Regel 1.

Donner heeft altijd gelijk!

Regel 2.

In alle andere gevallen treedt regel 1 in werking.

Regel 3.

Er zijn geen uitzonderingen op regel 1 en 2.

Als ik m’n zin niet krijg,
dan MAAK je maar zin!

Telegraaf, wo 7 dec 2005, 13:49:
Donner schorst sluitingsbesluit detentiecentrum

DEN HAAG – Het besluit van de gemeente Haarlemmermeer om het cellencomplex op Schiphol-Oost op korte termijn te sluiten, is woensdag bij koninklijk besluit geschorst tot 24 april volgend jaar.

Dat is gebeurd op verzoek van minister Donner van Justitie.
Die zal vooralsnog niet naar de rechter stappen om het besluit juridisch aan te vechten.

[tja…]

11 REACTIES

 1. En wij maar hopen op decentalisatie van macht. Nou is er eindelijk een burgemeester die zijn eigen lokale verantwoordeijkheid neemt, wordt ie overruled door koning Donnert.

  Bea en JP zijn slechts decor.
  De werkelijke macht in NL ligt bij Zalm en Donner. Vrijwel absolute macht, want de fractie-discipline zorgt er wel voor dat de CDA en VVD fracties achter ‘hun’ bewindslieden gaan staan.

 2. Zo leer je elke dag meer over de macht van de centrale overheid.
  De Gemeente wordt gewoon overruled door een "Koninklijk Besluit".
  Ik wist niet dat Donner zo maar KB’s kon uitvaardigen!
  Waar ligt de grens?

 3. Ik ben het er mee eens, deze cellen zijn in de fik gestoken door diezelfde asielzoekers.
  Door overdrevenregelgeving zijn de cellen niet veilig ,in geen enkel land ter Wereld zijn ze zo veilig. Wij willen niet meer inwoners in Nederland helemaal geen lieden die niets bijdragen en crimineel zijn. Het wordt de hoogste tijd dat er iemand opstaat die orde op zaken gaat stellen in dit rare land.

 4. "Ik ben het er mee eens, deze cellen zijn in de fik gestoken door diezelfde asielzoekers"…
  …"helemaal geen lieden die niets bijdragen en crimineel zijn"…

  Dan is het maar te hopen(?) dat bijvoorbeeld een of ander rokend 2e kamerlid i.b.v. aansteker, niet gaat denken: Goed voorbeeld doet volgen!

 5. [2] wat was dat woord ook al weer:
  dunno-cratie? of iets dergelijks?
  hoe dan ook: een aanstekelijke blog hebben jullie

 6. Mensen, vergeet de hele discussie maar. Donner heeft (NOS Nieuws) gezegd dat hij dat Koninklijk besluit heeft uitgevaardigd OMDAT DIT IN HET ALGEMEEN BELANG IS.
  Wat kunnen wij dan nog zeggen?

 7. [6]

  Volgens PvdA-er Straub:

  De PvdA’er snapt het algemeen belang van Donner, maar hij meent dat ook de gemeente Haarlemmermeer een algemeen belang heeft, omdat die verantwoordelijk is voor de veiligheid. "Er zijn dus twee tegengestelde algemene belangen", aldus Straub.

  zie: http://www.telegraaf.nl/bin

  Hub,
  Er zijn gewoon meer dan één "algemeen-belangen"!!

  Ik dacht altijd al dat er in NL ongeveer 16.000.000 belangen waren, in het algemeen… 🙂

 8. Nu denk ik dat de laatste decennia’s maar een belang de overhand heeft gehad…

  Dat van de overheid.

 9. [1] Artikel 129
  1.
  De leden van provinciale staten en van de gemeenteraad worden rechtstreeks gekozen door de Nederlanders, tevens ingezetenen van de provincie onderscheidenlijk de gemeente, die voldoen aan de vereisten die gelden voor de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Voor het lidmaatschap gelden dezelfde vereisten.
  2.
  De leden worden gekozen op de grondslag van evenredige vertegenwoordiging binnen door de wet te stellen grenzen.
  3.
  De artikelen 53, tweede lid, en 59 zijn van toepassing.
  4.
  De zittingsduur van provinciale staten en de gemeenteraad is vier jaren, behoudens bij de wet te bepalen uitzonderingen.
  5.
  De wet bepaalt welke betrekkingen niet gelijktijdig met het lidmaatschap kunnen worden uitgeoefend. De wet kan bepalen, dat beletselen voor het lidmaatschap voortvloeien uit verwantschap of huwelijk en dat het verrichten van bij de wet aangewezen handelingen tot het verlies van het lidmaatschap kan leiden.
  6.
  De leden stemmen zonder last.

Comments are closed.