Tijdens het lezen van de website van Ayn Rand Instituut kwam ik een leuk artikel tegen over het bestaansrecht van Israël. Ik ben gelijk maar zo vrij geweest om deze even snel, speciaal voor Vrijspreker.nl te vertalen.

Waarom gerechtigheid aan de zijde van Israël staat.

Op het moment dat opnieuw een zelfmoordbom in Israël is ontploft waarbij er in een schoolbus 19 mensen de dood hebben gevonden en tientallen gewonden zijn gevallen en Hamas de aansprakelijkheid voor dit tragische geval claimt, blijven Amerikaanse beleidsmakers nog steeds volharden in een tweezijdige diplomatische oplossing.

In de laatste 18 maanden hebben de zes miljoen Israëliërs 12.480 terroristische aanvallen te verduren gehad. Ze hebben meer dan 400 slachtoffers moeten begraven. Dit is statistisch gezien over de gehele bevolking, 6 keer meer dan wat de Verenigde Staten op 11 september te verduren heeft gehad. Toch, als een weerzinwekkend gevolg van onrechtvaardigheid, wordt Israël nog steeds door de Verenigde Staten onder druk gezet om concessies met Yasser Arafat (de bron van deze terroristische acties) te maken. Op de lange termijn betekent dit dat Israël onder druk wordt gezet om hun eigen bestaansrecht op te heffen.

We moeten Israël’s recht, het ondernemen van militaire acties om zichzelf te verdedigen tegen haar vijanden, steunen. Israël is moraal en militair Amerika’s infanterie in de oorlog tegen het terrorisme. Als Amerika door Arafat’s retoriek is overgehaald, en hem toe staat om door te gaan met het dreigen naar Israël toe, zal onze eigen campagne tegen terrorisme hypocriet worden en zal uiteindelijk ook mislukken.

Bekijk de feiten en oordeel zelf:

De Israëliërs en de Palestijnen zijn elkaar, op moreel gebied, niet gelijkwaardig.
Israël is het enige vrije land in een regio die gedomineerd wordt door Arabische monarchieën, theocratieën en dictators. Het zijn alleen de Israëliërs – Arabieren en joden – die genieten van hun recht op meningsuiting, het bekritiseren van hun overheid, het publiceren van particuliere kranten en het vormen van politieke partijen. Wanneer Arabische overheden de meeste basisvrijheden voor hun eigen bevolking achterhouden, is het tegen de goede zeden als zij zeggen dat Israël de Palestijnse rechten overtreden. Alle Arabische burgers die echt bezorgd zijn met de mensenrechten van Palestijnen zouden allereerst moeten zorgen dat hun despotische leiders worden verdrongen en dat ze het principe van de vrije samenleving leren kennen welke in Israël gemeengoed is.

Al sinds de stichting is Israël altijd al het slachtoffer geweest.
Sinds de stichting van Israël in 1948, heeft het al vijf keer, alleen ter verdediging, een oorlog moeten voeren tegen in totaal 22 vijandige Arabische dictators. Bovendien is het herhaaldelijk aangevallen door Palestijnse terroristen. Arafat is verantwoordelijk voor het kidnappen en vermoorden van Israëlische schoolkinderen, de kapingen van vliegtuigen en de autobommen en groepsmoorden van duizenden Israëlische, Amerikaanse, Libanese en Palestijnse burgers. Vandaag de dag sponsort hij ook terreurgroepen als Hamas, Islamic Jihad en de Al Aksa brigade.

Het land dat Israël “bezet” houdt, werd ingenomen in een oorlog die begonnen is door zijn Arabische buren. Zoals elk slachtoffer van agressie, heeft Israël het morele recht om controle uit te oefenen op zoveel land als nodig is om zichzelf te vrijwaarden tegen volgende aanvallen. De Palestijnen willen dat Israël vernietigd wordt terwijl Israël gewoon met rust gelaten wil worden. Als er ook maar één morele fout bij Israël ligt, dan bestaat het uit zijn tegenzin om nog sterkere militaire acties te ondernemen. Als het correct is, dat Amerika schuilplaatsen van Al-Qaeda in Afghanistan bombardeert, dan is het ook correct dat Israël een gelijkwaardig recht heeft om terroristische schuilplaatsen in bezet gebied te bombarderen.

Haat tegen Israël en de Verenigde Staten, is haat tegen de westerse waarden.
Net zoals de oorlog van Amerika tegen de Taliban en Al-Qaeda is, is het Arabisch-Israelische geschil is een conflict tussen tegenstrijdige filosofieën. Aan de ene kant heb je mysticisme, middeleeuws tribalisme, dictators en verschrikking. Aan de andere kant heb je de krachten van de rede, individualisme, kapitalisme, civilisatie. Arafat en z’n sympathisanten haten Israël om dezelfde reden dat Osama bin Laden met zijn sympathisanten Amerika haten. Namelijk, om het omarmen van seculaire westerse waarden. Geen vredesproces is mogelijk met zulke vijanden. Dit is geen ethisch gevecht tussen joden en Arabieren, maar een moreel gevecht tussen mensen die individuele rechten om vrij te zijn waarderen en degenen die dat niet doen. De Arabieren die individuele vrijheid waarderen vormen een vijand tegen Arafat’s regime en verdienen het om omhelst te worden door Israël. De joden die de individuele vrijheid niet waarderen verdienen het om veroordeeld te worden door Israël

Israëliërs hebben het recht op het land.
Alleen Israëliërs hebben het morele recht om in het betreffende gebied een overheid te bouwen. Niet op ethische en/of gelovige gronden, maar gewoon vanwege een rationeel principe. Alleen een staat gebaseerd op politieke en economische vrijheden heeft een moreel bestaansrecht. In tegenstelling tot dat wat de palestijnen willen: Er kan geen recht bestaan tot het stichten van een dictatorschap.

De rechtmatige eigenaren van specifieke stukken grond, de oprichters van Israël, hebben (zoals ook de oprichters van de V.S.) het recht op het land vanwege de simpele reden dat ze het hebben ontwikkeld. Zij waren namelijk in eerste instantie gearriveerd op een troosteloos en dun bevolkte regio waarna zij de moerassen afvoerde, de woestijn irrigeerde, gewassen lieten groeien en steden bouwden. Ze werkten op ongeclaimt of door hun zelf gekocht land. Ze introduceerde industrieën, kunstgaleries, universiteiten en het concept van individuele rechten. De Arabieren die hun land hadden verlaten om zo de militaire strijd tegen Israël te beginnen hebben daarmee hun recht tot eigendom vergooid. En als er ook maar één vredelievende Arabier bestaat die zijn recht tot op een specifiek stuk land wil opeisen, moet hij zich wenden tot een rechtbank in Israël die, in tegenstelling tot Arabische autocratieën, een onafhankelijke en objectieve jurisprudentie heeft die wel principiële eigendomsrechten erkend.

Palestijnen zijn geen vrijheidsstrijders.
De Palestijnen willen niet een staat om hun vrijheid te garanderen maar om de dictatoriale Arafat’s Palestijnse Autoriteit (PLO) te laten regeren. Arafat’s ‘politie’ onteigent brutaal particulier eigendom en laat andere oppositionele meningen het zwijgen opleggen door radio en TV stations plat te leggen. Systematisch arresteren, martelen en vermoorden ze individuen die er een andere mening erop na houden. Het benoemen van militante Palestijnen tot ‘vrijheidsstrijders’ – die hun eigen volk onderwerpen, doelbewust kinderen in de straten vermoorden of die dit geweld alleen maar aanmoedigen – is een rare perversie.

Palestijnen hebben steeds consequent naar manieren gezocht om de staat Israël te vernietigen.
In 1947 kregen de Palestijnen een aanbieding van de V.N. om een staat te stichten, die zelfs groter was dan wat ze eisten. Dit hebben ze afgewezen. In plaats daarvan deden ze mee in een oorlog om Israël van de kaart te vegen. Vandaag de dag is deze vijandigheid alleen maar groter geworden. Een voorbeeld: in een openbare preek op televisie sprak een Palestijnse Imam: “Als Allah het wil, wordt deze onrechtvaardige staat van Israël verwijderd”. Palestijnse lesboeken zitten vol met verachtelijke, antisemitische propaganda. Zoals ook een specifieke paragraaf van een dergelijk vijfde klas Arabisch lesboek zegt: “De Jihad tegen de jood is de religieuze plicht van elke moslim, man of vrouw”.

Een Palestijnse staat onder het gezag van Arafat zal een terroristische basis betekenen.
Een Palestijnse staat met aan het hoofd Arafat zal een startbaan en een trainingsgrond betekenen voor terroristische organisaties met als aanvalsdoel niet alleen Israël maar ook de Verenigde Staten. Het dwingen van Israëliërs tot het accepteren van een Palestijnse staat onder het bewind van Arafat is ongeveer hetzelfde als het dwingen van Amerikanen tot het accepteren van een staat ter grote van Mexico gelegen 25 kilometer naast New York City, welke onder gezag staat van Bin Laden. Zolang de Palestijnen nog agressiviteit voorstaan, zouden ze niet toegelaten mogen worden tot het vormen van een eigen staat.

Arafat’s loze woorden zullen het leven van zijn terroristische slachtoffers niet herstellen. Niet gisteren en ook niet vandaag.
Geen retoriek van Arafat kan het feit veranderen dat hij een vrijheidshater is en een vernietiger van levens van onschuldige slachtoffers. Veronderstel Osama bin Laden, die door Amerikaanse diplomaten wordt verleid om te zeggen: “Wij veroordelen acties die Amerikaanse burgers tot doel hebben, vooral de laatste in New York, evenzeer veroordelen we ook de gruwelijkheden die worden/zijn gepleegd door Amerikaanse occupationele militairen tegen de Talibanse burgers in Kandahar, Shah-i-Kot en Tora Bora”. Zal er een weldenkend iemand zijn, die hierbij oproept tot een onmiddellijke terugtrekking van troepen uit Afghanistan en de creatie van een Talibanse staat, met aan het hoofd bin Laden, gelegen naast Amerika? Zo niet, waarom wordt van Israel dan verwacht om dit soort zelfmoordachtige acties wel te doen?

Amerika moet, voor haar eigen belang, Israël de ruimte geven om zichzelf te verdedigen.
De groeiende druk op Israël om met Arafat te gaan onderhandelen komt van een ongedisciplineerde, waan-van-de-dag mentaliteit. Overgave aan de afpersing, welke de “land-voor-vrede” participanten onderschrijven, is zeer immoreel en onpraktisch. In de land-voor-vrede versie van 1938 tijdens Nazi Duitsland werd aan Duitsland de mogelijkheid geboden om Tsjecho-Slowakije over te nemen om zo de Arische mensen hun thuisland te geven. Het resultaat was dat Hitler gemotiveerd werd om een Wereld Oorlog te beginnen.

Het Arabische-Israelische conflict kan een repetitie zijn voor een groter conflict over de gehele wereld. Als Amerika nu stopt met het wraak nemen tegen Arafat, de vader van het internationale terrorisme, hoe kan het dan ooit de wraak tegen onze eigen vijanden rechtvaardigen? Als we Israël dwingen om Arafat te accepteren, zullen we tegen de gehele wereld het beeld scheppen dat terrorisme ook de Verenigde Staten tot de knieën kan krijgen.

We moeten zo snel mogelijk onze overheid laten inzien dat er maar één manier is om een langdurige vrede te krijgen in het Midden Oosten. Namelijk door het principe van de vrije maatschappij hoog houden, en begrip op te brengen voor de Israëlische vergeldingsaanvallen tegen terrorisme.

Dit artikel is geschreven door Yaron Brook en Peter Schwartz. Yaron Brook is de manager en Peter Schwarz de voorzitter van de raad van bestuur van het Ayn Rand instituut in Irvine, Calif. Het instituut promoot de filosofie van Ayn Rand (de auteur van Atlas Shrugged en The Fountainhead).

Vertaling door Mike Madison.

69 REACTIES

 1. [30]
  De Palestijnse kwestie is slechts een schijnbaar ligitieme vlag waaronder die strijd gevoerd wordt, maar niet de reden.
  Zoals destijds apartheid niet de reden van de strijd tegen Zuid-Afrika was, wel een handig handvat, maar het feit dat men dit strategisch gelegen land met zijn rijkdommen wilde losweken van het westen (Amerika) en inlijven bij het communistische kamp (Sovjet-Unie).
  De vele ‘verontrusten’ over de misstanden vormen hierbij een handig hulpmiddel.

 2. Kijk, laten we het simpel houden. Waar zal je als bijv een homo de meeste kans tot steniging hebben. Is dat in Israel? Of is dat in Palestina? Of als een vrouw wilt scheiden van haar man, waar gaat dat het makkelijkst? Is dat in Palestina of in Israel? Wanneer je een bepaalde buitenlandse vlag wilt opsteken, bijv de amerikaanse, waar gaat dat het makkelijkst? In palestina of in Israel? Waar zou je het eerst een scheiding van kerk en staat kunnen vinden? In Palestina of in Israel. Etc Etc

 3. [27]
  Sterk argument, of toch niet.

  http://www.israel-palestina
  Van dezelfde web-site.

  [32]

  Waarom moeten homo’s gestenigd worden ?

  Op deze manier wordt het libertarisme toch aardig in zijn hemd gezet, sterker nog, belachelijk gemaakt.

 4. [33] Ik herrinner me geloof ik niet dat ik zei dat homo’s gestenigd moeten worden. Het enigste wat ik vroeg was waar een homo de meeste kans heeft om gestenigd te worden. Is dat in Palestina of in Israel? Waar heb je eigelijk de meeste kans om uberhaubt gestenigd te worden? Palestina of Israel?

 5. [3] het is hier wel goed geregeld.
  Tenminste als je het vergelijkt met de rest van de wereld

 6. [32]
  Mike Madison,

  Of je als homo gestenigd wordt in Palestijns gebied weet ik niet, maar als je wilt scheiden als Joodse vrouw in Israel wordt dat erg lastig. Je zult dan namelijk toestemming moeten krijgen van je man en van een Joodse rabbinale rechtbank. In Israel is het familierecht aan de religieuzen toevertrouwd en een burgerlijk huwelijk bestaat niet. Dus als we het hebben over scheiding van kerk en staat, zou Israel nog wel eens tegen kunnen vallen. En dan hebben we het wel over een land met een ontwikkelde bevolking, en niet de Palestijnen die slechts weinig ontwikkeling hebben genoten.
  Net zoals de orthodoxe Joden in Israel gelijke politieke "rechten" (ter democratische onderdrukking van anderen) hebben als de seculieren, hebben de Palestijnse orthodoxen dezelfde "rechten". Liever wordt ik door niemand onderdrukt, maar als we bepaalde groepen mensen geen politieke invloed willen geven omdat ze anderen zouden onderdrukken, geldt hetzelfde voor de vele politieke partijen in Israel (en Nederland). Als we een ideale liberale staat zouden hebben waarin niemand wordt onderdrukt, maakt het ook weinig uit of die Palestina of Israel, or beide heet. Maar in de praktijk is noch Israel, noch Palestina een ideaal vrije samenleving. Blijkbaar wil de overgrote meerderheid van Palestijnen liever minder, maar gelijke rechten in Palestina, dan ongelijke rechten in Israel. Wellicht hopen ze eerst hun onafhankelijkheid te krijgen, en daarna vrijheid. Maar de Israeli’s hoeven in ieder geval niet in Palestina te wonen, dus mocht het mis gaan, hebben zij er geen last van.

 7. [37]
  P.S.

  Als het argument van welk land vrijer is bepaalt dat een land een ander land mag overheersen, zijn we voorlopig wel even bezig met (wereld)oorlog voeren. En met eindeloos discussiëren over welk land het vrijste is en dus het "recht" heeft om de rest van de wereld welwillend te bezetten, en (in het geval van Israel) te koloniseren.

 8. [28]
  Arabieren spreken een zelfde taal, ze hebben een gelijkende cultuur, en delen voor een groot deel (op hoofdlijnen) een religie. Hoezo zou het concept van een Arabisch volk of een Arabische cultuur een westerse uitvinding zijn? En je begon zelf erover dat "alle Arabieren" het zogenaamd eens waren met de oprichting van Israel. Dat de Arabieren niet één homogeen blok vormen is net zo irrelevant als beweren dat er geen Nederlands volk bestaat, omdat er ook een onderverdeling bestaat in plaatselijke dialecten, provincies, religies, of politieke voorkeur. Een volk hoeft nog niet (ooit) een staat te zijn (geweest), om een volk te zijn, en zich als zodanig te beschouwen. Of Palestijnen zichzelf nu als Arabieren of Palestijnen, of iets anders beschouwen, de overgrote meerderheid lijkt zich in ieder geval niet als (gelijkberechtigd) burger van Israel te zien.
  En het zou inderdaad zeer rechtvaardig zijn, als de meerderheid van de Koerden dat willen, wanneer er een Koerdische staat komt. Maar waarom zou dat dan niet voor de Palestijnen gelden? Of zou ook hier weer het argument van Mike Madison gelden dat Koerden geen staat mogen oprichten, omdat ze wellicht minder liberaal of humaan zullen zijn dan bijvoorbeeld Turkije of Irak?

 9. [39]
  P.S.

  En als het leven van de Koerden onder Turkse, of het leven van Palestijnen onder Israelische soevereiniteit, zo’n feest van gelijkheid en vrijheid is, waarom willen dan zoveel Koerden en Palestijnen uit alle macht daarvan af?

 10. [38]
  Je krijgt steun van de Iranse president Ahmadinejad, die kortgeleden zei dat, als Duitsland en Oostenrijk dan inderdaad 6 miljoen joden hebben vermoord (wat hij betwijfelde), zij dan maar een paar provincies moeten inrichten voor een Joodse thuisstaat. Want waarom moeten de Palestijnen het slachtoffer worden van de schuld van Europa?
  Aldus deze Iranse president.

 11. [41]
  Neem eens een kijkje in de geschiedenis der Nederlanden met zijn volgens jou joods- christenlijke tradities.

  Het is alleen jammer (voor jou) dat deze traditie nog niet zo lang bestaan.

  http://www.boudicca.de/frie

  Als rechtgeaarde Fries zie ik het liefst dat alle mij ongewenste elementen hun heil ergens anders gaan zoeken.

 12. kortom, Friezen zijn gewoon Duitsers, het zoveelste zooitje moffen met een raar zuurkruiddialect dat ze "eigen taal" noemen en die hier ooit binnengevallen zijn en de autochtone bevolking hebben verjaagd

 13. [41]
  Beek,

  Is dit een poging om mij op één lijn te stellen met een halve gare islamitische anti-Semitische fundamentalist? Hitler bouwde snelwegen, Nederland bouwt snelwegen, dus Nederland is fascistisch. Ahmadinejad vindt dat Israel eigenlijk beter op Duits grondgebied gesticht had kunnen worden, Owl vindt dito, dus Owl is een anti-Semiet. Dat Ahmadinejad het huidige Israel van de kaart wil vegen en ik niet is slechts een klein detail natuurlijk. Bijzonder kinderachtig onzinargument dus.
  Ik ben niet voor de opheffing van het huidige Israel. Ik ben ervoor dat er of 2 staten komen op de grens van 1967, of dat er 1 staat is die Israel\Palestina of wat dan ook kan heten, en waar beide ethnische groepen gelijke rechten hebben.

 14. [44] ik vraag mij af wat Iran dat een paar duizend km verderop ligt precies met de Palestijnse kwestie te maken heeft.

 15. [44]
  Jammer dat de Palestijnse terreurgroepen dit niet willen.
  Maar wees gerust, ik stel je niet op 1 lijn met deze Ahmadinejad.
  Wil alleen de benarde positie van Israel laten zien als zelfs zo’n president dit soort taal uitslaat, en Europa, na een kort diplomatiek plichtmatig toneelstukje , er verder het zwijgen toe doet. Israel verdient alle steun, want hun positie is bijna onmogelijk.
  Psalm 83 vers 5: ‘Komt,laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israel niet meer wordt gedacht.’
  Toen al!!

 16. [43]
  Grappig, waar stond de stelling welke
  het langst stand hield tegen de moffen, ontstond georganiseerd verzet voodat de moffen Nederlanders inzetten in hun fabrieken en waar gingen de mensen naartoe welke buikpijn kregen van het eten van bloembollen…..

  Juist, jouw so called moffen met hun zuurkruiddialect.

  Had jou toch iets hoger ingeschat.

 17. [48] het was maar een geintje, meneer Zonneberg en er zullen hier heus wel wat allochtonen van de een of andere holbewonerssoort hebben gezeten, lijkt mij want geen enkel gebied is echt leeg.

 18. [46]
  Beek,

  Als we het over genocide hebben konden de bijbelse Israeli’s er ook wat van. Alleen hebben zij toevallig gewonnen en hun geschiedenis in deels mythische vorm kunnen vormgeven zoals het hun vanuit pr-oogpunt het beste uitkwam.
  En die Ahmadinejad is waarschijnlijk óf een godsdienstwaanzinnige (het schijnt dat er in Iran ophef is ontstaan over het feit dat hij tegen een geestelijke had gezegd dat tijdens zijn toespraak voor de VN het licht van één of andere verdwenen Sji’ietische Imam, een soort Messias-figuur, hem omgaf), of hij doet de gebruikelijke uitspraken over dood aan Israel en Amerika, zoals die al 25 jaar worden gedaan, voor binnenlandse consumptie. Iran kan Israel niet van de kaart vegen. Zelfs al zou Iran kernwapens ontwikkelen, beschikt Israel zelf ook over, volgens schattingen meer dan 100, kernwapens. En als we dan per se de Bijbel erbij willen halen, en mensen als volkeren beschouwen i.p.v. individuen die slecht of goed kunnen zijn ongeacht hun afkomst, laten we dan niet vergeten dat het de Perzische koning was die de Joden bevrijdde uit de Babylonische ballingschap. De Perzen\Iraniërs hebben dus nog een klein beetje goddelijk krediet t.o.v. Israel. 😉

 19. [45]
  Ik begon niet over Iran, dat was Beek. En als Iran en haar president er niets mee te maken hebben, waarom zouden wij dan hier wel luid moeten verkondigen aan welke zijde de gerechtigheid zou staan?

 20. [51]
  Leuke reactie, maar:
  Toevallig gewonnen is wel een erg benauwde samenvatting van hun geschiedenis. De verliezen waren dramatischer, tot de dag van vandaag.
  En die p.r. voldoet niet aan de huidige maatstaven, want de fouten, verliezen, wreedheden en stommiteiten van koningen en volk worden ook breed uitgemeten in die, volgens jou, ‘mythische’ bijbel.
  Als een president dergelijke uitspraken doet, moet men die, helaas, wel serieus nemen. Het zijn geen versprekingen, maar uitgesproken intenties.
  Gelukkig schijnt Israel al kernwapens te hebben. Die zijn daar in betere en betrouwbaarder handen dan bij de collectivistische heersers die al een kwart eeuw, minstens, de haat prediken.
  En over dat ‘krediet’ : wie weet, gaan zijn ogen nog eens open.

 21. [53]
  Te ondoordacht: dat geluk van die kernwapens. Daar is natuurlijk niets gelukkigs aan.

 22. [15] Op het moment van de Balfour Declaration bestonden er in het midden oosten geen natiestaten. Er was een geïmplodeerd Ottomaans rijk waar de plaatselijke warlords onder Britse leiding tegen elkaar knokten onder een Britse ‘verdeel en heers’ politiek.

  Dus dat de plaatselijke bevolking niets gevraagd is klopt alleen dezelfde zin dat ons ook niets gevraagd wordt wanneer de EU iets verordonneerd.

  Onder het mandaatgebied werden een aantal van de Warlords, uit effendi families koning gemaakt van onder andere Syrie, Irak en (Trans-)jordanië. Het palestijnse volk zoals wat dat vandaag kennen bestaat niet eens. Het is de bevolking die overbleef nadat de rest van het grondgebied verdeeld was. In principe zijn het gewoon Jordaniers, Libanezen en Egyptenaren.

 23. [53]
  Dat jouw God (evenals de Goden van mijn voorouders die hem voorgingen) in rook op zal gaan is slechts een kwestie van tijd.

  Het Christendom is een grote zwendel van Rome en haar keizer.

  Kom hierop terug.

 24. [53]
  Beek,

  Met "toevallig gewonnen" bedoel ik dit: als de Joden uit de Bijbel de oorlogen zo grandioos hadden verloren als bijvoorbeeld de Kanaänieten die ze hebben uitgeroeid, was er nu niet zoiets als een Joods volk of een bijbel geweest. Je kunt ook moeilijk ontkennen dat de bijbel bijvoorbeeld de oorspronkelijke bevolking van het beloofde land, zoals de Filistijnen, negatief beoordeeld. Tenzij het echt geboren duivels waren lijkt me dat de meeste "tegenstanders" van het Joodse volk uit de bijbel, en zeker de burgerbevolking, net als de Palestijnen nu niet absoluut kwaad, en de Joden niet absoluut goed waren. En inderdaad is PR met de jaren ook ontwikkeld. 😉
  Overigens zeg ik niet dat de hele bijbel één en al mythe is. Er zal ongetwijfeld een kern van historische waarheid in zitten. Maar de bijbel is wel standplaatsgebonden en geschreven vanuit het perspectief van Joodse schrijvers uit de Oudheid. En de bovennatuurlijke verhalen zie ik uiteraard in hetzelfde licht als de mythen van de Grieken en Romeinen. En in sommige Griekse mythen kun je zelfs bijbelse thema’s herkennen. Ongetwijfeld door wederzijdse (en met name sterke Griekse) invloed. Mooie, gruwelijke, of bizarre verhalen, maar voor een niet-gelovige niet meer dan dat. Ik zou het ook zeker niet als basis willen gebruiken voor een oplossing van het huidige conflict, en ook geen waardeoordelen maken over personen of volkeren op basis van hun verleden. Dat is in de geschiedenis in negatieve zin gebeurd, door de Joden de schuld te geven van Jezus’ kruiziging, maar ik zie ook weinig heil in een omgekeerde versie: verexcuseren van alles wat een persoon of staat doet, op basis van hun zielige verleden.
  En die uitspraken van Ahmadinejad worden al 25 jaar op alle niveaus van de Iraanse overheid en clerus gedaan. In hoeverre hij het persoonlijk meent is moeilijk te zeggen, maar Iran heeft wel het voordeel dat het een complex politiek systeem heeft met een verdeling van macht (zoals Ahmadinejad nu tot zijn frustratie merkt), en het zou me niets verbazen als dat soort uitroepen voor de meeste Iraniërs door eindeloze repetering en desensitivisering een soort van "hup Holland hup"-gehalte hebben gekregen.

 25. [55]
  Kaye,

  Dat ontken ik ook niet, maar dan zie ik het punt nog niet helemaal. Ze hadden immers ook een plebisciet kunnen houden over bij welke staat de bevolking wilde horen, voordat er massale immigratie van Joden plaatsvond. En als die volksraadpleging in 1948 was gehouden, was slechts in een miniem gebied van het huidige Israel een Joodse staat ontstaan. Of Palestijnen nu Arabieren, Jordaniërs of Libanezen zijn, feit is dat ze niet Joods zijn (niet ethnisch en niet religieus, al kunnen het wellicht afstammelingen van Joden zijn), en ze willen blijkbaar niet in Israel leven. En zelfs wanneer ze die keus niet hebben, is het dan rechtvaardig dat individuele Palestijnen hun grond en huizen kwijt zijn geraakt omdat ze in doodsangst gevlucht zijn? Of dat willekeurige Palestijnen als "collateral damage" worden gedood bij het elimineren van terroristen (en in hoeverre die status van terrorist in een rechtvaardig proces wordt bepaald weet ik niet), of bij "wraakacties" (wraak op wie, vraag ik me dan altijd af)? Of dat de overgrote meerderheid van de Palestijnen moeten boeten via roadblocks en andere discriminerende maatregelen, zelf binnen de Westoever en voorheen Gaza, en economisch worden ontwricht, omdat sommige Palestijnen zichzelf opblazen? Leuk als je toevallig als Palestijn geboren bent i.p.v. als Israeli. In het tweede geval ben je onschuldig tot je schuld bewezen is, en in het tweede geval ben je al minstens verdacht tot je schuld of onschuld bewezen is.

 26. [58]
  Foutje in de laatse zin, het tweede tweede geval moet natuurlijk het eerste geval zijn.

 27. Hallo, bij deze een reactie van een ‘vreemdeling’.
  Misschien wel het kernprobleem van het Israëlisch-Palestijns (en Arabisch) conflict is dat beide het recht een beetje aan hun kant hebben. Het is je goed voor te stellen dat de Arabieren in Palestina (aan het begin van de eeuw kon je nog niet van een Palestijns volk spreken, en definieerden zij zich zelf ook niet zo, wat overigens absoluut niet wil zeggen dat zij nu nog steeds geen volk zijn en geen nationale rechten hebben) niet blij waren met de joodse immigratie en bang waren gedomineerd te worden door een vreemd volk met een vreemde religie en een vreemde taal. Van de andere kant is het niet onredelijk dat de joden, die gedurende millennia overal een minderheid waren en de gevolgen hiervan meermaals aan den lijve ondervonden, op een piepklein stukje land in het Midden-Oosten, en wel daar waar zij historische en religieuze wortels hadden, eigen baas wilden zijn. Overigens voorzag het Britse Mandaat niet in een joodse staat, maar in een joods thuis onder Britse patronage, en eisten de Zionisten pas onafhankelijkheid toen tijdens de oorlog Palestina (onder druk van de Arabieren) was gesloten voor joodse immigranten, op een moment dat de joden meer dan ooit een veilige haven nodig hadden. Het feit dat de Arabieren, ook tijdens en na de Holocaust, pertinent tegen joodse immigratie waren, en de belangrijkste Palestijnse leider in de jaren ’30 en ’40, Hai Amin Al Husseini, na de oorlog openlijk opriep in Palestina dezelfde oplossing voor het ‘joodse vraagstuk’ toe te passen als de nazi’s in Europa hadden gedaan, maakt de opvatting dat de Palestijnen vooral slachtoffers waren onhoudbaar. Tegen deze achtergrond moeten we de 1948 oorlog en de verdrijving van de Palestijnen dan ook zien. Nadat de Palestijnen het delingsplan in 1947 hadden verworpen, begonnen zij een soort burgeroorlog tegen de joodse gemeenschap in Palestina (de invasie van de omringende Arabische landen was een paar maanden later) en had de joodse gemeenschap het gevoel dat zij zich tegen een vijand moest verdedigen die – wederom – op haar vernietiging uit was. De vluchtelingen zijn voor een deel verdreven en voor een deel vrijwillig gevlucht uit angst of omdat men hiertoe werd opgeroepen. Het is dus niet houdbaar om te stellen dat zij allen vrijwillig zijn vertrokken om elders Israëls vernietiging af te wachten, maar ook niet dat zij zonder enig kwaad in de zin van hun bed werden gelicht en ‘at gunpoint’ verdreven. Overigens zijn ook honderdduizenden joden uit de Arabische landen gevlucht, en velen van hen hebben ook al hun bezittingen moeten achterlaten. Dit maakt het lot van de Palestijnse vluchtelingen niet minder erg, en zij verdienen compensatie, maar er zou op zijn minst een erkenning van de Arabische landen moeten komen voor dit feit.

  Owl, de wraakacties waar jij over spreekt en de checkpoints en de muur enz. zijn voor een groot deel een gevolg van de tweede intifada. De tweede intifada is een gevolg van de bezetting, maar is ook tegen Israël zelf gericht, en brak uit op een moment dat Israël voor het eerst bereid was vergaande concessies te doen. Je kunt erover twisten of die concessies vergaand genoeg waren, maar rechtvaardigt dat het vermoorden van talloze onschuldige burgers in Israël?

  Ratna, medewerkster Israël-Palestina Info

Comments are closed.