Deze week vernamen we dat George Bush, een uitspraak gedaan had over de Amerikaanse Grondwet:
‘It’s just a goddamned piece of paper’.

Namelijk, toen hij er op gewezen werd dat een van zijn plannetjes tegen de grondwet was.

We dachten eerst dat dit wel een onjuist roddelpraatje zou zijn. Zelfs al wisten we dat George wel zo dacht, hadden we niet verwacht dat hij zó stom zou zijn om dat hardop te zeggen. Immers de meeste politici gebruiken de grondwet alleen als het in hun kraam te pas komt.
Kijk maar eens hoe Nederlandse politici (kabinet en kamer) de “Nederlandse Soevereiniteit” te grabbel probeerden te gooien toen ze een paar maanden geleden iedereen trachten over te halen om JA te stemmen! *)
Alleen zeggen ze niet hardop dat ze schijt hebben aan de grondwet als het in hun kraam te pas komt.

Toch komen nu bewijzen dat George wel zo stom is!
Bij een vergadering over de Patriot Act, en speciaal over punten die te ver gaan om de vrijheid van de burgers te beperken, werd George er op gewezen dat dit niet kon vanwege de grondwet.

“I don’t give a goddamn,” Bush retorted. “I’m the President and the Commander-in-Chief. Do it my way.”
“Mr. President,” one aide in the meeting said. “There is a valid case that the provisions in this law undermine the Constitution.”
“Stop throwing the Constitution in my face,” Bush screamed back. “It’s just a goddamned piece of paper!”

En dat is dezelfde vent die gezworen heeft: ” to uphold and defend the Constitution of the United States.” **)

Ja, het is in de opvatting van veel politici maar een “verdomd stuk papier”! Het is belangrijk dat we ons dat goed bewust zijn. Het is voor politici een stuk gereedschap om hun eigen belang te dienen.
Let op wat er in Europa aan het gebeuren is. Het is zo veelomvattend en zo complex door al die honderden instanties van de overheid, dat het vreselijk moeilijk is om te zien, om te begrijpen, wat er met jou aan het gebeuren is.

Ik kan er alleen maar op hameren dat het goed is om bij elke verandering, bij elke uitspraak van een politicus te checken of het in overeenstemming is met het basisprincipe van de vrijspreker:
“De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.”

En vooral ook bij de Nederlandse Politici!
————————————————————
*) Vroeger werd je daarvoor onthoofd!!!
**) Het ging om de “verlenging” van de Patriotwet.
Dat is voorlopig door de US Senaat voorkomen. Onbekend voor hoe lang!

13 REACTIES

 1. Zo zo, een vloekende president die beweert door God Zelf te zijn aangesteld???

  Het wordt tijd dat we die vent naar het gekkenhuis… ehhh de inrichting brengen!

  Zie ook statements over de EU, zinloze oorlogen en 51e staat van Amerika:
  http://www.actiefront.nl/?p

 2. Mensen kunnen de meest harde constitutionele afspreken maken. Het helpt allemaal niets! Binnen een paar generaties zullen dergelijke goed bedoelde afspraken door ambitieuze en gewetenloze politici met voeten getreden worden.

  De staat is een kankergezwel dat, gedreven door de machtshonger van politici, *onherroepelijk* zal groeien.

  En naarmate de staat groeit ontneemt het steeds meer rechten van haar burgers.

  Wanneer zien mensen nu eens eindelijk in dat de politiek niet de oplossing is maar het probleem?

 3. Vooralsnog is er slechts 1 bron van dit nieuws: Doug Thompson van Capital Hill Blue.
  Zijn verhaal wordt op tientallen sites letterlijk overgenomen.

 4. Toch wel heel slim om in die ‘vermaledijde’ constitution (die nog altijd veruit de beste is in de wereld, zelfs in zoverre dat ze een unicum is in de WERELDgeschiedenis), in te bouwen dat een president slechts 2 ambtstermijnen mag dienen. Mensen met absolute macht hebben de neiging aan godswaan te gaan leiden ( Farao, de Romeinse keizers, Napoleon, Hitler etc…). Dat schijnt heel ‘menselijk’ te zijn…

 5. Geloof er niets van… Die man is (zwaar) gerefformeerd en volgens de gerefformeerde kerk is elk scheldwoord dat je uitkraamt een reden voor een afwijzing aan de poorten van de hemel…

 6. [6]
  Hij was ook alcoholist (en drugsgebruiker?), en heeft een valse getuigenis afgelegd om een oorlog te kunnen beginnen. Dat zijn volgens mij ook geen gereformeerde waarden. Politici "zijn" altijd datgene waarvan ze hopen dat ze de meeste stemmen en macht zullen winnen. Of ze ook oprecht geloven in wat ze zeggen is altijd de vraag.

 7. Vodafone zet mast op flat ondanks gezondheidsklachten

  Vodafone zal maandag een nieuwe zendmast op de flat aan de Edvard Grieghof in Terneuzen zetten. Hiermee negeert de provider het verzoek van woonstichting Clavis en de gemeente Terneuzen om de plaatsing van de mast uit te stellen. De mast is volgens de bewoners schadelijk voor de gezondheid en stoort technische apperatuur.

  De gemeente diende het verzoek donderdag bij de provider in. Het verzoek tot uitstel kwam voort uit klachten van bewoners uit de flat. De woonstichting voegde zich bij dit verzoek. Ondanks het verzoek liet Vodafone weten dat de mast er maandag komt.

  Omdat de bewoners bang zijn voor hun gezondheid en zeggen dat de mast hun technische apperatuur zal storen zullen ze protesteren tegen de plaatsing. De klachten kwam na de plaatsing van de eerste mast in 2000. Hoge bloeddruk, slaapstoornissen, op hol geslagen pacemakers en mankementen aan technische apparatuur. De Terneuzense architect Albert Calbo verrichte een onderzoek naar de straling, deze bleek veel te hoog te zijn.

  De bewoners van de flat wachten nu een Zwitsers onderzoek naar de schadelijkheid van de masten af. Ook hebben de bewoners gevraagd om een onafhankelijk onderzoek.
  http://www.nieuwszicht.com/

  REDACTIE: Interessant probleem, maar het heeft niets met dit onderwerp te maken.
  Graag bij de les blijven!! Als je nieuwe punten wil indienen, dan graag via Zelf Schrijven op Vrijspreker (voorpagina) of mail aan info@vrijspreker.nl

 8. Ik zie het bewijs niet eigenlijk, ik heb inderdaad gehoord van het stuk op CHB, maar dat komt van een ‘anonieme/geheime bron in het Witte Huis’. De sprong naar de ‘Nederlandse Politici’ zie ik ook niet. Een beetje een gemiste kans dit stukje, misschien leuk voor een 3e klas havisten om uit te zoeken wat er allemaal aan mankeert, om hun cijfers wat omhoog te trekken.

 9. [6] Mike,

  Klopt niet.

  Bush is niet "gereformeerd" maar behoort formeel tot de "methodisten".

  Hij zegt zelf een wedergeboren Christen te zijn (volgens Sint Paulus
  te herkennen aan de vrucht des Geestes welk is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedertierenheid, getrouwheid, zachtmoedigheid, kuisheid Galaten 5:22 maar volgens Wladimir en Beek daareentegen zijn "God’s men" te herkennen aan woordbreuk,liegen voor hogere doeleinden,macchiavellisme, invoeren van een politiestaat en het voeren van oorlogen voor democratie).Zijn bekering zou zijn geschied na gesprekken met Billy Graham.

  Vloeken gaat in tegen de 10 geboden met name Exodus 20:7 . Leerstellig is het daarbij niet zo dat een Christen die vloekt de hemelpoorten voor zich gesloten ziet maar het geldt wel als zonde.

  Mij lijkt deze onthulling geloofwaardig daar uit andere bronnen bekend is dat dhr Bush vlot krachttermen gebruikt, daar uit zijn daden een volstrekt mispijzen voor de
  Constitutie blijkt (recent weer kwam boven water dat hij aftappen van gesprekken in de USA zonder rechterlijke goedkeuring heeft bevolen hetgeen in strijd is met amendement 4 en een hoop aanvullende wetgeving) en
  daar GW Bush z’n geloof mij vooral schijnt te zijn hetgeen Phil Collins ooit bezong als "Jesus He knows me and He knows I’m right".

  http://www.lyricsfreak.com/

  Groetz,

  Cincinnatus.

 10. [10] Ik heb nog es nagedacht over mijn opmerking over Beek en Wladimir en ze lijkt me bij nader inzien toch te scherp.

  Uit benevolence naar de geachte medeforumleden lijkt het me correcter
  er vanuit te gaan dat dat ze in hun verdedigen van GW Bush gewoon misleid zijn hetgeen uiteraard te betreuren valt maar zich laten misleiden is (meestal) toch wat anders dan "active wickedness" en derhalve neem ik bij deze mijn opmerking over hun tegenspreken van Paulus terug.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 11. Eigenlijk is de grondwet ook een onding. Het bevestigt de wet als instument dat boven het individu staat, of niet?
  Het nodigt uit om meer wetten te maken en kan indien het wordt gewijzigd je vrijheid aantasten.
  Ik zie iever een vernoeming (onaantastbaar) van de drie belangrijkste vrijheden van het individu en daarnaast een aantal andere wetten die bescherming bieden voor dat individu en verder niets.

Comments are closed.