Johan Remkes, (VVD) Minister van Binnenlandse Zaken in Nederland, wil graag 50 miljoen subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) *) om de politie op te leiden. (RTL nieuws)

Dat zal wel nodig, maar zeker nuttig zijn. Daarom heeft Johan geld gevraagd bij zijn vriendje Henk van Hoof (VVD), de staatssecretaris van Sociale Zaken. Deze heeft eerst dat verzoek afgewezen omdat zijn pot leeg was. Maar Johan neemt daar geen genoegen mee en wil toch nog 50 miljoen uit die lege pot.

Kennelijk beheert dus Henk die pot. In Nederland nemen we aan, want het ESF is een Europese zaak. Die Nederlandse pot moet dan gevuld worden door de Hoofdpot, de Europese.
Het Europese Sociaal Fonds moet echter zijn geld weer krijgen van de EU.
De EU haalt dat geld dan bij de leden, zoals we de vorige week uitgebreid hebben kunnen meemaken.

Waar halen nu die deelnemende landen dat geld voor de EU vandaan? Inderdaad van de belastingbetaler.

Als we dit proces bekijken, zien we dat er voor dat rondpompen heel wat administratie, vergaderen van commissies en politici nodig is. Zou het niet veel efficiënter en goedkoper zijn als de politie opleiding rechtstreeks zonder die omweg door de belastingbetaler betaald zou worden?
Of is het ESF een dekmantel om veel politici en ambtenaren aan het werk te houden?

Als “Nederland” gewoon uit die EU stapt, dan hoeft “Nederland” niet al die miljarden euro’s aan de EU te betalen en de belasting kan aanzienlijk verlaagd worden.
——————————————
*) Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het voornaamste instrument van de Europese Unie voor het ontwikkelen van menselijke hulpbronnen en het verbeteren van de arbeidsmarkt in de gehele Unie.
Met inachtneming van zowel de vraag als het aanbod op de arbeidsmarkt, wordt door het ESF bijstand verleend in overeenstemming met de behoeften aan opleiding en werk van de mensen in de gehele Unie en eisen t.a.v. menselijke hulpbronnen in bepaalde regio’s.