Ook gepensioneerde moeten gaan meebetalen aan de AOW.
Dat staat in het conceptadvies van de Sociaal Economische Raad (SER) over het ouderenbeleid.
Vergrijzing.
De AOW-kosten nemen door de vergrijzing steeds meer toe. Als gepensioneerden zelf mee gaan betalen, kan de toekomst van de AOW veilig worden gesteld.

Ouderen die geen aanvullend pensioen hebben, zullen in de nieuwe regeling worden ontzien. Zij worden vrijgesteld van de premieheffing. In de SER zitten vertegenwoordigers van vakbewegingen, werkgevers en kroonleden.
De kosten worden nu betaald uit een premie op het inkomen van mensen beneden de 65 , het zogenaamde omslagstelsel en uit een rijksbijdrage uit de belastinginkomsten. (Dat betaald u dus ook)
Door ook “rijke” gepensioneerden premie te laten betalen, worden de kosten evenwichtiger over de generaties verspreid. De FNV noemt het advies een positief signaal aan jongeren.
Minister Brinkhorst noemt het idee “bespreekbaar”.
Hij heeft er geen enkel probleem mee als ouderen aan hun AOW moeten bijdragen als dat naar draagkracht gebeurt en na een overgangsperiode. “De vergrijzing is een probleem”, aldus Brinkhorst.
Tot zover RTLnieuws.
Niet de vergrijzing is het probleem, maar de overheid.
Toen de AOW als volksverzekering werd ingevoerd, hebben diverse economen en organisaties reeds gewezen op het feit dat het in de toekomst onbetaalbaar zou worden.
Maar zoals het de overheid betaamt, werd hier niet op ingegaan, maar ging men op de verkeerde weg verder. Problemen schuif je immers vooruit.
Uit deze hele opzet blijkt tevens hoe onbetrouwbaar de overheid en haar gelieerde organen (SER) zijn.
Mensen die dus zo verstandig zijn geweest om voor hun eigen oude dag te zorgen, worden hiervoor dus weer bestraft.(Net als sparen.)
Uzelf en de mensen beneden de 65 betalen premie voor een volksverzekering en worden als ze 65 (of zoals D66 wil) 67 zijn, gedwongen om gedeeltelijk zelf de uitkering te betalen.
Elke verzekeringsmaatschappij die dit zou doen, wordt wegens oplichting voor de rechter gesleept.
Laat de mensen zelf voor hun oude dag zorgen. Sinds een aantal decennia hebben de meeste werknemers via hun werkgever extra pensioen kunnen opbouwen.
Schaf de AOW af en stort de betaalde premie in het pensioenfonds van de werknemer die de AOW premie betaald heeft.
Degene die nu AOW ontvangen, maar er nooit of nauwelijks voor betaald hebben, blijven uitkeren totdat ze er geen gebruik meer van maken.
Financiering kan door de reeds beschikbare pot van 26 miljard hiervoor aan te wenden en het verkopen van staatseigendommen.
Er was een nieuwspoll op RTL4.
De stelling was: Rijke ouderen moeten flink meebetalen aan de AOW.
Eens: 55%
Oneens: 45%
Aantal stemmen: 3286

Het blijft het land van de afgunst.

10 REACTIES

 1. Behalve diefstal lijkt de casus ook op de christelijke parabel over de werkers van het elfde uur: volgens die parabel zou de werkgever (de staat ?) volkomen vrij zijn aan hen hetzelfde loon te betalen als aan diegenen, die de hitte van de dag hadden moeten verdragen. Juridisch kan dat wellicht zo zijn, maar is het ook moreel ?

 2. en de SER bestaat uit vakbonden die in totaal 25% van alle werkenden als lid hebben en door de staat in leven worden gehouden, de "werkgevers" die namens allerlei vage overkoepelende- en gedwongen organisaties daar ziten en dus ook niemand vertegenwordigen zodat hier de staat en de staat met de staat onderhandelen, zoals gebruikelijk in de DDR.

 3. [3] en ik denk dat de staat en de staat het wel eens worden met de staat.

 4. [2] Ja, dat is moreel wanneer vrije mensen dat, vooraf, vrijwillig afgesproken hebben. (zoals in Matt. 20 1-15)

  Dat is echter immoreel, wanneer de staat – die helemaal de werkgever niet is – met geweld mensen gaat beroven, om achteraf iedereen die z’n loon aan andere dingen heeft uitgegeven te gaan nivelleren met hen die gespaard hebben.

 5. ik ken een flink aantal aow-ersw die geen of een klein pensioen hebben. Zij vinden het terecht dat de "rijke" aow-ers premie gaan betalen. Het lijkt heel sociaal; graaf je wat dieper dan is dat gevoel gelijk weg. Waarom hebben zij minder. Een aantal is gescheiden en moet dus een deel van het pensioen afstaan aan de ex-partner; een aantal hebben een flink deel van hun arbeidsjaren in een uitkering gezeten en in die tijd niets opgebouwd; blijven over degenen die het toen niet nodig vonden om zelf iets te regelen. Mijn ouders/schoonmoeder hebben hard moet werken in hele gewone banen; zijn nooit echt rijk geweest. Zij hebben wel gespaard voor later (dat is voor hen nu). Waarom moeten zij nu inleveren voor hen die zelf die moeite niet genomen hebben.
  Veel "arme" aow-ers stellen dat ze nooit de kans hadden om te sparen.
  Hoe konden die anderen dat dan wel?

 6. [7] Bovendien is bij de invoering van de AOW "beloofd" (=contract) dat de AOW voor iedereen, arm of rijk, hetzelfde zou zijn.
  Als "rijke" mensen daar nu weer van moeten afstaan, is dat het zoveelste bewijs van de onbetrouwbaarheid van de overheid.

 7. Eenieder die op vakantie ging (al was het maar op een camping) had kunnen sparen.
  Maar tegenwoordig zijn we al aanbeland in een toestand waarin mensen een luxe als vakantie als een "verworven recht" gaan bestempelen. Tja …

Comments are closed.