Bart Jan Spruyt werkt nu full time bij Wilders.*)
Wij vragen ons af of dit een goede of slechte ontwikkeling is.

Bart Jan heeft bij de Conservatieve Burke Stichting erg goed werk geleverd en het is jammer dat deze stichting nu op een wel erg laag pitje staat.

De publicaties en andere acties van de Burke Stichting kwamen op veel punten erg dicht bij de libertarische ideeën. Ze waren alleen niet consequent genoeg en daardoor bleven er zaken over waarbij zij de persoonlijke vrijheid van ieder individu niet volledig aanvaardden.

Bart Jan gaat nu een belangrijke rol spelen bij het schrijven van het programma een aan de training van “de tientallen kandidaten die Wilders inmiddels heeft geselecteerd”. Die kandidaten komen uit zeer verschillende hoeken:”van rechtse CDA’ers en Bolkestein-liberalen tot personen uit de hoek van de ChristenUnie.”

In een interview met de Volkskrant zegt Bart Jan:”Dit wordt een goede, hechte club van serieuze, beschaafde mensen met passie voor de publieke zaak. . . . [het wordt] een brede volkspartij van realistisch denkende mensen. Een partij met een positieve boodschap, met veel nadruk op de waarden van de onvervreemdbare, westerse beschaving -waarden die via onderwijs en opvoeding veel sterker moeten worden overgebracht.”
En verder:
“Ja, het tijdperk van de denktank is afgesloten. Het was een mooie tijd, maar het was te theoretisch, te ver van de plek waar de echte beslissingen vallen. Hier kan ik werken aan praktische politiek.”

En hier gaan meteen de waarschuwingslampjes branden. Beschaafde mensen met een “passie voor politiek”. Een passie voor politiek! Politiek is macht, en die macht zullen we gebruiken!
Een “brede volkspartij” moet het zoveel mogelijk kiezers naar de zin maken.
Zijn “Waarden van de westerse beschaving” andere dan persoonlijke waarden?
En “praktische politiek” klinkt naar het “haalbare”, los van het morele.
Hier zou veel dieper op in te gaan zijn, en dat zullen we in de toekomst zeker nog wel doen.

Als we aannemen dat Bart Jan kans ziet in de politiek een aantal van de conservatieve vrijheidsideeën te verwezenlijken, dan zou het een goede zaak kunnen zijn.
Als echter blijkt dat het vechten tegen de bierkaai is, of erger nog, als ook Bart Jan, en andere mensen zoals hij, door hun omgeving zodanig worden omgeturnd dat er steeds meer water in de wijn komt, dan is het een slechte zaak. Voor de langere termijn hebben we dan geen wijn meer over.

Het blijft noodzakelijk dat eerst veel meer mensen leren begrijpen dat NIEMAND, (ook grote aantallen niet), het recht heeft een ander mens te dwingen tot iets wat hij niet vrijwillig zou doen.
—————————————————–
Gegevens uit: site Groep Wilders: http://www.groepwilders.nl/

110 REACTIES

 1. Ik onderschrijf je conclusies voor de volle 100% Hub. We zullen zien hoe het gaat.

  Het zal in ieder geval een goede test case zijn voor mijn bewering dat de politiek een corrumperende factor is.

  We zullen we zien of een stevige inbedding van pro-vrijheid ideeën
  echt nodig is in een samenleving
  voordat er sprake is van enige
  echte verandering.

  Ik ben echter niet al te optimistisch…

 2. Op http://www.geertwilders.nl staat nu al o.a de uitspraak: "Een ongenadige inkrimping van de overheid. 50% minder ambtenaren." wat dat betreft lijkt mij dat er niet bij voorbaat een slap verhaal op tafel komt. Bart Jan Spruijt kan voor de broodnodige ideologische veren zorgen. Ik zie het programma met belangstelling tegemoet.

 3. Je schrijft: "En hier gaan meteen de waarschuwingslampjes branden. Beschaafde mensen met een "passie voor politiek"."

  Dat is wat ook wat er bij mij gebeurd.

  Helemaal grappig is het als er mensen zijn die stellen een afkeer van democratie hebben of stellen niet in democratie te geloven, maar zich wel dolgraag verkiesbaar willen stellen in die democratie! Dan moet je oppassen.

  You can’t have your cake and eat it.

 4. Onder het huidige regime worden we compleet onder de tafel geveegd. De oorzaken zijn, volgens mij in belangrijke mate, manipulatie (demagogie, halve waarheden/hele leugens, afkoop/omkoop), het afhankelijk maken van grote groepen van de samenleving en het ontwortelen van die samenleving door als overheden te veel verantwoordelijkheden van de burger over te nemen waardoor deze zich te veel van die samenleving afkeert.
  Willen wij onze inzchten meer onder de mensen verspreiden, zullen wij in de gelegenheid moeten zijn dit te doen. Wij moeten de huidige overheid inruilen voor een overheid die verschillende aspecten die voor onze taak nodig zijn, in zich heeft.
  Wij moeten niet van 0 naar 100 denken te kunnen springen. Wij moeten het scheppen van een situatie, waarin onze zienswijze begrepen kan worden, ondersteunen.
  Niet op kleine dingen vastlopen, maar het grote doel in het oog houden.

 5. Ik denk dat het bij verkiezingen wel het alternatief is wat nog iets liberaals in zich heeft. Als je nu moet kiezen, dan gaat je stem toch 100 % veel eerder naar Geert Wilders dan naar de VVD? Zelf heb ik overigens puur uit protest centrumpartij gestemd, gewoon omdat er niets bij zat wat bruikbaar was, ook een keer niet, en ook een keer op LPF. Ik hoop dat Geert Wilders zoveel stemmen trekt dat men niet meer om hem heen kan.
  Verder valt het libertarisch ideaal voorlopig slechts via de weg van de macht te halen, om de macht af te schaffen moet je die eerst zelf in handen hebben.

 6. [5]
  Maar niet door meteen een libertarische maatschappij te eisen. Eerst maar eens van de gedachtenpolitie af en meer zelfstandig denkende burgers.
  En daarna is het pas mogelijk.

 7. [5] Bij gebrek aan beter stem ik toch op deze partij. Het brengt in ieder geval het libertarisme dichterbij. Alle andere partijen zijn op de collectivistische toer helaas.

 8. [6] Hier ben ik het mee eens, al zou ik liever de grote sprong in een keer maken. Het libertarische (en anarchistische-, vrijheids-) denken is voor veel mensen mijlen ver voorbij de grens van hun ‘comfortabele zone’ waarbinnen alles bestaat en vertrouwd is. Men zal moeten wennen aan nieuwe ideeen voordat die kunnen worden ingevoerd. Daarnaast zal er op weg naar een libertarische samenleving een overgangssituatie moeten komen om bijvoorbeeld mensen de ruimte te geven om zich aan te passen. Veel mensen hebben weinig of niets opgebouwd aan financiele reservers dankzij het gezuig van politiek en ambtenarij.
  Maar of Wilders c.s. die tussensituatie gestalte kan geven betwijfel ik. De tijd zal leren wat zijn partij waard is.

 9. Ik weet het niet zo zeker. Met zo’n partij kan je ook lelijk in je maag zitten, waardoor al je energie voor niets is geweest. En dan ben je nog veel verder van huis. Die energie kun je m.i. beter gebruiken door locale activiteiten te ontplooien. Voor zo’n landelijke partij is m.i. nog veel te weinig draagvlak.

 10. [10] Zoals gewoonlijk gaat het via de mensen hun portemonnee. Waarom heeft de huidige regering het zo moeilijk, althans, dat krijst links voortdurend? Omdat de mensen de abstracte verbeteringen nog niet merken aan een beter gevulde portemonnee. De mensen gaan het liberalisme/libertarisme/conservatisme pas waarderen als blijkt dat hun portemonnee daardoor zwaarder wordt. De logische weg is natuurlijk inderdaad via de lokale politiek fiks te snijden is gemeentelijke heffingen, een flink aantal ambtenaren thuis achter de geraniums te zetten, en een aantal collectieve voorzieningen te privatiseren. Ik ga bijvoorbeeld nooit naar het zwembad, omdat ik het goor vind, en bovendien een gevoelige huid heb, toch betaal ik mee aan dat zwempaleis. Maar ik zie liever Wilders goed in de kamer dan Bos als premier.

 11. Geweldig, 50% van de ambtenaren weg.
  Al die witte neusvreters zullen vreemd opkijken!

 12. [10] Deze politieke elite heeft zijn vertakkingen overal in de maatschappij zitten. Overal zitten deze medemachthebbers, deze opvreters.
  Het is het bolwerk dat eerst gebroken moet worden, om bij een andere opbouw van deze maatschappij te komen.
  Eerst als dit bolwerk weg is, en de nieuwe opbouw van onze maatschappij vormen gaat aannemen, zal de gemiddelde mens wakker worden en meer gaan deelnemen aan maatschappelijke wordingsprocessen.
  En bij deze mens, die meer wakker en nieuwsgieriger is dan de huidige zal het mogelijk zijn om een luisterend oor te vinden. Pas deze mens zal, actiever als hij is, meer geneigd zijn om voor een zelfstandigere, en dus vrijere levenstijl willen kiezen.

 13. [11]
  Spruyt: "Dit wordt een goede, hechte club van serieuze, beschaafde mensen met passie voor de publieke zaak. . . . [het wordt] een brede volkspartij van realistisch denkende mensen. Een partij met een positieve boodschap, met veel nadruk op de waarden van de onvervreemdbare, westerse beschaving -waarden die via onderwijs en opvoeding veel sterker moeten worden overgebracht."
  Met alle respect, zo’n herenclubje… een brede volkspartij ? Ik dacht het niet.

  "Passie voor de publieke zaak ?"
  Welk (politiek) dier was het ook weer, dat de passie preekt ?

  Ik weet wel, BJS moet zijn zaakje aan de man brengen, maar toch.

 14. [12] Zeker.Uitstekend voorstel maar
  toch maar niet het vel van de beer verkopen voor ie geschoten is want

  1) Wilders zit voorlopig niet in de
  regering dus het is voorlopig niet meer
  dan een Uitstekend voorstel

  2) Indien Wilders in een regering zou komen te zitten,is het de vraag wat het
  in de praktijk gaat worden (compromissen, enz…) : Wijlen Pim
  ging destijds voor -25 % ambtenaren,
  Herben had het bij de formatie in 2002 (als ik me nog goed herrinner) over -10 %, toen het regeringsakkoord rond was, bleken er 0,0 % minder ambtenaren te zijn.

  Alvast goed dat Wilders pleit voor
  halvering van het ambtenaren-apparaat
  maar er is (helaas) nog een zeeer lange weg te gaan eer een subtantieel deel van die lui thuis achter de geraniums zitten (of wat nuttigs doen in de privé-sektor natuurlijk).

  Groetz,

  Cincinnatus.

 15. [14] In mijn ogen is het keuze tussen twee zaken:
  1. wij laten de huidige stinkende en stervende samenleving doorrotten.
  2. wij doen mee om een omwenteling te verwezenlijken.

  De libertarische beweging heeft te weinig gewicht om zelf het verschil te maken.

 16. [13]
  peterk,
  "Eerst als dit bolwerk weg is, en de nieuwe opbouw van onze maatschappij vormen gaat aannemen,…"

  Dat kan alleen, als die gevestigde orde zijn positie al dan niet vrijwillig opgeeft. En die gevestigde orde is wettelijk verankerd, geinstitutionaliseerd en verweven met deze maatschappij. Die instituties zullen moeten worden afgebroken.

  Pas dan "zou de gemiddelde mens wakker worden en meer gaan deelnemen aan maatschappelijke wordingsprocessen."

  Wat mij -eerlijk gezegd- wat aan de late kant lijkt.

  "En bij deze mens, die meer wakker en nieuwsgieriger is dan de huidige zal het mogelijk zijn om een luisterend oor te vinden."

  Is dat niet, wat we in gewoon Nederlands "achter het net vissen" noemen ?
  Groet, Harry

 17. "Een partij met een positieve boodschap, met veel nadruk op de waarden van de onvervreemdbare, westerse beschaving -waarden die via onderwijs en opvoeding veel sterker moeten worden overgebracht."
  Deze uitspraak, gecombineerd met het door Wilders voorgestelde Burka-verbod laat zien dat de partij Wilders verre van liberaal is.
  Het gaat mij niet zozeer om links – rechts, maar om fascistisch – liberaal. Dan ga ik toch voor liberaal, en zo’n partij is er niet, dus stem ik niet.

 18. [17] Neen Harry.
  Achter het net vissen is dom. Dat is niet daar komen waar je moet zijn.

  De huidige overheid met al zijn gekochte vertakkingen in deze maatschappij is een sterke tegenstander. Deze overheid heeft belangrijke sleutelposities (media, NGO’s, cultuur-en milieuclubs) gekocht.
  Deze vertakkingen kunnen pas worden opgeruimd als deze overheid het niet meer voor het zeggen heeft.
  De libertarische beweging is te klein om deze overheid te verslaan. Dus moet je je verenigen met andere tegenstanders van deze overheid.
  Nadat deze overheid gewipt is, kun je je eigen weg vervolgen.
  Verenigen met wie? Daarvoor moeten we een Grootste Gemene Deler zien te vinden. Dus verenigen met al diegenen die in hun zienswijze genoeg gelijk aan de onze zijn om:
  1.ons gezamenlijk te verbinden.
  2.na de verkiezingen een overheid te krijgen die een samenleving voorstaan waarin niemand zo monddood wordt gemaakt als bij de huidige.
  Want daar gaan wij meer en meer naar toe. Het is mijn stellige overtuiging dat wij nog een klein aantal jaren de mate van vrijheid hebben om ons politiek te verenigen.
  Ik heb het al eerder gezegd. Het gaat om de grote zaak. Kleine verschillen moeten er niet meer toe doen. De huidige overheid is maar voor één ding bang, namelijk dat er binnen Nederland een grote groep verstandige mensen zich gaat verenigen en gezamenlijk zich teweer gaat stellen tegen hen. En dat doen op een wijze die hen de wind uit de zeilen neemt.
  Deze overheid vindt het prachtig dat wij blijven theoretiseren, of bang zijn iets niet helemaal goed te doen en daarom maar niets doen.
  Zolang wij hen daar niet weg schoppen (via verkiezingen uiteraard), blijven zij daar namelijk gewoon zitten.
  En dat is ales wat zij willen en wij verachten.

 19. [16]
  peterk,
  "De libertarische beweging heeft te weinig gewicht om zelf het verschil te maken."
  Dat denk ik dus ook. Maar precies daarom is die "hechte club van serieuze, beschaafde mensen met passie voor de publieke zaak" zo ongeloofwaardig. Want die moeten, net zo goed als al die anderen, vuile handen maken, omdat ze menen, dat hún staat die waarden aan de mens moet kunnen opleggen, terwijl deze existentiele morele waarden van het inzicht van het individu zélf moeten komen. Daarom is particulier (in tegenstelling tot openbaar) onderwijs zo cruciaal.

  De staat dient zich compleet afzijdig te houden van economie, van geestelijke en culturele zaken en van de rechtspraak en zich uitsluitend te bekommeren om de veiligheid en integriteit van het territorium.

  Dit soort ideeen werden in 1919 uiteengezet en gepubliceerd door R. Steiner in het werk: "Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft".

  http://www.modulaware.com/a… (Duits)
  http://www.modulaware.com/a… (Engels)

  Of:
  http://www.driegeleding.org/(Ned.)

  Ik ben geen antroposoof, absoluut niet, maar hierin had Steiner in elk geval een wezenlijk punt. Zolang een dergelijk inzicht niet bij de mensen tot leven komt, blijft de maatschappelijke verrotting voortwoekeren.
  Groet, Harry

 20. [19]
  Laten we er even van uitgaan dat je gelijk hebt. Dan is de conclusie dat "de libertarische beweging" "het" niet alleen kan. En dan? Wat doen we dan?

 21. [21] Harry,
  wat denk je?
  Moet deze overheid weg? Heb je ook niet het idee dat de kansen om op een legale manier een andere overheid te krijgen niet elke dag eigenlijk kleiner worden. Het gaat fout zoals het nu gaat, of niet soms?

  Bij een andere overheid (zonder een, zoals nu, gigantisch netwerk) heb je meer kans op meer libertarische ontwikkelingen, of niet?
  Die kansen krijg je bij deze overheid niet.
  Zoals ik al zei: het grote doel in ogen houden. Beter in drie etappes dan nooit.

 22. [22] In deze maatschappij met deze overheid niet. In mijn ogen houdt deze overheid zoveel mogelijk mensen van zich afhankelijk en niet in de maatschappij geinteresserd. Door het geven van zoveel mogelijk financiële rechten.
  Kijk naar het jongste voorbeeld. Uw kinderen worden bezig gehouden door de maatschappij en op kosten van de maatschappij. Een financieel recht dat heel wat voeten in de aarde heeft om dat te verwezenlijken. Toch gaf Den Haag aan, binnen de tijdspanne van een paar weken, dat dit een "opeisbaar recht"van de burger is. Over andere zaken wordt altijd jarenlang gepraat.
  En dan heb ik het nog geeneens over het feit dat volgens mij binnenkort het geld op is. Dat houdt in dat de overheid binnenkort overgaat tot meer en meer repressie.

  Om op de vraag terug te komen. Wij krijgen wel kansen als er een andere overheid komt. Een nieuwe overheid zal allereerst, indien deze door ons wordt gesteund, meer met ons gemeen hebben en op de tweede plaats (nog) niet een groot ondersteunend apparaat hebben zoals deze overheid heeft. Dit brengt met zich mee dat wij niet monddood worden gemaakt en meer met ons idee over het voetlicht kunnen komen.

 23. [18] Ik vind het burkaverbod vanuit liberaal oogpunt juist te verdedigen. Het ding staat model voor onderdrukking en vernedering, bovendien dringt het aan de omgeving een bepaalde overtuiging op, die uiterst anti-liberaal is. Daarbij wordt de burka in Nederland als provocatie gebruikt. Mensen die uit gebieden vluchten waar de taliban heerst zijn juist blij dat ze hier in Nederland niet verplicht zijn zoiets te dragen.

  Aan de andere kant, en dat is zeker ook een punt, je komt inderdaad aan een vrijheid. Maar is dit wel een vrijheid? Of gaat het om dwang? Is het bijvoorbeeld nodig om een verbod in te stellen op het dragen van carnavalskleding? Dat zou namelijk ook nogal ongewenst zijn, als mensen dat het gehele jaar dragen.

  Met het burkaverbod heb je volgens mij een minder geschikt punt om het liberale van Wilders te toetsen. Er zijn zowel argumenten voor als tegen.

 24. [24] Je hebt het over die kinderopvang op school. Ik heb me werkelijk verbaasd hoe dit uit de koker van een zelf-verklaarde liberaal kon komen. Het laten opdraaien van de maatschappij voor het feit dat ouders in plaats van hun kinderen opvoeden liever aan hun carriëre werken. Nog even, en de staat voedt de kinderen op, hetgeen huiverig veel overeen komt met DDR-achtige toestanden.

 25. [24]
  We zijn te klein om een rol van betekenis te spelen, maar als er een andere overheid is niet. Ja en? Wat hebben we daar aan? Wat kunnen we daar mee? Zijn we dan ook niet te klein om een rol van betekenis te spelen om de huidige overheid te vervangen door die nieuwe overheid?

 26. [23]
  peterk,
  (Het gaat al eeuwen fout, of niet ?)

  "Moet deze overheid weg? Heb je ook niet het idee dat de kansen om op een legale manier een andere overheid te krijgen niet elke dag eigenlijk kleiner worden."

  1)
  Ik denk niet van dag tot dag, ook niet van jaar tot jaar. Eerder van regering tot regering, van decennium tot decennium, van eeuw tot eeuw.
  2)
  "andere overheid" ? Wat bedoel je daarmee precies ? Ik zie een groot aantal structuren, die in tientallen jaren gegroeid zijn. Die gevestigde belangen breek je niet eventjes zomaar af.
  3)
  "het grote doel in ogen houden."
  Wat bedoel je daar precies mee ? Meestal verschillen "de libertarische doelen" nogal. Het gaat om de basisstructuur van je samenleving. Die is gebaseerd op morele beginselen, die in de cultuur van een "volk" verankerd zijn. Die beginselen opnieuw vaststellen in enkele jaren tijds in een multiculturele omgeving is al haast ondoenlijk. Vragen als: "Wie hoort erbij, wie wil er niet bijhoren", etc. moeten opgelost worden. Ga er maar aan staan.

  Al met al acht ik de betreffende goedbedoelde "positieve boodschappen" van Spruyt c.s. niet realistisch en evenmin libertarisch.
  Groet, Harry

 27. [26]
  Lezen!
  Ik gaf aan dat de huidige overheid fin. rechten weggaf en noemde een voorbeeld.

 28. [28] Uw punten:
  1). Te ver vooruit. Niemand weet weet zelfs hoe de vlag er over tien jaar uitziet. Trouwens. Ik wil de huidge overheid weg hebben. Niet die over 10 jaar.
  2)Inderdaad. Daarom heb ik het ook over verschillende etappes.
  3)Het grote doel is de huidige overheid wegkrijgen.
  De rest is van later zorg. Misschien red je niet 100% van wat je eigenlijk wil. Maar alleen maar theoretiseren brengt je 0%. En daar doe ik het niet voor.
  We moeten ééns in actie komen. Ik heb het al eerder geschreven dat de kansen steeds kleiner worden omdat de persoonlijke vrijheden steeds meer om zeep worden gebracht.

  En nu we het toch over libertarisme hebben: Niets komt voor niets. Je moet er het nodige voor over hebben.
  Je vrijheden moeten je wat waard zijn. Je moet er voor willen opkomen. En dat is het wat een echte libertariër in zich heeft. En niets minder

Comments are closed.