Als gevolg van de vergrijzing zijn in een aantal landen van Europa, waaronder Nederland de discussies opgelaaid om de pensioenleeftijden opgehoogd van 65 naar 67. In sommige landen zijn daar al concrete stappen gezet in die richting. De oorzaak is de vergrijzing van de geboortegolfgeneratie.

De geboortegolfgeneratie werd tussen 1945 en 1965 geboren als gevolg van de economische welvaart en voorspoed die de naoorlogse wederopbouw vergezelden. Deze generatie heeft haar invloed zeer laten gelden in de jaren 60 en daarna. Te beginnen met de socialistische revolutie vanaf 1968 en de uitbouw van de verzorgingstaat. Daarbij behoorde dus ook de verdere verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd onder werknemers via de VUT-regelingen.

Nu blijkt het een groot probleem te zijn met de pensionering van deze werknemers, omdat het natuurlijk onbetaalbaar is geworden, dus worden deze regelingen consequent afgebouwd. Met de AOW is er een probleem, omdat deze niet gefinancierd is uit opgebrachte gelden, maar dit een omslagsysteem vertegenwoordigt. Dat wil zeggen mensen die nu werken moeten voor de ouderen betalen, want er is helemaal geen spaarpot opgebouwd door de werkenden in het verleden om deze AOW te financieren. Dit socialistische systeem werkte perfect in de jaren 40 – 90, omdat de gepensioneerden maar een minderheid vormden ten opzichte van de werkenden ca. 1 op 7 in de jaren 50 tot 1 op 3 in de jaren 90. Nu komen we aan de geboortegolfgeneratie toe en het blijkt dat er dan een ratio ontstaat van 1 gepensioneerde op 2 werkenden.

Dit is uiteraard onbetaalbaar en moet worden afgebouwd. In Nieuw Zeeland heeft men een inkomensafhankelijk systeem gemaakt en wordt de AOW als een bijstand voor ouderen beschouwd. In Europa hebben we gekozen, naar nu blijkt, voor een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.

Het beste zou zijn om iedereen te verplichten, werkenden en niet-werkenden tezamen, te sparen voor hun oude dag en niet meer afhankelijk te zijn van welke overheid dan ook voor hun inkomsten. Dit gebeurt al in Chili sinds de jaren 80 en heeft tot een enorm succes geleid, waardoor de Chileense gepensioneerden financieel beter af zijn dan hun westerse lotgenoten, zowel relatief als straks in het algemeen. Het is berekend dat men ongeveer 5% van het jaarlijkse brutoloon moet sparen voor 40 à 45 jaar om een zeer goed pensioen te verkrijgen op 65-jarige leeftijd. In plaats van steeds maar de hand moeten ophouden bij de overheid heeft men dan de kans om zelfstandig en onafhankelijk van de staat van het pensioen te genieten en hoeft men als gepensioneerde of werknemer niet telkens te vrezen voor weer een wetswijziging die aan de waan van de dag beantwoordt of een speelbal wordt van een of andere partij-ideologie, zoals dat voortdurend het geval is met werklozen en arbeidsongeschikten. Bovendien groeit het spaarsaldo, zodat er voldoende liquiditeit aanwezig is voor de benodigde kapitaalinvesteringen, want in plaats het direct te consumeren, zoals dat met ons omslagstelsel gebeurt wordt dit geld rechtstreeks geïnvesteerd in de economie en leidt het tot groei en verdere werkgelegenheid en heeft men geen last meer van aanspraken door eventuele toekomstige geboortegolf-AOW’ers.

www.pensionreform.org
www.globalaging.org/pension…
www.ncpa.org/pub/st/st271/s…‘pension%20chile’
seattletimes.nwsource.com/h…
www.socialsecurity.org/dail…
www.cbo.gov/showdoc.cfm?ind…
news.bbc.co.uk/1/hi/busines…

15 REACTIES

 1. Klinkt goed, die 5%. Maar betalen we nu al niets iets van 20% voor de AOW? En het is natuurlijk een aanzienlijke verbetering met het huidige systeem, maar een verplichting tot sparen klinkt niet erg libertarisch. Laat ze dan liever de hypotheekrente-aftrek vervangen met een "pensioenspaaraftrek" (als je dan toch belasting moet betalen).

 2. De overheid dwingt nu mensen tot het stoppen met werken op hun 65e.. Ik was b.v. een tijdje terug in het zuiderzeemuseum (ik laat de fin. hiervan even buitenbeschouwing)..

  In het snoepwinkeltje werkte een medewerkerster van het museum.

  Ze had jarenlang vrijwillig eerst een Urkse weduwe gespeeld en had nu een parttime baantje gekregen in het snoepwinkeltje.

  Helaas werd ze dit jaar 65.. Ze kon dus oprotten, terwijl ze dat helemaal niet wilde.. Ja, ze kon wel vrijwillig weer aan de slag…

 3. [1] "maar een verplichting tot sparen klinkt niet erg libertarisch"

  Inderdaad. Ik denk dat die verplichting bedoeld is als een "tussenstap" vanuit het huidige volledig overheidsgecontroleerde systeem naar een vrije markt systeem.

 4. [1] Een verplichting tot sparen is juist wel libertarisch, of eigenlijk klassiek-liberaal, want je dwingt mensen om eindelijk voor hunzelf te leren zorgen en voor hun oude dag. Als het eenmaal heeft postgevat in hun gedrag dan kan pas de verplichting worden opgeheven. Dit is onderdeel van een normaal menselijk leerproces (leren = gedragsverandering), waardoor men niet telkens van anderen afhankelijk hoeft te zijn voor hun inkomen. Als je dit systeem niet invoert in Nederland, dan zal men uiteindelijk later via de massa-democratie ervoor zorgen dat iedereen weer moet meebetalen met socialistische programma’s als AOW, WW, WAO, VUT etc. Vervroegd uittreden is ook mogelijk, maar dan via een eigen opgebouwd vermogen.

 5. [3] Precies Hubert, het is juist een ideale tussenstap tussen het huidige collectivistische stelsel en de al in gebruik zijnde libertarische oplossing daarvan.

 6. [4]
  Goed punt, en het is absoluut een grote verbetering met het huidige systeem. Maar we kunnen ook tegen de mensen zeggen dat 65-plussers gewoon in de bijstand komen als ze niet zelf hebben gespaard, zoals het voorbeeld van Nieuw-Zeeland dat je al gaf. Met de verplichting om te werken als er werk beschikbaar en men arbeidsgeschikt is. Zelfs al zou de helft van het huidige aantal 65 plussers, dus ongeveer 1,250,000 van de 2,500,000 een bijstandsuitkeringen ter hoogte van de helft van het BNP per hoofd van de bevolking zou krijgen (ongeveer 25,000 dollar), zou de totale belasting 3,9% van het BNP zijn. Nog altijd minder dan 5%, en dan neem je aan dat 50% van de 65 plussers absoluut arbeidsongeschikt zou zijn. Maar of je het politiek kunt verkopen om 65 plussers in de bijstand te parkeren, is weer wat anders.

 7. [6]
  Even voor de duidelijkheid het BNP per hoofd van de bevolking is 25,000 dollar, en ik bedoelde de helft daarvan als bijstand (wat hoger is dan de huidige bijstand).

 8. Er is geld voldoende om iedereen desnooods met zijn 55e op pensioen te sturen. Echter: de staat is deze gelden voornamelijk aan het wegschijten aan het buitenland en de buitenlanders. Derhalve moet de voornamelijk autochtone (belasting)slaaf langer blijven doorwerken opdat de staat vervolgens deze slaaf langer kan blijven taxen om vervolgens deze ge-inde gelden langer te kunnen blijven wegschijten naar het buitenland en de buitenlanders.

  Ik ben er van overtuigd dat wij het nog gaan meemaken dat de 50 urige werkweek weer terug komt alsmede kinderarbeid! Uiteraard & uitluitend voor autochtone kinderdertjes opdat de staat deze kindertjes weer ruimschoots kan taxen om vervolgens deze ge-inde gelden weer weg te schijten aan het buitenland & de buitenlanders.

  Het wegschijten van onze gelden aan het buitenland heeft namelijk voor de Nederlandse staat vele ‘voordelen’ namelijk:

  – het komt enorm humanitair over
  – het voorkomt dat ontvangers van deze gelden, wat vaak ook westerse landen, (EC) moeilijke vragen gaan stellen omtrent het ‘democratische’ gehalte van staat Nederland.
  – allerlei regenten en andere nomenclatura figuren kunnen weer een mooi & goedbetald baantje claimen in de VN, Unctad, de EC, Unicef, Wereldbank, Commissie Such & Such..!

  Verzin het maar!!

 9. [6] Mee eens. Ik ben ook niet weg van het Nieuw-Zeelandse systeem. Het is meer een noodgreep dan een permanente oplossing. Bovendien hou je mensen afhankelijk van de overheid. Daarom heeft het Chileense model mijn voorkeur.

 10. [2] Dat is ook het ideale van het Chileense model. Niemand is verplicht om op 65-jarige leeftijd met pensioen te gaan. Ik ken veel mensen die nog actief zijn op hun 80e. Er moet sowieso eens een einde komen aan de rigiditeit van het socialistische denken in dit land. Men zit behoorlijk vastgeroest in de sfeer van de jaren 70 en dat is funest voor de Nederlandse economie.

 11. Heren, even een vraag die zijdelings met dit onderwerp te maken heeft.
  Ik las ergens dat ambtenaren geen aow
  premie betalen maar wel aow ontvangen.

  Dit is toch niet waar hè.

 12. [11] Anita, dat was vroeger wel zo, maar dat is sinds de jaren 80 niet meer het geval. Ambtenaren moeten net als iedereen belasting en AOW betalen. Vroeger was dat natuurlijk een walgelijke situatie, enerzijds genoten de ambtenaren AOW, zonder daarvoor te betalen en anderzijds hoefden zij niet te vrezen voor ontslag. Het enige wat nu nog veranderd moet worden is dat de wachtgeldregeling voor ambtenaren wordt afgeschaft en zij ook gelijkgesteld worden met de rest van de bevolking.

 13. [12] Dat is natuurlijk onzin: aangezien het loon van ambtenaren volledig bestaat uit belastinggeld, betekent dit dat ambtenaren per definitie nul belasting betalen. Rothbard had dit feit al eens beschreven, kan nu niet meer vinden waar.

 14. [10] leuk, hoe oud ben jij, ook niet met je 15 e als stratenmaker begonnen [10]

Comments are closed.