(Een RTL bericht)


Op zich een positief punt om mensen in nood te helpen.
Edoch let op de achtergrond en de motieven.

“Nederlandse Europarlementsleden vinden dat Turkije Europese hulp moet krijgen tegen de vogelgriep.”Europese hulp wil zeggen dat de (o.a. Nederlandse) belastingbetalers gedwongen worden om voor die hulp te betalen.

” De Europese Commissie moet volgens hen vaccins, virusremmers en voorlichting sturen.”
Prachtig als die commissieleden dat doen. Maar doen ze dat echt van hun eigen centen? Is het slecht van mij dat ik daaraan twijfel? Ik vrees namelijk dat ze met een goed doel als motief, de belastingbetalers weer zitten uit te melken.

“Brussel heeft nu alleen experts naar het gebied gestuurd voor onderzoek.”
Let wel, dit is prachtig, maar wie betaalt dat weer?

” Dorette Corbey (PvdA), Jan Mulder (VVD) en Kartika Liotard (SP) willen meer hulp.”
Zou ik ook willen. Maar dan wel op morele basis, door mensen die dit vrijwillig bijdragen.

“Door te helpen kan de Europese Unie haar waarde bewijzen voor een kandidaat-lid als Turkije”, stellen ze.
Dit is het meest interessante van het hele bericht. Deze PvdA-VVD-SP combinatie wil laten zien hoe waardevol, hoe goed de EU is, en dan tevens Turkije nog meer lijmen om toch maar lid van de club EU te worden.

1 REACTIE

  1. Inderdaad, harde bewijzen van EU-waarden zijn dringend noodzakelijk.

    Alleen jammer, dat men i.c. schijnt te denken, dat de bewijslast daarvan ineens op de EU rust. De eis van vrijheid van meningsuiting aan Turkije schijnt plotseling niet meer aan de orde.

Comments are closed.