In een eerder artikel schreef ik er over dat de regering een bedrag van 19 miljoen, uitgesmeerd over 5 jaren, ter beschikking stelt voor de heropvoeding van gewelddadige Antilliaanse jongeren. Er blijken echter meer groepen te zijn die geld nodig hebben.

Extra geld grote steden voor Marokkaanse jeugd.

De vier grote steden mogen de komende twee jaar € 5.000.000,00 verdelen waarmee ze maatregelen kunnen nemen om Marokkaanse jongeren op het rechte pad te houden. Dat meldt minister Donner van Justitie.
Aanleiding is dat relatief veel Marokkaanse jongeren in de criminaliteit terechtkomen.
Donner heeft het over een “hardnekkig en persistent probleem, dat wordt beïnvloed door enerzijds sociaal-economische factoren van een deel van de populatie en anderzijds door culturele factoren.”
Het extra geld wordt verdeeld op basis van het aantal Marokkaanse inwoners van 12 tot 24 jaar per stad. Amsterdam krijgt met € 2.000.000,00 verreweg het grootste deel van het geld. Rotterdam krijgt ruim 1.000.000,00, Den Haag 750.000 en Utrecht € 690.000,00.
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht moeten zelf gaan bedenken hoe zij het geld goed kunnen besteden.
Donner wil prestatie afspraken maken met de grote steden over de besteding.

Cohen vreest uitbarsting geweld Amsterdam.
Burgemeester Cohen van Amsterdam vindt dat er “onrust in de stad” is. Hij maakt zich zorgen over incidenten met groepen jongeren in enkele stadswijken.
“Er is een onderhuids gevoel waarbij kleine dingen nodig zijn om het tot een uitbarsting te laten komen”, aldus Cohen na overleg met de 14 voorzitters van de Amsterdamse stadsdelen.
Honderd probleemjongeren.
Volgens Cohen leeft na een periode van relatieve kalmte de onrust in Amsterdam op. Vooral een groep van ongeveer 100 probleemjongeren zorgt voor veel gedoe. We zijn nu bezig met justitie daar een oplossing voor te vinden. De stadsbestuurders zitten er bovenop om de onrust in de kiem te smoren.
Bij de incidenten van de afgelopen weken waren vooral Marokkaanse jongeren betrokken. Rond de jaarwisseling sloeg een groep jongeren in de wijk De Pijp de ruiten in van 39 auto’s.
Een week geleden zorgden tientallen jongeren voor onrust in het stadsdeel Slootervaart nadat een 17-jarige scooter rijder tegen een lantaarnpaal was gereden en omkwam. De jongeren gaven de politie de schuld en gooiden ruiten van een politiebureau in. Ook werd een auto in brand gestoken.
Volgens Cohen waren er veel meer incidenten die de pers niet hebben gehaald. Hierbij waren autochtone jongeren de aanstichters, zoals een stadsdeel Westerpark.
Is dit een sneer naar de media? Of wil Cohen de aandacht van de geweldplegingen van de Marokkaanse jongeren afleiden?

Nieuwe groep voor geldelijke steun?
De zogenoemde Londsdale-jongeren zijn een “potentiële bedreiging voor de democratische rechtsorde”. Dat zegt de algemene inlichtingen en veiligheidsdienst (AIVD).
De komende tijd let de AIVD extra op de mogelijke radicalisering van Londsdale-jongeren door rechts-extremistische organisaties of partijen. Dat meldt minister Remkes van Binnenlandse Zaken aan de Tweede kamer.
Uit een eerder AIVD onderzoek bleek dat Londsdale-jongeren meestal “gabbers” zijn. Het merendeel hangt niet echt een rechts-extremistische ideologie aan. Wel zijn vreemdelingenhaat, nationalisme en frustratie over de multiculturele samenleving wijd verbreid.
De AIVD houdt de Londsdale-jongeren al in de gaten na de racistische incidenten in Venray en Uden in 2004.
Tot zover diverse persberichten.

Waarom zijn de daden die gepleegd worden door de Londsdale-jongeren racistische incidenten en zijn de daden die door de Marokkaanse jongeren gepleegd worden gebaseerd op de veronderstelling dat het met sociaal-economische- en of culturele factoren te maken heeft?
Ook de daden van Marokkaanse jongeren zijn racistisch, zij worden gepleegd tegen één in hun ogen minderwaardig ras, namelijk de ongelovigen.
Zij zijn eerder een potentiële bedreiging voor de “democratische rechtsorde”, omdat zij de wetten van Allah boven de door mensen gemaakte wetten stellen.
Wangedrag wordt niet opgelost door nog meer geld in onzekere projecten te stoppen. De oplossing ligt bij de ouders en onderwijs vrij van overheidsbemoeienis.
Ik neem aan dat de toegezegde gelden niet gebruikt zullen worden om de door de Marokkaanse jongeren aangerichte schade te vergoeden.
Zij zijn, zoals ieder individu, aansprakelijk voor hun eigen daden en dienen derhalve de door hen toegebrachte schade te vergoeden.
En als dat niet gebeurt dan wordt pas de “democratische rechtsorde” aangetast.

36 REACTIES

 1. Het lijkt me dat de overheid hier juist discriminerend bezig is, aangezien ze alle dragers van Lonsdale-kleding en alle mensen die toevallig ethnisch Marokkaans zijn tussen de 15 en de 30 over één kam scheert. De oplossing lijkt me vrij eenvoudig: iedereen die een echte misdaad pleegt zoals diefstal, moord, verkrachting of geweldpleging tegen een ander die daar niet om gevraagd heeft, consequent en enigszins proportioneel straffen.
  En dat het met sociaal-economische omstandigheden samenhangt (ook bij die Lonsdale-jongeren) wil ik best geloven. Maar daar kan de overheid wat aan doen door de belastingen te verlagen, en de leerplicht en de hoeveelheid regeltjes die het lastig maken voor werkgevers om mensen in te huren die een risico met zich met mee brengen, af te schaffen.

 2. Dat gemekker over de ‘lonsdale’ jongeren is het typische en vertrouwde onderbuik gevoel van de regenten-kaste. Rituele praatjes over vermeend ‘rechtse’ figuren die een bedreiging zouden zijn. Over echte bedreigingen Koran-fascisme praten zij liever niet, want dat past niet bij het vertrouwde beeld van etnische minderheden als eeuwig slachtoffer van de slechte Nederlanders. De echte oorzaak van die problemen is niet zo zeer het wangedrag van die jongeren, maar het stupide immigratiebeleid waarbij vooral immigranten hier naar toe worden gehaald die weinig meer kunnen dan geknuffeld worden door Job de Theedrinker en zijn gelovigen.

 3. Waar het onbeperkt pompen van gemeenschapsgeld door de overheid in zgn. probleemwijken toe leidt, hebben we vorig jaar in Parijs kunnen zien. Ongehinderd door enige kennis zijn de regenten druk doende om ‘het protest’ te smoren in een deken van subsidies. De uitslag staat nu al vast.

 4. Dhimni-belasting is het. Het is bij deze ingevoerd. We staan weer een stapje dichter bij de afgrond.

 5. [1] Helemaal mee eens. Consequent, en in de straf uiteraard ook de volledige vergoeding aan het slachtoffer meenemen.

  Veel rapporten over de rellen in Frankrijk noemen het gebrek aan "werk" voor die mensen. Dus de punten die je noemt, zullen daarvoor zeker helpen.
  Ik zou wel eens willen weten hoeveel je kunt verbeteren door alleen al het minimumloon af te schaffen!

 6. [5] ‘Ik zou wel eens willen weten hoeveel je kunt verbeteren door alleen al het minimumloon af te schaffen!’

  Goede vraag Hub, immers een bedrijf dat zijn producten onder de kostprijs moet verkopen zal failliet gaan. Net als de werknemer die onder de kostprijs van het leven zijn product ‘arbeid’ levert. Bij het failliet van de werknemer ziet de ondernemer weer zijn afzet slinken en zal zijn kostprijs weer nog verder naar beneden dienen te worden bijgesteld. Goede vraag Hub, goede vraag.

 7. Hoeveel Lonsdale-jongeren zijn er nou?
  Wat is hun mate van organisatie nou?
  En dat is volgens de AIVD een echte bedreiging voor de democratie?
  Wat is de politieke reactie nou?
  Er is geen politieke reactie. Waarom niet? Omdat de politici weten wat de AIVD aan het doen is. Men fabriceert een vijand die er niet is om een ander, echt probleem uit het zicht te krijgen en om de handen vrij te maken om straks nadere maatregelen te treffen.

  Dat is het enige wat hier aan de hand is. Laten we daarop focussen en dit niet vergeten. Ik doe het in ieder geval niet! Absoluut niet!
  Waarom niet? Omdat dit het fascistische karakter van die dienst en de overheid weergeeft. Daarom vergeet ik dit niet.

 8. [6] dankzij de overheid gaan er meer bedrijven in Nederland failliet dan ooit tevoren. Omdat zij inderdaad onder de kostprijs moeten leveren VANWEGE de belastingen, heffingen, te hoge loonBELASTING, sociale premies, enz. enz. Daardoor slinkt de marge tussen kostprijs en verkoopprijs zodanig dat verder ploeteren weinig zin meer heeft.

 9. Heel veel van deze problemen zijn terug te voeren op de verzorgingstaat. Enerzijds de torenhoge belastingen die dit vermolmde systeem in stand moeten houden en anderzijds de ongebreidelde immigratie van een vijandige culturele stroming (islam) hebben van West-Europa (dus niet alleen Nederland) een ware geweldsgolf gegeven. Verplicht niets doen op hoge uitkeringen en een afkeer van alles wat westers is hebben op deze Marokkaanse jongeren een desastreuze invloed gehad. Tijd om nu in te grijpen voordat het te laat is. Dat wil zeggen adequaat straffen, of anders het land uitwijzen.

 10. [11] Albert S. Je hebt gelijk al je stelt dat het tijd is om in te grijpen.
  Maar de 2 zaken die je noemt worden niet door de huidige overheid gedaan. Dat gezegd hebbende moet dus worden vastgesteld dat je een stap overslaat. Het ingrijpen is dus de overheid bij de verkiezingen verslaan. Straffen of het land uitwijzen zal pas door een andere overheid pas worden uitgevoerd.

 11. Iedereen die ooit een boekje over psychologie heeft gelezen (Of af en toe met zijn vrouw naar Dr Phill kijkt 🙂 )
  weet dat gedrag dat beloond wordt zich voortzet.
  Dus dan weet je ook dat het belonen van wangedrag en non-participatie aan de samenleving met gesubsidieerde activiteiten een precies tegenovergesteld resultaat dan beoogd op zal leveren.
  Tenminste… op de lange termijn. Dan zijn de huidige bestuurders natuurlijk al lang weg.

 12. [6] "Net als de werknemer die onder de kostprijs van het leven zijn product ‘arbeid’ levert."

  Nieuw begrip voor mij! Wat is de "kostprijs van het leven"?

 13. [14] Niet doodgaan door de reden van geldgebrek. (Extremiteiten ook hier uitgezonderd)

  In het algehele ‘Nederlandse klimaat’ kun je daarbij dus denken aan: 1. Een dak boven het hoofd kunnen betalen (bescherming tegen dodelijk UV licht in de zomer, vrieskoude in de winter) 2. De kachel kunnen laten branden (letterlijk) 3. Water en brood kunnen betalen. 4. Vitamihoudende(cq levendsnoodzakelijke stoffen houdende) producten kunnen betalen. 5. Toegang tot de media kunnen betalen (Als er een giftig dodelijke stofwolk boven je straat drijft wil je dat wel weten)6. Mogelijkheden voor vervoer kunnen betalen (Bij dezelfde levensbedreigende calamiteit wil je immers je leven redden)….

  Hoe lang wil je het lijstje hebben Hub?

 14. [12] Dat denk ik helaas ook Peterk. De huidige dhimmi-partijen in ons parlement o.l.v. onze Harry Potter lookalike zijn te laf om daadwerkelijk in te grijpen. De slapjanus van een Job Cohen, die al door een grote meerderheid van de Amsterdamse bevolking wordt veracht is wel de laatste persoon waar je op moet rekenen voor bescherming en veiligheid. Ik waarschuw al vier jaar voor de situatie en we hebben in Frankrijk gezien waar het toe kan leiden als je land wordt bestuurd door mislukkelingen. Zie: http://www.tcsdaily.com/art

  In het klassiek-liberalisme is de enige verantwoordelijk van de staat de bescherming en veiligheid van de burgerij. Als er culturen of elementen in de samenleving zijn die deze vorm van samenleving geweld willen aandoen dan behoort de overheid krachtdadig en doortastend op te treden. In mijn artikelen heb ik altijd geijverd voor duidelijkheid en stelligheid en dat verwacht ik dus ook van de overheid.

 15. [13] Uitstekend verwoord Kaye en een goed inzicht in het menselijk gedrag. Het artikel van Louis laat hier geen twijfel over bestaan. Als psycholoog kan ik dat alleen maar beamen.

 16. De overheid maakt zich zorgen over de radicalisering van de moslimjeugd.

  Zij zouden radicaliseren omdat ze zich hier niet volledig geaccepteerd voelen;
  gediscrimineerd worden enz enz. Gevolg is dat zij zich niet bij de nederland-se maatschappij betrokken voelen.

  De Lonsdale-jongeren geven aan dat er in Nederland met 2 maten gemeten wordt. Er is geld en begeleiding voor de allochtonen; de rest moet het zelf maar doen.

  De zogeheten Lonsdale-jongeren worden
  extreem-rechts; fascistisch en racistisch genoemd.
  De indruk wordt gewekt dat deze jongeren dit "van huis hebben meegekregen".
  Ik vraag me af: is dit ook geen vorm van radicalisering?

 17. [11] Albert,

  Helemaal akkoord.

  Maar helaas denken de luitjes die het voor het zeggen hebben daar anders over en gaan gewoon door met hun desastreus beleid.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 18. [18] Het een is een reactie op het andere Anita. Als er ergens een actie ontstaat dan volgt automatisch een reactie. Men heeft het daarom ook over "The clash of fascisms", zie:http://wolfgangbruno.blogspot.com/2005/05/clash-of-fascisms.html

  Als een gewelddadige cultuur wordt beloond en geen strobreed in de weg wordt gelegd dan volgt er automatisch een reactie daarop. Dat is ook de onvermijdelijke uitkomst van deze multiculturele tragedie in het westen. Iets dat volgens Samuel Huntington als oorzaak heeft in een clash of civilizations:
  zie http://www.alamut.com/subj/

  Het is moeilijk zoniet onmogelijk om twee totaal verschillende culturen, i.e. islam en het westerse liberalisme met elkaar te verenigen. We hebben dat heel goed kunnen zien in de Balkan: zie http://www.freerepublic.com

  De enige manier om een multiculturele samenleving van twee totaal verschillende levenswijzen met elkaar te verenigen is een totalitaire dictatuur: zie bijv. de Sovjet Unie of het huidige China. Voor een verdere uitwijding over dit onderwerp, zie: http://www.aynrand.org/site
  en http://www.libertarian.nl/N

 19. [19] Dat vrees ik ook Cincinnatus, dus stevenen we met open ogen af op een catastrofe.

 20. [15] Deze lijst is al lang genoeg om aan te geven wat je met de "kostprijs van het leven" bedoelt.
  Mijn lijst zou inderdaad nog veel langer zijn, en ik realisser me dat ik mijn hele leven onder mijn kostprijs van het leven gewerkt heb. Ik heb nooit genoeg verdiend om al mijn "behoeften" te vervullen.

  Ook kan ik er uit concluderen dat iemand die de helft van het "minimumloon" verdient, stukken beter af is dan iemand die niets verdient.

 21. [22] ‘Mijn lijst zou inderdaad nog veel langer zijn, en ik realisser me dat ik mijn hele leven onder mijn kostprijs van het leven gewerkt heb. Ik heb nooit genoeg verdiend om al mijn "behoeften" te vervullen.’ Beste Hub, dit is dus precies NIET wat ik zeg. Waar zeg ik dat je in een villa moet kunnen wonen? 7 keer per jaar op vacantie moet kunnen? ‘Diesel’ en ‘Lagerfeld’ kleding moet dragen?

 22. [22] een mooie zijstraat daarop is dat bij mensen die constant al hun behoeften vervuld zien een stoornis kan ontstaan die bekend staat als een "onbevredigbare persoonlijkheid" Hoe het in DSM IV staat moet ik even nagaan.

  Het hoort bij het cluster met ook dingen als theatrale persoonlijkheidssstoornis en Borderline achtige syndromen.

 23. [23] Ik zou daar in dit vergelijk nog aan toe willen voegen: Waar staat dat de directiestoelen van kersenhout moeten zijn? De directieauto’s een Mercedes? De vloeren van marmer? Tja, zoals Kay terecht opmerkt "Het hoort bij het cluster met ook dingen als theatrale persoonlijkheidssstoornis en Borderline achtige syndromen."

 24. [23] Sander, ik weet niet eens wat diesel met kleding te maken heeft. Alleen dat ik in de tank van mijn auto een OVERHEIDSBEPAALDE soort diesel moet gooien omdat ik met de goedkope soort strafbaar ben. (Overigens precies dezelfde diesel, alleen een kleurtje aan toegevoegd!)

  Maar mag ik na die verschillende facetten aannemen dat je het met mij eens bent dat de persoon die kans ziet voor de helft van het minimumloon te werken beter af is dan de persoon die helemaal niets aan inkomen heeft?

 25. Nederland heeft steeds minder ongeschoold of laaggeschoold productiewerk en voor het ongeschoolde werk dat er is, mogen steeds vaker ervaren EU-genoten zich aanbieden. Zelfs in de criminaliteit is er grote concurrentie. De meeste Marokkanen en Antillianen komen niet verder dan wat kruimelcriminaltiteit. In een vrijere markt zouden zij hun conclusies trekken en als de donder op cursus gaan.

 26. [27] "Nederland heeft steeds minder ongeschoold of laaggeschoold productiewerk"

  Ik weet dat nog niet zo zeker.
  Het kan zijn: Dat er steeds minder van dat werk is WAARVOOR HET WAARD IS EEN MINIMUM LOON TE BETALEN?
  Ik kan me een hele boel klussen voorstellen die ik graag tegen (pakweg iets) 2 euro per uur zou laten uitvoeren.

 27. [28] Stap 1 is misschien dan om blij te leren zijn met 2 euro per uur. Dus stoppen met denken in termen van ‘relatieve armoede’. Lonsdalejongeren kunnen zich dan geen Lonsdale meer veroorloven en worden dan Zeemanjongeren.

 28. [26] Wiskundig gezien: ja, zijn we het eens. Praktisch gezien: nee, ik zou een boef worden. (Bij gebrek aan alternatief) En dat laatste is nu precies wat er op dit moment in grote delen van de (westerse) wereld gaande is. En dan kom ik toch weer terug op de ‘kostprijs van het leven’. Indien ik mijn (over)leven niet kan bekostigen (het allersterkste, natuurlijke, menselijke instinkt notabene)doordat een systeem (socialistisch, communistisch of zelfs libertarisch) mij deze mogelijkheid ontneemt dan kom ik in verzet daartegen. Dan komt mijn natuur daartegen in opstand. Wij kunnen met allerhande mooie filosofieen wel zaken perfect wiskundig analiseren, maar er zijn veel meer facetten dan slechts de wiskundige die in een samenleving een rol van betekenis spelen. Kijk om je heen Hub.

Comments are closed.