Men mag niet zomaar collecteren, daar moet men eerst een vergunning voor aanvragen bij de gemeente. Deze kijkt of het allemaal wel kosjer is en als het in orde is wordt een vergunning voor een bepaalde periode afgegeven, kosten 8,50.

Ik heb hier de volgende principiële bezwaren tegen:

1. dat de gemeente (de staat dus) hier even gaat bepalen wie er aan mijn deur mag komen en waarvoor
2. dat bij geweigerde vergunningen mij de gelegenheid is ontnomen om zelf te bepalen of het doel van de collecte mij aanstaat of niet omdat een ambtenaar dat geheel ongevraagd al namens mij heeft gedaan

Dat is dus weer een punt voor Leefbaar Heiloo: afschaffen van die controle en vergunning, laat iedereen gewoon collecteren wanneer ze daar zin in hebben, voor welk doel dan ook en laat de mensen zelf maar bepalen of ze daar geld aan willen geven of niet.

En mensen die geen collectanten aan de deur willen hebben kunnen een sticker op de deur plakken, net als bij ongeadresseerd drukwerk.

Dit heeft volgens mij te maken met de gevestigde inzamelindustrie/maffia zoals AI, Green Peace, UNICEF, NOVIB etc. waar tienduizenden een dikbetaalde vaste baan hebben en die gedekt worden door het CBF, Centraal Bureau Fondsenwerving en die allemaal tegen de staat aanschurken. Deze hebben een lopende vergunning en collecteren volgens een vaste agenda terwijl de overigen zoals een lokale voetbalclub die met kaarsjes langs de deur gaat alleen mogen collecteren in de periode die buiten die agenda valt.

Ik vermoed dat het doel van die vergunningen en de beschermende vaste periode voor de gevestigde inzamelaars is te voorkomen dat mensen inzamelmoe worden en dat daardoor de inkomsten van de CBF-lievelingen zullen verminderen. Gewoon efficiënt de markt bespelen dus.

16 REACTIES

 1. Goed stuk. Ik denk alleen dat het goed zou zijn als je de website van leefbaar Heiloo een frisser uiterlijk geeft, en helderder de standpunten verwoordt. Nu staat er allemaal kritiek op de staat en het socialisme op, maar leg eens op eenvoudige wijze en positief geformuleerd uit wat je wilt. Goed voorbeeld daarvan is dit stuk over collecteren.

 2. Ik heb vroeger een blauwe maandag als uitzendkracht bij de Stichting Kledinginzameling Rotterdam (SKI) gewerkt. Deze stichting liet door een lokale verspreider plastic zakken in de bus gooien, die mensen dan met oude kleren konden vullen en op een bepaalde dag langs de weg zetten, zodat ze door ons opgehaald konden worden. De kleren werden verkocht en de opbrengst ging naar een goed doel.

  Het Leger des Heils doet hetzelfde.

  En dat was nou net het probleem, want terwijl de SKI per keer een vergunning moest aanvragen, had het Leger des Heils vaak een doorlopende vergunning.

  En je voelt hem aankomen: als de SKI kwam, dan was het Leger vaak toevallig net een week eerder geweest…

 3. In Nederland zijn de gemeente-verkiezingen altijd al de enige democratische … die er bestaan, tenminste zo lang als de "landelijk" politieke pachters daar geen stokje voor steken, en wat dus helaas ook meestal het geval is.

  Nu kan ik niet in Heiloo stemmen, maar ik hoop dat LH minsten een zetel gaat halen en daardoor als kanarie in de uiterst giftige mijnschacht van de Nederlandse politiek kan fungeren. Want dat is Wladimir van Kiel wel vertrouwd volgens mij.

  Dat collectes een heikel onderwerp vormen staat zonder meer vast. Hoofdzakelijk omdat het zuiver een ritueel is.

  En rituelen zijn immers niets anders dan een soort zelfbedachte paniekerige uitvluchten en kompensatie voor zuiver onmacht en onvermogen … Want weet men verder niets te doen, dan gaat men op bewogen manier collecteren of diensten houden, danwel "herdenkingen" opvoeren, of wat dan ook.

  In die zin verdient de bevolking van Heiloo daar niet aan geofferd te worden … Ook al omdat de grootste beroeps uitzuigers steeds in royale loondienst aan dat soort diep menselijke "charitabele" instellingen zijn verbonden … Of niet soms?

 4. [5] Ok, maar hoe wil je dit doen?
  Lijkt me wel lastig hoor.

 5. <huishoudelijk>Actiefront.nl gaat verhuizen naar een andere server. Het wordt dan ook de komende dagen wat rustiger wat logjes en reacties betreft.</huishoudelijk>

 6. Bij elke voordeur een BOA posten (met de bevoegdheid om namens de gemeente de eventuele buit in beslag te nemen)… 😉

 7. Mischien zijn willekeur t.a.v. gemeentelijke prcariorechten, de collectiecultus en enig andere zuiver plaatselijk isseus de manier om de mensen in Heiloo op Leefbaar Heiloo te laten stemmen. In een breder context gaat het eerder om de mensen op hun opwellende onderbuikgevoelens te organiseren … ook al teren inmiddels meer dan tweederde van de bevolking op de rest … en zijn dus zuivere parasieten.

  Vanuit het optiek van de parasieten gaat het echter steeds om drie grote maatschappelijke (uiterst pijnlijke) karbonkels: 1). Voortschrijdende Islamisering ten koste van de parasieten … 2). Uit-de-hand-lopende Onveiligheid ten koste van de parasieten, en … 3) Kleiner wordende Collectieve koek waar vooral de parasieten bij inschieten … En laat men nu al jaren op die karbonkels zitten. Hoezoooo … drie maanden …?

  En wie reageert op die (zeer terechte) onderbuikgevoels? Alleen … Groep Wilders en in Heiloo …. LEEFBAAR HEILOO?

  En hey … het is NIET dat men een Wilders of van Kiel gelijk geeft of gaat geven. Maar de steeds meer ontevreden parasieten willen nu ZELF het gelijk aan hun kant hebben … waar de MPP echter niets maar dan ook niets van wil weten … Zooodoende ….. simpele massa-psychologie … toch?

 8. Eigenlijk zou het zo georganiseerd moeten zijn: de gemeente verstrekt zichzelf een collectevergunning (voor laten we zeggen 4x per jaar) en schaft verder alle plaatselijke belastingen af. Vervolgens kan zij met een collectebus bij iedereen langs de deur gaan en wie vindt dat het een nuttige instelling is, kan direct de daad bij het woord voegen en zijn / haar bijdrage leveren.

 9. ik bedenk zo dat er wel uitgebreid stickers zijn tegen ongewenst drukwerk en zo, en wel gepropageerd door de staat om papier uit te sparen en vanwege het milieu maar er zijn voor zover ik weet geen stickers tegen ongewenst collecteren en ook geen staatscampagnes daar tegen.

 10. hoi ik ben een leerling van het Tender College heemskerk en wij wild gaan collecteren voor een goed doel de dierenambulance omdat er zonder vrijwilligers geen dierenambulance is maar nu wil ik een vergunning

 11. Is het wel toegestaan om online te collecteren, door bijvoorbeeld in een drukbezochte site een forum te starten met de bedoeling geld in te zamelen voor een bepaald doel? Je valt dan niet onder een gemeente dus kun je ook geen vergunning aanvragen.Zou het daarom toegestaan zijn? of is dat ook in een bepaalde wet verboden gesteld, en moet men daarvoor een vergunning aanvragen.
  Is er toevallig een jurist onder jullie die deze vraag kan beantwoorden?Bedankt.

 12. [13] ik ben geen jurist maar ik heb het gevoel dat je hoe dan ook altijd over de een of andere vergunning moet beschikken als je geld wilt ophalen.

 13. [1] Harstikke vervelend wanneer men terwijl je net lekker op de bank zit na een lange dag werken om geld komt vragen aan de deur!

  Daarnaast kun je beter geld aan goede doelen geven via de bank, dan kun je het van de belasting aftrekken!

  Bepaal zelf of je geeft aan de deur:

  http://www.neesticker.nl

Comments are closed.