Nederlanders klagen, dit land gaat naar de klote. Geen wonder, het is verbazingwekkend hoe slecht wij de laatste tijd met elkaar omgaan. Het aardige is, je hoeft niet links of rechts te zijn, om dit gevoel te hebben.

Ik vraag mij al twee jaar af, hoe dit komt. En ik denk dat ik eindelijk de vinger op de zere plek heb kunnen leggen. De olie in de motor van een samenleving bestaat voor een groot deel hoe de doorsnee mensen met elkaar omgaan. Dat heeft dus niks te maken met bijstandstrekkers die minder uitkering krijgen. Het heeft niks te maken met spraakmakende misdaad. Wil je een samenleving typeren, dan vind je de grootste gemene deler bij de mentaliteit van de middenklassers.

Het is hoe de mensen met elkaar omgaan. Roken, vroeger kwam je er samen uit, tegenwoordig wordt er met verboden gegooid. Ik heb in de afgelopen jaren een steeds sterker worden trend gezien, waarbij sociale controle wordt vervangen door overheidscontrole. Overheidscontrole is erg moeilijk, want dan moet wettelijk worden vastgelegd wat een hufter is. Bij sociale controle is het zo, zodra je een hufter herkend kun je meteen ingrijpen. Daar is geen moeilijke wetgeving voor nodig. Sociale controle is in dat opzicht een belangrijk smeermiddel in een samenleving met veel vrijheid, want ook in die samenleving bestaan conflicten en is correctie gewoon nodig.

Een belangrijk verschil in perceptie voor de hufter. Als hij namelijk via sociale controle wordt gecorrigeerd, krijgt hij aandacht en vaak ook nog achtergronden over zijn schadelijk gedrag. Je kunt zeker de doorsnee personen raken en daarna weer goede vrienden zijn. Sociale controle werkt veel meer vanuit het hart.

Overheidscontrole is voor de hufter meer anoniem en vaak onbegrijpelijk. Wie zegt dat de wetgever, ofwel de politie, ofwel rechters een gevoel van rechtvaardigheid toepassen? Want dat moet allemaal objectief gebeuren. Overheidscontrole komt dan ook veel meer vanuit een kunsthart. En achteraf samen goede vrienden zijn? “De overheid kan niet van u houden”, een prachtige uitspraak van Bart-Jan Spruyt.

Dat Nederland naar de klote gaat komt omdat mensen niet meer met elkaar om willen gaan. En ze huren de overheid in om hun problemen op te lossen. En met dat gegeven is het nog verontrustender om de ambities van Wouter Bos te lezen. Bos wil namelijk nog een paar stappen verder gaan, om sociale controle te vervangen met overheidscontrole. Een beangstigende ontwikkeling. Als in de toekomst mensen nog minder van elkaar houden, kan het dan nog goed komen met Nederland? Ik betwijfel het.

Bijdrage van: DrNomad

21 REACTIES

 1. Wat zal ik ervan zeggen? Je beschrijft Big-Brother zo’n beetje, toch? En we hebben voorbeelden genoeg in de geschiedenis om te zien waar gemeenschappen met overdadige overheidscontroles naar toe voeren: verval! Weet je wat het is? Als je een muurtje om een levend wezen gaat metselen dan wil dat wezen maar 1 ding: dat muurtje kapot maken. Hoe hoger en breder dat muurtje, hoe sterker dat natuurlijke verlangen. (instinkt) Bij al die progressief toenemende overheidscontroles kunnen we slechts wachten op de Big-Bang! Helaas, maar zo denk ik er over.

 2. Denk dat het een combinatie is van voortschrijdende individualisering, het gedoogbeleid uit het verleden en de ontkerkelijking dat het motto tegenwoordig is ‘Ieder voor zich & de Staat voor ons allen’. De sociale cohesie is volledig verdwenen (met name in de steden) en ‘problemen’ moeten door de overheid worden opgelost. Bij afwezigheid van problemen, creert diezelfde overheid het probleem wel zodat ze er zich mee kunnen bemoeien. Dit alles aangevuurt door de media die hijgerig ‘wantoestanden en ontoelaatbare criminaliteit’ signaleert.
  De oplossing zal van onderaf moeten komen, kleinschalige initiatieven, en een absoluut negeren of zeer kritisch volgen van overheid en media.

 3. Mooi stuk! Dit soort verhalen doet me altijd denken aan Mohammed Bouyeri die met een bijstandsuitkering wel "De weg v/d Moslim" heeft vertaald maar werken ho maar.

  Sommige dingen zijn zo abstract dat zij nooit op papier gevat kunnen worden. Of zij zijn dusdanig abstract dat er een academicus nodig is om ze te lezen, of ze zijn dusdanig gedetailleerd dat niet alle gevallen gedekt kunnen worden.

  Sociale controle is zo’n item lijkt me.

 4. Allemaal wel mooi maar het voordeel van wetten is natuurlijk dat je weet waaraan en waaraf.
  Bij sociale controle hoop ik dan maar dat wie mij sociaal contoleert mijn normen en waarden deelt.

  Als ik -uit gierigheid- besluit in een goedkope buurt te wonen en ik beland tussen "mensen van een andere cultuur" dan wil ik niet door hen "sociaal gecontroleerd" worden.
  Wellicht hebben ze er nl. een probleem mee, dat mijn vriendin ’s zomers in hotpants over straat loopt (of ueberhaupt zonder hoofddoek!).
  Of misschien wordt mij wel verweten dat ik me niet 5 maal daags tot hun god richt en menen ze daar het recht aan te ontlenen me volgens hun opvattingen ("sharia") dan maar te stenigen.

  Dus … ik zeg het niet graag, maar soms hebben wetten zo wel hun voordeel.

 5. [4] Ach overigens: voor iemand me vertelt dat in Libertarie er geen "sharia mensen" op ons grondgebied zouden lopen en dit dus een non issue is, is het leuk te bedenken dat dat natuurlijk niet de enige zijn door wie ik niet "sociaal gecontroleerd" wil worden.
  Een of andere streng religieuze christelijke sekte zoals die uit Staphorst, wil ik evenmin over mij laten oordelen.

 6. Ik heb hier in het verleden ook al eens aan gedacht en persoonlijk geef ik ook een belangrijk aandeel van deze problemen aan de (doorgeslagen) sociale verzorgingsstaat.
  Tot begin jaren zestig had je geen WW of WAO.
  Toch kregen behoeftige mensen vroeger via, via hulp wanneer ze dit nodig hadden.
  Veel zal waarschijnlijk via familie, kennissen of een rijke oom o.i.d. verzorgd worden. Ik zeg niet dat ze het erg best hadden maar ze wisten zich te bedruipen.
  Nu heb je uitkeringen en mensen zijn dus niet meer afhankelijk van elkaar maar alleen van de staat.
  Een buurman die vroeger niet kon werken moest zich bedruipen m.b.v. zijn sociale vaardigheden en kennissenkring om zo in zijn behoefte te kunnen voorzien.
  Tegenwoordig hoeft men alleen maar de hand op te houden.
  Hoe kan je met een dergelijk systeem de sociale cohesie behouden?

 7. Het woord hart suggereert m.i. teveel dat de mechanismen van sociale controle uit liefde, positieve medemenselijkheid, voortkomen. Dat mag deels zo zijn, maar ook achterdocht, jaloezie, xenofobie en aanverwante angsten spelen een rol. Vooruitgang wordt daardoor geremd; nieuwe ideeën worden m.b.v. zelfbedrog ver en met geweld buiten de deur gehouden. De kracht van sociale controle is zo sterk dat er nog altijd volkeren zijn die (bijna) alles net zo doen als 10.000 jaar geleden. Vrijheid is daar ver te zoeken. Nu mijn punt: vrijheidsdenken en vooruitgang ontstaan juist wanneer een deel van de sociale controle verdwijnt. Een libertarische partij maakt in Urk of op Ameland weinig kans. Dat met het rooms-rood getint beleid van de afgelopen eeuw het kind met het badwater is weggegooid ben ik van harte eens.

 8. [5] Volgens Libertarische Principes zou iemand niet jouw vrijheid af mogen nemen om je aan de Sharia of het Oude Testament te onderwerpen.

  Iemand zou wel jou terecht mogen wijzen wanneer jij iemand anderes belemmert in het uitoefenen van een ander zijn vrijheden.

  Ik denk dat er juist wel Sharia mensen op ons grondgebied zouden rondlopen in Libertarië, alleen zouden die lekker zichzelf aan de Sharia onderwerpen en ons lekker ons pilsje laten drinken! Wanneer ze dat niet doen, hebben ze een probleem met de Libertarische wetten.

 9. [6] Ik weet het niet zo precies. Mijn allervroegste jeugdherinnering, -ik moest er dan ook nu weer direct aan denken,- die letterlijk in mijn geheugen staat gekapt is de volgende:

  Het is 1960, 6 December. In de omhooggewaaide arbeiderswijk waar ik als kleuter woonde waren alle kindertjes druk met het bewonderen van de gulle gaven van De Sint. Ik ook. Alle kindertjes hadden vrij gekregen van school. De gehele tafel stond deze ochtend werkelijk afgeladen vol met het meest fantastische speelgoed. Plots ging de deurbel en moeder ging kijken wie daar was op dit vroege uur. Moeder kwam de kamer weer binnen en zei tegen mij met een traan in haar ogen: "er staan 2 meisjes aan de deur (de dochters van de ‘werkloze’ oud-papierophaler)en Sinterklaas heeft per ongeluk hun huis overgeslagen. De meisjes zijn heel verdrietig nu. Ze hebben niets gekregen. Zullen wij maar iets geven omdat we zelf al zoveel hebben?" En zo geschiedde.

  Maar ik hoop zo’n moment NOOIT meer mee te hoeven maken! Want dan heb ik zelf echt geen vrijheid hoor!

 10. Goed stuk vrijspreker!

  Zelf heb ik ook het idee dat het komt doordat het gezin als hoeksteen van de samenleving sterk afgenomen is en het aantal scheidingen en alleenstaande moeders is nogsteeds explosief stijgende is. Op deze wijze creeer je tokkies, zeker als onder leiding van de PVDA, de afgelopen in de jaren 90 nog eens met uitkeringen is gesmeten. Ik schat dat Nederland voor ongeveer 60% uit tokkies bestaat. Voornamelijk gecreerd in het socialistisch jatbeleid de van W. k*tkok.

  Groeten, Achilles

 11. Prima stuk, DrNomad. Het beschreven maatschappelijk verschijnsel heeft alles te maken met wat ik pleeg te noemen: "de vervreemding" van de samenleving. Fortuyn karakteriseerde de "verweesde" samenleving. Dat is ongeveer hetzelfde.

  Het is een run op het aloude AFSCHUIFSYSTEEM, dat hand in hand gaat en wordt bevorderd door gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef. Deze verzorgingsstaat heeft direct geleid tot het morele verval van de samenleving, waardoor steeds meer mensen met de gebakken peren komen te zitten en waardoor dit afschuifproces als het ware steeds verder opschuift.
  Groet,
  Harry

 12. [9]
  Uw geheugen komt hiermee op de proppen?
  De tafel vol cadeautjes en twee kinderen die, door wie dan ook, naar uw ouderlijk huis gestuurd zijn om te bedelen?
  Uw vader verdiende goed en u baalt ervan dat uw moeder een aantal cadeautjes afgeeft die u graag wilde hebben?
  Nu betaal u een veelvoud aan belastingen zodat die werkloze vader zijn kinderen niet op bedeltocht hoeft te sturen. Dat is uw definitie van vrijheid?
  Trouwens waarom is iemand in de begin jaren zestig werkloos terwijl die periode zich ook kenmerkt als het startpunt dat buitenlandse werknemers hun geluk in NL komen zoeken?
  Die man was zeker de eerste die gebruik maakte van de WW.
  Hoefde zijn kinderen niet meer op bedeltocht.

  Persoonlijk vind ik het feit dat uw moeder de keuze had om wel of niets te geven de keuze van vrijheid.
  Helaas zal ik het in uw ogen wel verkeerd zien.

 13. Uitstekend stuk en punt DrNomad.
  In tegenstelling tot een conclusie hierboven getrokken over de afkoop van de sociale betrokkenheid door de burger, denk ik dat de overheid doelbewust de burger zich laat afkeren van de maatschappij. Hoe minder burgers zich actief (in handelen en in meedenken) bezig houdt met de samenleving, des te minder bang de overheid hoeft te zijn voor die burger. En dat betekent weer dat de overheid minder de burger zijn zin hoeft te geven en meer voor zichzelf kan doen.
  Het is dus niet de burger is minder geworden…., maar de burger is minder gemaakt….. Een doelbewuste actie van de overheid.

 14. [5] eM:"Een of andere streng religieuze christelijke sekte zoals die uit Staphorst, wil ik evenmin over mij laten oordelen."

  Waarom eigenlijk niet? Laat ze toch rustig oordelen en oordeel zelf dat zij fout zitten.
  Oordelen mag!
  Staat er niet geschreven: "Oordeel, en wees bereid om zelf beoordeeld te worden". ?

 15. [14] Hub,

  Matheus 7 vers 1

  1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoor deeld wordt.
  2 Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden

  Groetz,

  Cincinnatus.

 16. [15] Ja, deze Matheus 7 vers 1 is bekend.
  Maar het was namelijk mijn bedoeling die te ontzenuwen. "
  Mijn:"Oordeel, en wees bereid om zelf beoordeeld te worden", is ergens een uitspraak van Ayn Rand. Ik weet alleen niet precies waar. Maar de bedoeling van de Matheusspreuk is ook "anderen te verbieden" om over mij te oordelen, terwijl ik (conform Rand) stel dat je bereid moet zijn dat men over jouw daden oordeelt.

 17. [12] Beste AvV ik ben bang dat u mijn bijdrage volstrekt verkeerd hebt begrepen(?) "Uw vader verdiende goed en u baalt ervan dat uw moeder een aantal cadeautjes afgeeft die u graag wilde hebben?" Neen! Ik baalde ervan dat de kinderen MOESTEN bedelen. Er was voor deze ouders geen alternatief, toen!

  "Nu betaal u een veelvoud aan belastingen zodat die werkloze vader zijn kinderen niet op bedeltocht hoeft te sturen." Dat is correct en op zich onwenselijk. Ook hier echter een keerzijde: Ik daag u uit vandaag in Nederland 100 sollicitatiebrieven te schrijven en te vermelden dat u OF 50 jaar of ouder bent, OF allochtoon, OF in enige mate gehandicapt, ONGEACHT de opleiding die u mag verzinnen. De kans dat u ook maar 1 uitnodiging zult ontvangen om ook maar een eerste uitnodiging tot gesprek te ontvangen is nagenoeg of zelfs definitief 0 ! (Zie berichten CAO vandaag dat ook minister De Geus inziet dat de nieuwe groep langdurig werklozen de 50-plussers zullen zijn. Ook in Belgie is dit een groot probleem!)En juist deze groep wordt met de dag groter.

  Ik wil daarom graag 2 punten verhelderen.

  1. Je kunt iemand niet verplichten een eigen verhaal te schrijven door hem/haar een potlood te geven, maar tegelijk geen papier te geven.
  2. Ik wil best in een Mercedes 500SEC rijden, maar dan wil ik ook dat jij een 450 kunt betalen. Oke, een 350 dan. Maar indien jij, alhoewel je je maximale capaciteiten inzet, slechts een fiets kunt bekostigen, dan maakt die 500SEC mij echt niet van harte gelukkig. Sommige zullen daar minder moeite mee hebben. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik daar wel moeite mee heb.

 18. [16] "Maar de bedoeling van de Matheusspreuk is ook "anderen te verbieden" om over mij te oordelen"

  Die interpretatie wordt er wel eens ‘ingelezen’, maar dat staat er niet.

  Als ik tegen jou zeg: "Praat niet tegen mij als je niet wilt dat ik tegen jou praat", dan is dat geen verbod, maar een aangeven van consequenties.

 19. [17]
  Bertus,
  Heel kort samengevat komt jouw betoog neer op het volgende:
  Wie stelt het probleem ? -Ik, Bertus.
  Wie stelt dat het opgelost moet worden ? -Ik, Bertus.
  Wie bepaalt de voorwaarden ? -Ik, Bertus.
  Daag, Bertus. Wat mij betreft: kom over 10 jaar maar eens terug :-).

 20. [16]
  Medeverlosseres Rand wordt hier hoger aangeslagen dan medeverlosseres Maria.
  Tant pis!

 21. Wat de oorzaken ook zijn… Het begint ermee dat men Een Probleem signaleert, meestal in de Culturele zin. De Staat reageert daar sinds de jaren ’90 op met meer en meer regulering. Dat fenomeen kun je politisering noemen: het bedenken van 17 miljoen regels voor 17 miljoen mensen. Het is nu mode om ‘het’ te wijten aan de jaren ’60 of de zng. doorgeschoten individualisering, maar daar geloof ik niet in. Ik vind dat te typisch Holland Kankerland. Men zeurt en jeremieert liever, bijvoorbeeld over ‘de boel bij elkaar houden’, dan dat men durft – hoe schuchter ook! – rond te kijken, historisch perspectief in ogenschouw neemt & nadenkt over alle veranderingen.

Comments are closed.