Hierover wordt in Viterbo, Italië, een rechtsgeding gehouden, met als vraag, of de Katholieke Kerk fraude pleegt door het presenteren van historische feiten alsof deze echt gebeurd zijn, terwijl het maar verzinsels zijn.*)

Luigi Cascioli (76) spreekt daarop de priester Righi aan nadat die hem betichtte van twijfel over de Christelijke leer.
Luigi zegt dat die leer gebaseerd is op pure verzinsels; al wil hij daarmee niet de vrijheid van Christenen aantasten om hun geloof toch te belijden.

Het verweer van de priester dat miljoenen mensen over de hele wereld al eeuwen in de bijbel geloofd hebben, lijkt ons erg zwak. Niet het aantal mensen maakt uit wat de waarheid is, dat gebeurt alleen door de feiten.

Het zou interessant zijn te leren waar deze rechtspraak op uitdraait. Het zou grote gevolgen kunnen hebben. Bij voorbeeld over de verhouding tussen het Vaticaan en de EU. Of het wordt gewoon onder tafel geveegd?
———————-
*) Story from BBC NEWS: 2006/01/27
news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2…

29 REACTIES

 1. Laat me een voorspelling doen: de zaak wordt geseponeerd, wegens gebrek aan bewijs en nog wat bla bla. Dus onder de tafel vegen.

  Lijkt me ook de beste oplossing. Als men religies tegen elkaar wil uitspelen, moet men vooral hiermee doorgaan. Verreweg de meeste oorlogen zijn gevoerd (en worden nog steeds gevoerd) van wegen het geloof. In dit geval tussen RK en seculair (ik denk dat dit laatste ook een geloof is, wel een zonder God, maar toch. Per slot van rekening het officiele geloof van de EU)

  Wat het vaticaan betreft, ligt het in het verkeerde werelddeel. De Amerika’s of Azie zou beter zijn, daar woont hun aanhang. Misschien verhuizen ze wel …. om Europa aan de Islam over te laten.

 2. Zijn al die oorlogen die op papier om geloofs- of godsdienstredenen werden gevoerd ook werkelijk om die redenen gevoerd.

  Of was dat een kapstok om macht, geld, bezit of eigenbelang veilig te stellen,
  c.q. uit te breiden?

 3. Luister, er worden geen oorlogen gevoerd door het geloof. maar juist door het ongeloof.
  Het zou een lang verhaal zijn om deze bewering te staven, toch 1 voorbeeld:Noord Ierland. Het ging tussen Ieren en Engelsen.De engelsen hebben vooral in de 19de eeuw vreselijk huisgehouden met vele doden.
  Toevallig waren de ieren katholiek en de engelsen angelsaks.
  Maar heeft echt niets met geloof te maken.
  Trouwens: de drie grootste moorenaars van de 20ste eeuw(met 170 milj. doden)waren felle atheisten.
  Stalin, Hitler en Mao.

 4. [Joop. je hebt helemaal gelijk.Het is altijd een sociale strijd geweest in Ierlan3] . Schoftig hoe de engelsen de ieren hebben uitgebuit. De vreselijke omstandigheden waaronder ze moesten werken (spinnerijen en weverijen en scheepswerven) om engeland groot te maken. En de äbsentee"landlords op hun landgoederen die daar vorstelijk leefden terwijl de armzalige pachters hun pennies bij elkaar moesten schrapen.Je had het kasteel eens moeten zien waar de heersers van Connemara zaten,het is nu een luxe hotel. Wij hebben zelf in erland gewoond en ons nogal in de geschiedenis verdiept. Juist door de onderdrukking zijn er miljoenen de hongerdood gestorven tijdens the great hunger (l845-l848) drie jaar van misoogsten.Ze waren zo verzwakt en apathisch dat ze geen oplossingen konden bedenken.Of Jezus heeft bestaan ,wie zich daarover een mening wil vormen kan beter Jakob Lorber gaan lezen, de grote profeet uit 1800,die vanaf zijn veertigste een prachtig werk doorkreeg, het ll-delig Johannes Evangelie.Hij heeft tot zijn dood zitten schrijven en de boeken zijn zo’n 20 jaar later langzamerhand in druk uitgekomen.Vertaald voor Nederland/Belgie sinds l978.In elke boekwinkel te krijgen. uitg.Sigma Press Tilburg. De stichting bestaat ook,die belangeloos voor vertalen en uitgifte zorgt en is te vinden op internet.De eerste woorden die Lorber doorkreeg,waren: "hier spreekt de Heer, wie met mij spreken wil,die kome tot mij en ik zal hem het antwoord in zijn hart leggen.Met hem wil ik wandelen als een broeder omdat ik hem al kende nog voordat hij was".Lorber (spreek uit:Lorbeer,hij was een Oostenrijker) wist dat hij hier gehoor aan moest geven en liet zijn maatschappelijke positie gaan om zich aan het schrijven te wijden.Hij is in armoede gestorven in l868. Hoop dat ik mensen nu iets aangereikt heb waar ze iets mee kunnen, nl. universele kennis. Anne

 5. [5] Anne,

  Je schrijft "Lorber was een Oostenrijker"

  Maar behoorde hij ook tot de "Oostenrijkse school" ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 6. In rechtzaken wordt zelf gebruik gemaakt van fictie, met begrippen als ‘geschokte rechtsorde’ Ook ‘schuld’ is in de rechtzaal iets anders dan wij zou zeggeb. En als is in de ‘rechtszaal echt is gebeurd’, betekent dat alleen maar dsat dat de overtuiging van de rechtbank is. ‘Rechtbank’ is ook een fictieve constructie, want banken kunnen niet overtuigd zijn. Met andere woorden: een rechterlijke uitspraak zou irrelevant zijn omdat deze voor het bewijs gebruik maakt van van wat zij de RKK verwijt.

 7. [3] [5]
  het verschil in katholiek en protestants heeft op zich geen andere rol dan herkenning van de groep waartoe iemand behoort.
  de protestanten zijn afstammelingen van schotse protestantse immigranten en worden nog steeds als indringers beschouwd.

  men herkend elkaar aan verschil in spraak.

  de haat heeft niks met het geloof op zich te maken.

 8. 6] Cincinnatus, Lorbeer hoorde tot geen enkele "school".Hij was een eenvoudige man,wel een vrij bekend musicus, bevriend met Schubert in zijn jeugd en met Hüttenbrenner (ook een componist maar minder bekend) Hij stond op het punt eindelijk een vaste baan als Kapelmeister te krijgen en dus een sociale positie,toen hij die stem hoorde en alle wereldse zaken liet varen.Anne

 9. [3] Adolf H. was helemaal geen atheist (zie http://www.freethinker.nl/) en zijn knechten van de SS sowieso al helemaal niet, op hun koppelriemen en bajonetten stond immers het ‘Gott mit Uns’. En verder lijkt het het me dat geen enkele religie en geen enkel -isme vrij is van misdaden, dus laten we de pot niet verwijten dat etc etc.

 10. [10] Ik dacht dat bij de SS de spreuk "Meine Ehre heißt Treue" gangbaar was, maar dit ter zijde. Gott mit Uns zegt evenveel als het God zij met ons op de gulden, namelijk een dun laagje chroom.

 11. [9] Anne,

  Bedankt voor de info.

  Ik had nog nooit van dhr Lorber gehoord.

  Ik moet spontaan denken aan twee oudere
  tijdgenoten van Lorber , St. Anne Catherine Emmerich (op wiens visioenen
  Mel Gibson z’n film baseerde) en Joseph Smith (stichter van de mormonen) die beiden ook visioenen en openbaringen kregen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 12. De aanklacht van ‘verzinsels’ is al zo oud als het christelijk geloof zelf.
  Wat mij betreft uitsluitend van toepassing op het hier getoonde pasfotootje.

 13. [1Ja dat klopt,Cincinnatus en dan heb je ook nog de Bahai,die omstreeks l840 een profeet hadden in Perzie (Iran) en waaruit een heel zuiver geloof naar voren kwam.In het werk van Lorbeer dat ongeveer 25 boeken van 500 blz. omvat komt ook naar voren dat in elke eeuw en in elke streek er profeten (verlichte geesten zullen opstaan) En dat klopt ook,hadden we in l300 Hildegard von Bingen, later Meister Eckehart,maar ook onze eigen Geert Groote,in l600 Jakob Böhme,eind l700 Swedenborg,de visionair en daarna Jakob Lorbeer.Rondom de laatste zijn vele boeken verschenen van wetenschappers,die geprobeerd hebben dit verschijnsel te verklaren. De katholieke kerk was tegen.Lorbeer kreeg ook een brief van Paulus door die in de eerste eeuwen al verdonkeremaand was omdat Paulus te keer ging tegen de kerkelijke leiders van toen,die tot zijn grote woede ïjzeren kasten"hadden om het geld van de gelovigen in op te bergen! Het werk van Lorbeer gaat over christendom zoals het in zijn oervorm bedoeld was. Daarom is het lang na zijn dood uitgegeven en dat alleen nog omdat de protestanten in Duitsland zich er meester van maakten en tot uitgave overgingen.Maar het bestuur van de Jakob Lorber Stichting in Nederland omvat nu katholieken,gereformeerden,doopsgezinden,remonstranten broederlijk naast elkaar en zo hoort het dus ook. Een heel interessant inleidend boek is: De profeet Jakob Lorber door Kurt Eggenstein,uitg.SimaPress Tilburg.Groetjes Anne.2]

 14. feit is dat Jezus niet kon schrijven en dus nooit een boek heeft geschreven. Hoe kan God zo dom zijn? Ik ken christenen die geloven dat Jezus feitelijk God was op aarde. Echt ongelooflijk.

  ander feit is dat Jezus gewoon de Joden wilde bevrijden. Hij was gewoon een terrorist en heeft ook mensen laten vermoorden. Jezus wilde absoluut geen nieuw geloof stichten en hierom is het hele christendom gewoon een verzinsel van Paulus. Deze Paulus was gewoon een militair strateeg en wilde macht en invloed.

  Gelukkig is het hele christendom nu vervallen en zal binnen vijftig jaar totaal imploderen.

  dewanand
  website: Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.nl

 15. [15] A oke Dewanand,

  Ik denk dat ik dan maar hindoe wordt,
  Shiva, Brahman en de rest. Sociale kastenstelsels etc.

  De Bhagavad Gita gaat toch ook over het stichten van koninkkrijken of niet?
  Geloof en armoede gaan hand in hand, Als er meer armere Christelijke landen komen stijgt het aantal gelovigen ook daar.

  Ik denk eerder dat de olieproductie implodeert, maar dat is een andere religie.

 16. [15] Dewanand,

  Wie is in opdracht van Jezus vermoord ?
  En hoe weet je dat hij niet kon schrijven ?

  Hetgeen ik op jouw site terugvindt (bijv de reïncarnatie van Hitler in 2006) lijkt mij eigenlijk ook nogal ongfeloofwaardig.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 17. Kon Jezus schrijven. Waarschijnlijk wel,want Maria is vanaf haar vierde jaar in de tempel opgevoed en sprak meerdere talen. Feit is dat dezelfde \ Jakob Lorber naast de grote boeken die hij heeft doorgekregen ook een klein boekje doorkreeg: Jezus en Abgarus. Abgarus was koning van Edessa (in Turkije) Edessa was een stadstaat. Deze Abgarus had een zoon die erg ziek was en stuurde een afgezant naar de wonderdoener Jezus met een brief.Jezus antwoordde in de trant van dat het de tijd was voor zijn zoon om te sterven,maar dat hij na zijn eigen dood een leerling naar Abgarus zou sturen om zijn geloofsleer te brengen. 2 van de brieven tussen Abgarus en Jezus zijn bewaard gebleven in oosterse bibliotheken en dit geldt dan ook eigenlijk als een bewijs van echtheid.Overigens is Edessa in een zeer vroeg stadium christelijk geworden. Anne15]

 18. Anne, ik bewonder uw mystieke/occulte kennis.

  Zelf ben ik hier ook lichtelijk in geintresseerd.
  Ben van plan me te gaan verdiepen in de dodezeerollen en de gnostische evangelieen die gevonden zijn in Egypte.
  Verder heb ik mij even bezig gehouden met Nostradamus, heb onder andere het boek van manfred Dimde over toekomst voorspellingen van zijn profetieen, neem het erg met een korrel zout. Maar voorpelde 1997 dat er problemen zouden ontstaan met de moslims. Hij voorspelt dan ook een derdewereldoorlog in 2011.

  Verder weet ik dan ook weer dat de Maya kalender stopt in 2011 maar goed daar moet ik mij ook verder in verdiepen.

 19. [18] [19]
  http://www.randi.org/resear
  Ik verdubbel het bedrag voor iedereen die, voor mijn ogen, ook nog even door een sleutelgat zweeft.

  Wakker worden!
  De werkelijkheid is wél de moeite waard.
  Huub

 20. [19] Beste Achilles, ik hou het bij mystiek liever dan bij occult.Maar in de bijbel staat wie zoekt zal vinden en dat is absoluut waar.Ik ben als l0-jarige al begonnen omdat ik toen over de pausvoorspelling hoorde, nog zoveel na pius 12 en dan.Ik was bij voorbaat al razend dat ik dat waarschijnlijk niet mee zou maken en ben vanaf toen die soort dingen gaan volgen en dan komt vanzelf alles op je pad.Er zijn betere Nostradamus uitleggers dan Manfred Dimde. Erica Cheetham is redelijk goed en ook overzichtelijk.Maar Nostradamus herken je pas als het al een feit is.De woudprofeten zijn veel direkter.OP google duitsland kun je alles vinden b.v. onder Sepp Wudy,of Irlmayer,of Stormberger,of Muhliasl,of Feldpostbriefe,ga maar eens op zoek.Er is nog iemand in leven ,een Oostenrijker,die meteen na Twin Towers heeft verklaard dat het volgens hem nog tien jaar aansleept voor het echt ernst wordt met alle ellende,al zal er ook voor die tijd al een enrgiecrisis komen .Volgens mij zitten we daar al midden in.Enfin, dan zou je inderdaad op 2012 van de Maya’s komen.Maar dat is allemaal zo wiskundig,die uitleg en dat was nu niet mijn favoriete vak.Groetjes,Anne

 21. [20] Beste Huub,ik ken mensen die zich onzichtbaar kunnen maken.Dat doe je door de energie aan je zelf te onttrekken.Maar dat moet je wel leren in India of de Himalaya.Die meesters draaien daar hun hand niet voor om.Het zou dus kunnen van dat sleutelgat.En verder ben ik me er van bewust dat we in een schijnwereld leven.De aarde is een kleuterschool als basis om aan gene zijde verder te komen.Alles wat je hier leert is duizend keer makkelijker, dan nadat je dit na je dood moet doen. Onderzoekt alles,bhoudt het goede,veracht de profetieën niet, dooft de geest niet uit,toets alles.Deze woorden zijn van Paulus in zijn brief aan de Tessalonicencen.En met deze wijsheid ga ik dan maar de nacht in.Welterusten,Anne

 22. [22] Anne,

  Met de woorden van Paulus in 1 Thess 5:21 "onderzoekt alles en behoudt het goede." in het achterhoofd, zou ik er toch wel es willen bijzijn als iemand zich onzichtbaar maakt…

  Groetz,

  Cincinnatus.

 23. [23] Ja,Cincinnatus,dat kan ik me voorstellen. Maar dan moet je een echt gevorderde Meester zoeken,meestal zitten die in de Himalaya in die bijna onbereikbare kloosters.Ik heb wel mensen gesproken die daar een lange tijd zijn geweest en zelf ook al heel wat geleerd hebben,b.v.bewust uittreden en dan gewoon verderop kijken wat er gebeurt.De Papoea’s kunnen dat ook en de Dajaks op Borneo.Er is veel wat wij niet meer kunnen omdat we te vermaterialiseerd zijn.Het zijn geestelijke processen.We gebruiken ook maar een deel van onze hersenen natuurlijk,zouden veel meer kunnen.Hoger bewustzijn,daar gaat het om.Mediteren is de eerste stap.Groetjes Anne

 24. [24] Anne,

  Nja..als ik een minuut stil moet zitten,begin ik al onrustig te schuifelen : ik vrees dan ook dat mediteren niks voor mij is 🙂

  Heb jij zelf al mensen "zien" zich onzichtbaar maken ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 25. Terloops gezegd : tot nu toe heb ik die (zogenaamd) wetenschappelijke reconstruktie van Jezus hoofd enkel op
  de vrijspreker gezien.Ik kom weinig in RK-kerken maar heb toch niet de indruk dat de pastoor dit plaatje van een melancholisch kijkende oermens momenteel al gebruikt ter werving van
  nieuwe gelovigen.

  Het zal wachten zijn op het Vaticaanse marketing-congres 🙂

  http://www.vrijspreker.nl/b

  Groetz,

  Cincinnatus.

 26. [25] Cincinnatus, het gaat juist om die onrust. Je hoeft toch ook geen transcedente meditatie te doen.Je neemt de makkelijke weg,installeert je in een gemakkelijke stoel,zit wel recht,armen en benen niet over elkaar,Op de achtergrond heb je een zachte muziek,gregoriaans is heel goed omdat het zo monotoon is, anders maar de Peer Gynt Suite,maar niet te luid.Je neemt natuurlijk een moment dat mensen niet gaan bellen.Terwijl je daar zit laat je alles waaien,de maatschappij, de opvreters in Den haag,je belastingaanslag en andere perikelen.Je luistert naar de muziek ;iefst vaak dezelfde omdat je onwillekeurig wacht op het gedeelte wat je het mooist vind.Het is dus een half uur vakantie in je eigen huis.Je merkt dan (niet meteen) maar na enkele dagen oefenen dat je er naar uit gaat kijken.Dan merk je dat je hier en daar pijn krijgt,in je knieën of armen of in je hoofd.Dat betekent dat de goede energie botst op de verkeerde.Dat noemt men "regelingen".Bij een ernstige of chronische kwaal kan dat heel heftig zijn;niets van aantrekken.Van regelingen ga je niet dood.Ben je kerngezond dat voel je dat niet maar als je zo heerlijk kunt zitten luisteren zonder bijgedachte voel je langzamerhand een electrische stroom door je heen gaan.Je krijgt dikke handen en voeten,geeft allemaal niets.Als de cd teneinde is schrik je op en de eerste gedachte is dan meestal: o jakkes nu moet ik weer terug in die maatschappij.Maar dan sta je op,zet kopje thee,wast je handen.die zijnook meteen weer slank en je voelt je als herboren.Doe het niet pal voor het naar bed gaan,want je hebt weer zo veel energie dat je niet kunt slapen.Sommige mensen voelen het meteen, andere diehards hebben er een dag of tien voor nodig.Maar de volhouder gaat het ervaren.Ik doe het al 12 jaar,liefst 2x per dag maar meestal 1x door tijdgebrek.
  O ja, het onzichtbaar zien worden.Iemand die nogal paranormaal was had dat inderdaad geleerd van een "meester"in duitsland.Ik schrijf met opzet meester met kleine letter want hij moest er grof geld aan betalen en dat klopt natuurlijk niet. Hij zou het voor mij demonstreren.De voorwaarde was dat ik absoluut niet met mijn ogen mocht knipperen,dan schrikt de ziel en schiet meteen weer het lichaam in.Ik heb dus alleen het begin gezien en zag de betrekkelijk jonge man veranderen in een oude man en vervagen.Maar staren is zo slecht voor je ogen en ik kon het gewoon niet laten en moest toch knipperen en hup,daar was hij weer terug. Ik weet van anderen die het wel gezien hadden dat ze volledig in paniek waren omdat er opeens een lege stoel was.Door die paniek schoot hij toen weer terug.Het heeft alles te maken met macht over de materie, dan ben je eigenlijk een Meester.Maar afhankelijk van hun mentaliteit zijn het lage of hoge meesters. Groetjes,mediteer ze! Anne

 27. Ik weet niet of Stalin , Hitler en mao atheisten waren , wel dat zij tot de grootste moordenaars van onze tijd mogen gerekend worden .
  Tot zover ben ik het met je eens , maar de allergrootse moordenaar (s) ben je vergeten , nl de katholieke kerk.
  Ik verwijs enkel maar naar de kruistochten en inquisitie , om er maar enkele te noemen.
  Dus wel even opletten vooraleer je gaat vergelijken.
  Groeten
  Florent

Comments are closed.