Er komen berichten uit Amerika dat het project van dit nieuwe gevechtsvliegtuig waarschijnlijk mislukt is.

De Nederlandse politici hebben 875 miljoen euro belastinggeld (niet hun eigen geld) in dit project gestoken, met het verhaal dat de Nederlandse industrie daardoor voor miljarden aan opdrachten zou krijgen. Bij die 875 miljoen moet je dan nog de kosten van de tijd en onderhandelingen en onderzoeken van de politici tellen. Dat zal dan toch wel in de buurt van een miljard euro komen.
.Is het nu zo dat we dat miljard gewoon kwijt zijn? Of hoeven we tenminste die 875 euro niet te betalen?

15 REACTIES

 1. Het zou redelijk en billijk zijn, als de verantwoordelijke politici hoofdelijk voor de schade opdraaiden.

 2. Daar zullen de Fransen zich over bescheuren. Die slaan dan twee "vliegen" in één klap, een Amerikaanse en een Franse:
  In de zekerheid, dat Nederland internationale militaire aspiraties heeft, zien die straks de Nederlanders met 875 miljoen aankomen voor hun Mirage.

 3. We hebben die vliegmchines helemaal niet nodig,we krijgen immers kruisraketten.

 4. De instemming met het JSF-besluit was het eerste postume verraad van de LPF-fractie aan Pim Fortuyn, en alleen omdat loketbediende Mat Herben er zijn persoonlijke hobby in herkende. Helaas valt de schade niet op hem te verhalen.

 5. Bij dergelijke participaties wordt de kosten-baten analyse blijkbaar met de natte vinger gemaakt,vermoedelijk zonder de risico’s in te canculeren. In ieder geval vinden de calculaties plaats op een wijze die geheel anders is dan de manier waarop de belasinginspecteur zijn heilloze aanslagen berekent.

 6. [6]
  Hugo, dat is nou juist precies de SYSTEEMFOUT:
  Alle politici gaan er per definitie vanuit, dat zij elk jaar sowieso RECHT hebben op een deel van de belastingopbrengst.
  M.a.w. het geld IS al van hen. Ze hoeven zich slechts te verantwoorden voor hun BESTEDING.
  Groet, Harry

 7. [7] Harry,

  Politici gaan ervan uit dat zij sowieso recht hebben op ALLE opbrengst.

  Het is dan ook welwillendheid, edelmoedigheid en onverdiende goedgeefsheid van hun kant dat ze
  s l e c h t s genoegen nemen met maar een dikke helft…en daarvoor behoor je
  hun dankbaar te zijn en eindeloos
  de kont te kussen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 8. [8]
  Cincinnatus,
  We bedoelen precies hetzelfde, denk ik. Alleen kan geen minister volhouden, dat hij alléén over de HELE belastingopbrengst kan beschikken.

  Anderzijds leek Hugo mij nog niet zover te bedenken, dat een minister sowieso geen dankjewel zegt, wanneer hij zijn deel van de opbrengst van de taxman krijgt toebedeeld. En de reden is duidelijk: het geld "behoort hem/haar al toe", nog voor hij erover kan beschikken.

  Dat valt al op, als je een of andere ambtenaar van sociale zaken aanhoort. Laatst was er zo een zwarte jongedame uit het Amsterdamse sociale circuit die optrad voor een nieuwsprogramma. Ze deed het voorkomen, alsof de GELDSTROOM haar eigendom was. Die houding kan zo’n juffrouw alléén uitstralen, mits onder invloed van de cultuur bij de betrokken overheid.

  Een minister doet al verongelijkt, zodra de taxman hem dreigt te korten op het groeipercentage: hij beschouwt de geldstroom gelijk de geldKRAAN als zijn PERSOONLIJK EIGENDOM.

  En dat noem ik een fundamentele systeemfout.
  Groet, Harry

 9. Ik had die 50 euro die dat onding mij tot dusver gekost heeft wel een betere bestemming kunnen geven. Het fraaiste is nog dat de niet-Amerikanen een gedegradeerde versie van de JSF zouden krijgen die wel zichtbaar is op de radar. Planeconomie is tot mislukken gedoemd…

 10. Het lijkt me anders wel leuk om zo’n JSF in prive bezit te hebben.

 11. Misschien ben ik niet 100% libertarier, maar ik vind goede samenwerking met de Amerikanen van belang. (toch naar mijn idee het meest liberale volkje van de wereld). Daarnaast ben ik wel bereid hier belasting voor te betalen. Misschien moet er een mogelijkheid komen om aan te geven waar je je belastinggeld wel of niet wilt uitgeven. Net zoiets als een donorcodici(e?)l

 12. [12]
  Walter,
  "(…) maar ik vind goede samenwerking met de Amerikanen van belang. (toch naar mijn idee het meest liberale volkje van de wereld). Daarnaast ben ik wel bereid hier belasting voor te betalen."

  Ik vind het onderzoek naar het voortplantingsgedrag van zeepaardjes van wezenlijk belang. Toch wil ik niemand opzadelen met BELASTINGHEFFING tot 60% van het BNP voor mijn hobby en al helemaal niet als ik op de besteding daarvan geen invloed heb, zoals bij de door jou bedoelde regeringen het geval is. En op een codicil zullen die regeringen wel niet zitten te wachten, vrees ik. Zeg nou zelf ?
  Groet, Harry

 13. Jorritsma zij leve hoog ja hoog zeer hoog,…. nooit hoog genoeg, hoog en weg. Fantastische dingen heeft ze gedaan, toch?

 14. [12] Op economisch gebied is Amerika best liberaal. Op veel andere gebieden is er van vrijheid weinig te merken daaro…

Comments are closed.