Het huidige Iraanse bewind onder leiding van Mahmoud Ahmadinejad, dat sinds enkele maanden aan de macht is, ligt op ramkoers niet alleen met de VS maar met bijna iedereen, zelfs met de Arabische wereld. Op 15 november ’05 legde voormalig CIA-chef James Woolsey op persoonlijke titel een verklaring af voor de US-Senaatscommissie voor Binnenlandse Veiligheid. Hij wond er geen doekjes om.

Feiten
“Het recente Iraanse besluit om zelf uranium te verrijken is niet economisch verantwoord en alleen te verklaren als Iran van plan is het nucleaire wapenprogramma te realiseren. Zij die menen, dat er met dit bewind te onderhandelen valt, houden zichzelf voor de gek,” aldus Woolsey. “Zelfs onder het gebrekkige non-proliferatieverdrag zijn de Iraanse bedoelingen voor elke objectieve waarnemer kristalhelder.

(…) De New York Times onthulde onlangs, dat het werken aan de Shahab raket wijst op de ontwikkeling van kernwapens. De Iraniers verborgen hun verrijkingsactiviteiten tot het Internationaal Atoomagentschap in 2003 (door het gebruik van 50.000 centrifuges) ontdekte, dat Iran uranium in Natariz verrijkte en een zwaarwaterreactor om plutonium te produceren in Arak bouwde. IAEA-Inspecteurs hebben zeven geheime nucleaire locaties aangetroffen en op een ervan sporen van hoogverrijkt uranium, dat alléén gebruikt wordt in atoombommen en niet voor opwekking van elektriciteit. De Iraniers bulldozerden een locatie in Lavizan-Shian, voor ze de inspecteurs toestonden die te bezoeken. Iran erkent kernmateriaal te ontvangen van de bekende Pakistaanse atoomspion A.Q. Khan, maar we weten nog niet hoeveel.
Het artikel in de NY Times van Broad en Sanger onthulde bovendien, dat Iran werkt aan de ontwikkeling van bommen om kernladingen te ontsteken.

Hoe snel zou Iran kernwapens kunnen hebben ?
Het hangt allemaal af van de vraag, hoe snel Iran voldoende geschikt splijtmateriaal kan krijgen. Zodra voldoende hoogverrijkt uranium beschikbaar is, kan een simpele bom, van het type Hiroshima, dat met een schietgeweer tot ontploffing kan worden gebracht, snel worden geproduceerd.
Bovendien zouden de Iraniers, indien zij van buitenaf voorzien zouden worden van hoogverrijkt uranium, zoals van N-Korea, zo’n atoomwapen makkelijk op heel korte termijn beschikbaar kunnen hebben.

Welke politieke alternatieven hebben wij ?
Boycot bij een olieprijs van $60,= is natuurlijk geen optie. Wat dan wel ?
Men moet begrijpen, dat er met fanaten van het soort Ahmadinejad niet te praten valt. Op de conferentie “Een wereld zonder Zionisme” verklaarde hij, dat “deze slogan en dit doel, zoals U moet weten, best bereikbaar zijn.” En Hassan Abassi, de architect van het “oorlogsvoorbereidingsplan” zegt: “We hebben een strategie ontworpen om de Angelsaksische beschaving te vernietigen, we moeten alles gebruiken wat we bij de hand hebben om toe te slaan door middel van onze zelfmoordoperaties en onze raketten. Er zijn 29 gevoelige locaties in de U.S. en het Westen. We hebben er gespioneerd en we weten, hoe we ze zullen aanvallen. Zodra we de Angelsaksen hebben verslagen, zal de rest voor zijn leven rennen om dekking te zoeken.”

Met dit regime is de enige optie: regimeverandering. Er zijn twee elkaar aanvullende opties:
1) succes in een shi’itische meerderheidsregering in Irak zal aanzienlijk helpen Khamenei’s en Ahmadinejads’ regering te ondermijnen. Om een reeks van redenen is succes in Irak essentieel.
2) Ambassadeur Mark Palmer heeft overtuigend beschreven, hoe we met het Iraanse volk, dat voor zijn vrijheid vecht, kunnen samenwerken zonder concessies aan de Iraanse regering.

Militaire optie
Maar tenslotte moeten we hoe dan ook onmiddellijk militair kunnen ingrijpen om onze vastbeslotenheid te demonstreren t.a.v proliferatie, zoals bij Iran en N-Korea. Dit moeten we niet ontlopen, ook al zullen de defensiekosten stijgen ten koste van de gezondheidszorg.

Apeasement, of welk eufemisme ook gebruikt wordt, bij elke vorm van dictatuur die nucleaire wapens maakt en terreur ondersteunt, zal niet beter werken dan het deed in de jaren 1930. Het is tijd, dat we stoppen onszelf voor de gek te houden“, aldus James Woolsey.

Bron:
hsgac.senate.gov/_files/111…

Samenvatting en vertaling: Harry Stulemeijer

52 REACTIES

 1. Dankzij het beleid van de naieve dwazen kaste die in NL de macht in handen heeft, zijn landen als Iran, Pakistan en Noord Korea nu in het bezit van deze nucleaire technologie. Straks ook de opvolgers van Al Qaida?
  Ondertussen blinkt de EU uit in vruchteloos onderhandelen met een regime waarvan zelfs een ongeinteresseerde leek als ik nog kan zien dat het niets meer is dan een stel terroristen in overheidsdienst.
  Driewerf Ding Flof Bips voor dit vooruitstrevende staaltje ontwikkelingshulp van Den Uyl, Van Agt en geestverwanten!

 2. Ik heb al eerder gewaarschuwd voor de dreiging van een nucleaire jihad. Deze jihad is niet alleen gericht tegen Israël, maar ook tegen het westen en de Arabische staten. We hebben hier te maken met een religieus-psychotische president die de komst van de verborgen imam (een idée fixe van de shiïten) wilt versnellen via een nucleaire catastrofe. Pas kort geleden werd deze realiteit door de Europese landen onder ogen gezien, zoals gewoonlijk hebben zij zitten slapen en hunzelf met een kluitje in het riet laten sturen.

 3. Begrijp ik goed dat een land als Iran aangepakt moet worden omdat er gevaarlijke mensen aan de macht zijn die atoomwapens willen gaan gebruiken om hun ideeën te promoten?

  Waarom is er dan zo’n hetze tegen het aanpakken van Afghanistan? In Afghanistan waren gevaarlijke mensen aan de macht die met vliegtuigen tegen flatgebouwen aanvliegen en her en der bussen en metro’s, ambassades en wat niet meer zij opblazen. We hebben die gevaarlijke mensen uit de weg geruimd en gaan nu, als het mee zit via de NATO zorgen dat het land -zoveel mogelijk- op orde komt.

  De redenering dat Iran aangepakt dient te worden gaat ook op voor Afghanistan. Het logica die ik op Vrijspreker zie dat Iran wel, maar Afghanistan niet aangepakt moet worden is incorrect, ze spreekt zichzelf tegen.

  Feit is dat Afghanistan al aangepakt is en het Taliban regime is verwijderd. De AlQaeda organisatie zit nog her en der in de bergen en dat is de reden dat er nog soldaten nodig zijn om het gebied te beveiligen. Dit is nodig om te zorgen dat er geen tweede Taliban regime komt. We willen geen tweede Taliban regime omdat dit gevolgen zal hebben die overeenkomen met wat we nu in Iran zien!

  Dus: of beide landen dienen aangepakt te worden, of geen van beide. Ik denk dat veel mensen tegen een follow on actie in Afghanistan zijn uit antipathie tegen de NL regering. Net als veel mensen voor ingrijpen in Iran zijn uit antipathie tegen de regering daar.

 4. de EU heeft Iran gedreigd met het intrekken van de economische hulp.

  Totaal van de pot gerukt want Iran is een van de grootste olie exporterende landen in de wereld en ze heben geld zat om een enorm leger bewapening in stand te houden en het terrorisme in de wereld te financieren.

  Daarom geef ik ook niks aan Pakistan: een land dat geld heeft voor een staand leger van een paar miljoen man en een kernwapen- en rakettenprogramma er op na kan houden heeft ook geld genoeg om de eigen onderdanen te helpen.

  Ik denk dat Iran binnenkort een zooitje kruisraketten op visite krijgt.

 5. [3]
  Albert,
  Dezer dagen laat de EU-3 blijken, dat ze in hun broek doen. Morgen gaan ze serieus vergaderen…
  [4]
  Kaye,
  Irak was geen acute bedreiging geen terreurnetwerk of wat dies meer zij… Maar de Amerikanen zijn er zonder overleg met de bondgenoten, zonder plannen voor wederopbouw of exit strategie ingegaan.
  Afghanistan daarentegen is een broeinest van terreurnetwerken. Bovendien heeft de Amerikaanse regering al in 1997 of ’98 besloten dat er een Centrale Afghaanse regering moest komen vanwege de bouw van een pijpleiding door Afghanistan naar een Pakistaanse tankerterminal aan de Arabische Zee. Afghanistan wordt al 20 jaar beheerst door locale krijgsheren, die elkaar bestrijden. De Amerikanen hadden hun kaarten op de Taliban gezet, maar die hielden hen aan het lijntje, omdat er een Argentijnse kaper (Bridas) op de kust was. 9/11 was de casus belli om erin te gaan en de voormalig Unocal official Karzai tot voorlopig Afghaans president te benoemen.
  Ik hoop b’kort hierop in een artikel terug te komen.

  Dat er weerstand tegen Amerikaans optreden is, heeft alles met anti-Amerikanisme te maken, niets met kennis van zaken.
  [5]
  Wladi,
  Aléén kruisraketten ? 🙂
  Groet,
  Harry

 6. Er is, van islamitische kant, een godsdienstoorlog aan de gang.
  We zagen dit beginnen toen Khomeiny heerser van Iran werd.
  De pelgrims in Mekka schreeuwen het hun voorgangers na:
  "Moge de handen van de infidels worden afgehakt! Dood aan Amerika! Dood aan zijn zaad Israel!"

 7. [6] Hoi Harry,
  Ik ben erg nieuwsgierig naar jouw artikel over de Afghaanse pijplijn. Ik begin een heel smerig geopolitiek spelletje te vermoeden.

  Ik noemde met opzet Irak niet, want die oorlog is een unilateraal Amerikaanse aangelegenheid. Later zijn de ‘geallieerden’ daar met open ogen ingestonken. Afghanistan en misschien binnenkort Iran hebben (naast een olie pijplijn ook) een ander doel; het verwijderen van openlijk agressieve idioten. Daar kan ik me wel in vinden.

  Een type als Hussein ben ik niet blij mee, maar vind ik een oorlog waarbij NL betrokken is niet waard.

 8. Tja, Kijk het is allemaal heel simpel. In de wereld bestaat nu eenmaal macht. Er kan er maar 1 de winnaar zijn, en wie niet tegen ze verlies kan, krijgt handelsbelemmeringen op zich.

  Dit bovenstaande geldt helemaal als je land, het twijfelachtige (on)geluk heeft om een hoop olievoorraden te zitten.

  En als je handelsbelemmeringen oplegt krijg je een slechte economische situatie. Wat voor regimes kunnen zich ontwikkelen in een slechte economische situatie, terwijl het land=> olievoorraden zat heeft? En dus de potentie heeft om een machtig land te zijn… Een dictator! van het kaliber Aatje Hitler.
  Het is net zoiets als van Duitsland een hoge (schuld)prijs te vragen voor herstel betalingen van WO I. Terwijl de aanleiding een hele vage was: Oostenrijk-Hongarije ging terrostische Serviers bevechten in Servie. Omdat een Servier de Oostenrijk-Hongarijse keizer en z’n vrouw doodschoot.
  De amerikanen zij inderdaad zo dom geweest om na de val van de sovjetunie de Taliban en Bin Laden te blijven steunen. Daarvoor zitten ze nu in een economische onaantrekkelijk land om een onwijs lange pijplijn te trekken naar voormalige sovjetstaten. Wat dan met tankers naar het westen getransporteerd moet worden. En dit terwijl de Russen en de Chinezen met deze landen veel betere geografische ligging hebben en historische banden hebben. Zij bouwen dus ook een pijplijn die een veel kortere afstand hoeft af te leggen. Met onze westerse arrogantie en de idiote ”war on drugs” zorgen we er voor dat de afghanen hun enige bron (papaver/heroine) van inkomsten ook nog eens kwijt zijn. Reken maar dat er aanslagen komen.
  Bin laden heeft ons door de 9-11 aanslagen ertoe gedwongen om dit idiote plan door te drukken.
  In plaats van Afghanistan te bezetten, hadden we beter Iran kunnen bevrijden.
  Dan kunnen we gelijk makkelijker bij de Kaspische zee. (een olierijk gebied)

  Groeten,
  Achilles

 9. [8]
  "Afghanistan en misschien binnenkort Iran hebben (naast een olie pijplijn ook) een ander doel; het verwijderen van openlijk agressieve idioten."

  De taliban waren niet aggressief, althans – niet naar andere landen, en zeker niet openlijk. 9/11 is niet gedaan door de taliban, maar door Bin Laden. Aanleiding, of excuus als je wilt, voor de inval in Afghanistan was dat men weigerde Bin Laden uit te leveren. Bij mijn weten zijn de taliban nooit beschuldigd van medeplichtigheid die verder gaat dan het onderdak bieden aan Bin Laden en z’n bende.

  Iran kun je aggressief noemen, maar hou er wel rekening mee dat het land wat ze daar zien als hun aartsvijand al twee van hun buurlanden bezet heeft. Dus een kat in het nauw is misschien een betere omschrijving. Gezien wat er met Hoessein gebeurt is, toen hij weerloos was nadat hij al z’n WMD’s opgegeven had, is het niet verwonderlijk dat het regime in Teheran er alles aan doet om tot de tanden bewapend te zijn.

 10. [11] De Taliban zèlf hebben inderdaad weinig ambities buiten Afghaans grondgebied gehad. De Taliban is een voortzetting van de Mujahedin die tegen de Russen vochten. AlQaeda heeft dezelfde oorsprong.

  De Taliban regering van Afghanistan heeft Al Qaeda hulp, onderdak en training gegeven. Al Qaeda had haar basis en hoofdkwartier in Afghanistan.
  Persoonlijk zie ik het verband tussen de twee organisaties analoog aan Sinn Fein en the IRA.

 11. [7]
  Beek,
  Inderdaad wordt in veel islamitische kringen opgeroepen tot vrede en verdraagzamheid. Maar daar trekken fundamentalisten zich niets van aan.
  [8]
  Kaye,
  SVP nog ff geduld :-).
  [9]
  Achilles,
  "Met onze westerse arrogantie en de idiote ”war on drugs” zorgen we er voor dat de afghanen hun enige bron (papaver/heroine) van inkomsten ook nog eens kwijt zijn. Reken maar dat er aanslagen komen.
  Bin laden heeft ons door de 9-11 aanslagen ertoe gedwongen om dit idiote plan door te drukken."

  Maak je geen illusies: Dit zou ook zonder B. Laden gebeurd zijn. 🙁

  "In plaats van Afghanistan te bezetten, hadden we beter Iran kunnen bevrijden.
  Dan kunnen we gelijk makkelijker bij de Kaspische zee. (een olierijk gebied)"

  Gedane zaken nemen geen keer. In geopolitiek al helemaal niet.
  [10]
  Aad,
  Dank. Puik artikel hoor ! Ook een prima ondersteuning van de visie van Woolsey.
  De Amerikanen kunnen zich geen avonturen a la Irak meer permitteren.
  Groet,
  Harry

 12. Je schrijft: "Maar tenslotte moeten we hoe dan ook onmiddellijk militair kunnen ingrijpen om onze vastbeslotenheid te demonstreren t.a.v proliferatie, zoals bij Iran en N-Korea. Dit moeten we niet ontlopen, ook al zullen de defensiekosten stijgen ten koste van de gezondheidszorg."

  Ten eerste: wie is "we" (4e woord) en wiens zijn "onze"(13e woord)?

  Verder klinkt de rest van je stukje bijzonder collectivistisch.

 13. [15] Ik zie nu dat het een vertaald stukje is.

  Het stukje is erg collectivistisch door het te pas en te onpas gebruiken van de woorden "we" en "onze" etc. Terwijl onduidelijk is wie die "we" zijn.

  Wil de schrijver inspelen op emoties wellicht?

 14. [14]”Maak je geen illusies: Dit zou ook zonder B. Laden gebeurd zijn. :-(”

  Ik denk dat ze dan nog wel gewacht hadden. Alleen op Irak gericht ofzo. Betere CIA bewijzen creeren.

  Waarom is Afghanistan beter dan Iran?
  Omdat Iran zich beter kan verdedigen?
  Of omdat Afghaanse pijplijn eerder de Russen/Chinezen minder machtig maakt?
  Iran kun nu inderdaad ook nauwelijks olie exporteren. De Russen, Chinezen en de Indiers kunnen nu geen pijplijn/olie kopen creeren naar de Ex- sovjet staten, Iran en Irak inderdaad. Das waar.

  ”Gedane zaken nemen geen keer. In geopolitiek al helemaal niet.”

  Je bedoeld: Er is geen weg terug? Eenmaal geinvesteerd in de oorlog moet deze zich terug verdienen?

 15. Ik ken iemand die op de israelische ambassade in london werkt(het klassieke geval van mijn buurmans neefs vriends oudooms achterneef)en het zou dat israel over een 3/4 maanden Iran gaat bombarderen. Dit zou na overleg met de vs zijn gegaan. Allemaal giswerk natuurlijk maar het lijkt me niet inreeel.

 16. [2] Interessant artikel Harry!
  http://home.hetnet.nl/~anti

  Laat goed zien dat de banden met Khan,Pakistan en Al Qaida nauwer waren dan ik al dacht.

  De grote vraag is in hoeverre Lubbers belastende informatie had tegen Khan. Of dat de CIA toch niet zo goed in was gelicht. Maar als zelfs Reagan zich er mee ging bemoeien… Moet het wel zo zijn dat de amerkanen erg dom bezig waren.

  Vaag ook dat men zo bang was voor de sovjets!
  De bekende maffia leus:
  ”Watch your enemies close, but watch your friends closer!” Was in de jaren 80 zeker nog niet zo bekend bij de amerikanen!?

  Groeten,
  Achilles

 17. [5]
  Irak heeft ook zeer grote voorraden olie en gas.Desondanks heeft een boycot toch grote nadelige gevolgen gehad voor Irak.
  Het gaat niet alleen om geld maar ook om allerlei spullen die je niet zelf kunt maken en niet kunt importeren als er een boycot is. Dat gaar een land op een gegeven moment toch behoorlijk opbreken.

 18. [13]
  Huub,
  Zie ook: http://www.vrijspreker.nl/b
  [16]
  Egor van Elven,
  "Ik zie nu dat het een vertaald stukje is."
  En nog luxe voor jou samengevat ook zelfs…

  En wie zouden die "we" dan wel zijn ? … 🙂
  [17]
  Achilles,
  "Je bedoeld: Er is geen weg terug? Eenmaal geinvesteerd in de oorlog moet deze zich terug verdienen?"
  Precies. En zoiets laat ook nogal wat sporen na. We praten (gelukkig of niet) bijvoorbeeld af en toe ook nog steeds over het Romeinse Rijk en WO-II en zo. 🙂
  [20]
  En dat zouden meer mensen moeten weten….
  Groet, Harry

 19. [19] Dat is de verborgen imam oftewel de 12e mysterieuze imam. De shiiten geloven stellig in de komst van deze persoon na de ondergang van de wereld. Zie: http://www.wsu.edu:8080/~de
  Het is een vorm van apocalytisch denken, zoals dat ook in het christendom bestaat als ‘dag des oordeels’.

  Daarom worden de shiiten door de Wahabitische soenieten afgebeeld als ‘polytheisten’. Dat is ook de reden van de periodieke slachting van shiiten in Irak en elders in het Midden-Oosten door extremistische soenieten zoals Al-Zarqawi en de veroordeling door Bin Laden en andere soenitische terroristen. Zie: http://www.mepc.org/public_… en http://www.jcpa.org/art/nyp

 20. [22] En dat zouden meer mensen moeten weten…

  Wie Balkie? Mensen op dit forum? Bushie?

 21. Dat Iran een nucleair programma heeft wisten we al in 1998. Het enige wat moreel verwerpelijk is dat Iran de NPT heeft ondertekend en dus verplicht is om internationale inspecteurs toe te laten aan de nucleaire faciliteiten. Dit gebeurt nu maar half. Trouwens, Israel heeft ook de ‘bomb’ dus waarom zou Iran die niet mogen hebben? Iran zal zeker niet de EU aanvallen, omdat ze toch ergens hun gas en olie kwijt moeten.

 22. [24]
  Achilles,
  Ik dacht zo: hoe meer mensen dit soort dingen weet, hoe groter de kans, dat men gaat nadenken. Dat leek me wel gewenst.
  Zie maar onder je reactie: Er waart hier zelfs iemand rond, die ervoor pleit een bende verklaarde zelfmoordterroristen van a-bommen te laten voorzien… 😉
  Groet,
  Harry

 23. [12]
  "Persoonlijk zie ik het verband tussen de twee organisaties analoog aan Sinn Fein en the IRA."

  Dan zou de Taliban de politieke vleugel van al Qaida zijn? Of omgekeerd?

  De Taliban en al Qaida zijn denk ik twee verschillende organisaties, die weliswaar samenwerken, maar er elk een eigen agenda op na houden.

  Ik kan me heel goed voorstellen dat Al Qaida 9/11 uitgevoerd heeft zonder de Taliban daarvan op de hoogte te stellen. Het is zeer de vraag of de Taliban met het plan ingestemd zouden hebben, aangezien ze hadden kunnen bedenken dat het ze de heerschappij over Afghanistan zou kosten. Dan zouden ze er misschien toch mee ingestemd hebben, maar als Bin Laden zijnde zou ik daar niet op gegokt hebben. Zeker omdat je hun hulp niet nodig hebt.

  Ik heb trouwens wel ’s een documentaire gezien waar uit bleek dat nogal er wat wrijving was tussen Bin Laden en de opper-Taliban (hoe heet-ie ook al weer?). Het ging er vooral om wie *de* man was in Afghanistan. Die opper-Taliban was er niet zo blij mee dat Bin Laden persconferenties gaf. Bin Laden is toen vriendelijk doch dringend verzocht daar mee op te houden.

  Betrokkenheid van de Taliban bij 9/11 is dus m.i. niet uitgesloten, maar lang niet zeker. Dat nog los van de vraag of Al Qaida er ueberhaubt achter zat, want er zijn mensen die daar ook aan twijfelen.

 24. [27] Officieel is er ook een soort ‘Chinese Wall’ tussen de RA en Sinn Fein.
  De Provo’s hebben zich zelfs formeel afgesplitst. Het informele netwerk verdwijnt dan natuurlijk niet.

  Mensen als Gerry Adams zijn begonnen als IRA lid en werden later meer politiek georienteerd en kwamen via Sinn Fein naar boven. Die overstap is tussen Al Qaeda en de Taliban niet gebeurd, omdat het geheel zich in een andere tijd en in een andere land afspeelde. Het betrof dan ook slechts een analogie waarmee ik het informele netwerk tussen een (meer)politieke en een militaire organisatie wilde beschrijven.

  Al Qaeda bestuurde (nou ja…) het land nadat de strijd eerst tegen de Russen en later tegen die vent in de Panshir valei (zijn naam is me even ontgaan)gewonnen was. Zij waren daarmee tevreden. Al Qaeda wilde de strijd tegen de rest van de wereld voortzetten en hun vorm van politieke Islam te vuur en te zwaard exporteren. Niet heel veel anders dan Mohammed dan in de 7e eeuw ook al deed trouwens. Los van dit meningsverschil toont de interne (in Afghanidorp) machtsstrijd om die "The Man" was al aan dat er sterke verbanden tussen beide clubs waren. Wellicht zijn die banden nu beide organisaties ondergronds zijn gegaan alleen maar sterker geworden.

  Dus ook al was de Taliban niet direct betrokken bij de planning en uitvoer van de aanvallen op New York, het Pentagon en Washington DC, ze heeft wel de daders voorzien van middelen, een thuisbasis en infrastructuur. Het leiderschap van beide organisaties is volgens mij ook vermengd.

 25. [28]"Al Qaeda bestuurde (nou ja…) het land nadat de strijd eerst tegen de Russen en later tegen die vent in de Panshir valei (zijn naam is me even ontgaan)gewonnen was. Zij waren daarmee tevreden."

  Ik neem aan dat je de Taliban bedoelt ipv Al Qaida?

  "vent in de Panshir valei (zijn naam is me even ontgaan)"

  Massoud bedoel je?

  "Los van dit meningsverschil toont de interne (in Afghanidorp) machtsstrijd om die "The Man" was al aan dat er sterke verbanden tussen beide clubs waren."

  Hoezo? Er was ook een machtstrijd tussen de Taliban en de Noordelijke alliantie.

  "Dus ook al was de Taliban niet direct betrokken bij de planning en uitvoer van de aanvallen op New York, het Pentagon en Washington DC, ze heeft wel de daders voorzien van middelen, een thuisbasis en infrastructuur."

  Ik denk dat thuisbasis het enige is dat je hard kunt maken. En dat lijkt me toch iets te weinig voor medeplichtigheid. Ik bedoel: als jij iemand te logeren hebt die zonder jou daar in te kennen een bankoverval plant en uitvoert, kunnen we dat jou toch niet aanrekenen, of wel?

  "Het leiderschap van beide organisaties is volgens mij ook vermengd."

  Ik heb daar nog nooit iets over gehoord.

 26. "Al Qaeda bestuurde (nou ja…) het land nadat de strijd eerst tegen de Russen en later tegen die vent in de Panshir valei (zijn naam is me even ontgaan)gewonnen was. Zij waren daarmee tevreden."

  Ik vergiste me inderdaad, daar had ‘de Taliban’ moeten staan. Ik was op zoek naar Ahmed Sjah Massoud.

  "Hoezo? Er was ook een machtstrijd tussen de Taliban en de Noordelijke alliantie."

  Dit was geen interne machtsstrijd, maar een oorlog tussen twee partijen die het land wilden overnemen. Massoud zat niet voor niks in de Panshir vallei, hij was een Tadzjik, geen Afghaan. Hij was deel van de Rabbani regering die door de Taliban en val is gebracht. Hij was ook geen fundamentalist als Al Qaeda en de Taliban wel waren.

  "Ik bedoel: als jij iemand te logeren hebt die zonder jou daar in te kennen een bankoverval plant en uitvoert, kunnen we dat jou toch niet aanrekenen, of wel?"
  Beide organisaties waren meer een eenheid dan jij aanneemt. De Taliban wilden niet dat Bin Laden teveel aanhangers binnen Afganistan kreeg omdat dit hen zou compromitteren.
  De Taliban wisten heel goed wat Al Qaeda van plan was, ze kenden hun doelen, want ze kenden de mannen. Het opium geld van de Taliban kwam ook ten goede aan Al Qaeda.
  Dus wanneer jij iemand te logeren hebt waarvan je weet dat hij banken berooft en je geeft hem geld uit jouw eigen criminele handeltje om een Uzi te kopen; ben je dan nog steeds onschuldig? Je hoeft niet per se te weten welke bank en op welke dag om medeplichtig te zijn.

Comments are closed.