Het is weer zover, men gaat de overheid weer ’s voor het gerecht slepen. Het levert waarschijnlijk niks op, maar toch vind ik het altijd weer leuk…

Dit keer gaat het om de verladersorganisatie EVO, die de overheid aansprakelijk wil stellen voor door files geleden schade. Net als ik zien ze niet zoveel kans dat er wat uitkomt: “De overheid besluit op basis van democratische processen. Als besloten wordt geld ergens anders dan aan de infrastructuur uit te geven, tja, je kunt een euro maar één keer uitgeven.”

Dat is normaal gesproken precies het probleem van de overheid, i.p.v. dat mensen zelf hun geld uit kunnen geven aan wat ze belangrijk vinden, gaat het op één grote hoop en wordt in Den Haag beslist waar het aan uitgegeven moet worden. Maar in dit geval zit dat net iets anders. Er is namelijk zo iets als motorrijtuigenbelasting (aka “wegenbelasting”) die volgens de overheid zelf bedoeld is voor de aanleg van wegen:

Als mensen meer profijt hebben van een bepaalde overheidsvoorziening dan anderen, moeten zij er ook meer voor betalen. Dat is de kern van het profijtbeginsel. Daarom betalen automobilisten wegenbelasting en niet-automobilisten niet. De wegenbelasting wordt gebruikt om de aanleg en het onderhoud van wegen te betalen.

Zo zou het dus in theorie in de praktijk moeten werken, in de praktijk blijkt dat bijvoorbeeld voor 2004 theorie te zijn:

Inkomsten Motorrijtuigenbelasting: ¤ 3,4 miljard, bron: CBS
Uitgave aanleg en onderhoud van rijkswegen: ¤ 1.5 miljard, bron: Algemene rekenkamer

Toch een verschil van een kleine 2 miljard Euri. En dat voor een “asfaltkabinet”. En dan heb ik het natuurlijk niet eens over BPM en accijns maar, eerlijk is eerlijk, die zijn dan ook niet geoormerkt voor aanleg en onderhoud van rijkswegen.

Zoals gezegd verwacht ik niet dat het door de EVO aangespannen proces een juridisch succes zal worden, maar misschien helpt het dit soort cijfers een beetje onder de aandacht te brengen.

1 REACTIE

  1. Je hebt het dan nog niet gehad over brandstoftaks, BTW, bijtelling, BPM en CO2 taks. Allemaal inkomsten gegenereerd door de auto. Komt op ongeveer 10% van de totale staatsinkomsten in België en dat zal in NL niet minder zijn denk ik.

Comments are closed.