Werknemers hebben een negatief beeld van durfkapitalisten. Zij zouden werk vernietigen, bedrijven emotieloos opsplitsen en verkopen als ze maar winst kunnen maken. Uit onderzoek blijken durfinvesteerders van 2000 tot 2004 zo’n één miljoen nieuwe banen te hebben geschapen met bedrijven die zij in handen hadden. Durfkapitalisten leveren dus veel rendement op voor aandeelhouders en werknemers met hun no-nonsense aanpak. (FD, p.1)Dit behoeft weinig commentaar: hoogstens: laat die durfkapitalisten ook eens naar Den Haag, provincies en gemeentes kijken.

7 REACTIES

 1. ‘Uit onderzoek blijken durfinvesteerders van 2000 tot 2004 zo’n één miljoen nieuwe banen te hebben geschapen met bedrijven die zij in handen hadden.’

  Is dat ‘onderzoek’ ook ergens na te lezen? 1 miljoen nieuwe banen? Daar geloof ik gene ene fluit van. Ik weet dat een regering het bijna niet slechter kan doen dan dat zooitje dat er nu zit maar indien jou onderzoek juist zou zijn dan zou dat betekenen dat zonder de ‘durfkapitalisten’ er nu 3x zo velen in de WW-achtige uitkering zouden zitten. m.a.w. 1.500.000 ipv de om en nabij 500.000. Dat lijkt mij wel een beetje errug stug zeg.

  Sander

 2. [1] Ja, die bron had ik ook wel eens willen zien.

  Anderzijds kan je stellen dat een baan die geen waarde toevoegt in wezen geen echte baan is (een beetje zoals dat in de Soviet Unie niemand werkloos was) en dat dus niet de sanerende durfkapitalist is die banen doet verdwijnen, doch de markt, waarvan hij slechts 1 participant is.
  Zonder de durfkapitalist zou een inefficient bedrijf dus vroeg of laat toch wel gedwongen worden in te grijpen, dan wel op de fles gaan. Men zou dus kunnen argumenteren dat alle nog resterende banen bij een bedrijf waarin een durfkapitalist heeft gesaneerd, nog bestaan dankzij zijn tijdig ingrijpen. Zo bekeken kan je die op zijn conto schrijven.

 3. [1] [2] De exacte Bron van bericht kan ik nu niet achterhalen omdat de auteur in het buitenland is.
  Wel staat in zijn stkje dat de gegevens komen uit het Financiele Dagblad. (FD)

  Dat miljoen gaat wel over een jaar of vijf, en dan is 200.000 per jaar "nieuwe" banen wel veel maar niet overweldigend. Hangt ook af van wat je precies onder "durfkapitalisten" verstaat.

 4. [5] Als ik het goed lees gaat het over een periode van 4 jaar. Dat zijn er dan 250.000 per jaar. Indien dat geen tijdelijke banen zijn dan is de stelling van Sander juist denk ik. Dan zouden er zonder de ‘durfkapitalisten’ NU 1.000.000 mensen extra in een uitkering zitten.

  Laten we maar eens afwachten of de letterlijke tekst van de bron nog eens boven tafel komt.

Comments are closed.