Ik viel in een programma met een test of ik mocht integreren.

Ik werd afgewezen! Ik leef wel al vele decennia in een land dat “Nederland” heet, maar kon de twee vragen die ik toevallig zag toch niet met zekerheid beantwoorden.

Toen ben ik vlug weggelopen, want mijn angst om uitgezet te worden groeide met de seconde.

Wordt ik nu uitgezet als Rita Verdonk dat merkt?

VRAAG: Wat moet ik doen als mijn oude moeder ergens anders wil wonen?
Naar “Thuiszorg”, naar Rita Verdonk, of naar Sybile Dekker, of meteen naar Jan Peter?
Laat ik dat nou niet weten. Moet ik langer over denken dan de tijd voor antwoorden toeliet.
Nul punten.

VRAAG: Hoe lang duurt de reis van Amsterdam naar Enschede?
Hebben ze die vraag echt gesteld toen die nieuwe directeur van Philips zijn werkvergunning moest krijgen? En weet die voetballer waar zoveel over te doen is dat wel?
Bovendien, als ik naar Enschede wil, ga ik helemaal niet over Amsterdam!

Ik ben er voor 200 % van overtuigd dat al die mijnwerkers die voor de oorlog uit Polen, Italië, en nog veel andere landen hier kwamen werken, voor elke vraag NUL punten hadden gescoord. En toch zijn het heel goede werkers en/of Nederlanders geworden.

Maar toen bemoeide de overheid er zich ook niet mee!

12 REACTIES

 1. Voor zo ver ik mij in die inburgeringsvragen heb verdiept, viel mij op dat deze vooral gericht zijn op het weten van de laatste stand van zaken in de staatsbureaucratie, en laten die duidelijk zien dat de staat niet bekwaam is om de zaken eenvoudig te regelen. Voor dit soort vragen moet je toch gewoon terecht kunnen bij een 0800-telefoonnummer waar je het goede antwoord krijgt? Beter is nog natuurlijk dat de staat zich niet met dit soort onzin bezighoudt en ‘inburgering’ overlaat aan de markt. Dan kan tante Rita nieuwe staats-gedichten schrijven. Na het weergaloze "Ding Flof Bips" is er weinig fraais meer geschreven daar bij de hofvijver.

 2. De spijker op de kop, Hub. Zelfs P. Bernhard kreeg het pas posthuum voor elkaar om de Poolse soldaten, die het Zuiden hielpen bevrijden de eer te laten bewijzen die ze verdienden.
  (En hoe zit het met de Polen die hun leven lieten tijdens "Market Garden" ?).

  Het valt wel te begrijpen: De Polen zijn merendeels R-K en antimarxistisch. Als Nederlands socialist / calvinist kun je dus niet erkennen, dat je door Polen bevrijd bent.

  In het totalitair socialistische EUrabia mag je dat binnenkort niet meer zeggen, zoals je in Turkije niet mag zeggen, dat er 1,5 miljoen R-K Armeniers door islamitische Turken vermoord zijn…

  Maar "mogen" is gelukkig nog iets anders dan "kunnen".

 3. Troost je, Hub. Je bent gewoon een gemiddelde Nederlander! 🙂
  De Nederlanders die mee deden scoorden onder de 5.5, wat minstens nodig was om te slagen. Het leuke was dat van de aanwezige groeperingen in de studio, o.a. ‘oranjeklanten’, de ‘afhaalchinezen’ de winnaars waren!

 4. [1] Dat is precies wat mij jaren geleden ook opviel toen ik zo’n cursus doorkeek. Wel rechten (klagen, protesteren, uitkeringen en subsidies), geen plichten. Hollandse suddersoep voor dummies.
  De beste Inburgeringscursus is volgens mij ook de eenvoudigste: afschaffen van uitkeringen en subsidies.
  Maar tot die tijd zou toegang tot uitkeringen en subsidies in ieder geval beperkt kunnen worden tot houders van 1 nationaliteit: de Nederlandse.

 5. Laten we wel wezen. De meeste libertariers zijn niet echt mainstream qua gedrag en opvattingen. Qua intelligentie evenmin trouwens, want ik denk niet dat veel mavo-ers libertarier zijn.

  Als men zou testen of wij wel geintegreerd zijn, dan zouden we te intelligent zijn om hier nog te mogen wonen en qua opvattingen/gedrag als te excentriek beschouwd worden.

  M.a.w. z.g.a. niemand van ons is geintegreerd in eigen land.
  Moeten we nu weg? Waarheen? Naar ons land van herkomst? Maar … ik kom niet uit Libertarie? Dat land bestaat zelfs helemaal niet.

 6. [5] Waarom tot die tijd uitkeringen alleen voor mensen met de NLse nationaliteit? Waarom niet bijvoorbeeld tot die tijd alleen voor mensen met de Uzbeekse of Ijslandse nationaliteit? Dat lijkt mij een veel beter idee.

 7. Maar Vincent, zonder gekheid, niemand heeft het recht zomaar te beschikken over andermans geld. Dus er bestaat eigenlijk helemaal geen "tot die tijd" als je begrijpt wat ik bedoel.

  Nu is de staat een dief die gestolen geld beheert. Daar kan en wil ik nooit iets over te zeggen hebben buiten het feit dat ik mijn geld terug wil.

 8. [8] Beste Egor, ik begrijp wat je bedoelt, en ben het met je eens.
  Maar toch, voorlopig worden nog hele massa’s op de sofa gehouden in de waan dat inburgeringscursusjes (incl. ‘recht’ op zakken geroofd geld erna i.p.v. eenmalig een fraaie gesponsorde vulpen) zaligmakend zijn. Het zal dus wel even duren voor wij ons geld terug krijgen.

 9. Ik heb, uit pure nieuwsgierigheid, het hele programma gezien en alle vragen beantwoord. Ik had 2 fout. Dus ik mag blijven (ben autochtoon). De laatste jaren heb ik steeds het gevoel dat ik de wereld om mij heen en de maatschap-pij niet meer helemaal begrijp/kan volgen. Toen ik de score zag van de verschillende groepen en de indivi-
  duele deelnemers wist ik het: ik sta alleen.

 10. [9] Ik vrees dat het meeste gestolen geld nooit meer bij de rechtmatige eigenaar terugkomt.
  Het beste is denk ik er voor te zorgen dat men zo min mogelijk van je kan stelen..

 11. ‘Ik wordt’ is zonder een ’t’. Eerst een jaartje lagere school dan maar in plaats van een inburgeringcursus?

Comments are closed.