Het touwtrekken over het EU-budget gaat vandaag nog een tijdje door.

Zoals we eergisteren al schreven *), streven al die politici er naar om thuis te komen als de grote overwinnaar.

Voor de toeschouwers, degenen die het gelag betalen, zal dit gedoe een bevestiging zijn van de positieve uitslag van het referendum over de EU-Grondwet. Goed dat die grondwet weggestemd is! Die grondwet (die overigens geen grondwet is) zou de macht van Brussel alleen maar nog groter gemaakt hebben.

Vandaag begint Tony Blair een serie gesprekken onder vier ogen met de “hoofdrolspelers”. Dat zijn uiteraard de grote landen! In deze persoonlijke gesprekken kun je veel gemakkelijker ritselen en elkaar dingen voor de toekomst beloven.
Tony heeft het moeilijk. Hij wil enerzijds de grote staatsman zijn die het budgetprobleem oplost, en anderzijds in Engeland thuis komen als de held die zijn poot (korting) stijf gehouden heeft.
Andere spelers verwijten Tony dat hij een egoïst is, en alleen maar naar het belang van Engeland kijkt. (Ik dacht dat hij daarvoor was gehuurd?)
Guy Verhofstadt steunt Jacques Chirac en heeft zich bij de felle tegenstanders van Tony gevoegd. (Was het niet Tony die indertijd de benoeming van Guy tot Commissievoorzitter blokkeerde?)

Angela Merkel ziet kans om op haar eerste deelname aan zo’n EuroTop een beslissende rol te spelen. Maar zoals waarnemers zeggen:”Europa wacht op Angela”.
De politici willen wel tot een “resultaat” komen. Een overeenstemming bereiken. Anders zouden ze thuis weer moeten vertellen dat het niet gelukt is en het toch al slechte imago van de EU wordt er dan niet beter op. Een “Nu of Nooit” situatie!

In de gesprekken valt op dat het vooral gaat over geld in de grote pot stoppen, maar niet er mee gaat gebeuren. Wat er mee gedaan wordt, komt slechts in vage grote trekken ter sprake.

Jan Peter Balkenende, net als Gerrit Zalm, doet net alsof hij strijdt om voor “Nederland” een miljard euro te “krijgen”. Ook in pers en media zie je dat dit vaak op die manier gebracht wordt.
Maar er is niets te krijgen. Het gaat er om of de Nederlandse belastingbetaler verplicht wordt om 6 miljard of 7 miljard af te dragen. En zoals Hans van Baalen dezer dagen zei, zelfs als er “maar” 6 miljard afgedwongen wordt, dan nog is de Nederlander degene die per persoon het meeste betaalt.

—————-
*)Zie ook:https://www.vrijspreker.nl/blog/?itemid=3222