Het Parool meldt vandaag een interessant nieuwtje: “Bomen en gras zouden kunnen bijdragen aan het broeikaseffect op Aarde, doordat ze het broeikasgas methaan uitstoten”. Zo dat weten wij dan ook weer. Bomen absorberen niet alleen maar ‘broeikasgas’ (kooldioxide) maar stoten het ook nog eens uit (methaan)!

Volgens wetenschappers stoten bomen dus het ‘broeikasgas’ methaan uit en wordt de Aarde warmer, ongeacht hoeveel bomen je bij plant. Erger nog: het zou wel eens het proces kunnen versnellen! Ach moeder help! Wat moeten wij doen? Alle bossen maar kappen dan? Maar waarom ging het in het verleden dan wel goed? Is er misschien een proces aan de gang (hoe de atmosfeer van de Aarde werkt) waar de mensen nog steeds weinig van begrijpen? Ook al brullen ze -en met name politici- nog zo hard er alles van te weten?

Nu vind ik de ontdekking op zich niet schokkend, maar voor de politiek is dit pijnlijk bewijsstuk nummer zoveel voor hun bewezen onnozelheid en incompetentie aangaande milieu- (en vele andere) kwesties. Hoe moeten zij nu al hun fascistische milieuwetjes rechtvaardigen? Want de Aarde wordt warmer ondanks hun beleid! En hoe veel gesubsidieerde bossen zij aanleggen, het helpt geen mallemoer. Die bossen zijn overigens nog altijd bruikbaar voor partketvloeren en hout voor de open haard.

Hier lijkt mij dat de stelling van Ockham van toepassing is: als er meerdere mogelijkheden zijn om een verschijnsel te verklaren dan is de meest eenvoudige de meest voor de hand liggende om aan te nemen (of iets van die strekking). In dit geval: de politiek -die altijd zo stellig is met het bedenken van ‘oplossingen’ voor milieukwesties- begrijpt er gewoon helemaal niets van en valt ons als jaren onnodig lastig met belastingen en maatregelen die zijn gebaseerd op mythes.

Kortom niet bezig houden met wat boven hun pet gaat en met de allergrootste spoed dat Kyoto verdrag opbergen in het sprookjesboek. En mocht u vandaag nog een wind laten: ook dat draagt bij aan het broeikas effect, dat u het maar weet…

Komt de Apocalys nu nabij? Ik geloof daar niets van.

Meer info op deze links:
www.parool.nl/nieuws/2006/J…
noorderlicht.vpro.nl
www.nature.com/nature/journ…
en.wikipedia.org/wiki/Fart

18 REACTIES

 1. Daarom moeten de bomen bij vliegvelden ook verdwijnen! Da’s dubbele uitstoot 🙂

 2. nieuwsbericht:
  Het witte kinderbos op de middenberm van de E19 tussen Antwerpen en Brussel moet verdwijnen.
  Volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten is berekend dat de C02-uitstoot van dit bos per jaar aan 10 kindjes het leven kost.
  Hiermee schiet het bos, dat in de Dutroux-periode door patjoeliepater Versteylen juist werd opgericht om een verband te leggen tussen kindermoord en auto’s, zijn doel voorbij door net datgene te veroorzaken waartegen het werd opgericht.
  Aangezien dit laatste een normaal verschijnsel is in de politiek, verzekert de eerste minister de bevolking ervan dat er geen reden tot ongerustheid is…

 3. Waterdamp is een nog grotere broeikasboosdoener (1%) dan CO2 (0,03%). Aanpakken dus, die waterdamp.

 4. [3]

  ja precies – iets wat je niet vlug zult horen op het nos journaal, nova of netwerk.

  en was het niet een droom van de milieutaliban om auto’s op waterstof te laten rijden, die enkel waterdamp uitstoten?

 5. Om na een wetenschappelijk persbericht over één aspect (broeikaseffect) te gaan roepen dat alle milieumaatregelen onzin zijn, vind ik een beetje overdreven.

  Toen ‘fascistische milieuwetjes’ nog niet bestonden werden er vrijelijk vaten gif gedumpt; er lopen nog overal mensen met drie neuzen etc. rond als gevolg.

  Milieuafspraken lijken mij essentieel omdat de vrije markt niet geneigd is tot schone oplossingen (voordeel op lange termijn). Van het inademen van schone lucht is wel degelijk aangetoond dat dat beter is dan het inademen van vervuilde lucht. Van het drinken van schoon water is aangetoond dat het beter is dan water dat vervuild is met benzeen. Daarnaast worden mensen –aantoonbaar!– vrolijker van kwakende kikkers en tsjirpende krekels dan van leegstaande lelijke kantoorparken.

  Het is beter om in afwachting van de libertarische heilstaat op dat gebied een en ander door Leviathan te laten regelen.

 6. Toen ik verleden jaar 2 bomen wilde vellen die mijn perceel ontsierden (het waren lelijke kromgegroeide essen), ging ik toch maar een ‘kapvergunning’ vragen. De gemeentebediende zei dat – ie moest nazien of dat niet onder de wetgeving ‘ontbossing’ valt…
  2 maanden later heb ik ze dan maar zonder vergunning geveld.

 7. [5] "Milieuafspraken lijken mij essentieel omdat de vrije markt niet geneigd is tot schone oplossingen (voordeel op lange termijn). "

  Hier maak je een denkfout, Tofuburger.
  Vervuiling is over het algemeen voor niemand gunstig, juist niet voor fabrikanten. Alles wat ze vervuilen is namelijk restafval, en om winst te maken is het per definitie gunstig om zo min mogelijk afval te produceren. Efficiency is het toverwoord.

  Bovendien is, in de hedendaagse wereld, marketing nogal belangrijk. Als er ergens een fabriek in China rotzooi lekt is dat dezelfde dag hier al op het journaal te zien. Een bedrijf dat te veel vervuild zou, dankzij de media, in no-time failliet gaan.
  Bovendien, de lange termijn is bij eigenaren altijd langer dan bij politici, die ergens hooguit vier jaar zitten. Een eigenaar heeft, juist op lange termijn, baat bij schone grond. Een politicus kan de rotzooi aan zijn opvolgers overlaten, dat kost hem geen cent.

 8. [5] "Toen ‘fascistische milieuwetjes’ nog niet bestonden werden er vrijelijk vaten gif gedumpt; er lopen nog overal mensen met drie neuzen etc. rond als gevolg."

  Vaten gif wereden toen gegooid op grond/water die het eigendom waren van … van wie….?
  Die eigenaar vond dat kennelijk goed of deed er niets tegen.
  Als er een echte privé eigenaar is, zal die echt wel bezwaar maken dat je gif op zijn grond gooit.
  Ik zou dat tenminste wel doen! Jij niet als ze dat op jouw grond/water gooien?

 9. [8]Net zoals de eigenaar van de lucht en de eigenaar van de rivier en de eigenaar van de zee. Beetje simplistische reacties op iemand die het heeft over vervuiling van lucht en water, dingen die over het algemeen toch minder snel prive eigendom zijn te maken.

 10. [10]
  Dat is dan een goede reden om ook de rivieren en zeeën te privatiseren. En lucht kan overal heen en is niet onder menselijke heerschappij te brengen, tenzij je er iets omheen bouwt om het in te sluiten. Dan heb je ook geen last van vervuiling van buitenaf. En als het libertarisme tegen de schending van andermans eigendom is, dan geldt jouw lichaam toch wel als je ultieme eigendom. Iemand die de lucht vervuilt waar jij doorheen moet lopen is dan jouw bezit aan het slopen. Tenzij je vindt dat mensen dan maar hun eigen lucht in de openbare ruimte of in andermans lucht moeten meenemen d.m.v. een zuurstoffles of gasmasker. Lost gelijk het probleem van een gifgasaanval door terroristen op. 😉
  Wat me wel een interessante vraag lijkt is of 99% van de maatschappij haar (onvermijdelijke) vervuiling moet aanpassen aan de 1% mensen met zeer zwakke gezondheid, of dat die 1% zich moet aanpassen door zichzelf te beschermen.

 11. Mijn punt was niet zozeer dat een libertarische staat milieuonvriendelijk zou zijn, maar dat de huidige situatie vraagt om mileuwetten. Dankzij politieke afspraken over hout wordt er nu op steeds meer plekken aan duurzame bosbouw gedaan. Zonder politieke stimulans was dat nooit zo snel gebeurd.
  En duurzaam produceren is nuttig. Wanneer je een gebied helemaal kaalkapt, is er erosiegevaar en is het gebied wellicht alleen nog geschikt om geiten te laten grazen.
  Wanneer je een zee in een keer leegvist, is de opbrengst lager dan wanneer je aan ‘verantwoord beheer’ doet.
  Het zou beter zijn wanneer dit soort afspraken uit de private sector zouden voortkomen, maar mensen die elke milieumaatregel als ‘fascistisch wetje’ afserveren, ontkennen de feiten.

 12. [12] Je vergeet, dat juist het overheidsingrijpen ertoe heeft geleid, dat de zeeen zijn leeggevist. Vangstquota en subsidies hebben meer schade aangericht dan alle vissers bij elkaar zouden kunnen aanrichten zonder overheidsbemoeienis.

 13. [13] De zeeën zijn (nog) niet leeggevist, en dat komt voor een deel door het aanwijzen van rustgebieden, het beperken van het vermogen van vissersboten, het verbieden van bepaalde vismethoden en het instellen van quota. In het geval van walvisvaart is het evident dat het moratorium gezorgd het voor herstel van verschillende soorten. Het heeft zelfs zo goed gewerkt dat het vangstverbod nu weer onder druk staat. Afgezien van het argument dat een walvis geen vis is, zie ik niet hoe je dit als een slechte overheidsmaatregel kunt bestempelen.

 14. [11] Hoe wil je dan bijvoorbeeld de zee privatiseren? Volgens mij is het zo dat als iets nog van niemand is het volgens het klassiek liberalisme en ik denk ook het libertarisme alleen van jouw is of kan worden als het vrucht is van jouw arbeid of op zijn minst vermengt met jouw arbeid zoals met land. Hoe zie je dat met de zee?
  Overigens is het zo dat de milieuproblemen in de zee niet worden opgelost door privatisering, immers je kunt je eigen stukje zee makkelijk vervuilen zonder er zelf al te veel van te merken. Het wordt toch vermengt met de rest van de zee. Overbevissing blijft ook bestaan want de vis zwemt van hier naar daar dus je houdt een probleem van de commons.

 15. [11] Ook privatiseren (eigenlijk wordt hier bedoeld ‘proprietariseren’ van iets dat van niemand is, is niet op commando uitvoerbaar. Indien een goed nog steeds van ‘niemand’ is, dan betekent dat het niet voldoende schaars is om het eigendomsmechanisme in gang te steken. Ook hier zal je dus zien dat individuen voldoende waarde zullen moeten hechten aan (geld over hebben voor ) stukken zee om ze in eigendom te willen nemen.

 16. [15]
  Dan zul je eerst je stukje zee moeten afsluiten van de rest van de zee, omdat anders de vervuiling andere eigenaren treft. En die vis zul je eerst moeten insluiten voordat hij van jouw is. Althans als je eigendom ziet als iets dat onder de heerschappij van een mens moet kunnen worden gebracht.
  Maar overbevissing lijkt me inderdaad een mogelijk probleem, afhankelijk van hoe je de eigendom of bescherming van vissen regelt. Al lijkt me dat met viskwekerijen dat probleem steeds minder wordt.

 17. Humor dit. Ik zou zeggen dat iemand die bekend is met de stelling van Ockham de balk in zijn eigen oog wel zou zien: uw interpretatie van deze wetenschappelijke ontdekking is verkeerd.

  Bomen stoten methaan uit, en nemen kooldioxide op. De verhouding tussen die twee lijkt me nogal relevant. Het blijkt dat de broeikasdruk van het uitgestoten methaan slechts enkele procenten van die van de opgenomen kooldioxide is.

Comments are closed.