Nu hoor je het eens van een ander: Niets doen is vaak het beste.
Is de les voor politici volgens 3 prominente Tilburgse economen.
Zij beschreven hun studie in het boek: de cirkel van goede intenties, de economie van het publieke belang.Ik citeer wat dingen uit de recensie van het FD omdat wij dit hier natuurlijk al vanaf voor de 500.000 hits per jaar verkondigen, maar ook omdat het natuurlijk leuk is dat economen die het publieke, algemeen belang hoog achten, meestal uit de dirigistische school komen.

Wanneer die dan ook tot de conclusie komen dat de overheid/politici zich er niet mee moeten bemoeien, dan is dat een leuke opsteker voor ons en goed te gebruiken in discussies.

De economen betogen dat de politiek de kracht van private oplossingen structureel onderschat… Je ziet nu dat de ene ingreep de volgende uitlokt en dat regelgeving blijft schuiven, in reactie op de waan van de dag.

De hoofdboodschap van het boek van Coen Teulings, Lans Bovenberg en Harry van Dalen druist in tegen de intuïtie: Politici en veel burgers denken dat de samenleving het beste gediend is als de politiek alle ruimte heeft om in te grijpen. Maar het tegengestelde is waar. Macht resulteert in onmacht: de NS is daar een goed voorbeeld van: de politiek bemoeit zich zo detaillistisch met de NS, dat er binnen de NS weinig prikkels overblijven om efficiënt te werken: de overheid grijpt toch (weer) in.Dit lijken rechtse stellingen, maar volgens de auteurs is dat niet zo ( ik had niet anders verwacht, maar lees verder: ‘ons devies zou juist linkse politici moeten aanspreken. Omdat de overheid er sterker door wordt.’

Mocht je nog twijfelen aan de kracht van private oplossingen tov die door de overheid, dan is dit dus een leuk boek voor onder de kerstboom. Ik vind het leuk dat economen uit een heel andere hoek, het met ons eens zijn. Blijkt weer dat we op de goede weg zijn

2 REACTIES

  1. Nu blijkt Wouter Bos van de Partij van de Armoede weer gisteren te zeggen dat zijn regering de mensen weer wilt ‘helpen'(?). Uit het verslag van deze economen blijkt hoe weinig deze politicus leert uit de werkelijkheid. Wat hij in feite wilt is het uitoefenen van de macht en de verdeel- en heerstechniek waar veel politici in uitblinken. Dat is nu wel duidelijk.

  2. Is de term ‘Oostindisch doof’ nog politiek correct? Zal wel niet, maar ik denk toch dat onze politici het zijn.
    Je kunt ze tachtig keer vertellen dat ze boel de vernieling in helpen en dat elk overheidsingrijpen in de economie avenrechts werkt. Ze horen alleen wat ze willen horen.

Comments are closed.