De “jongeren” zijn de schuld van alles!

Althans die indruk kun je krijgen als de pers en de media de uitspraken van de politici hoort herhalen.

De politiek richt haar venijn de laatste dagen wel heel erg op de jeugd!
Lonsdale jongeren zijn een gevaar voor de democratie. Dat heeft de geheime politie, de AIVD, bekend gemaakt. (Het zou overigens niet gek zijn als datgene wat ze nu democratie noemen, zou verdwijnen.)
Kansarme jongen moeten in een kazerne worden gestopt en klaargestoomd voor een baan. Leerplicht verlengen tot 23 jaar.
Leeftijd drank kopen verhogen naar 18 jaar en wee hun gebeente als ze op drank kopen betrapt worden! Vanaf welke leeftijd mogen ze in militaire dienst? Was dat niet 16?
Dit is slechts het deel verwijten over jongeren dat me nu snel te binnen schiet.

Natuurlijk zijn er grote problemen in de maatschappij. Die uiten zich vooral bij de jongeren die immers nog op weg zijn hun plek in de samenleving te vinden.
De politiek gaat het weer oplossen op de haar bekende wijze van sleutelen aan de symptomen. (Kurieren am Symptom) Het laatste wat politici doen, is de schuld bij zichzelf zoeken. Terwijl de huidige problemen toch echt ontstaan zijn door de politici zelf.

Door de megaberg van maatregelen, voorschriften, bemoeizucht en subsidies zijn er zoveel moeilijkheden om in vrijheid je ontplooiing te vinden, en zoveel verleidingen om te profiteren, dat het ook heel moeilijk is om daar goed uit te komen.

Onder andere de Minister van Volksgezondheid, Hans Hoogervorst, de staatssecretaris Henk Van Hoof van Sociale Zaken en de voorzitter van “Taskforce Jeugdwerkloosheid de Boer, staan al in de startblokken om het in gemeenschap met de FNV op te lossen!

Allemaal willen ze zich NOG MEER met de jongeren bemoeien. Die moeten zelfs allemaal “Algemeen Beschaafd Nederlands” (ABN) gaan praten, om te beginnen in Rotterdam!
De enige echte oplossing is echter om op te houden met al die betuttelarij en tegelijk al die belemmeringen weg te nemen.
Jongeren moeten weer de kans krijgen om zelf van hun leven te maken wat ze ervan verwachten. Met hun eigen verantwoordelijkheid en binnen het besef en respecteren van de vrijheid van alle andere mensen.
(Zie daarvoor de doelstelling van de Vrijspreker op de hoofdpagina.)

5 REACTIES

 1. Jongeren lijken inderdaad de laatste tijd de zondebok te worden.
  Al moet ik zeggen dat ik gisteren wel een interessant element zag in een voorstel van, geloof ik, de (terecht) verguisde FNV voor meer leer-werkplekken. Niet hun volledige plan, wat neerkwam op het door de strot van de werkgevers douwen van werknemers die ze niet willen. Maar wel in het plan om jongeren met behoud van uitkering enkele maanden te laten werken.
  Het lijkt me op zich een verbetering als een jongere die nu een jaar in de bijstand zit zonder enige tegenprestatie, in plaats daarvan 1 tot enkele maanden met behoud van uitkering voor een werkgever kan werken. Uiteraard zolang die werkgever dan ook niet het minimumloon hoeft te betalen. De werkgever heeft dan een stimulans om een hoog risico jongere in dienst te nemen, en de jongere heeft een kans om werkervaring op te doen en zich te bewijzen. Bovendien heeft het het voordeel dat een werkgever weinig reden zal hebben zo’n jongere te weigeren als die tijdelijk (zo goed als) gratis voor hem werkt, en de jongere heeft niet het excuus dat ze hem of haar niet willen aannemen. Uiteraard is er wel een gevaar dat werkgevers na een maand de jongere ontslaan om de volgende gratis kandidaat aan te trekken, maar die bedrijven kun je uit de regeling zetten, en in ieder geval heeft de jongere dan werkervaring opgedaan.
  Ik weet dat het geen libertarische oplossing is, en het volledige plan (of in hun jargon: eis) van de FNV lijkt me niks, maar als het in ieder geval een beetje helpt, of op zijn minst enige produktiviteit oplevert i.p.v. slechts het uitbetalen van een uitkering, lijkt het me een verbetering.

 2. Als ik de parlementaire Pipodeclowns hoor praten lijken zij alleen vertrouwen te hebben in de brave hendrikken van hun partij-jugend. Ik moest toch erg lachen dat op het moment dat wangedrag van Marokkaanse koters niet langer ontkend kan worden, de politici maar gauw komen aankakken met ‘Lonsdale jongeren’ die volksvijand nummer 1 zouden weze. Te veel eer voor die jongeren, al zullen zij vast trots zijn op deze status. Kopje thee erbij?

 3. [1] Ieder stapje in die richting zou natuurlijk goed kunnen zijn. Maar je moet dam niet te veel regelen.
  Wat denk je van:
  -Minimum loon afschaffen.
  -Uitkeringen afschaffen.
  -Volledige contractvrijheid tussen werggever en werknemer.

 4. Uiteindelijk moet opvoeding aan de basis gebeuren: door ouders, leraren, vrienden en later leer je bij je eerste werkgever hoe werk werkt. In een goed functionerende sociale groep gebeurt dat op een natuurlijke manier. Het kind krijgt ook de ruimte om te rebelleren/zijn eigen weg te vinden en hij leert dat werk wordt beloond. Maatregelen zouden altijd in dienst moeten staan van dit proces, danwel om echte dropouts en ontspoorde jeugd op te vangen. Want die zijn er wel degelijk.

 5. Wat ik dezer dagen op de TV hoorde:
  "Het gebrek aan politieke belangstelling van jongeren is zorgwekkend".
  "Vooral jongeren hebben weinig vertrouwen in de politiek".

  Binnen de kortste keren hebben politici al weer geld vrijgemaakt voor een grote campagne, vooral gericht op jonge marokkanen, om hen te motiveren te gaan stemmen.

Comments are closed.