wordt, zal dit inslaan als een bom hopen free publicity opleveren.
  Tuurlijk: de vraagstelling zal bekritiseerd worden etc. maar in elk geval zetten we onszelf wel op de kaart en wordt het publieke debat gevoerd.

Comments are closed.