De regering vergadert vandaag over het sturen van 1100 militairen naar Afghanistan. Maar daar hoeven ze helemaal niet over te vergaderen.
Hans van Baalen (VVD) heeft in Buitenhof onthuld dat het onze plicht is!

Dan moet je niet kletsen over veiligheid maar gewoon je plicht doen!

Plicht? Wat is dat eigenlijk?
Ayn Rand verduidelijkt dat op uitstekende wijze: “PLICHT is de morele noodzakelijkheid om bepaalde acties uit te voeren om geen enkele andere reden dan gehoorzaamheid aan de een of andere hogere autoriteit, zonder enig persoonlijk doel, motief, verlangen of interesse”. Het is een mythisch begrip zonder enige rationaliteit.

Die hogere autoriteit zoals bvb. God, Ouders, Vaderland, Mensheid e.d. zouden dan op mystieke wijze een soort recht hebben op de uitvoering van die acties.
Plicht gaat boven het verstand, kennis en oordeel, en is daardoor voor politici een geweldig instrument om mensen hun zin door te voeren.

Het is verstandig om elke keer als het woordje “plicht” genoemd wordt, duidelijk te stellen wat er bedoeld wordt, en waarom. Het enige juiste gebruik van plicht is als iemand persoonlijk een verplichting op zich genomen heeft, om die dan ook uit te voeren. Als je iets gekocht hebt, moet je het ook betalen.

In het geval van militairen naar Afghanistan sturen kunnen we ons ook nog afvragen wat de normale burger daar aan heeft. Wat schiet hij of zij er mee op als de belastingcenten die hem ontnomen zijn, of nog worden, besteed worden om soldaten naar de andere kant van de wereld te sturen? Het antwoord is “niets”. Er is zelfs het gevaar dat er meer kwaad dan goed uit voortkomt, waarvoor in datzelfde Buitenhof gewaarschuwd werd door de Afghaan Khader Shafikh.

Het is alleen een expeditie ter meerdere eer en glorie van de politici. Henk Kamp (VVD) ook Ben Bot (CDA) hebben al beloofd aan hun buitenlandse collega’s dat de Nederlandse troepen er aan komen. Jaap de Hoop Scheffer, die bij het CDA niet meer voldeed maar toen de hoogste man bij de NAVO werd, maakte zelfs opmerkingen dat Nederland die soldaten “moet” sturen!
En het argument is dan dat het “onze plicht is”!

Er is maar één goed, moreel besluit mogelijk:
Geen troepen sturen en het daarvoor al gereserveerde belastinggeld teruggeven aan de betalers.

7 REACTIES

 1. Hoe kan een lid van een criminele organisatie die leeft van gewelds-dreiging en diefstal, aan mensen nou een (morele) plicht opleggen??

  Als ze zich zo verplicht voelen, laat ze dan lekker zelf gaan, en in hun eigen naam!

  Good riddens!

 2. Geweldig artikel! Plicht is natuurlijk een begrip dat politici maar al te graag gebruiken om mensen moreel onder druk te zetten. Het begrip ‘plicht’ roept dan ook op tot zelf-opoffering zo veel is wel duidelijk uit de woorden van van Baalen.

  Ik wil er dan ook op te wijzen dat voor je rechten opkomen altijd een egoïstische daad is. Is het daarom verkeerd om voor je rechten op te komen?

 3. Als dhr Van Baalen aanwezigheid in Afghanistan ziet als "onze" plicht, stel ik voor dat hij zijn plicht doet en ontslag neemt als kamerlid en vertrekt richting Kaboel.

  Het probleem met chicken-hawks a la
  Van Baalen is dat wanneer ze orakelen
  over "onze plicht" ze uiteraard bedoelen dat zij doelen formuleren waarbij anderen (in casu de militairen) de kastankes uit het vuur
  loeten halen en ervoor (in casu de belastingbetaler) moeten dokken.

  De bijdrage van dhr Van Baalen aan het
  uitvoeren van deze plicht bestaat erin
  in een paar praatprogramma’s wat zelfgenoegzaam te komen debiteren over
  "ons belang" en "onze plicht" waarna ie
  in z’n (door de belastingbetaler gesponserde) dikke wagen snel naar huis rijdt om moe maar voldaan de voeten onder de open haard te schuiven en zich de (door de belastingbetaler betaalde) kerstkalkoen te laten voorzetten.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 4. Hoe staat het eigenlijk met van B.’s verplichting t.a.v. Hub ? Die heeft toch een weddenschap met van B. gewonnen ?

 5. Wijzen op een zogenaamde plicht is hier inderdaad een argument à la ‘met Pim Fortuyn slaan we een pleefiguur in Europa’ en ‘Bij een Nederlands Nee tegen Europa gaat het licht uit’.
  Beetje ook als:
  – Zo gaan we hier niet met elkaar om
  – We hebben samen afgesproken dat
  – De kiezer heeft gesproken

  Het is toch een schande dat Teleac –de televisie-Academie– wel aquarelleer, boetseer- en caligrafeercursussen heeft gegeven, maar nimmer nooit een cursus drogredenen herkennen en benoemen.

 6. ’t Is plicht dat ied’re jongen
  aan d’onafhanklijkheid,
  van zijn geliefde vaderland
  zijn beste krachten wijdt.
  Hoezee! Hoezee! Voor Nederland hoezee!
  Hoezee! Hoezee! Voor Nederland hoezee!
  Voor Koningin en Vaderland, waakt ied’re jongen mee!
  Voor Koningin en Vaderland, waakt ied’re jongen mee!

  Als Vaderlandsche jongens
  beminnen wij den grond,
  waarop het graf der Vaderen staat
  en onze wieg eens stond.

  Refrein

  Komt ooit de vijand naken
  Is ’t Vaderland in nood,
  dan staan wij pal en blijven het
  getrouw tot in den dood.

  Hoezee! Hoezee! Voor ’t Vaderland hoezee!
  Hoezee! Hoezee! Voor ’t Vaderland hoezee!
  Ja, Nederland wij allen zijn U trouw tot in den dood.
  Ja, Nederland wij allen zijn U trouw tot in den dood.

  "Slechts eendracht maakt ons magtig!"
  zij immer het parool.
  Een driekleur met oranjestrik
  van vrijheid het symbool.

  Hoezee! Hoezee! Voor Nederland hoezee!
  Hoezee! Hoezee! Voor Nederland hoezee!
  Voor ’t Vorstenhuis en Nederland, waakt ied’re jongen mee!
  Voor ’t Vorstenhuis en Nederland, waakt ied’re jongen mee!

  Nazang:
  ’t is plicht dat Hans van Baalen
  aan d’onafhanklijkheid
  Pro Patria
  zijn beste krachten wijd.

 7. Het wordt echt tijd dat dit kabinet valt en er een sterke macht komt die een einde maakt aan dit soort gerotzooi, naar het volk luistert en hierna handelt. Dan zijn zulke problemen in no-time verdwenen uit ons land.

Comments are closed.