“Pabo-studenten matige rekenaars.”
Meer dan de helft van de toekomstige leraren in het basisonderwijs presteert slechter op de rekentoetsen dan een “goede basisschoolleerling” uit groep 8.
Wat is een “goede basisschoolleerling”? Het betekent waarschijnlijk dat ook in groep 8 weinig rekenwonders zullen zitten!

De onderzoekers hebben een test ontwikkeld die de rekenvaardigheid van pabo-studenten meet met die van een “goede basisschoolleerling”. Van de pabo-studenten haalde 53 procent deze norm niet.
Vrouwelijke studenten behaalden het slechtste resultaat. 57 procent bleef onder het niveau van een “goede basisschoolleerling “. Volgens de onderzoekers mag gerust van een probleem worden gesproken.

“Slecht rekenen schuld van minister.”
Het is de schuld van de minister van onderwijs, Maria van der Hoeven (CDA), dat onderwijzers onvoldoende kunnen rekenen. (Dat alleen? Wat denkt u van taal!)
Dat zegt voorzitter van de HBO-raad Doekle Terpstra .
Terpstra beschuldigt de minister ervan de lat voortdurend lager te leggen, zodat meer mensen bereid zijn leraar in her basisonderwijs te worden. Hij vindt dat de minister te lage eisen stelt aan de kwaliteit.

Het loopt al veel langer. Ik heb mijn eigen kinderen, toen zij op de basisschool zaten, bij moeten spijkeren m.b.t. rekenen en taal en een andere visie gegeven t.o.v. van hetgeen zij kregen te horen bij maatschappijleer.
De teruggang in het onderwijs is gelijktijdig begonnen met de zogenaamde klassenstrijd.
Het moest tenslotte ook voor kinderen uit een arbeidersgezin mogelijk worden om naar een universiteit te gaan en niet alleen de kinderen van rijke ouders.
Het gevolg van dit denkbeeld was, dat in alle geledingen van het onderwijs de lat telkens lager werd gelegd, zodat zoveel mogelijk jongeren konden af studeren.
De achterliggende gedachte was natuurlijk ook, dat hierdoor het voor de overheid mogelijk werd om de kinderen langer op school te houden, waardoor deze kinderen makkelijker een bepaalde “denk”richting in gestuurd konden worden.
Even als voorbeeld: Laatst sprak ik twee studenten economie en vroeg ze welk economisch stelsel ze leerden. En welke economen ze kenden. Het was het Keynesiaanse systeem kreeg ik als antwoord. En de economen waar zij van gehoord hadden waren o.a. Keynes en Galbraith.
Van Hayek, von Mises en Friedman hadden ze nooit gehoord.
Hoe kan je mensen leren denken als in een vergelijking een gedeelte ontbreekt.
Universiteiten dienen alleen gevuld te worden met studenten die de intelligentie en het doorzettingsvermogen hebben om op een zo hoog mogelijk niveau te studeren. De lat moet zo hoog mogelijk gelegd worden. Het studiemateriaal dient ook objectief te zijn. Met andere woorden: alle kanten, mogelijkheden etc. dienen gepresenteerd te worden.
De werkloosheid onder universitair afgestudeerden is vrij hoog. Komt enerzijds doordat velen een studierichting hebben gekozen waar geen vraag naar is en anderzijds doordat ze te eenzijdig zijn opgeleid en daardoor niet in de behoeften van het bedrijfsleven kunnen voorzien.
Het onderwijs moet los van de overheid komen te staan.

43 REACTIES

 1. Mee eens.

  Toch ff mierenneuken. Het verval van het onderwijs begint ook met het te pas en onpas gebruik van de term "afstuderen". Afstuderen doe je op een universiteit. In andere gevallen is meestal spraken van " Je school afmaken" of "je examen doen" MBO-ers en HBO-ers studeren niet af, maak zijn klaar met hun school.

 2. Dat is juist. Zo volg je ook een koks-opleiding en kan je niet voor kok "studeren" zoals dat tegenwoordig graag heet.

 3. Het merkwaardige is dat in het kunstonderwijs de lat wel hoog ligt en iedereen dit vanzelfsprekend vindt: toelatingsexamens, tussentijds wegsturen van studenten wegens ’te weinig’ niveau, strenge eindexamens. Voor de universiteiten geldt dit vreemd genoeg niet. Bijkomend voordeel van toelatingsexamens is dat iedereen die kan afleggen en dan blijkt wel of je voldoende niveau hebt. Dit in tegenstelling tot de diploma-discriminatie die er is waarbij een bureaucratische verdienste (juiste diploma gehaald) belangrijker wordt gevonden dan talent, parate kennis en motivatie.

  Overigens vind ik "Maatschappijleer" een prachtig eufemisme. Het heeft zo’n geweldige bijklank van objectiviteit. In het voormalige oostblok heette dit vak gewoon "Marxisme Leninisme".

  [1] Diploma halen op de universiteit is toch ook gewoon je school afmaken, ligt het niveau dan zo hoog daar? Ik weet gevallen van studenten die hun diploma kregen met 80% van hun scriptie aan overgeschreven materiaal, met instemming van hun docenten. Het lijkt mij veel nuttiger om onzin titels als drs., bachelor, master, af te schaffen en alleen nog titels te verlenen op basis van bijzondere prestiaties.

 4. Ik heb mavo gedaan, daarna mbo coupeur(heren kleermaker) en doe nu hbo engels docent. Wat ik opvallend vond was dat ik geen toelatingstest of intake gesprek of wat dan ook hoefde af te leggen om de opleiding te doen. Niet lang geleden vroeg ik hierna en mij werd verteld dat ze niemand mochten wijgeren. Dus ik, een kleermaker die engels niet op degelijk niveau gehad heeft, MOET worden aangenomen. Ik ben engels opgevoed dus mijn engels is goed genoeg maar ik merk wel dat er een hoop mensen op mijn opleiding zitten die beneden die zwaar onder niveau zitten en die een jaar van een leven weggooien omdat ze onder de indruk waren dat ze de opleiding konden doen.

  Zou iemand een handgemaakt heren kostuum willen, laat t weten.

 5. [4] Daar heb je een mooi punt te pakken, Maverick.

  Middelbare scholen zijn op grote schaal gefuseerd tot colleges met duizend of meer leerlingen van MAVO (VMBO *puke*) tot VWO of Atheneum. De leraren hebben weinig of geen relatie tot hun leerlingen.

  Deze gefuseerde instellingen worden afgerekend door het ministerie van OCW waarbij het KPI het percentage gediplomeerde leerlingen dat de school verlaat is. Dit is zoiets als de brandweer betalen per gebluste brand.

  De MBO’s, HBO’s en Universiteiten krijgen vervolgens het probleem op hun bord. De pest is echter dat vooral MBO’s en in mindere mate HBO’s en Universiteiten afgerekend worden door het bedrijfsleven dat de leerlingen als werknemer in dienst moet gaan nemen. Die hebben geen gratis geld als budget!

  Dus. In Libertarië gaat ook het ministerie van onderwijs dicht! Probleem opgelost. heh heh heh heh

 6. Ik zou hier even willen opmerken, dat het onvolprezen Academisch Statuut, dat de onafhankelijkheid van universitair onderwijs en onderzoek moest garanderen bij de invoering van de WHW in 1992 is afgeschaft.
  http://www.triasnet.nl/bibl

 7. [4] "Het merkwaardige is dat in het kunstonderwijs de lat wel hoog ligt en iedereen dit vanzelfsprekend vindt: toelatingsexamens, tussentijds wegsturen van studenten wegens ’te weinig’ niveau, strenge eindexamens"

  Dat is interessant. Welke objectieve maatstaven worden door die lat bepaald?
  Wie bepaalt, hoe, of een student een artistiek niveau haalt?
  De minister van cultuur?

 8. [7] Is kunst objectief dan? Maak kunst maar eens meetbaar, Hub. Da’s niet te doen!

 9. Het bedroevende niveau wordt helemaal wrang als je bedenkt hoeveel instanties zich intensief met het onderwijs hebben bemoeid.
  Er werden dure begeleidingsdiensten (vergelijk het met de ‘gidsen’ die je in de USSR meekreeg) in het leven geroepen, instituten voor leerplanontwikkeling, en sociaal-pedagogische instituten. Leerkrachten moesten zich omscholen met velerlei cursussen, schreven beleidsplannen, veiligheidsplannen, taakverdelingsplannen, handelingsplannen, schoolwerkplannen, integratieplannen, veranderingsplannen, beleidsplannen, samenwerkingsplannen, zetten leerlingvolgsystemen op enz. Ze vergaderden zich intussen suf.
  Een leger pedagogen, psychologen en didactici bemoeide zich intensief met het gebeuren in het lokaaltje. Steeds meer ‘ziekten’ m.b.t. het leren moesten worden gediagnostiseerd d.m.v. een lawine aan tests, en vereisten speciale behandelingen.
  Er kwamen anti-alcohol en anti-drugstrainingen en trainingen ter verbetering van de sociaal-emotionele vaardigheden. Lesmethoden verkleuterden.
  En zo werden scholen omgevormd tot therapeutische instituten, waar vakkennis bijzaak werd. Aan het infuus van het onderwijscommandocentrum.

 10. [9] Ehhhm, wil geen azijnpisser zijn, maar "to refuse" in het Nederlands is "weigeren", en niet "wijgeren".

  Nou ben ik ook niet zo’n taalpurist, hoor! Je ondersteunt het stuk [ongewild misschien] wel… hehehe 😉

 11. [8] Als kunst niet objectief te bepalen is, hoe en wie bepaalt dan hoe hoog de lat moet liggen? Dat wordt dan dus subjectief bepaald; dus helemaal afhankelijk van de waardebepalingen van een willekeurige persoon/instantie.
  Wat op de ene Kunstacademie dan als Kunst wordt beschouwd, hoeft op een andere dan niet zo te zijn.

 12. [7] Nee, dat bepaalt de school en dus de docenten.

  Een school heeft in principe alle recht studenten eisen te stellen.

 13. [12] My point exactly.
  Nou zijn er meters boekenplank vol geschreven over wat Kunst dan is. Over de manier van beoordelen van studenten op kunst academies zal ik kenissen van me die de AKI gedaan hebben even uithoren.

 14. Even een opmerking over die goede basisschoolleerling van groep 8. Die presteert beter dan de gemiddelde Pabo-student.
  Die Pabo-student was toch vroeger die "goede bassisschoolleerling" of niet.
  Begrijp ik het goed? Is de Pabo-student achteruit gegaan in prestaties?

 15. Er zijn theorieen die stellen dat als de maker zich kunstenaar noemt, dat wat hij produceert, kunst is.

  Duidelijk zo?

  Ik onderschrijf deze definitie van kunst ook.

 16. [17] Sterker nog, er zijn kunstenaars die zeggen ‘Het is kunst omdat ik zeg dat het kunst is.’ En dat zeggen ze niet eens over dingen die ze zelf gemaakt hebben. Kijk maar naar de Campbell soep blikken!

 17. [15]
  Het toont aan dat de betere basisschoolleerling over ’t algemeen niet kiest voor de PABO-kleuteropleiding.

 18. [18] En als je dan ook toevallig goed ligt bij bepaalde ‘kunst’critici dan kun je er nog geld mee verdienen ook. Ik vind het ‘kunstig’, hoor! 🙂

 19. [18] klopt, dat criterium was ik er vergeten bij te vermelden.

  Maar ik kan zo een definitie van kunst wel onderschrijven. Geen moeite mee.

  Maar de vraag of het goede of slechte kunst is, dat is een stuk moeilijker te beantwoorden. Daar komen naast objectieve maatstaven zoals kwaliteit van het gedane werk (denk aan kwaliteit van het canvas, het raam, afwerking e.d.) ook subjectieve maatstaven aan de orde. Vandaar de nooit eindigende discussie hierover, ook tussen kunstenaars zelf.

 20. Ach, wat maakt het allemaal uit dat dadelijk mijn dochtertje niet meer zal kunnen rekenen omdat ze slecht onderwijs krijgt?

  Ze kan altijd nog een baan krijgen als minister van begroting in Belgie. Onlangs moest die in een interview het antwoord schuldig blijven op de vraag wat de vierkantswortel van 25 is.

  Verder zei ze ook over haar baan dat je er alleen maar moet voor kunnen optellen en aftrekken (neen dit was geen allusie op het seksleven van de alleenstaande moeder).

  En verder vernamen we ook van dit genie dat er goed uitzien kennelijk belangrijk is, getuige haar kritiek op het uiterlijk van haar Nedrlandse ambtsgenoot Zalm.

  Dus what me worry over het niveau van het onderwijs?

 21. [21] Al dat verheven gedoe over "kunst" is voor niks goed en dient alleen om een stel linkse klaplopers die hun geknutsel anders aan de straatstenen niet kwijt konden toch op andermans kap
  een mooi inkomen te zorgen.

  Schilderijen,beeldhouwwerken,composities, opera’s enz… zijn gewoon produkten, gebruiksvoorwerpen als worsten,behangpapier, wc-matten en schoenen en "kunstenaars" zouden gewoon als slagers, kleermakers of loodgieters hun produkt op de vrije
  markt dienen aan te bieden waarna er
  snel een schifting zou plaatsvinden :
  zij die hun maaksels kwijt kunnen,maken kunst en zij die voor hun maaksels geen kopers vinden,maken "brol" en kunnen op zoek naar een andere job.

  Opdoeken dat ministerie van cultuur :
  de subsidiekraan voor kunst en cultuur helemaal dicht, privatiseren van musea
  (een maecenas als Joop Van Den Ende wil
  vast iets neertellen voor bijv het rijksmuseum) ,concertzalen enz… en via ebay de ooit aangekochte "kunstwerken" die nu
  in stoffige kelders liggen te vergaan,
  veilen (en hetgeen men niet verkocht krijgt : de kachel in–> energiebesparing).

  Groetz,

  Cincinnatus.

 22. [23] Volkomen mee eens.
  "Kunst is gestileerd menselijk handelen (of een produkt daarvan), dat een ontroering teweeg brengt", zei Gerard Reve eens, en het lijkt mij niets meer en niets minder. Als het mensen niet ontroert en ze er dus geen geld voor over hebben hoeft het niet collectief alsnog in leven gehouden en opgedrongen te worden. Er is altijd ‘kunst’ geweest, en er zal altijd ‘kunst’ zijn, maar sinds een ministerie er zich mee bemoeit -met bijbehorende subsidiestroom- is er nog nooit zoveel bagger met begeleidend gezewets geproduceerd, bewaard en arrogant opgedrongen.

 23. [2] Ja, vond dit ook al zo raar. Volgens de overheid ben ik (MBO-er) ook een student, maar als ik zeg tegen de rest dat we studenten zijn is hun reactie weer: "Studenten? Wij? Wat studeren we dan?"

 24. Ik ben 42 (havo + middelbare beroepsopleiding) en verwonder me de laatste jaren over de term afstuderen en "ik heb gestudeerd". Ik ben nog van de tijd dat studeren de universiteit betekende. Het niveau van al die afgestudeerden…. In het begin dacht ik nog dat het aan mij lag. Ik lees veel brieven, ook sollicitatiebrieven.
  Hbo-hospitality (ik weet nog niet wat het precies is). In deze brief vind ik (!) 32 fouten, 1 keer strepen. Het zullen er ongetwijfeld meer zijn. Ik
  lees en hoor functie en vraag me af wat dat in godsnaam nu weer inhoud.
  Maar simpel, helder en gericht; dat is er niet meer bij. De lat ligt steeds lager.
  Overigens heb ik ook veel moeite met de uitspraak (met name door vrouwen): ik heb een carrière. De meeste hebben gewoon werk. Simpel.

 25. Allemaal mooi en wel wat hierboven wordt gezegd, maar alle onderwerpen de laatste tijd gelezen hebbend op deze site, proef ik een diepgewortelde aversie tegen wetenschap. Lees bijvoorbeeld de twee draadjes over Witte jassen en over Darwinsime. Ik durf de stelling te poneren dat het libertarisme en anti-wetenschap samengaan, althans waar het deze site betreft. M.u.v. Hub Jongen, overigens. Ik lees hier bv nauwelijks iets zinnigs over het C02 ‘probleem’, terwijl geen terrein op dit moment zo interessant als voorbeeld hoe anti-wetenschap geworteld is.

 26. [28]
  Dan is ‘de'(gemaksdenken) wetenschap zelf ook anti-wetenschappelijk?
  Want die doet niet anders dan de gevonden waarheden betwijfelen en bekritiseren.

 27. [29] Fundamentalistische Gristenen zoals u beek zijn anti-wetenschappelijk. Blijf dus maar bijbels uitdelen en evangeliseren. Hou ze dom, hou ze arm!

Comments are closed.