De Kamer wil de boerka verbieden in openbare ruimtes.

Er is een meerderheid voor een voorstel van Geert Wilders, gesteund door VVD, CDA, LPF en Nawijn.

De reden voor dat verbod is:
“-het niet bijdraagt aan de integratie van vrouwen in de Nederlandse samenleving.”
Dat betekent dus dat er wetten komen die vrouwen verplicht om kleding te dragen die bijdraagt aan de integratie van de samenleving.
Zullen we daarvoor dan een Ministerie van Kleding krijgen? En dat wordt dan bemenst door mannen? Mogelijk kunnen we dan wel een paar interessante voorschriften verwachten!

Maar Wim Van de Camp (CDA) heeft nog een ander argument. “Het raakt onze veiligheid”. Hoe dat kan, is mij vooralsnog een raadsel. Ik zou me kunnen voorstellen dat als die vrouwen in bikini gaan rondlopen, dat dat de aandacht voor het verkeer zou afleiden. Maar zo’n zak om het lijf?
Om bommen onder te verbergen? Dat kan net zo goed onder een overjas. Identificatie? Ja, als dat nodig is, dan moeten ze zich daarbij maar voldoende onthullen.

Het is natuurlijk wel weer een grotere overheidsbemoeienis!

28 REACTIES

 1. Aan de ene kant worden we dus met zijn allen naar Irak en Afghanistan gestuurd om de Islamitische fundamentalisten aldaar te bestrijden, zodat onder andere vrouwen niet meer onderdrukt kunnen worden.

  Tegelijk dwingen we moslim vrouwen in Nederland om bepaalde kleding te dragen.

  Check….Your….Premises!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Het vrijheidsdenken van Vriend Wilders valt mij weer eens stevig tegen. Hoe krijg je mensen zover dat ze integreren? Niet door ze te dwingen dingen.

  Nog een ander puntje: Wanneer een hardcore moslim vrouw alleen met Burqa de straat op wil/kan/mag, wat doet ze dan wanneer ze die burqa niet aan mag? blijft ze binnen al Jazheera kijken?

 2. [1] "Nog een ander puntje: Wanneer een hardcore moslim vrouw alleen met Burqa de straat op wil/kan/mag, wat doet ze dan wanneer ze die burqa niet aan mag? blijft ze binnen al Jazheera kijken?"

  Inderdaad Kaye, dat is een goed argument om hen uit te nodigen om gerust in Burqua naar buiten te komen, contacten te maken en te …..integreren

 3. Waar komt uberhaubt die integratiebehoefte vandaan. Als ze zichzelf maar kunnen bedruipen toch?
  Je gaat een buitenlandse CEO ofzo toch ook geen verplichtingen opleggen dat ie nederlands moet leren ofzo? (dat doet zijn werkgever misschien wel als dat nodig is)
  En chinezen "integreren" toch ook voor geen meter, maar weten toch een zinvolle rol te spelen in de samenleving. Werkelijke integratie is jezelf kunnen onderhouden. Met of zonder Nederlands, met of zonder zo’n Burka. Ik vind het wel grappig af en toe zon burka te zien eigenlijk

 4. Hub je zegt: "De Kamer wil de boerka verbieden in openbare ruimtes." Dat is niet waar. De Kamer wil het DRAGEN van boerka’s verbieden in openbare ruimtes. Maar zie je dat al in een Wet gegoten?

  "Het is verboden in openbare ruimten een boerka te dragen" ? Want als ze hem dan onder de arm gaan dragen?

  De Wet zal dus moeten luiden: "Het is verboden burka’s over het gezicht te dragen" Maar ja, dat zal dan ook weer moeten gelden voor boodschappentassen en schoenendozen…Dat wordt nog een flinke Wetstekst hoor! Maar als ik daar dan zo eens over nadenk doet de Kamer zichzelf eigenlijk te kort. Aanvaarding van de Burka zou juist een geweldig veiligheidsVOORDEEL hebben kunnen geven! Hoe? ALLE kamerleden een burka op! Wie is dan Wilders???

 5. [2] Da’s flauw Hub. De kamer werkt met dit soort wetgeving haar eigen beleid tegen. Wanneer een vrouw helemaal niet meer buiten komt is ze ook niet bereikbaar voor emanciperende invloeden.

  En zoals Sander ook al zegt: Waarom zou iemand eigenlijk integreren. Laat mensen lekker hun gang gaan.

 6. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het dit keer wel eens ben met de regering. Ten slotte mag ik ook niet vermomd rondlopen. Bovendien vraag ik me af die vrouwen zich vrijwillig zo kleden.

 7. Als in Nederland iets niet naar iemands zin is, wordt strijk & zet de overheid weer van stal gehaald.
  Mijn smaak is het ook niet, maar mits die boeren kazen behoorlijk gewassen zijn, kan m.i. niemand daar bezwaar tegen hebben. Vroeger had je hier nonnen met zwarte kappen en capes rondlopen, daar werd niks van gezegd en nu zie je ze nauwelijks meer.
  Verder hoeft m.i. niemand een verdwaalde pinguin te helpen.

 8. Voor het verbieden van gezichtsbedekkende kleding in bijvoorbeeld banken en winkels valt iets te zeggen vanwege het veiligheidsrisico dat een onherkenbaar persoon herbergt. Het argument dat een leraar en een leerling elkaar aan moeten kunnen kijken vind ik ook een aardig argument om het op een school te verbieden (door de school zelf!). Lokale kledingvoorschriften hoeven de persoonlijke vrijheid niet al te veel aan tasten. Niemand voelt zich gediscrimineerd wanneer een casino het dragen van enigszins nette kleding verplicht. Zo kun je om vergelijkbare reden de Boerkadraagster weigeren.

  Maar waarom een totaalverbod? De bewuste vrouwen gaan heus niet meer integreren als de Boerka wordt verruild door de iets frivolere chador.

  Het identificeringsprobleem is natuurlijk ook wel op te lossen met een merkteken op de boerka of een op de buitenkant geprinte foto van de draagster.

  En mochten boerkadraagsters zich inderdaad in grote getalen tot ontploffing brengen in metro’s en trams dan zien we ook wel weer. Maar ik vermoed dat dat niet het geval zal zijn.

 9. In een land waar godsdienstvrijheid bestaat, is het iedereen toegelaten om zijn godsdienst vrij te beleven.
  Wanneer iedereen verplicht wordt om zijn godsdienst te verbergen, bestaat er de facto geen godsdienstvrijheid meer.

  Laïcisering van de openbare ruimte is een inperking van de vrije meningsuiting.

  Hoelang zal de Sombrero met Poncho nog toegelaten zijn?

 10. [7] Nuchtere,

  Je schreef :

  Als in Nederland iets niet naar iemands zin is, wordt strijk & zet de overheid weer van stal gehaald.

  Zeer rake opmerking (en ook van toepassing op België ).

  Groetz,

  Cincinnatus.

 11. [8] "Voor het verbieden van gezichtsbedekkende kleding in bijvoorbeeld banken en winkels valt iets te zeggen vanwege het veiligheidsrisico dat een onherkenbaar persoon herbergt."

  Natuurlijk!
  In een libertarische maatschappij zullen er heel wat zaken (banken of groentewinkels, of wat dan ook) zijn die zo’n die vermomd iemand niet binnenlaten.
  Als zo iemand bij zou aanbellen om binnengelaten te worden, zou ik ook nu al nee zeggen. Met het risico dat ik veroordeeld wordt voor discriminatie of andere onzin.

  Een wet, met macht voor politici hebben we daar helemaal niet voor nodig.

 12. In principe moet men vrij zijn te dragen wat men wil.
  Er zijn wel argumenten te bedenken tegen Burka’s zoals veiligheid. Eender welke bankovervaller kan zich er tenslotte onder verbergen.
  Maar als je het principe van individuele vrijheid hoger stelt, moet een burqa dus toch kunnen.
  Het enige wat absoluut onuitstaanbaar zou zijn, is een onderscheid waarbij de burqa om religieuze redenen toch zou worden toegestaan (ondanks het veiligheidsrisico).
  Want dan zou ik me zwaar benadeeld en gediscrimineerd voelen.
  Immers met een Frankensteinmasker een bank binnenlopen zou mij als blanke autochtoon verboden worden, maar zo’n allochtoon mag wel een burqa dragen.

  ’t Is net als met het hele hoofddoekjes debat.
  Als een autochtoon kind met een rode muts met een groote ponpon op in de klas wil zitten, kan dit niet. Waarom zou een autochtoon wel met een hoofddoekje op mogen? Dat is dus pure discriminatie.
  Dus ofwel staat vrijheid voorop, ofwel laat je om het even welk hoofddeksel of om het even welke vermomming/outfit toe, maar dingen verbieden en dan wel een uitzondering maken richting moslims, is niets anders dan discriminatie van de autochtone bevolking.

  Bovendien is het bestaan van een god niet aangetoond, laat staan welke dat dan zou zijn en wat die precies zou verlangen (qua hoofddeksels etc.)
  Dus zou ik een pot yoghurt op mijn kop kunnen binden (met een roze lint) en beweren dat mijn religie dit voorschrijft.
  Welke religie?
  Die van de grote M.
  Nooit van gehoord?
  Tuurlijk niet. Ze werd pas vandaag door mij opgericht toen ik aan het dagdromen was en Yoghurt ineens tot mij sprak.

  Zo, bij deze heb ik nu op religieuze grond het recht om een pot yoghurt op mijn kop te binden. Er is toch godsdienstvrijheid in dit land?

  PS voor mogelijke volgelingen: alleen ik mag een roze lint dragen, omdat Yoghurt mij uitverkoren had om zich aan te manifesteren. Maar eenieder is welkom om zich bij ons (we zijn al met 3) te vervoegen, mits hij een geel lint gebruikt.
  Vrouwen kunnen ook toetreden, maar dienen een pot pindakaas om te binden (van Calve – ze zijn echter wel vrij in de keuze van het lint).

 13. [12] eM,

  Particulieren en bedrijven behoren uiteraard het recht te hebben om lieden die zich niet houden aan de dresscode die zij voor hun privaat eigendom hebben ingesteld te weigeren dus een bank zou een dame in burka (om bijv veiligheidsredenen) behoren te kunnen weigeren.

  Echter als bijv een winkelier dit nu zou doen,zou ie waarschijnlijk van staatswege een een proces wegens discriminatie aan zijn broek krijgen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 14. Dat gezeik over kleding vind ik puur belachelijk .. Je kunt mensen met hun (conservatieve) geloofs overtuiging niet veranderen door ze te dwingen tegen hun geloof in te gaan .. Ik vind dat je er wel wat van mag zeggen ,maar ze dwingen is iets anders.. Als onze soldaten naar afganistan gaan breekt er een echte wereldoorlog uit

 15. Dreiging met geweld via wetgeving doet mensen niet van idee of houding veranderen.

  Wie denkt dat hij mensen via de politiek geïnspireerde wetgeving kan dwingen van gedachten en gedrag kan veranderen is een botte materialist.

  Het geeft echter wel een mooi inkijkje in de oppervlakkige en kortzichtige gedachtewereld van politici.

  Zij schijnen echt te denken dat werkelijk alles met geweld en dwang kan worden afgedwongen.

 16. Het enige voordeel van deze wet zou kunnen zijn dat werkgevers mogen gaan discrimineren bij het aannemen van werknemers.. Want ze hoeven geen criminele werknemers in dienst te houden (mensen die een Burka dragen zijn dit dan geworden). Nu moeten ze vaak tegen hun wil, allerlei onzin tolereren.

  Persoonlijk mag van mij iemand een walgelijke burka dragen, zolang ik maar in vrijheid kan kiezen om niet met dergelijke vrouwen samen te leven. (ik koop dus ook geen huis op een plek met een hogere burkaconcentratie en zou als werkgever ook geen burkaas in dienst nemen)..

  Het is maar de vraag of het verbod er trouwens echt komt, en het effect zal in 1e instantie beperkt zijn. Het doel van Wilders is uiteindelijk verstrekkender, n.l. de strijdt tegen islamisering van de Nederlandse cultuur. Hij wil waarschijnlijk een nieuw klimaat in Nederland laten ontstaan die verdere islamiseren zal tegengaan. Hij kiest voor nieuwe wettelijke maatregelen en overheidsdwang.

  Ik denk dat zijn grote voorbeeld de nieuwe Likud leider Benjamin Netanyahu is..

 17. [7] Er blijven twee grote verschillen:
  1.habijten en pijen zijn inheemse, ingeburgerde kledingsstukken.
  Dat kan je van de hoofddoek en de boerka niet zeggen.
  2. In tegenstelling tot het oranje kleed, dat geen angst inboezemt omdat het wél met een religie, het boeddhisme, maar niet met geweld – boeddhisme is een vredelievende godsdienst en dwingt niemand – worden hoofddoek en boerka terecht geässocieerd met verovering en dwang vanuit een bron die van buiten onze eigen beschaving komt. Dat een paard (van troje) geen paard mag worden genoemd maakt het voor haar verborgen buikinhoud heel makkelijk.

 18. Het lijkt me dat je op deze manier de fundamentalisten alleen maar in een martelaarsrol duwt en verder radicaliseert. En laat ik nu net vermoeden dat die populist Wilders dat net als meneer Sarkozy in Frankrijk heel graag wil. Vandaag is op initiatief van Sarkozy ook een strengere nieuwe terreurwetgeving aangenomen, nadat monsieur eerst even wat rellen had uitgelokt. En nu kan hij mooie sier maken door zich als "law and order"-politicus te manifesteren. Toeval? Ik denk het niet.

 19. Afzonderlijk van de voorbijgaande reacties en afgezien of de boerka vrouwonvriendelijk is ja of nee
  Denk ik dat Wilders toch ergens wel gelijk heeft t.a.v. indentificatieplicht ondanks dat je vrij moet zijn te dragen wat je wil
  ooit heb ik een keer gelezen dat mannen vermomd in een boerka (Iran?)de stemlokaal in probeerde te komen om die partij te kiezen die geen beleid voerd ten gunste van de vrouw !
  Banken/Filialen worden berooft met een carnavalsmasker,netpanty,Bivakmuts dus waarom niet met een boerka !
  Als ik een gezocht crimineel zou zijn waarom niet van A naar B met de boerka?
  En dat ze misschien niet tewerk worden gesteld of geaccepteerd dat is niet zo verwonderlijk want dat werden punkers met felgekleurde hanekammen ook niet maar die waren nog identificeerbaar ,als ik een eigen broodjeszaak zou hebben wil ik ze best als klant maar nooit als medewerker maar het is heel goed mogelijk dat de Boerkadraagsters werkzaam kunnen zijn in een winkeltje dat ondergebracht is bij de moskee zoals een punker werkzaam zou kunnen zijn in een platenzaak ,de juiste man/vrouw op de juiste plaats !
  Dus Boerka af voor de Indentieficatieplicht als de politie daar om vraagt ?
  Ik denk te veel rompslomp gewoon verbieden dat is natuurlijk makkelijker maar weer in strijd met het fenomeen vrijheid
  Misschien heeft vrijheid dan toch op bepaalde punten zijn grenzen ?

 20. Daarnaast denk ik ook dat t dragen van gewaden,hoofdoeken,burkaas vanwege de hype en aandacht naar de Islam een geweldige spanning teweeg brengt t.a.v de persoon in relatie met de omgeving ik heb de laatste 5 jaar nog nooit zoveel programma s gezien die over wel en wee gingen van dit fenomeen en met name acceptatie,afkeer en dicriminatie jegens deze groep (de dragers) !
  Het is jammer dat er nooit wordt bijverteld dat discriminerende uitlatingen vanuit deze groep eveneens worden gedaan naar niet of andersgelovige bijvoorbeeld dat ze nog niet eens waard zijn om als aanmaakhout te dien om het Hellevuur te laten branden maar goed niet iedereen is zo! we zullen maar uitgaan van de goedheid der mensen en toch denk ik waarom al die overdreven aandacht rond het hoofddoekje,Boerka etc.ik krab even achter mn oor

 21. [5] Kaye.
  Een oud adagium:
  Mensen die in deze maatschappij niet meedoen en aan de kant blijven staan, woorden wel onderhouden. Onder andere van mijn geld.
  Hun vrijheid kan gaan tot dat die mijn vrijheid beperkt!!

 22. Ik denk dat we met z’n allen toch ons gezond verstand moeten gebruiken. Hoewel ik zeker niet van kledingvoorschriften houd, ben ik het toch eens met Wilders dat de Boerka over het gezicht niet toegestaan kan worden. Het heeft niets te maken met zogenaamde geloofsvrijheid, maar meer met identificatie. Stel, drie Boerka’s overvallen een bank en verdwijnen in een menigte van 100 andere Boerka’s. Hoe stel je dan de identiteit vast? Het gezichtsignalement heeft men niet, dus kan men ongestraft banken, personen en winkels blijven overvallen en beroven, zonder dat daar een straf of schadevergoeding op volgt, want niemand kan een signalement doorgeven. Nee, geen gezichtssluiers a.u.b.

 23. [18] Nee Owl, het is niet Wilders of Sarkozy die dit willen maar de islamitische fundamentalisten. Overal in het westen zijn er problemen met hen. Heus, het is echt geen ‘populisme’ om te zeggen dat islamitische fundamentalisten geweld gebruiken of willen gebruiken om hun doel te bereiken. Als deze criminelen, want dat zijn dat, willen doorgaan met hun terrorisme, misdrijven en onderdrukking van hun vrouwen, dan dienen deze mensen terstond het land te worden uitgezet. Het ‘gevaar’ van radicalisering is in deze aperte onzin, want deze mensen zijn al lang geradicaliseerd. Maar telkens wordt ons dat op de mouw gespeld door voornamelijk linke dwazen, want anders kan ik ze niet noemen. Verblind als ze zijn door hun multiculturele maatschappelijcatastrofe zitten we nu opgescheept met een probleem die de onze niet is. Stelligheid, eerlijkheid en oprechtheid zijn de kenmerken van een vrije en open samenleving. Onderdrukking, censuur en probleembaggatellisatie zijn de kenmerken van een opkomende dictatuur.

 24. [18]
  Owl,
  Ik citeer:
  "Vandaag is op initiatief van Sarkozy ook een strengere nieuwe terreurwetgeving aangenomen, nadat monsieur eerst even wat rellen had uitgelokt."
  Zou je van dat laatste svp bewijzen willen aanleveren ?
  Merci,
  Harry

 25. [24] Nee Harry bewijzen heeft hij nooit. Laat die Owl maar eerst eens een studie doen naar de oorzaken van het islamitische terrorisme en de islam zelf, want dan spuit hij niet van deze aperte onzin.

 26. [24] [25]
  Wanneer dringt het toch eens tot jullie door dat de islam niet het grote gevaar voor onze vrijheid is? Niet in Europa of Amerika in ieder geval. Daarvoor zijn er simpelweg in Europa niet genoeg islamieten, laat staan fundamentalistische islamieten. Het aantal islamieten in Nederland is in totaal al minder dan bijvoorbeeld het aantal SP-stemmers. De kans dat we uiteindelijk in een communistische heilstaat á la SP komen te leven is groter dan de kans op een Shariah-staat. En dan gaan we er even van uit dat al die islamieten in Nederland, dus van alle allochtone gemeenschappen en alle geloofsrichtingen, een even hecht blok vormen als de SP. Ik maak mij meer zorgen over de populistische politici (van links en rechts) die het "grote gevaar" van de islam gebruiken om hun eigen agenda te pushen, zowel op het gebied van een "rechtse" politiestaat en "links" politiek correct anti-racisme. Dat is alles. Bekijk liever je eigen paranoïde denkbeelden eens, en doe zelf eens "een studie" naar de feiten over de (zeer verdeelde) islamitische gemeenschap voordat je anderen van het "spuien van aperte onzin" beticht. En van die Sarkozy zullen we nog wel meer gaan horen, en ik durf te wedden niet in libertarische zin, maar dat zal de tijd wel uitwijzen.

 27. Wacht even hoor, De meeste mensen hier vinden moslims geen groot probleem in nederland. Dit is grote onzin, als je het opkomende Moslim extremisme nu nog niet ziet aankomen wil je het gewoon niet zien, een eerste stap om bijvoorbeeld maar die Boerka (nieuwe spelling) af te schaffen vind ik een goede stap. Als ik naar Turkije ga en daar (als ik een vrouw was) topless op een strand zou gaan liggen krijg ik ook de politie achter me aan.

  Ik moeet een Betoog schrijven en deel jullie graag mede wat ik te zeggen heb over De boerka
  Zie hier mijn voorbereding op een dergelijk betoog, hier sta ik volledig achter, en kom nou niet vertellen dat er spelfouten of iets dergelijks in staan want dat is niet waar het nu om gaat, Bekijk de Argumenten en vertel mij waar ik de fout in ga bij mijn redeneringen

 28. : Pro-argumenten
  1: Je bent niet herkenbaar, en schaadt dus het veiligheidsgevoel van andere mensen. (Feitelijk) 81 % van de enquête vond dat de boerka schik aanjaagt.

  Als andere mensen niet kunnen zien wie er over straat loopt,dan kan dat bedreigend werken. Iedereen kan onder zo’n boerka zitten, bijvoorbeeld iemand met een stuk of 5 lege flessen om zijn middelgebonden die je absoluut niet tegen wil komen.
  2: Discrminatie op grond van sekse (vrouwen moeten het wel dragen en mannen niet)
  (Feitelijk)

  De vrouwen worden gediscrimineerd en onderdrukt door hun man, omdat zij deze gewaden moeten dragen van hun man. Vrouwen die het dragen uit vrije wil zeggen eigelijk: Ik ben een extremistische moslimvrouw die sterk antiwesters is met grote sympathieën voor Al-Qaeda’, en dat is iets wat ook niet mag voorkomen in Nederland. (en wat doen we dan met vrouwen die beweren dat ze die kledingstukken geheel uit eigen vrije wil dragen? Dan wordt je argument veel zwakker)

  3: Belemmering van integratie.
  Nederlanders gaan minder snel communiceren met mensen die in een boerka rondlopen, dit ,onder andere, belemmert de integratie.

  Nu volgen twee argumenten met betrekking tot de invoering van een dergelijke wet. Deze komen voornamelijk uit een artikel van de Telegraaf, waar overigens ook cijfers in staan van metingen die zij op hun site hebben gehouden (cijfers van (meestal) Telegraaflezende mensen) Ik zal een paar van deze cijfers gebruiken voor het betoog.

  5: In deze tijd van aanslagen die voornamelijk zijn gepleegd door extremistische moslims moeten we wel grenzen kunnen stellen aan de kleding, zeker als deze iemand van een potentieel gevaarlijke groep mensen geheel onherkenbaar maakt.

  IV: Contra-argumenten

  1: Het moet van hun geloof (Feitelijk)
  In de Koran staat dat een vrouw niet verleidelijk over mag komen op een man. :" Say to the believing women that they should lower their gaze and guard their modesty ; that they should not display their beauty and ornaments except what must ordinarily appear thereof. " [Quran : 24.31]
  2: De meeste vrouwen vinden het beschermend, het geeft ze een veilig gevoel. (niet feitelijk)
  3: Een verbod is in strijd met de grondwet (!), die zegt namelijk dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen mensen op grond van godsdienst
  (Feitelijk)

  4: Zodra er een boete komt op het dragen van een boerka zijn deze vrouwen gedwongen om binnen te blijven, want ze mogen van hun man niet naar buiten als ze geen boerka dragen. Je lost het onderdrukkingsprobleem er dus niet mee op!
  (Niet feitelijk)

  5: Er zijn al grenzen aan de boerka gesteld. Een werkgever bijvoorbeeld kan beperkingen aan kleding stellen. Waarom nog meer grenzen stellen?

  (Ook op scholen is de boerka verboden). (is dat zo? Waar staat dat precies, of is het een ongeschreven regel?)
  V: Weerlegging van de Contra argumenten

  1: In de Koran staat dat je als vrouw niet verleidelijk over mag komen op een man, dit is wel wat anders dan je totaal bedekken. Er staat dus eigelijk, kleed je niet bloot en dergelijke, want daarmee kan je een man in verleiding brengen. Dat vrouwen over een extreem machtig wapen van verleiding bezitten staat er niet. Als je jezelf als moslimvrouw niet met blote buiken en dergelijke vertoont, hou je je nog steeds aan de regels van de islam.
  Zie Islamway.com

  2: de vrouwen daar een boerka dragen omdat ze anders gestenigd worden, de vrouwen dragen daar dus een boerka omdat het veilig aanvoelt. Zodra jij geen boerka draagt, kan je namelijk elk moment worden gestenigd. Dit heeft wel een andere betekenis dan in Nederland, hier heb je dat niet nodig, je hoeft je nergens tegen te beschermen.

  3: Aangezien er twijfel is of de boerka nou eigenlijk überhaupt wel bij een godsdienst hoort, vervalt deze wet. Wij leven in een open maatschappij waar we openlijk met elkaar omgaan. Als je als motorrijder je helm niet afzet bij een benzinestation zien mensen je al snel voor een crimineel aan. En terecht (?? Wat is terecht?) als je een overval pleegt dan kan niemand jou identificeren.

  4: De vrouwen moeten gewoon naar buiten gaan. Als de man ze dan iets probeert aan te doen, zal dat hem duur komen te staan. De politie zal dan namelijk ingrijpen. (Hiermee doe je wel een groot beroep op de moed van moslimvrouwen. Er zijn er al een paar vermoord door hun man in Nederland! Deze weerlegging is dus niet zo sterk).

  5: Zoals eerder gezegd moet je gewoon te allen tijde kunnen worden geïdentificeerd, als de politie dan iemand ziet lopen die zijn gezicht bedekt heeft, zullen zij hem snel voor crimineel aanzien. Ook op scholen is het erg lastig voor leraren om te controleren of iemand met een boerka bijvoorbeeld afkijkt, het beperkt dus de communicatie tussen Leraar en leerling.

Comments are closed.