Vanochtend zag ik het volgende bericht op teletekst:
Op een aantal snelwegen rond de grote steden staan de laatste maanden veel meer files dan eerder het geval was. Dat concludeert de Verkeers Informatie Dienst.
Volgens de VID heeft dat ondermeer te maken met de invoering van de traject controle. De 80 kilometer zones moesten de doorstroming verbeteren maar het tegendeel blijkt waar te zijn. Vooral bij Den Haag zij de files enorm toegenomen en ook bij Utrecht is het drukker geworden. De VID denkt dat dit komt doordat men nog niet gewend is aan de 80 kilometer en bang is voor boetes.’


Zie hier de wet van de onbedoelde consequenties in actie. Hoewel de overheid de expliciete bedoeling had de doorstroming te verbeteren blijkt in de praktijk het effect van de maatregelen van de overheid het tegengestelde effect op te leveren. En dat is nu precies een formulatie van de wet van de onbedoelde consequenties. We kunnen hetzelfde effect waarnemen in de economie.

Als de overheid vindt dat jongeren een fatsoenlijk loon moeten hebben, dan voert zij het minimum jeugdloon in. Het effect is dat er een hoge jeugd werkeloosheid ontstaat. De wet die de bedoeling had de positie van de jongeren te verbeteren is de oorzaak van de verslechtering van de positie van jongeren.

Nog een voorbeeldje, ik ben nu toch bezig, werkgevers moeten meer premie gaan betalen als een x aantal werknemers in hun bedrijf in de WAO komt. Die maatregel is bedoeld om te voorkomen dat er minder mensen in de WAO terecht komen. Het gevolg van die wet is echter dat bestaande WAOers die terug op de arbeidsmarkt willen, geen baan meer kunnen krijgen want zij zijn een te grote risico groep geworden. Wat begon als een wet die moest voorkomen dat mensen in de WAO terecht kwamen, eindigt als een wet die bestaande WAOer buiten de arbeidsmarkt sluit. Dat kan toch niet de bedoeling geweest zijn?

Meestal wordt ogenschijnlijk met de beste bedoeling een wet bedacht die dan uiteindelijk leidt tot onbedoelde totaal verkeerde resultaten. En dat is bij de overgrote meerderheid van economische wetten zo! De overheid kan simpelweg niet alle consequenties overzien van haar gewelddadig ingrijpen in het economisch en persoonlijk leven van haar burgers. Wat echter de problemen vergroot is dat de overheid maar één Pavlov reactie tot haar beschikking schijnt te hebben. Als men een probleem constateert dat het gevolg is van een interventionistische wetgeving, dan wil men onmiddellijk dat probleem oplossing met ja, kunt u het raden?

Nog meer interventionistische wetgeving natuurlijk!

Een voorbeeldje dan maar?

In de misdaad cijfers scoort de Antilliaanse en Marokkaanse jeugd behoorlijk hoog. Werkgevers weten dit en zijn dus voorzichtig met het aannemen van jongeren uit die groepen. Want eenmaal aangenomen raak je, door de strikte wetgeving van de arbeidsmarkt, een onderpresteerder nog niet zo gemakkelijk kwijt. Een verkeerd aangenomen personeelslid kan het einde betekenen voor een kleine zaak. Als de werknemer na een conflict in de ziekenwet gaat, moet de werkgever twee jaar lang de zieke werknemer doorbetalen. De kosten zijn hevig en de baten nul! Dat is de reden achter de hoge werkeloosheid van die jongeren groepen.

Als ik dat kan bedenken dat zal er vast in Den Haag ook wel iemand zitten die dat doorheeft zou je zeggen. Maar wordt onze arbeidsmarkt wetgeving nu versoepeld? Nee dus. Vandaag is er een voorstel in Nijmegen gekomen om sollicitaties vanaf nu anoniem te laten plaats vinden. En zie, men probeert de slechte effecten van een slechte wetgeving met nog meer slechte wetgeving op te lossen. Wie zich ooit heeft afgevraagd hoe het komt dat we een in land leven dat vergeven is van de regeltjes weet nu het antwoord op die vraag.

En wat betreft het antwoord op de problemen die al vervelende economische regeltjes creëren; dat is eigenlijk heel overzichtelijk. Gewoon afschaffen die ellende!

10 REACTIES

 1. Maar ja, 10.000-den ambtenaren danken hun banen aan al die regeltjes, dan is het natuurlijk niet ‘sociaal’ om deze af te schaffen. Het is natuurlijk wel sociaal om mensen met bescheiden lonen te laten meebetalen aan al deze overbodige ambtenaren. En aangezien deze ambtenaren ook lid zijn van De Partij (PVDA-CDA-VVD-GL-D666) mogen ze zelf bepalen of zij worden afgeschaft, of toch maar niet…

 2. Gelukkig willen ze ook 80km zones in gelderland. Al die drukte daar….

 3. Ik wil 80km zones in het centrum van de steden en ook in de buitenwijken 😉

 4. Waardoor wordt die Pavlovreactie getriggerd? Moeten alle ambtenaren werken houden? Moeten al die ambtenaren er zijn omdat de overheid een grote groep loyalisten nodig heeft? Moet die Pavlovreactie er zijn omdat er problemen moeten blijven om de bestuurders te legitimeren?
  Wat is het precies en willen we dat opheffen? En wat moeten we dan doen? En hoeveel hebben we er voor over?
  Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat?

 5. nog een geinige, Henri: Toen de AOW ingevoerd werd, was de AOW voor alleenstaande ouderen hoger dan die voor getrouwden.

  Dus, je raadt het al: Massale echtscheiding onder bejaarden! De bezuiniging op de AOW leidde juist tot hogere kosten.

 6. In algemene zin ben ik het met je eens, maar het voorbeeld van de files door die 80 km zones klopt volgens mij niet.

  Die files zijn wel degelijk beleid; en wel het volgende: als er meer files staan, zal de overheid constateren dat er een probleem is dat zij kan verhelpen door een filetax per km te heffen. Uiteraard eerst alleen tijdens het spitsuur, maar dat zal ongebreideld uitdijen, zoals alles waar de overheid zich mee bemoeit. Dan rijd je dus allemaal met zo’n kastje in de auto (want iedereen kan immers ergens een keer tijdens de spits op zo’n traject rijden, dus laten we het als overheid direct ook maar verplicht stellen.

  In dat kastje moet natuurlijk apparatuur zitten die vastlegt waar dat kastje op welk moment van de dag rondrijdt en dat is heel interessante informatie: "Zo, dus u zegt dat u nooit in die Luxemburgse bank was en dat u daar helemaal geen rekening heeft? Nou, uw kastje geeft aan dat uw auto op die dag op de parkeerplaats van die Luxemburgse bank stond en uw mobieltje zegt ook dat u in Luxemburg was …"

  Als de overheid zelf aangeeft dat iets een onbedoeld neveneffect van een overheidsmaatregel is, is een gezonde dosis wantrouwen op zijn plaats.

 7. [6] Goede opmerking, SPY.

  Veel van die onprettige consequenties zijn wel degelijk voorzien en door de invoerders gewenst en passen perfekt in hun agenda.

  De goedbedoelende politieke stuntelaar die onbedoeld een puinhoopje achterlaat lijkt mij een sprookjesfiguur…

  Groetz,

  Cincinnatus.
  Groetz,

  Cincinnatus.

 8. [6] Zoals ik bij de invoering van de 80-km zones al schreef: "Vandaag is er weer een maatregel ingevoerd die als rechtstreeks gevolg heeft dat het fileleed extreem zal verergeren. Gelukkig maar voor Karla Peijs en consorten, dan hebben ze namelijk straks een goede reden om het rekeningrijden in te voeren."

  Hmm, ik heb voorspellende gaven….

Comments are closed.