In een eerder artikel schreef ik er over dat de regering een bedrag van 19 miljoen, uitgesmeerd over 5 jaren, ter beschikking stelt voor de heropvoeding van gewelddadige Antilliaanse jongeren. Er blijken echter meer groepen te zijn die geld nodig hebben.

Extra geld grote steden voor Marokkaanse jeugd.

De vier grote steden mogen de komende twee jaar € 5.000.000,00 verdelen waarmee ze maatregelen kunnen nemen om Marokkaanse jongeren op het rechte pad te houden. Dat meldt minister Donner van Justitie.
Aanleiding is dat relatief veel Marokkaanse jongeren in de criminaliteit terechtkomen.
Donner heeft het over een “hardnekkig en persistent probleem, dat wordt beïnvloed door enerzijds sociaal-economische factoren van een deel van de populatie en anderzijds door culturele factoren.”
Het extra geld wordt verdeeld op basis van het aantal Marokkaanse inwoners van 12 tot 24 jaar per stad. Amsterdam krijgt met € 2.000.000,00 verreweg het grootste deel van het geld. Rotterdam krijgt ruim 1.000.000,00, Den Haag 750.000 en Utrecht € 690.000,00.
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht moeten zelf gaan bedenken hoe zij het geld goed kunnen besteden.
Donner wil prestatie afspraken maken met de grote steden over de besteding.

Cohen vreest uitbarsting geweld Amsterdam.
Burgemeester Cohen van Amsterdam vindt dat er “onrust in de stad” is. Hij maakt zich zorgen over incidenten met groepen jongeren in enkele stadswijken.
“Er is een onderhuids gevoel waarbij kleine dingen nodig zijn om het tot een uitbarsting te laten komen”, aldus Cohen na overleg met de 14 voorzitters van de Amsterdamse stadsdelen.
Honderd probleemjongeren.
Volgens Cohen leeft na een periode van relatieve kalmte de onrust in Amsterdam op. Vooral een groep van ongeveer 100 probleemjongeren zorgt voor veel gedoe. We zijn nu bezig met justitie daar een oplossing voor te vinden. De stadsbestuurders zitten er bovenop om de onrust in de kiem te smoren.
Bij de incidenten van de afgelopen weken waren vooral Marokkaanse jongeren betrokken. Rond de jaarwisseling sloeg een groep jongeren in de wijk De Pijp de ruiten in van 39 auto’s.
Een week geleden zorgden tientallen jongeren voor onrust in het stadsdeel Slootervaart nadat een 17-jarige scooter rijder tegen een lantaarnpaal was gereden en omkwam. De jongeren gaven de politie de schuld en gooiden ruiten van een politiebureau in. Ook werd een auto in brand gestoken.
Volgens Cohen waren er veel meer incidenten die de pers niet hebben gehaald. Hierbij waren autochtone jongeren de aanstichters, zoals een stadsdeel Westerpark.
Is dit een sneer naar de media? Of wil Cohen de aandacht van de geweldplegingen van de Marokkaanse jongeren afleiden?

Nieuwe groep voor geldelijke steun?
De zogenoemde Londsdale-jongeren zijn een “potentiële bedreiging voor de democratische rechtsorde”. Dat zegt de algemene inlichtingen en veiligheidsdienst (AIVD).
De komende tijd let de AIVD extra op de mogelijke radicalisering van Londsdale-jongeren door rechts-extremistische organisaties of partijen. Dat meldt minister Remkes van Binnenlandse Zaken aan de Tweede kamer.
Uit een eerder AIVD onderzoek bleek dat Londsdale-jongeren meestal “gabbers” zijn. Het merendeel hangt niet echt een rechts-extremistische ideologie aan. Wel zijn vreemdelingenhaat, nationalisme en frustratie over de multiculturele samenleving wijd verbreid.
De AIVD houdt de Londsdale-jongeren al in de gaten na de racistische incidenten in Venray en Uden in 2004.
Tot zover diverse persberichten.

Waarom zijn de daden die gepleegd worden door de Londsdale-jongeren racistische incidenten en zijn de daden die door de Marokkaanse jongeren gepleegd worden gebaseerd op de veronderstelling dat het met sociaal-economische- en of culturele factoren te maken heeft?
Ook de daden van Marokkaanse jongeren zijn racistisch, zij worden gepleegd tegen één in hun ogen minderwaardig ras, namelijk de ongelovigen.
Zij zijn eerder een potentiële bedreiging voor de “democratische rechtsorde”, omdat zij de wetten van Allah boven de door mensen gemaakte wetten stellen.
Wangedrag wordt niet opgelost door nog meer geld in onzekere projecten te stoppen. De oplossing ligt bij de ouders en onderwijs vrij van overheidsbemoeienis.
Ik neem aan dat de toegezegde gelden niet gebruikt zullen worden om de door de Marokkaanse jongeren aangerichte schade te vergoeden.
Zij zijn, zoals ieder individu, aansprakelijk voor hun eigen daden en dienen derhalve de door hen toegebrachte schade te vergoeden.
En als dat niet gebeurt dan wordt pas de “democratische rechtsorde” aangetast.

36 REACTIES

 1. [28] Als er steeds minder belasting zou worden betaald, is die 2 euro steeds meer waard (kant ontvanger). Aan de andere kant (kant betaler) is er relatief meer geld aanwezig en misschien bereidheid om iets meer te betalen. Minder belasting is dus meer werk.

 2. Ik moet persoonlijk zeggen, als niet totaal libertariër, dat ik ook niet zo’n voorstander ben van het afschaffen van minimumloon, bijstand, of zelfs enige arbeidstijdbescherming. Ik zou het niet echt zien zitten als ik de rest van mijn leven op water en brood moet leven in een kamertje van 2 bij 2, en 16 uur per dag moet werken. En dan hebben we het nog over kunnen overleven. Sommige mensen kunnen wellicht zelfs die productiviteit niet opbrengen. Wat dan wel de ondergrens is, is natuurlijk relatief willekeurig. Ik zou zeggen: het minimumloon hoog genoeg om nog enigszins te kunnen sparen en leven, en de bijstand laag genoeg om werken aantrekkelijk te houden. Het lijkt me desondanks wel wenselijk dat ik als werknemer of werkgever toch zoveel mogelijk vrijheid krijg. Als werknemer om 16 uur per dag te werken als ik dat wil bijvoorbeeld (desnoods bij 2 of meer werkgevers). Of als werkgever dat ik mijn werknemers ieder moment zonder excuus kan ontslaan, en dat ik bij werving van werknemers en in alle betalingen boven het minimumloon kan "discrimineren".
  De grootste obstakels op dit moment voor werkgevers zijn eerder de hoge belastingen, administratieve lasten en overregulatie, onflexibele openings- en arbeidstijden, en het verplicht door moeten betalen van ziekte- en vakantiedagen. Als we eerst al die "luxe" en totaal onverdedigbare "bescherming" eens zouden afschaffen, kunnen we alsnog kijken of dat minimumloon kan worden afgeschaft. Sowieso zou het minimloon dan ook aanzienlijk dalen (geen BTW, geen loonbelasting, enzovoorts). Het is wellicht geen libertarische perfectie, maar al een aanzienlijke verbetering. Ik denk dat je wel van heel goede huize moet komen, als je de huidige Nederlanders op het minimumloon wilt overtuigen dat ook zij zullen profiteren van de afschaffing ervan.
  En ik ben absoluut niet economisch onderlegd, maar was het niet toch zo dat we in de jaren negentig vrijwel volledige werkgelegenheid hadden? Dat kan toch ook alleen maar als het minimumloon sowieso onder de "market clearing rate" lag? Blijkbaar waren werkgevers best bereid om het te betalen voor 95-100% van de beroepsbevolking.

 3. Dit is een manifestatie van de geheime socialistisch-fascistische "War on Poverty":

  "Als de mens niks meer te eten heeft, komt hij vanzelf in opstand."

  Want vanaf het moment van de uitbarsting zullen er allerlei "behoeftes" bevredigd worden:

  1) Vermindering van armoede in de wereld door massavernietiging;
  2) Meer ruimte voor de sterkeren (socialistische taart);
  3) Wereldbevolking vermindert;
  4) Het leven wordt weer spannend;
  5) Velen voelen zich gelegitimeerd tot geweldpleging tegen de "vijand";
  6) Big business floreert: wapenhandel, zwarte handel bloeien;
  7) Maatschappelijke instituten storten ineen, geen sociale controle.

  Dit alles is helemaal in de geest van de Grote Leiders van de 20e eeuw: Mao, Stalin en Hitler.

 4. [33]
  Cohen en consorten vinden het opportuun om de opstandige gevoelens te voeden.

 5. [34] Dat vermoed ik ook NN. Cohen vindt het waarschijnlijk heerlijk dat het stemvee van zijn partij de ‘barricaden’ opgaan en de infidels molesteren. Als hij niet zo was had hij natuurlijk al lang ingegrepen.

 6. [34] [35]
  NN, Karel de Grote,
  Ja, immers armoede moet te allen tijde bestreden worden, want daardoor blijft het establishment aan de macht. Dus wordt er aan de andere kant keihard gewerkt om armoede te creeren.
  Groet, Harry

Comments are closed.