Wanneer een bevolking lange tijd angstig, of geïrriteerd is, zal dit in het stemgedrag van een bevolking merkbaar worden.

Dit zien we aan de opkomst in Nederland van ‘Leefbaar’ partijen en aan het aantal zetels dat Fortuyn won.

Ook de populariteit van ministers als Verdonk (en tegelijk de impopulariteit van haar in andere kringen) is een teken aan de wand dat mensen uit angst en irritatie restrictieve maatregelen steunen.

Omdat het collectivistisch niveau van opeenvolgende regeringen over het algemeen niet bijzonder ter discussie staat, gaat het in het bespreken van de maatregelen die de regeringen nemen vooral over wélke maatregelen. Niet over óf een regering al die maatregelen wel moet nemen.

Laten we het als gegeven beschouwen dat we voorlopig nog wel vast zitten aan een zeer collectivistisch staatsbestel. Hoe en waarom dat zo is en de historie hiervan, is wat mij betreft een mooi onderwerp, maar buiten de scope van dit artikeltje.
De regering wordt in Nederland samengesteld uit een parlement dat via directe verkiezingen wordt gekozen. Deze regering heeft verregaande macht om dwingende maatregelen te treffen en die macht wordt onder (veronderstelde) dreiging van terrorisme constant uitgebreid.

Wanneer dus door een angstige bevolking partijen aan de macht komen die meer maatregelen beloven om mensen zich veilig te laten voelen, zullen die partijen voorafgaand aan verkiezingen zulke maatregelen in het vooruitzicht stellen.
Eenmaal aan de macht zullen die partijen zonder veel moeite meer restrictieve maatregelen treffen omdat de benodigde wetgeving en financiering breed gesteund zal worden.

Maar vóór en wie wordt er gestemd en vooral ook tegen wie? Ik merk dat er steeds meer direct op moslims in West Europa gericht wordt. Moslims in algemene zin, maar vooral die moslims die zich openlijk tonen en gedragen naar hun religie en afkomst.
Een jonge Marokkaan in een jurk heeft het vandaag de dag niet makkelijk. Zeker niet wanneer hij met een rugtasje vol boeken op weg is naar school.

Dit vijandsbeeld wordt door de overheid in stand gehouden en aangemoedigd. Meer dan nodig is om de werkelijke dreiging van Al Qaeda c.s. te bestrijden. De overheid en aan haar loyale media, scheppen willens en wetens een beeld van een monolithische en naar terreur neigende Islam waartoe iedere moslim zonder uitzondering behoort.
Dit beeld geeft de overheid een impliciet mandaat om haar macht enorm uit te breiden, maar ook om het falende bestel en de bijbehorende collectivistische verzorgingsstaat als zodanig te verdedigen.

De tendens van angst die op dit moment in de samenleving ontstaat en het vijandsbeeld dat hier bij hoort roept bij mij associaties op met het Duitsland uit de jaren 1920 en vroege jaren ’30. Ook toen werd een vijand binnen de samenleving geïsoleerd en het doelwit van een angstcampagne die eerst zwakjes en impliciet, maar later openlijk werd gestart.
Ook toen breidde een regering haar macht en middelen heftig uit om zichzelf in het zadel te brengen en te houden en gebruikte de regering die middelen om de vrijheid van burgers te beknotten ‘for their own good’ en om hen zogenaamd te beschermen.
Die Duitse regering, net als haar tegenpool in Italië, trouwens was democratisch gekozen.

De tendenzen zijn al te zien. In Rotterdam moet je verplicht Nederlands spreken en Verdonk wil dit overal in het land verplicht stellen. Men stelt publieke uitingen van religieuze overtuiging, vooral wanneer dit Islamitische uitingen zijn ter discussie. De dwang om te integreren wordt steeds groter.
Nederlanders lijken bang te worden voor hun buren en collega’s. Om de analogie met Nazi Duitsland nog maar eens aan te halen; angst is ERG makkelijk om te zetten in haat.

32 REACTIES

 1. Daarom liggen de woorden als racist en fascist zo gemakkelijk in de monden van onze linkse politici!

 2. Ik ben het 2 onderwerpen in het artikel absoluut niet mee eens, en eentje kan ik me volledig vinden.

  Ik ben het er helemaal mee eens bij de vraagtekens of de maatregelen die genomen worden wel de juiste zijn. En het gebruik van die maatregelen zitten ook nog wel flink wat vraagtekens bij. (is het geloofswaardig dat als ze eenmaal al die macht hebben, ze die dan ook echt niet zouden misbruiken)

  Met de overige twee punten : De angst richting moslims in stand houden & de onderschatting van de islam.

  De meest walgelijke acties en misdaden begaan door de overwegende moslim populatie halen gewoonweg het nieuws niet, af de achtergrond van de daders wordt met alle mogelijke middelen verzwegen. Dus wat dat betreft klopt het vijandsbeeld in stand houden niet. Er is wel degelijk een probleem en die wordt ‘gedownplayed’.

  En het tweede is dat de islam geen gevaar zou vormen. Ik weet niet waar je opgegroeid bent/waar je woont, maar mijn beeld staat haaks hierop. En ja een Marokkaan in een jurk zegt iets. En als je woont waar ik woon, zegt dat : ik haat de westerse wereld, ik leef in mijn wereld. En in de nabije toekomst leven jullie zoals ons of jullie gaan allemaal dood (en nee, dat is geen interpretatie, dat zeggen ze gewoon)

  En als je een vergelijking wil trekken met de jaren 30, de joden vielen op omdat er complete groepen waren die niet integreerden, maar hun eigen winkels openden, hun eigen taal spraken, hun eigen kerken hadden en verder geen contact hadden met de Duitse samenleving. Nee, ze werden niet geïsoleerd, ze isoleerden zichzelf! Dus als je echt de vergelijking wil trekken spreekt dat juist VOOR integratie.

  Het verschil zit hem erin dat de joden hun eigen gang wouden gaan en de moslim wel degelijk een islamitsiche staat van NL/EU/de wereld willen maken. En bereidt zijn alle mogelijke middelen daarvoor te gebruiken.

 3. Dat moslims radicaliseren, komt voornamelijk door 9/11 en bin Laden… En het is niet uitgesloten(sterker nog alle bewijzen richten zich hiertoe) dat de Bush administratie hierachter zit.
  Die walgelijke daden door moslims kunnen gesteund worden door de Bush administratie.
  Moslimsextremisten zorgen voornamelijk onrust in het Midden oosten, Europa, de Balkan en voormalige sovjetrepublieken, voornamelijk omdat hier de meeste moslims wonen. In de VS wonen nauwelijks moslims.

 4. [3]
  "Die walgelijke daden door moslims kunnen gesteund worden door de Bush administratie."

  Ze kunnen ook gesteund worden door de Bond van Gehandicapten Tegen Kernenergie. So what?

  Iets meer bewijs en wat minder uit de lucht gegrepen Michael Moore masturbatie zou fijn zijn.

 5. Ze zijn altijd radicaal geweest. 20 jaar terug hoorde ik al van die kleine ….. ‘wij veel baby’s maken, wij straks de baas, moet jij doen wat wij zeggen’. 20 jaar terug waren ze al superieur. Alleen het zijn er nu meer, steeds meer incidenten en het wordt steeds moeilijker om ‘onder de pet’ te houden. Ondanks al het ontkennen en verzwijgen begint het nu gewoon op te vallen. Als Bush er nu verantwoordelijk is voor de radicalisering, vraag ik me af wie het toen was?

 6. [4] http://www.globalresearch.ca/
  En door logisch na te denken 19 arabieren met een zakmes?
  Ja uiteraaard laten we Afghanistan en Irak bezetten! Ehh Saudi Arabie… o,ja dat is toch een amerikaanse staat?

  [5] ‘wij veel baby’s maken, wij straks de baas, moet jij doen wat wij zeggen’. 20 jaar terug waren ze al superieur. Alleen het zijn er nu meer, steeds meer incidenten en het wordt steeds moeilijker om ‘onder de pet’ te houden”

  Dat zeiden ze vroeger ook van de katholieken en wellicht ook wel over de joden. Trouwens de Antilianen maken ook een hoop kindjes…er zijn verder 1.3 miljard chinezen en 0.9 miljard Indiers…

  Ik geef toe dat Nederland te vol is. Maar dit heeft niets met moslims te maken. Maar de fout van 8 jaar paars met economische boomings.

  Maar zit het economisch tegen. Het is gewoon fifo
  first first out. Geen moslims, chinezen, antillianen Surinamers, maar qua datum van binnenkomst. Gelukkig gaat het in Turkije wel goed en gaan een hoop wijze turken terug.

  Kortom ik ben banger voor hangjongeren: een Marokaan met een westers leren jackie en dat andere hangtuig lees antilliaanse hangjongeren bijvoorbeeld, dan voor een marokaan met een jurk en een baard.

 7. Mussolini maakte meen ik een Mars op Rome om premier te worden. Niet echt democratisch.
  Maar goed: ik dacht we met dit pseudo-intelllectuele Tom de Graaf-type geredeneer ("Hier om de hoek woonde Anne Frank…") waren gestopt.
  De zaak is niet moeilijk: als er in Nederland terreurdaden en politieke moorden gepleegd worden, is het nodig om de beveiling flink aan te scherpen. Het maakt Nederland niet in een keer een politiestaat.
  Dat waakzaamheid over grondrechten en vrijheden daarbij geboden is, kun je eleganter formuleren.

 8. Kijk naar de cijfers. Die geven aan dat de groep Marokkanen het zeer slecht doet. Inderdaad de groep. Geen generalisatie. Er zijn zoveel Marokkanen die het slecht doen dat je niet kan spreken van een enkeling of een kleine minderheid. Daarbuiten worden steeds grenzen (of pogingen daartoe)verplaatst in verband met het islamitisch geloof. En het is niet alleen in Nederland zo. Overal in West-Europa, in de VS en in Canada. Altijd maar weer die legitimatie door middel van het geloof. Men is constant zoekende naar de grenzen van de macht en het overwicht. Daar de ogen voor te sluiten is dom en heel erg politiek correct. In het item over verplicht Nederlands spreken hebben wij ook de spreekwoordelijke degens over gekruist.
  Ik heb ook de indruk dat daarom ook dit stukje is geschreven maar dat staat iedereen uiteraard vrij.

  Nog even twee zaken:
  1.het parlement is niet in het geheel gekozen via directe verkiezingen. De eerste kamer wordt verkozen via getrapte verkiezingen.
  2.leer van de geschiedenis. volksverhuizingen en de wensen tot volksverhuizingen hebben heel vaak tot grote problemen geleid. Ook dit is een volksverhuizing. Laat je niet misleiden door de geleidelijkheid ervan. Deze geleidelijkheid wordt alleen veroorzaakt door de ver voortgeschreden staat van organisatie en administratie in de landen die worden binnegedrongen.

 9. [8] "volksverhuizingen en de wensen tot volksverhuizingen hebben heel vaak tot grote problemen geleid."

  Migratie is inderdaad van alle tijden. Wil je suggereren dat we dat natuurlijke proces koste wat kost moeten stoppen in plaats van ons richten op de problemen die migratie met zich meebrengt? Ondertussen migreert de industrie wel naar het Oostblok en het Verre Oosten. Dus de schoen gaat hoe dan ook wringen.

 10. [9] Wat is er natuurlijk aan het proces dat we nu meemaken?
  Het betreft hier een planning.

 11. [10] Deels idd. Het heeft weinig zin nu om als laaggeschoolde of ongeschoolde arbeider naar Nederland te komen en toch komen ze, namelijk vanwege de verzorgingsstaat. Voor laaggeschoold werk moet je naar Polen, China en daar staat het alweer onder druk. Wanneer je de uitkeringen zou schrappen in Nederland is er geen ‘aselzoeker’ die hier neer zou strijken, tenzij hij ook economische kansen rook.

 12. [11] Ik vrees dat de mensen deels wel voor het geld komen, maar dat de landen van herkomst een geheime agenda hebben.
  Zeg, het zal wel achterlijk zijn, maar wat bedoel je met idd.? Volgens mij niet een "gebruikelijke" afkorting.

 13. idd = inderdaad (komt uit sms-taal). Is bij mijn weten op internetforums en weblogs al redelijk gangbaar, dus bijna in Van Dale. Sorry voor de onduidelijkheid.

 14. [14]
  Iemand uitmaken voor een idioot/zwakzinnige is een zwak punt, Mr. McNamara.
  Little question: Will you debate with Mr. Bush, instead of me then?
  America has changed Mr. McNamara. A lot.

 15. [15]
  http://www.globalresearch.ca/ – An independent research and media group of progressive writers, scholars and
  activists committed to curbing the tide of "globalisation" and "disarming" the…

  Etc. Ik haakte af bij het woord ‘progressive’. Eerst kom je met een juweel als "Die walgelijke daden door moslims kunnen gesteund worden door de Bush administratie". Wanneer gevraagd wordt je woorden met wat bewijs te staven kom je met *die* site op de proppen. Heb je uberhaupt wel een eigen mening?

  As for debating George Bush, why should I? You accuse him of something. It’s up to you to support your accusations with proof, not up to me to contact Dubya and prove his innocence.

  Use Occam’s razor. Sometimes the massmurder of thousands of civilians by a bunch of cowardly muslims is just that; and not a conspiracy.

 16. [2] Fukkov,

  Om het artikeltje duidelijk te maken, heb ik één en ander wat gechargeerd gesteld. Ik weet niet waar jij woont, maar ik heb jaren in Amsterdam West gezeten, drie minuten van het Surinameplein.

  Ik weet dus vanalles over Marokkanen in jurken. Waar ik in mijn artikel vooral op doelde was de hypocrisie tussen aan de ene kant het knuffelen van alles wat allochtoon is en de bijbehorende politieke correctheid en aan de andere kant de hysterie over iedere rugtas in de metro en terrorisme door alles wat moslim is.

  Tuurlijk zijn die kerels in jurken die verdommen Nederlands te spreken irritante arrogante klootzakken. MAar zolang ze er niemand mee lastig vallen mogen ze van mij. Ik heb meer last van de irritante arrogante klootzakken in Den Haag dan van die in de Baarsjes!

 17. Angst leidt inderdaad makkelijk tot haat. Je ziet het in de media en politiek waarin het een koud kunstje is om een bevolkingsgroep (Marokkanen) als gevaarlijk af te schilderen. Typerend is het gedrag van Cohen die de alarmbel luidde over ‘de toestand in A’dam West’. Volgens diverse autochtone bewoners is de situatie niet slechter/beter dan normaal. Het doel van Cohen is dus om angst te zaaien en daarna als zalvende Probleemoplosser tevoorschijn te komen.
  Natuurlijk is er een probleem met laaggeschoolde en/of orthodox islamitische bevolkingsgroepen, dat ontken ik zeker niet. Maar middelen uit de regentenklasse zijn erger dan de kwaal. De politiek zal dit probleem alleen maar groter maken of proberen hier munt uit te slaan.

 18. [8]

  Hallo Peterk,

  In reactie op jouw eerste punt. Je hebt gelijk, in mijn artikel doelde ik alleen de tweede kamer van de Staaten Generaal. Er is ook een eerste kamer die ik buiten beschouwing liet.

  2.leer van de geschiedenis. volksverhuizingen en de wensen tot volksverhuizingen hebben heel vaak tot grote problemen geleid. Ook dit is een volksverhuizing. Laat je niet misleiden door de geleidelijkheid ervan. Deze geleidelijkheid wordt alleen veroorzaakt door de ver voortgeschreden staat van organisatie en administratie in de landen die worden binnegedrongen.

  In reactie op jouw tweede punt; bij bezoekers van deze site mag ik, neem ik aan, de Arabisch Europese dialoog bekend veronderstellen.
  Jij noemt al de mate van organisatie die hieraan ten grondslag ligt. De georganiseerde en van overheidswege aangemoedigde immigratie van laag opgeleide religieus fanatieke en cultureel onder ontwikkelde ‘gast arbeiders’ is al bijna dertig jaar een feit.

  Het probleem is mijns inziens niet de achterlijkheid van de immigranten zelf. Het is de achterliggende organisatie door overheden. Hier knelt de schoen. Wanneer alleen mensen die hun eigen broek op kunnen houden naar Nederland komen en er mogen blijven is er geen probleem. Mensen weten echter, dit wordt hen door hun eigen en door onze overheid verteld, dat ze in West Europa gratis geld kunnen ophalen! Ze hoeven daar niks voor te doen.
  het probleem is dus de overheid die het ontstaan van de problemen actief aanmoedigd.

  Het actief aangemoedigde immigratiebeleid van de afgelopen tijd is de kern. Alle andere zaken, gebrek aan integratie, radicalisering, ongeletterdheid, werkloosheid, bijbehorende verzorgingsstaat etc. Zijn afgeleiden van het beleid in eerste instantie.

 19. [19]
  Even over "volksverhuizingen".

  Ook de volksverhuizingen in de middeleeuwen waren een zeer geleidelijk proces. De infiltratie van Franken in Gallia was een proces dat zo’n 300 jaar in beslag nam. Deze Franken namen trouwen de Gallische cultuur over. Men spreekt in Frankrijk namelijk Romaans, en geen Germaans en heeft de Romeinse (katholieke) religie.

  Toen Frankische edelen het Romeinse gezag gingen aantasten (in de 5e eeuw) werd dit door de overgrote meerderheid van de Gollo-Romeinse bevolking verwelkomd. De belastingdruk was namelijk onaanvaardbaar hoog geworden, en andere verplichtingen drukten ook zwaar.

  Hier zien we een interssante parallel met heden. Ook in het Romeinse Rijk werd angst door de kiezers misbruikt om vrijheden af te schaffen en belastingen te verhogen.

  De "raids" die plaatsvonden van andere volkeren waren geen echte volksverhuizingen. De identiteit van de nieuwe "volkeren" werd vaak ad-hoc gevormd. Het betrof meer vrijwillige samenwerkingsverbanden tussen diverse sociale groepen van verschillende afkomst, vaak zelfs afkomstig uit de Romeinse senatoriale elites. De "barbaarse" koningen waren vaak klassiek geschoold en kenden hun latijnse en Griekse klassieken. Lees daarover "The Myth of Nations" van Geary.

  De zogenaamde "volksverhuizingen" ofwel het verdwijnen van de West Romeinse dwangstaat is vanuit libertarisch oogpunt een goede ontwikkeling geweest. Een paar eeuwen lang is er een "anarcho-kapitalistische" vrijheid geweest, terwijl de Romeinse beschaving wel in stand bleef.

 20. [16] Ik zie gewoon aan uw woordkeus dat u lichterlijk kwaad bent, eerst doe ik aan Michael Moore masturbatie dan is het weer een slechte site, ik een eigen mening? ja en die wordt steeds harder. Ben hard bezig met bewijzen te verzamelen, het internet staat er vol mee, helaas staan er ook neppe bewijzen op. Waarom doet u nu zo moeilijk bij deze site en neemt u klakkeloos de bewijzen van Powell over! Op meerdere forums op deze site heb ik bewijzen gegeven kijkt u maar bij het artikel: Afghanistan de pijplijnoorlog (2)
  Progressive is in de VS heel anders dan Groenlinks hier hoor! En trouwens: Waarom zou een libertarier alleen rechtse conservatieve sites moeten bekijken? De ware libertarier is werkelijke vrij, als hij de visies van zowel links als rechts bekijkt, ik ben er van overtuigt dat qua oorlogsvoering de linkse sites dichterbij de waarheid zitten dan rechts. U bent een moeilijk iemand om te overtuigen ik kom nog met bewijzen houdt u artikelen van over de pijplijnoorlog maar in de gaten! Verder stop ik met discussieren omdat mijn bewijzen wellicht nog niet hard genoeg zijn, maar het motief is al zo hard als wat! En het alibi van de VS is zo zwak als wat! Een verdere discussie met u lijkt me meer op forumvervuiling uit te draaien.

 21. En dan dit:
  Amerikaanse overheid probeert de zoek kriteria die in deze zoekmachine wordt ingetoetst te verkrijgen, Google weigert gelukkig.
  Nu als dit geen spioneren is.

  http://www.nu.nl/news/66013

  Groet,
  Achilles

 22. [22] De rest van de wereld probeert het beheer over Internet in handen te krijgen om de vrijheid op het net te beperken. Amerika staat dat niet toe.

 23. [23] Behalve dat de VS nu bezig zijn onder het mom van ‘Veiligheid’ controle over het internet proberen te verkrijgen.

  Alleen voor ‘ons eigen bestwil’ natuurlijk…

  Kijk op deze link: http://www.mises.org/story/

 24. [24] Welke landen proberen het bij de VS weg te krijgen. Allemaal fijne landen: Libië, China, Iran.

 25. [25] Da’s natuurlijk ook wel weer waar.
  Punt blijft dat geen enkele overheid het www in handen moet krijgen.
  Ook geen ueber overheid als EU of UN.

 26. Leuk. Twee problemen die elkaar versterken. (Islam & Politiek) Misschien maakt het het beeld makkelijker om Islam als Politiek te bestempelen (Of politiek als geloof) Blijft er maar 1 probleem over 😉

 27. [19] Naar grote groepen mensen kijkend kun je wel stellen dat achterlijkheid een behoorlijke garantie (bij moslims)is voor taaiheid van het geloof. Daar hebben ze een goede keus gemaakt.
  De arabische Europese dialoog ken ik, maar en zijn veel mensen die het complot niet aanvaarden vanwege het gebrek aan "hard bewijs".
  Vandaar het gebruik van een aspect waar men bij het vervullen van het complot niet omheen kon: de aard (georganiseerde structuur) van de ontvangende landen. Deze kunnen niet snel worden gevuld met immigranten. Dat wordt opgemerkt en zorgt dan veel veel onrust bij de autochtone bevolking.
  Het punt medewerking van de overheden staat buiten kijf.
  Een ander punt is dat meer mensen blijkbaar voor dit land geen probleem zijn. Dat ben ik niet met je eens. Dit land is enorm overbevolkt. Dit uit zich in allerlei facetten van de samenleving op onplezierige manieren.
  Als er geflikker komt kan dit land met 16 miljoen geen kant uit. Ook dat zou eigenlijk een zorgpunt voor een goede overheid moeten zijn (in de jaren na de oorlog tot halverwege de 70er jaren was men erover eens dat er overbevolking was). Er is veel opgeofferd voor de stroom van olie, te veel als je het mij vraagt.

Comments are closed.