Het verwondert me niet dat hij die 350.000 belastinggeld niet krijgt. Wat me wel verwondert is dat een partijtje als Europa Transparant zoveel belastinggeld zou krijgen als gerekend wordt in evenredigheid met de andere partijen.
Hoe enorm veel belastinggeld krijgen die allemaal bij elkaar nu dan wel?

Van Buitenen dacht dit geld als politieke partij te kunnen krijgen. Maar de rechter heeft beslist dat hij niet een partij in het Nederlandse Parlement is, en er daarom geen recht op heeft.
We zijn het ermee eens dat hij geen belastinggeld moet krijgen. Echter niet om de reden van de rechter.
Waarom zou een partij die mensen in de kamer heeft zitten, belastinggeld moeten krijgen? Het is en blijft al immoreel om belastinggeld te innen. Om het dan nog te gebruiken voor zaken die de betaler tegenwerken is dubbel immoreel.

2 REACTIES

 1. Toon mij eens een gebruik van belastinggeld dat de belastingbetaler NIET tegenwerkt.

  Herlees Harry Hazlitt,“Economics in One Lesson“ waarin hij stelt, p. 17 van de Arlington House uitgave van 1979, dat:
  “The art of economics consists in looking not merely at the immediate but at the longer effects of any act or policy; it consists in tracing the consequences of that policy not merely for one group but for all groups”

 2. [1] Met mijn muizenkennis zou ik hier willen aan toevoegen:
  De kunst van economie bestaat erin je te realiseren dat noch op korte, noch op lange termijn in alle ernst kan kijken naar de effecten van om het even welke policy. Economie is een complex systeem, in complexiteit vergelijkbaar met het weer. Net zomin als je het weer kan voorspellen op meer dan enkele dagen, kan je dat met de economie. Je kan er veel over weten, maar voorspellen is hoogmoed en toont aan dat je de aard van economie niet hebt begrepen.
  Net zomin als je maatregelen kan treffen om het weer te beïnvloeden, kan je geen maatregelen treffen om de economie naar je hand te zetten. Jawel, je kan economie beïnvloeden met wettelijke reguleringen. Maar nooit leidt dat tot de geplande effecten en altijd leidt het tot onverwachte neveneffecten. Daarbij zijn maatregelen doorgaans contraproductief. Doch het moet gezegd: af en toe schieten politiekers toevallig in de roos met economische maatregelen. Ze zullen nooit toegeven dat dat toevallig was, maar de pluim op eigen hoed steken. Dan is de dominee met zijn gebedsgenezingen tenminste eerlijker: hij schrijft het toeval van een verhoord gebed dan wel niet aan het toeval toe, maar tenminste ook niet aan zichzelf.
  BTW: Kijk eens buiten! Nog geen jaar Kyoto en we hebben al een normale winter!

Comments are closed.