Kandidaat: Wouter Bos (PvdA) Fractievoorzitter 2e kamer

Nominatie: “Ik zie een land zonder zelfvertrouwen en zonder trots. Maar dit land kan zoveel beter. Dat wil ik niet alleen maar roepen. Dat wil ik laten zien.”

Toelichting: Wouter Bos is een van de weinige van de huidige politici die na zijn studie naast politiek nog iets anders heeft gedaan. Hij is eerst bij Shell gaan werken en toen langzamerhand de politiek ingerold.

Zijn studierichting was wel al direct politicologie, met daarnaast nog economie. En dat deed hij heel goed en slaagde cum laude!

Wouter is lijsttrekker en fractievoorzitter van de PvdA, van de socialisten.
Je merkt naar de buitenwacht vaak hele tijden niets van Wouter. In tegenstelling tot de fractievoorzitters van de andere partijen. Wouter houdt zich gedeisd. Mogelijk om daardoor te voorkomen dat hij fouten maakt. Als je niets doet, kun je ook geen fouten maken! Misschien is dat wel de reden dat Wouter nog niet eerder de Award Politicus van de Week heeft gewonnen!

En dan als er grote zekerheden zijn, komt Wouter plotsklaps wel de verklaring afleggen. Echt een beleid om premier te worden. Zo komt Wouter deze week uit met zijn “nieuwe rode boekje“.

Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Wim Kok die daarbij opmerkte dat hij het grootste vertrouwen in Wouter heeft. Waarschijnlijk ziet hij in Wouter mogelijkheden om hem op te volgen als commissaris in een aantal grote industrieën zoals Shell en ING.

Alle problemen worden door Wouter binnen een collectief opgelost. Hij denkt in collectiviteiten. Hij ziet een “land zonder zelfvertrouwen”. Maar een “land” heeft geen zelfvertrouwen; de afzonderlijke individuen kunnen dat hebben. En dat hebben de socialisten in de afgelopen decennia nu net moeilijk, of zelfs geheel kapot gemaakt. “Ik vind het heel pijnlijk om te merken hoe steeds meer mensen de politiek zien als hun vijand in plaats van als hun bondgenoot”, aldus Wouter Bos.

Wouter kan niet begrijpen dat dit nu net veroorzaakt is door de politiek. Zijn idee om dit door de politiek op te laten lossen, door hemzelf dus, maakt de zaak alleen maar erger. Het enige wat hij zou moeten doen is de politiek uit het leven van de mensen halen. Maar dat kan hij waarschijnlijk niet begrijpen.

Trouw schrijft: “De kamerverkiezingen zijn normaliter pas in mei 2007. Maar de aankondiging van Bos mag worden gezien als het officieuze startschot voor wat één lange verkiezingscampagne belooft te worden, die achtereenvolgens de raadsverkiezingen (maart 2006), de verkiezingen voor provinciale staten (maart 2007) en de verkiezingen voor de Tweede Kamer (mei 2007) omspant.”

Bij het referendum over de EU-Grondwet bleef Wouter ook erg vaag. Zie daarvoor ons Vrijspreker artikel van 6 mei j.l. waarin onder andere naar voren komt dat Wouter die grondwet wel aan de kiezer opdringt, maar dat hij ze zelf nog niet echt helemaal gelezen heeft! Dit komt al erg in de buurt van kiezersbedrog.

Bovendien heeft Wouter al aangekondigd dat er bij het referendum de EU-Grondwet weliswaar is afgestemd, maar dat hij daar nog wel op terug wil komen. Daarmee aangevend dat zijn mening toch hoger staat dan die van de kiezers.In ons artikel “De PvdA nu ook tegen gelijkheid” van 29 april 2005 staat: “Maar, zelfs Wouter Bos lijkt het licht gezien te hebben. Waar de PvdA van oudsher altijd haar beleid afstemde op gelijkheid, komt hij er nu achter dat het gelijkheidsdenken meer kwaad dan goed doet. In de woorden van Bos: ‘De PvdA zal af moeten van het gelijkheidsdenken. Dat is de fundamentele vernieuwing'”.

Maar dit zijn slechts woorden. In daden wordt er alleen maar verder gewerkt om de nivellering zo ver mogelijk door te voeren. Zolang je niet de soevereiniteit van ieder persoon erkent, zal de maatschappij steeds dieper ik de put zakken.
Maar om die waarde en moraliteit te erkennen, moet je ze eerst begrijpen. En de grote vraag is of Wouter dat nog ooit zou kunnen begrijpen. Zijn geest is daarvoor waarschijnlijk te veel vervormd, misvormd.

Daarom krijgt hij nu de Award van de Politicus van de Week.

14 REACTIES

 1. Ik feliciteer Wouter Bos!
  Standpunten duidelijk op schrift stellen is prijzenswaardig. Dan is er iets om over te discussiëren.

  Wat ik begrijp uit verslagen uit de media is dat Bos de verzorgingsstaat wil versterken, om ’tweedeling’ binnen Nederland tussen haves en have-nots tegen te gaan. Om het systeem betaalbaar te houden wil Bos de toelatingscriteria aanscherpen. Maar moet wel werk voor uitkering gaan, zelfs voor deels arbeidsongeschikten.

  Echter, de rebellerende have-nots in bijvoorbeeld Frankrijk klaagden helemaal niet over gebrek aan werk, maar over gebrek aan werk dat leuk en ook nog eens goed betaalt (en dat kan zelfs Bos niet beloven).

  Als dat ook hier de situatie is, is het probleem niet een gebrek, maar juist een overmaat aan vertrouwen en trots onder de ‘have-nots’.

  En is de oplossing wellicht juist wel een tweedeling; met een aardige bonus als je van werkloos naar werk gaat in plaats van de klassieke koppeling.

 2. Als cum laude afgestudeerd econoom moet Wouter wel stijf staan van de Keynesiaanse denkbeelden.

  Als hij premier wordt gaat nederland weer net zo in de uitverkoop als tijdens de ‘illustere’ Den Uyl … 🙁

 3. Trouw schrijft: …"Maar de aankondiging van Bos mag worden gezien als het officieuze startschot voor wat één lange verkiezingscampagne belooft te worden…

  Dat wordt nog lachen met alle blunders tijdens die Lange Mars van Wouter Boslim, die ik op het staatsjournaal hoorde zeggen (kan ook een quote uit zijn rode boekje zijn geweest) "The islam is here to stay", met als boodschap "leer er maar mee leven". In WOII zou hij precies hetzelfde hebben gezegd over de nationaal-socialistische broeders van de N(ederlandse)SDAP die zich later omdoopte to PVDA.

 4. [4] "nationaal-socialistische broeders", hier bedoel ik de ‘broeders’ die het in Nederland van 1940 tot 1945 zo ‘fijn’ voor het vertellen hadden. Laat Wouter eerst maar uitleggen waarvoor die massa immigratie van moslims nodig is (anders dan als import van nieuwe pvda-kiezers).

 5. [4] Ach wat wil je. Socialisme is niet zo ver verwijderd van andere totalitaire systemen zoals islam, communisme, fascisme en nazisme. Al deze systemen werden ook aan onschuldige mensen opgedrongen en deze ‘moesten er ook mee leven’ of liever gezegd mee sterven. Wat een zielig mannetje dat Boskaboutertje.

 6. Als wouter premier wordt gaat hij dat dan net als nu ook part-time doen?

 7. Ben benieuwd of de geheime staats politie ook onderzoek gedaan heeft naar de vermeende homosexuele geaardheid van Woutertje. Binnenkort weer een paar diskettes op straat?

 8. De Ge-sta-po laat alleen schijfjes rondslingeren van politiek tegenstanders. 8)

 9. Rode praatjes, blauw gecorrigeerd:
  ‘Ik zie een Bos zonder zelfvertrouwen en zonder trots.’
  ‘Maar deze Bos kan zoveel beter. Dat wil laten zien.’
  ‘Bos zal afmoeten van het gelijkheidsdenken. Dat is de fundamentele vernieuwing.’
  (Boss, iets meer gelijk?)

 10. [2] Ala USA,
  Ik heb ook geen oplossing maar dit is wel wat de drop-outs aan de andere kant van de oceaan doen

 11. Wat houd alleen die bonus in als het een baantje is wat slecht betaald.
  Een overval is dan een mooie bonus.

  Ala USA,
  Ik heb ook geen oplossing maar dit is wel wat de drop-outs aan de andere kant van de oceaan doen

 12. [1] Wouter Bos? Die leider van de Partij van de Arbeid die beter Partij van de Achterbaksheid zou kunnen heten?
  Nee, falikant tegen.
  En wel omdat die partij:
  1. Willem Drees tenslotte zo tegen de borst stuitte dat hij zijn lidmaatschap opgezegd heeft.
  2. In Wim Kok een leider en premier had met een veel te hoge "achterbaksheid-coëfficiënt". Een van "arbeider naar de mond praten en intussen zelf miljonair worden". En de slechtste premier ooit, heeft alleen maar de Puinhopen van Paars nagelaten. Bah!
  3. In grootgrondbezitter Marcel van Dam nog zo’n voorbeeld heeft van "links lullen, rechts zakken vullen". Wie vindt die nou nog geloofwaardig? De bijstandsmoeders in elk geval niet.
  4. In Ad Melkert een witteboordencrimineel onbestraft liet. Die liet ons met een strop liet zitten van 600 miljoen Euro, plus de boete uit Brussel.
  5. Onder Paars, als hoofdverantwoordelijke, naliet om maaregelen te nemen tegen de Asyl-aanvragers, waarvan bij 90 % het enige zielige het van buiten geleerde fabeltje was wat ze bij de IND ophingen.
  6. In toenmalig minister Klaas de Vries iemand had die had kunnen voorkomen dat Pim vermoord werd, maar dat naliet door Pim geen bescherming te geven.

  Zo zou ik nog een aantal dingen kunnen noemen, maar laat ik het hierbij maar laten.
  Mijn devies: PvdA? Zo gauw mogelijk wegdoen met de andere Geestelijke Milieuverontreininging.

  Goodgoan: Huuskesgait

Comments are closed.