Dat zijn ambtenaren die “zoek”zijn. Ze staan op de loonlijst en ontvangen elke maand hun salaris, terwijl ze gewoon thuis zitten of vakantie vieren.

Deze spookambtenaren zijn in het verleden om de een of andere reden op non-actief gesteld. Bvb door een reorganisatie of een conflict. En daarna zijn ze “vergeten”.
Volgens een onderzoek van het ambtenaren vakblad “Binnenlands Bestuur” gaat het om duizenden. Van de 17.000 ondervraagde ambtenaren zegt meer dan de helft dat zij wel een spookambtenaar kennen.

Alleen in Amsterdam bleken 550 ambtenaren om uiteenlopende redenen thuis te zitten plus dat er nog eens 430 “boventallige”, in 2001 ontslagen ambtenaren nog steeds hun salaris ontvangen.
Samen komt dat neer op 5% in Amsterdam. Als je dat doorrekent over alle Nederlandse Ambtenaren, dan kom je zeker ver boveneen miljard euro belastinggeld. Eenzelfde bedrag als waarover de afgelopen weken in de EU zoveel poeha werd gemaakt.

10 REACTIES

 1. Een uitstekend plan zou zijn om deze ambtenaren direct te laten afvloeien, de afdelingen samenvoegen en veel zaken af te stoten. De OZB kan dan worden bevroren.

 2. [1] Dan moet je eerst de speciale ambtenarenregelingen killen. Anders zitten ze nog jaren op een abnormaal hoog, door ons betaald, salaris.

 3. Er zitten ook stapels spookambtenaren in dien (deel-)gemeentehuizen. Doen ook zo weinig mogelijk voor zoveel moeglijk geld.

 4. Ik begrijp eerlijk gezegd niet wat het probleem is.
  Als een ambtenaar thuis zit te niksen, heeft hij geen (verwarmde/airconditionde) werkplek met PC etc. nodig.
  Dat is dus goedkoper dan op kantoor zitten niksen.

  Goed, het zou beter zijn dat het artificieel onderscheid tussen hen en overige bijstandstrekkers zou worden afgeschaft, maar gegeven dat er nu eenmaal ambtenaren zijn, zie ik hen liever thuiszitten dan op hun kantoor.

 5. [4]
  Zeker, de verwarming/airco kan uit als zo’n 5% van de ambtenaren thuis verder gaat met niksen, maar niet heus, dan zit de rest immers in de kou/warmte nietwaar?

  Mochten de cijfers kloppen, dan is met een simpele rekensom te bepalen dat er in de gemeente Amsterdam ruim TWINTIG DUIZEND ambtenaren rondhobbelen, welke niets hoeven te verdienen, maar alleen gejat geld uit hoeven lopen delen/opvreten.

 6. Het zet echt GEEN zoden aan de dijk om over 20 duizend ambtenaren schande te spreken die niet zijn te vinden … Het is zoiets als geklaag over de toenmalige soviet "ministerie voor rubberen kogellagers" waar zoiets van een honderduizend bureaucraten naarstig zouden "arbeiden" …

  Ook in de Rusland gebeurde niets totdat het systeem in elkaar klapte …

 7. [5] Tuurlijk. Eigenlijk kunnen we zonder zowat 90% der ambtenaren en zouden ze dus best allemaal ontslagen moeten worden en gezien er in de ideale libertarische samenleveing geen WW bestaat (en al helemaal geen wachtgeldregeling)zou dit pas echt geld besparen.
  Maar als je gewoon uitgaat van een situatie waarin er nu eenmaal ambtenaren zijn, tja, dan denk ik dat het niet veel uitmaakt of ze nou komen opdagen of niet. Sterker nog: een ambtenaar die niet "werkt", verricht geen schadelijke activiteiten.
  De discussie zou m.i. dus eerder moeten gaan over het bestaan van zo’n enorm ambtenarenapparaat dan over het al of niet komen opdagen van die veredelde steuntrekkers.

 8. [8] Het is inderdaad slechts slap geloel in de marges, om het over die 20-duizend spijbelaars te hebben … Die geven in ieder geval niet nog meer belastinggelden uit. Iets wat de zogenaamde "werkenden" wel doen.

  Het feit is eenvoudig dat zij een zeer grote VEELVOUD van hun salarissen uitgeven en/of "beheren" dat weer aan allerlei onnodige posten verknalt worden. Zeg maar gemiddeld een 10 miljoen per man … per jaar …

  Pas het drastisch REDUCEREN van het hele ambtenaren corps, met minimaal 50%, zal wat gaan uitmaken. En het is dan ook echt flauwekul te beweren dat men toch ergens moet beginnen. Het zijn immers de ambtenaren zelf die de begroting steeds uit hun aarsgat schijten, of niet soms?

  Daarom dienen de ministeries, zowel als de provincie- en gemeentehuizen eenvoudig … ONTVOLKT te worden …

  Bovendien zou men het "parlement" tevens kunnen beperken tot de fractievoorzitters die dan proportioneel hun totaal voor-spek-en-bonen "stemmen" kunnen uitbrengen.

  Want in de koninklijke politieke stallen wordt via decreten geregeerd dat men eufemistisch "regeeraccoorden" noemt. Het hele "parlement" hoeft in feite niet eens meer dan een Haags postadres te zijn …

 9. Graag zou ik in contact willen komen met zogenaamde spookambtenaren in verband met een docuementaire over dit onderwerp. Wie durft hierover te spreken en te vertellen op welke manier hij of zij buiten spel is komen te staan en waar. Ik hoop van u te horen. Belangrijk onderwerp.

Comments are closed.