Het aantal doden in het verkeer in ontwikkelde landen is 390 keer zo hoog als het aantal doden door internationaal terrorisme.

Dit hebben researchers van de Otago Universiteit in Nieuw Zeeland onder leiding van Nick Wilson kunnen vaststellen. Ze hebben daarvoor 29 landen bestudeerd met gegevens van de OECD en het Amerikaanse State Department.
Alleen al in Amerika stierven in 2001 elke 26 dagen dagen evenveel personen door verkeersongelukken als bij het totale World Trade Center drama op 11 september.

De researchers wijzen op de grote emotionele, politieke en economische gevolgen van terrorisme maar wijzen er toch ook terecht op dat het wel goed is om dat alles in de juiste verhoudingen te zien.

Vooral politici maken enorm veel gebruik van de angst voor terrorisme om hun eigen macht te vergroten en de vrijheid van de burgers te beperken.
Het lijkt er op alsof iedereen ingeschakeld moet worden om een terroristenjager te worden. “Alle Ogen Helpen” is de slogan in de nu lopende publiekscampagne in Amsterdam en Rotterdam. Posters, folders, advertenties in kranten en omroep en TV. Allemaal waarschuwen voor terroristische dreigingen en verdachte situaties.
Ondertussen zijn op allerlei plaatsen camera’s geplaatst die al mijn bewegingen volgen. Ik begin in iedereen met een rugzak een potentiële terrorist te zien!

Zou er niet veel meer nut te behalen zijn door meer aandacht en geld te besteden aan het 390 keer groter aantal doden in het verkeer?
En zeker is het belangrijk om veel nuchterder het gevaar voor terroristen te zien in de juiste verhouding tot andere gevaren, paniek te vermijden, en de politieke poeha te doorzien.

21 REACTIES

 1. Zeker een goed punt, maar ik zou de overheid liever niet nog meer laten bemoeien met zelfs het verkeer. En als het aankomt op het aanwakkeren van de hysterie over terrorisme, kan "deze site" er vaak ook wat van.

 2. Ik rijd al 26 jaar schadevrij auto in dit land. De meeste ongevallen komen volgens mij door onvoorzichtigheid, onervarenheid, onoplettendheid, piraterij en bezopen verkeersmaatregelen.
  Die overdreven aandacht van politie en justitie voor verkeer EN terrorisme is misplaatst.

 3. Een beter plan zou zijn om een campagne "Alle Ogen Helpen" te starten waarin de burgers misbruik, overreguliering, vriendjespolitiek, melagomane plannen en onverantwoorde uitgaven van de staat kunnen melden.

 4. "Alle ogen helpen". Het lijkt mij so-wie-so goed als de mensen hun ogen eens goed gingen gebruiken in zowel letterlijke als figuurlijke situaties!

  Voorts neem ik nu even van je aan, Hub, dat je met meer geld besteden aan het probleem níét bedoelt: méér belastinggeld innen van de burgers. Bedoel je soms een herverdeling van het al geïnde belastinggeld? B.v. minder naar ‘vredesmissies’ en meer naar verkeer?? Of had je iets anders in gedachten?

 5. Er zijn wel duizenden maatregelen genomen om het aantal verkeersdoden te minimaliseren. Door overheid en automobielindustrie. Daar komt bij dat iedereen in het verkeer zijn best doet een ongeluk te vermijden.
  Zo moet ook opgetreden worden tegen terrorisme. Een paar onschuldige voorbijgangers blijken nietsontziend rampen te willen veroorzaken.
  Niemand wil toch dat zijn kinderen toevallig in die bus zitten, of op die markt een ijsje staan te eten, om vervolgens moedwillig in flarden te worden opgeblazen?
  Terecht dat overheden hier tegen optreden.
  Wie weet, wat er zo al voorkomen is.
  Verder kun je die getallen niet zomaar naast elkaar zetten: het aantal dagelijkse verkeersdeelnemers overtreft zeer vele malen het aantal terroristen (gelukkig wel).

 6. [5]
  Die terrorisme-dreiging is een BIG scam
  van BIG media en BIG government (om
  BIG brother verkocht te krijgen).

  In verhouding bekeken valt de terrorisme-dreiging goed mee (zoals Hub al aangeeft)…je hebt in Nederland en Europa een heel wat grotere kans om te sterven aan een insektenbeet of het loodje te leggen na uit te glijden in je bad of "per ongeluk" neergeschoten te worden door een agent dan opgeblazen te worden door een terrorist.

  Die indruk krijg je natuurlijk niet als je afgaat op de mainstream-media.

  Als er wat gebeurd , wordt dat door de mainstream-media geweldig uitvergroot : eindeloze herhalingen van de beelden,eindeloze analyses van "deskundigen", voorpaginanieuws enz…

  en als er niks gebeurd, verzint men wel wat : de verslaggeving over het
  terrorisme is een lange opsomming van hoaxen, "rumors" die achteraf onjuist bleken enz…

  Op die manier wordt een sfeer van angst gecreëerd waarvan de politiek gretig gebruik maakt om een heleboel dwangmaatregelen die ze al lang in hun la zitten hadden, te implementeren.

  Prima voorbeeld in Nederland is de ID-card…al heel lang wilden politici zo’n ausweiss invoeren…de terrorisme-dreiging bood hun plots het perfekte alibi…

  "They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety." (Benjamin Franklin)

  Groetz,

  Cincinnatus.

 7. [5] Maar die maatregelen gaan vrijwel altijd over de rug van onschuldige burgers, zij mogen ervoor betalen middels verdere invasie van de overheid in het priveleven of middels extra contributie richting de staatskas.

  De identificatieplicht die sinds 1 januari 2005 is ingevoerd is een prima voorbeeld hiervan. Een tijdje geleden stond in de krant dat er al ruim 40.000 bekeuringen waren uitgedeeld vanwege het niet kunnen tonen van een id-bewijs. Die 40.000 zijn echt geen zware criminelen of terroristen, maar vaak gewone burgers die naast de bekeuring voor een kleine overtreding ook nog eens getrakteerd worden op een extra boete omdat ze bijvoorbeeld het id-bewijs per ongeluk thuis hebben laten liggen.

  Zelfs al zou op elke hoek van de straat een camera hangen, iedereen gechipt is en daarmee 24/7 gecontroleerde samenleving, etc dan nog kan de overheid niet garanderen dat er geen terroristische aanslag wordt gepleegd nederland.

  Dan neem ik liever dat extra risico om slachtoffer te worden van een terroristische aanslag en te leven in vrijheid. Dat liever dat leven in een "big brother" samenleving waar een onrealistische angst voor terrorisme regeert.

  In mijn opinie begint (danwel is) terrorisme dezelfde richting op aan het gaan als het milieubeleid, de burger mag er voor betaling zowel in geld als in beperking van zijn/haar vrijheden door allerlei maatregelen en de uitkomsten zijn twijfelachtig…

 8. Ik heb jaren geleden in enkele totalitaire politiestaten gereisd in het vroegere oostblok. Ik kan mij niet heugen dat alle toezicht op het dagelijks leven erg veel veiligheid met zich mee bracht.

 9. [1] [4] Ik haakte slechts in op het feit dat er ten opzichte van 1 terrorist-dode 390 verkeersdoden zijn.
  Twee los van elkaar staande zaken.
  Daarbij dan de vergelijking van de omgekeerd evenredige aandacht, geld en paniek die aan elk van die zaken wordt besteed.

  Ik zou een "evenredige" besteding logischer vinden. Kenmerkend voor de sfeer in onze maatschappij is, dat velen dan onmiddellijk automatisch denken dat de "overheid" meer aan iets zou moeten doen.
  Als er een probleem, of iets te wensen is, dan moeten "ZE" dat oplossen. En de politici hebben bereikt dat zij automatisch die "ze" zijn!

 10. Moet ik hieruit concluderen dat de overheid die terroristen dan maar niet moet vervolgen, tegenhouden, opsporen?
  Over het ‘hoe’ kan men twisten, maar dat de overheid hier een plicht heeft lijkt mij zonder meer duidelijk.

 11. Hmm…..Ik lees helemaal onderaan vrij genuanceerd
  "Volgens de wetten der wetenschap zal 50% van u nu ook van de stoel vallen, maar dan van het lachen…
  De overige 50% kunnen alles over de Illuminaten te weten komen door op onderstaande (Engelstalige) link te klikken"

  Ik denk toch dat ze wel weten wat er geschreven wordt…

 12. [12] Zeer zeker niet, maar wat mij opvalt en in zekere mate irriteert is dat veel van die maatregelen tegen het "terrorisme" niet (alleen) deze doelgroep treft maar eerzame burgers, het komt op mij over dat de overheid gewoon niet weet wie de terroristen zijn en maar met hagel in het rond schiet in de hoop dat een deel ervan het gewenste doel treft.

  Of moet de oorzaak gezocht worden in het feit dat de overheid zijn eigen burgers niet vertrouwd???

 13. Als auto-ongelukken 400 meer levens kost, dan zou je toch kunnen stellen dat terrorisme werkelijk een verwaarloosbaar probleem is.
  De aandacht voor terrorisme is gewoon een mode verschijnsel, en wel bij gebrek aan beter.
  Er moet altijd een vijand zijn van de huidige machthebbers, bestaansrecht overwege.
  En zelfs libertariers trappen erin, door terrorisme serieus te nemen.
  Waarschijnlijk worden die paar moorden door terroristen juist veroorzaakt door al de aandacht die vanuit de politiek gegeven word aan het niet betsaande probleem terrorisme.

 14. [12] Beek,

  Van de regerende kliek verlang ik absoluut niets behalve dat ze ophoepelen.

  De maffiosi , rovers en criminelen die
  de staten-generaal en regering bevolken moeten niemand tegenhouden,niemand beschermen en niemand vervolgen…

  Die lui hebben de afgelopen 60 jaar ruimschoots bewezen onbetrouwbaar, leugenachtig, corrupt,vrijheidshatend, roofzuchtig, asociaal en tyranniek te zijn…het is wel geweest.

  De enige dienst die zij Nederland zouden kunnen bewijzen, is zich onmiddellijk volledig terug te trekken uit het publieke leven en zich voor de rest van hun bestaan totaal te onthouden van elke inmenging in het
  maatschappelijke leven (bijv door zich zoals sommige middeleeuwse vorsten terug te trekken in een zeer streng klooster).

  Dus dat gedoe van "de regering moet ons beschermen"…nou nee…deze regering, dit parlement en deze politieke partijen moeten weg..verder niks…hun ideologie deugt niet, hun beleid deugt niet en zij deugen niet…weg , niks meer en vooral ook niks minder en liever gisteren dan vandaag.

  De enige legitieme funktie van een overheid is wat mij betreft de bescherming van "life, liberty and property" maar een overheid die meer
  dan de helft van je inkomen steelt,
  eigendomsrechten totaal heeft uitgehold (je mag je huis niet eens verven in de kleur die je wil), die
  mensen het fundamentele recht op zelfverdediging ontneemt, die de afgelopen decennia letterlijk duizenden en duizenden wetjes en regeltjes heeft ingevoerd die de vrije
  beschikking over lijf en goed ondermijnen en onmogelijk maken,is
  volstrekt niet geschikt om ons te beschermen tegen "terroristen".

  De verdediging van "life, liberty and property" aan deze Haagse rovers toevertrouwen is Marc Dutroux inhuren als kinderoppas.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 15. Wat ik ook nogal frappant vind is dat "president" Blair van het Verenigd Koninkrijk het ineens noodzakelijk vond om de terreurwetgeving aan te scherpen met (onvoorstelbaar dure) ID-cards en een nieuwe wet die het zou toestaan om "verdachten" (zeg in deze context maar gerust onschuldige-misschien-verdachten) voor 90 dagen vast te houden om een aanklacht te kunnen verzinnen voordat ze een rechter zouden zien. Het vreemdste hieraan vind ik dat Engeland al jaren met ernstige aanslagen van de IRA heeft gekampt en het gek genoeg nooit nodig of nuttig heeft gevonden deze maatregelen in te voeren. Maar 1 geslaagde aanslag door een paar moslimterroristen (waarvan je je nog mag afvragen of deze plaats hadden gevonden indien Blair niet bevrijdertje wilde gaan spelen in Irak), en ineens zijn dit soort ernstige ingrepen noodzakelijk. Dat er inmiddels al een onschuldige was neergeknald door de politie, en dus eigenlijk wel bewezen is dat ook de veiligheidsdiensten geen 6de zintuig hebben bij het detecteren van verdachten (laat staan schuldigen), mocht niet deren. En dat al jaren voor deze aanslag de geheime diensten vrijwel iedere bevoegdheid onder de zon hebben gekregen om in feite alles en iedereen te bespioneren, en dat vrijwel iedere vierkante cm (of inch) van het VK door camera’s wordt opgenomen, heeft niet veel geholpen. Hoe ver zouden ze nog willen gaan voor een "betere" "veiligheid"? Het antwoord wil ik niet eens weten. Niet als het ook in de praktijk gebracht wordt. Het nieuws van vandaag was dan ook dat de AIVD (nog?) meer gegevens mag opvragen bij het opsporen van "terrorisme", en dat het hosten van een anonieme website onmogelijk wordt. Voelen we ons al veilig? Of is "veilig" Orwelliaans Newspeak voor "iedereen onder totale controle van de Staat"?

 16. [19]
  Maar, gegeven de huidige situatie (en een andere hebben we nu niet), is het van twee-en 1:
  1. De overheid treedt niet op tegen terroristen. Grote kans op een volksopstand. Tenzij premiejagen en zelfdefensie snel worden ingevoerd.
  2. De overheid treedt wel op tegen terroristen, juist omdat de burgers verder weinig mogen doen.
  Burgers vastbinden en ze vervolgens niet willen beschermen, dat kan natuurlijk niet.
  Burgers ontbinden zou ook een oplossing kunnen zijn,..inderdaad..
  Tja…

Comments are closed.